Elena Vladareanu 
Translator

on Lyrikline: 4 poems translated

from: السويدية to: الرومانية

Original

Translation

Inledande bestämmelser [4§]

السويدية | Ida Börjel

4d § Köparen vet att det är ett bländverk, det är
vad hon eftertraktar, inte att göra livet verkligare,
utan att göra det lite mindre verkligt.
Drömmen. Det fantastiska. Rosor.

4e § Köparen är inte ute efter sanning, utan något
som fungerar.

Första stycket gäller inte då omvänt gäller.

4f § Det är svårt för säljaren att veta hur köparen
tänker.

© Ida Börjel and OEI Editör
from: Konsumentköplagen: juris lyrik
OEI Editör, 2008
Audio production: Ida Börjel

Dispoziţii preliminare [4§]

الرومانية

4d § Cumpărătoarea ştie că nu este decât
o aparenţă, dar este exact ceea ce-şi
doreşte nu să-şi facă viaţa mai reală ci
un pic mai ireală. Visul.
Fantasticul. Trandafiri.

4e.§ Cumpărătoarea nu caută adevărul
Ci doar ceva care să meargă.
Primul paragraf nu se aplică
în situaţia inversă.

4f § Vânzătorului îi este destul de greu
să înţeleagă cum gândeşte cumpărătoarea.

Translator: Elena Vladareanu

Inledande bestämmelser [1§ - 2§]

السويدية | Ida Börjel

1a § Det är jag som bestämmer.

1b § Legis virtus haec est: imperare,
vetare, permittere, punire.

1c § Lagens kraft är den följande: befalla,
förbjuda, tillåta, straffa.


2a § Konsumentköplagen är en i huvudsak
tvingande lag.

2b § Den gäller köp av lösa ting som
en säljare lyckas sälja till en köpare i utbyte
mot hennes schaber. Det är en bra lag. Föredömlig.
Den gäller oss människor.
Den gäller livet självt.

© Ida Börjel and OEI Editör
from: Konsumentköplagen: juris lyrik
OEI Editör, 2008
Audio production: Ida Börjel

Dispoziţii preliminare [1§ - 2§]

الرومانية

1a § Eu sunt cea care decide.

1b § Legis virtus haec est: imperare,
vetare, permittere, punire.

1c § O lege este puternică atâta timp cât:
dispune, interzice, permite, pedepseşte.

2a § Legea bunurilor de consum este
categorică şi neechivocă

2b § Se aplică în cazul unui bun mobil pe
care vânzătorul reuşeşte să-l vândă
cumpărătoarei în schimbul lovelelor.

Legea bunurilor de consum.
O lege bună. Exemplară. Ne
priveşte pe toţi. De ea depinde
însăşi viaţa.

Translator: Elena Vladareanu

Varans avlämnande, varans avhämtande

السويدية | Ida Börjel

8b § Varan är avlämnad när den är i köparens
besittning. Sker det över kassa, se om möjligt till
att bägge parter samtidigt och med öppna sinnen
håller i varan innan dess att säljaren släpper taget,
minimera det tidsförlopp då vara svävar i luften, på
väg bort från sin säljare, på väg fram till sin
köpare, för att således undvika den problematik
som uppstår när varan går sönder, glider mellan
fingrarna, flyr eller på annat sätt går om intet efter
det att säljaren släppt, innan dess att köparen
fångat.

© Ida Börjel and OEI Editör
from: Konsumentköplagen: juris lyrik
OEI Editör, 2008
Audio production: Ida Börjel

Livrarea mărfii, ridicarea mărfii

الرومانية

8b § Marfa este considerată livrată atunci
 când intră în posesia cumpărătoarei.
Dacă asta se întâmplă la casă trebuie, pe cât posibil,
să urmăreşti cum cele două părţi, în acelaşi timp
şi în deplină libertate, se agaţă de marfă până când vânzătorul  
îi dă drumul. Reduceţi timpul cât marfa pluteşte în aer,
îndepărtându-se de vânzătorul său şi apropiindu-se de
cumpărătoarea sa, pentru a evita astfel situaţiile în care
marfa se poate sparge aluneca printre degete scăpa din
mână sau distruge în orice alt mod după ce
vânzătorul îi dă drumul şi înainte de a fi
apucată de cumpărătoare.

Translator: Elena Vladareanu

Köparens fri- och skyldighet

السويدية | Ida Börjel

Köpare. Lilla guldtacka!

86a § Köparen och köparens mörkerseende.

               Köparen: Jag sa ja till helheten men
               nej i detaljen. Jag ville handla, men
               visste inte vad jag köpte.


87a § Hur långt är köparen villig att gå?

87b § Att få henne att vilja dra ut sina tänder.

Emalj i munnen, det är ju äckligt.

Tänder är vassa; köparen kan börja tugga
på sig själv och göra sig illa.
Köparen måste skyddas, också från sig själv.

87c § Få tänderna utdragna och omplacerade
till smycke!

Få gratis bonbon i hålet efteråt!

© Ida Börjel and OEI Editör
from: Konsumentköplagen: juris lyrik
OEI Editör, 2008
Audio production: Ida Börjel

Dorinţa de a cumpăra

الرومانية

Cumpărătoarea. Un cocoşel de aur!

                        Cumpărătoarea: îmi pregătesc aşternutul
                        lângă un copac şi mă trezesc lângă altul.
                        Citesc în stele pe cerul întunecat şi trasez
                        linii în pământ. Dimineaţa, liniile sunt şterse.       
                                                                                                       
                                                                                                          
87a § Până unde este gata
cumpărătoarea să meargă?

87b § Până la a o face să-şi
dorescă să-i fie smulşi dinţii.

Gură emailată, dezgustător.

Dinţii sunt ascuţiţi: cumpărătoarea
se poate mesteca pe ea însăşi şi se
poate răni. Ar trebui protejată.

87c § Smulge-ţi dinţii şi fă-ţi o bijuterie!
Bomboane gratuite pentru găurile rămase!

Translator: Elena Vladareanu