Ida Börjel

السويدية

Paul Berf

الألمانية

En historia att veckla ut

Den tyska modern är alltings moder. Den tyska modern vet när hon ska delta och när hon ska lämna det öppet. Den brittiska modern räds sina söner och döttrar. Den danska modern lämnar inte sitt hus utan en cigarr. Den tyska modern väljer alltid vilka kläder hennes familj ska bära för att hon lätt ska kunna urskilja dem i mängden. Jag står inför att växa upp som en god stadig tysk moder. Jag står för att veta skillnaden mellan detta och det. Den tyska modern står bestämd i köksdörren. Den tyska modern vet skillnaden och formerna och gränsen. Den tyska modern vet vad som hör hemma på vilka ställen och behöver inte säga det högt. Jag övar på att bli alla avsikters moder. Jag övar mig på att sära känslan från allt. Den svenska modern lägger alltid känslor i allting och kan inte skilja sorgen från glädjen. Den franska har fått allting hopblandat.

Den luxemburgska modern kan inte greppa någonting vidare än den luxemburgska gränsen. Jag står för att öva mig på att bli den tyska modern. Jag lär varje särskild plats för saker att ställa i köket eller i vår hall. Tyska barn behöver starka hyggliga stadiga tyska mödrar som visar dem hur de ska stå ut med allt. Tyska män behöver fast muskulöst kött i rikliga mängder för att hålla sig lugna i huset. Tyska mödrar behöver inte varandra att prata med. De står utan tvekan och vakar över hallen.Tyska mödrar tar inte någon sprit att skölja bort dagen med innan natten. De har händerna fulla och behöver inte gråta eller förstå sig på allt, som det har blivit

© Ida Börjel and OEI Editör
من: Sond
OEI Editör, 2004
الإنتاج المسموع: Ida Börjel

Eine Geschichte zum Auswickeln

Die deutsche Mutter ist aller Dinge Mutter. Die deutsche Mutter weiß, wann sie teilnehmen und wann sie dies offen lassen sollte. Die britische Mutter fürchtet ihre Söhne und Töchter. Die dänische Mutter verlässt ihr Haus nie ohne Zigarre. Die deutsche Mutter wählt stets aus, welche Kleider ihre Familie tragen soll, um sie später in der Menge leicht erkennen zu können. Ich stehe davor, als gute, stabile, deutsche Mutter aufzuwachsen. Ich stehe dafür, den Unterschied zwischen dies und das zu kennen. Die deutsche Mutter steht resolut in der Küchentür. Die deutsche Mutter weiß um den Unterschied und die Formen und die Grenze. Die deutsche Mutter weiß, was wohin gehört und braucht es nicht auszusprechen. Ich übe mich darin, aller Absichten Mutter zu werden. Ich übe mich darin, das Gefühl von allem zu trennen. Die schwedische Mutter legt immer Gefühle in alles und kann Trauer nicht von Freude unterscheiden. Bei der französischen hat sich alles vermischt.


Die luxemburgische Mutter kann nichts über die luxemburgischen Grenzen hinausgehendes erfassen. Ich stehe dafür, mich darin zu üben, die deutsche Mutter zu werden. Ich merke mir jeden festen Platz für Dinge, die in die Küche oder unseren Flur gestellt werden sollen. Deutsche Kinder brauchen starke, anständige, stabile, deutsche Mütter, die ihnen zeigen, wie sie alles ertragen sollen. Deutsche Männer brauchen festes muskulöses Fleisch in reichlichen Mengen, um im Haus ruhig zu bleiben. Deutsche Mütter brauchen einander nicht zum Reden. Sie überwachen ohne zu zögern den Flur. Deutsche Mütter greifen nicht zu Schnaps, um den Tag vor der Nacht fortzuspülen. Sie haben alle Hände voll zu tun und müssen nicht weinen oder bei allem verstehen, wie es sich ergeben hat.

Aus dem Schwedischen von Paul Berf