ПРЕЛОМ

ако во овој миг не дојдеш
ако не се ослободиш за час
ќе се претворам во дожд
домот ќе ти го потопам
оган течен ќе станам
бербата ќе ти ја сотрам
со солзи ќе го растворам моето срце
и во него ќе те удавам

© Nataša Sardžoska
Aus: Living water
Audioproduktion: Haus für Poesie / 2018

BREAKAGE

if you do not come in this moment
if you do not release your self straight away
I will turn into rain
I will submerge your home 
I will become a liquid fire
I will burn your harvest
then, with tears I will dissolve my heart
and I will drown you inside of it

Translated by Nataša Sardžoska