Martin Högström 
Translator

on Lyrikline: 5 poems translated

from: 德文 to: 瑞典文

Original

Translation

Gibraltar

德文 | Steffen Popp

dahin (Goethe)


Kennst du, Geliebter, den Hass
Bäume, die spanische Wand
kennst du die Inseln, Kreuzfahrer
in ihren Ein-Mann-Torpedos –

Geliebter, verzeih, ich wollte nach Golgatha
aber im Wäscheschrank
lag nur ein gelber Revolver (so blieb ich).

Kennst du die See, Spuren von Kühnheit
im Schaum, Geliebter, im Schaum
kennst du das Land, seinen verrenkten Tragarm
schwer liegt es herum, unter der hungrigen Luft
planloser Wind
Wollspuren, Wärme und Staub darin.

Wie gern zög’ ich hinaus
wohnte, Geliebter, mit dir, unter Zitronen:
gingen nicht, in meinen tragischen Venen
die Elemente Gibraltars
schwer um und aller verschollenen Kaps
manische Augen, lidlos –

mein Herz ist eine Gräfin, umstellt von Pflegern
am Rand der City, Geliebter
                       blöken die Mietklaviere!

© kookbooks
from: Wie Alpen. Gedichte
Idstein: kookbooks, 2004
Audio production: Literaturwerkstatt 2006

Gibraltar

瑞典文

dit (Goethe)


Känner du, älskade, hatet
träden, den spanska väggen
känner du öarna, korsfarare
i deras enmanstorpeder –

Älskling, förlåt, jag ville till Golgata
men i mitt linneskåp
låg blott en gul revolver (så förblev jag).

Känner du havet, spåren av mod
i skummet, älskling, i skum
känner du landet, dess bärarm ur led
tungt ligger det här, under hungrig luft
planlösa vindar
med ullspår, värme och damm.

Så gärna jag ville iväg
bodde, min älskling, med dig, bland citroner:
utan Gibraltars element, cirklande
i mina tragiska ådror
eller av alla saknade kap
maniska ögon, locklösa –

mitt hjärta är en grevinna, omvärvd av vårdare
på gränsen till City, älskade
                           bräker hyrinstrumenten!

Tolkning av Martin Högström

Elegie für K.

德文 | Steffen Popp

 

Müd ist mein Auge, müd müd
wie Alpen. Eine verwunschene Strecke
aus Jahren ist mein Gesicht
Felder, in denen ich schlief –

gelbe Lampions, ein verrätseltes Kinderfest
alles ist außer mir, ein Stausee
in dem geflutete Dörfer nachts leuchten.

Die Erde gibt Farben
die Haut gibt Einheit
in den Plantagen rüsten die Obstbäume kühn
gegen das Weltall –

ringsum die Wiesen
                       reiben sich an meinen Füßen
der Fluss
an meiner Seite, unmerklich zieht ihn
ein fernes Meer.

© kookbooks
from: Wie Alpen. Gedichte
Idstein: kookbooks, 2004
Audio production: Literaturwerkstatt 2006

Elegi för K.

瑞典文

Trött är mitt öga, trött, trött
som alper. En förbannad sträcka
av år är mitt ansikte
fält, där jag sov –

kulörta lyktor, ett beslöjat barnkalas
allt är utanför, uppdämd sjö
där dränkta byar lyser om natten.

Jorden ger färger
huden ger enhet
på odlingar rustar sig fruktträden djärvt
emot världsalltet –

runt omkring ängarna
                          snuddar vid fötterna
floden
vid min sida, omärkligt dras den
till avlägset hav.

Tolkning av Martin Högström

Den Toten des Surrealismus

德文 | Steffen Popp

               Wer mit den Dingen zusammenstößt,
               wird es derselbe sein, der sie harmonisiert?
               Das ist es wohl, was mich traurig macht.

               Hugo Ball

I

Draußen ist’s still, kein Tank von Shell
im Resonanzbereich meines Lauschens
kein Atom bricht ab
fällt in den Schacht, kein deprimiertes Organ
probt den Verrat und die Lilie
                  vor mir im träumenden Glas –

dieses Gewächs meiner Sehnsucht auch
schneuzt sein Arom nur semiotisch
ohne Geräusch in die entsetzliche Nacht!

Draußen ist’s still, der leere Parkplatz
Schubumkehr des Glücks und eine winzige
                                             Akademie  
fern dräut Asien
ein Horn des Poseidon, mit Güterzügen …

So kommt nun die Welt über den Winter!
Die Zwiebeln liegen auf dem Tisch
die Apparate des Wunders kreisen …

Aber der Schnee ist nicht mehr gotisch
eine wunschlose Erzform, ein hellblau
                                           getakteter Geiger
nein, er ist grau
und labbrig, die Abraumetage des Frühlings
ach –

und nur die untersten Schnee-Engel
halten sich noch an den Tankstellen
vermummt und marxistisch
in ihren winddichten Anoraks.


II

Draußen ist’s still, es schlafen Berg und Tal
reglos die Stadt, das Elend der Sprengwerke

ihr langsames Feuer vereinfacht den Raum
die Herzensgebrechen der Trainer
                                           Balkonpflanzen

und in den Meeren der Wal
und im Gefrierfach der Aal
Delikatessen, am Rand meiner Schwäche
ruhet die Liebe auch, ein Ghetto Rosen –

die großen Betonkörper winkeln das Licht
wo meine Hand liegt
                 ein Joch für Nachtfalter
und die Gedichte gehn über den Schnee
in kleinen Schritten …

Die toten Surrealisten
rumoren unecht im Grundstock der Wälder
kauen den Sternklee in diese Nacht
trockene Seekoffer, Schneeklima –

hinter dem Elend der Bäume
leuchtet die Heimat
die Elemente erfinden sich, meine Geliebten
liegen im Streit und zerfallen

aufsteht der Mond, von seinem Sitz
da sein gelber Mund
dort seine Beine, die schleifen.

© kookbooks
from: Wie Alpen. Gedichte
Idstein: kookbooks, 2004
Audio production: Literaturwerkstatt 2006

Surrealismens döda

瑞典文

        Den som stöter samman med tingen,
        blir det densamme som harmoniserar dem?
        Det är väl detta som gör mig sorgsen.

        Hugo Ball

I

Ute är det tyst, ingen Shelltank
i mitt lyssnandes resonansfält
ingen atom som klyvs
faller i schaktet, inget deprimerat organ
testar sveket och liljan
     framför mig i drömmande glas –

denna min längtans växt som också den
snyter ut sin arom bara semiotiskt
ljudlöst i denna ohyggliga natt!

Ute är det tyst, denna tomma parkering
lyckans kraftomslag och en minimal
                                       akademi
i fjärran hotar Asien
Poseidons horn, med godståg …

Så tar sig världen igenom vintern!
lökarna ligger på bordet
undrens apparater kretsar –

men snön är inte längre gotisk
en belåten malmform, en ljusblå
                           knattrande geiger
nej, den är grå
och slaskig, vårens röjardagar
åh –

och bara de understa snöänglarna
håller ännu vid tankställena
mumifierade och marxistiska
i sina vindtäta jackor.


II

Ute är det tyst, berg och dalar sover
orörlig är staden, spännverkens elände

deras långsamma eld förenklar mitt rum
tränarens hjärtesorger
                                       balkongblommor

och i haven valen
och i frysfacket ålen
delikatesser på min svaghets gräns
vilar också kärleken, ett ghetto rosor –

stora betongkroppar vinklar ljuset
där handen ligger
       ett spann för nattfjäril
och dikterna går över snön
i små, små steg …

De döda surrealisterna
för oäkta väsen i skogarnas fundament
tuggar på stjärnklövern i natten
torra sjömanskoffertar, snöklimat –

bakom trädens elände
lyser hembygden
elementen uppfinner sig, mina älskade
ligger i strid och går sönder

månen går upp, reser sig från sin sits
där är den gula munnen
därborta benen, som släpar.

Tolkning av Martin Högström

Winter, Jerusalem

德文 | Steffen Popp

 

Ich bete, ich bete, allein
zwischen Grünpflanzen kaue ich Chips, salziges Manna

Stadt, leeres Gebirg, der Mond zielt
mit der Gelassenheit eines Maurers
über die Gräben …

Die Sterne sind matt, eine Brailleschrift
im gelben Hauslicht, unten am Tor stehen die Schinder
ein Haufen Nullen, schneeäugig
verkrachte Dämonen mit Trillerpfeifen –

aber die Welt atmet weiter
an meinem Fenster, kein Fluch
treibt sie aus ihrem Geheimnis
kein Wurm nagt sie an, kein Gebrüll eines heiligen
Rinds
kann sie erweichen! –

feldweit, unter Schneezäunen
sinkt sie zurück, in einen Schlaf aus Granit
auch sinkt das Meer, auch sinken
die großen Meer-Säuger, und alle Engel
sinken zurück
in ihre Schöpfungsgelenke –

in einem Schneeglas, vor mir
stürzt alles ein, schütteln die Sterne sich  
aber nichts mäßigt die Dinge
in ihrem Gewicht, treibt die Dämonen aus
diese Armleuchter –

unten am Tor stehen sie unverwandt
fröhliche Schneetreiber
auf ihre Schaufeln gestützt, spielen Trick-Track  
und ihre Hüte, dort in der Tiefe
schwanken wie Wurfscheiben …

© kookbooks
from: Wie Alpen. Gedichte
Idstein: kookbooks, 2004
Audio production: Literaturwerkstatt 2006

Vinter, Jerusalem

瑞典文

Jag ber, jag ber, i ensamhet
mellan gröna växter knaprar jag chips, saltad manna

Stad, utrymt berg, månen siktar
med en murs behärskning
över gravarna…

Stjärnorna svaga, en blindskrift
i ljuset från husen, nere vid grinden, förtryckarna
en skock nollor, snöögda
fördärvade demoner med visselpipor –

men världen andas vidare
mot mitt fönster, ingen ed
driver ut den ur sin gåta
ingen mask naggar den, ingen råmande helig
ko
kan beveka den! –

i hela trakten, under snöstaketen
sjunker den in i granitsömn igen
och havet sjunker, och sjunker gör
havens stora däggdjur, och alla änglar
sjunker tillbaks
i sina skapelselänkar –

i glasbubblans snölandskap, framför mig
störtar allt in, stjärnorna skakar
men inget minskar sakernas
vikt, driver ut demonerna ur
dessa kandelabrade skitstövlar –

nere vid grinden står de konstant
gladlynta snödrivare
hänger på skyfflar, spelar brädspel
och mössorna därnere i djupet
vippar som frisbees…

Tolkning av Martin Högström

Russische Einheiten

德文 | Steffen Popp

Eine Art Liebe, zwischen den Blocks
mit Schneeohren: unwirklich, außer der Zeit
liegen die Steine unter dem Eis
die gefrorene Bremsspur, die Pirouette
                               des Betrunkenen –
in meinem Herz
dröhnt ein Finale, ich weiß nicht
                   von welchem Stück
durch das Balkonfenster
blickt die Geranie, reglos, ein schläfriges Kind
sagt: Wir haben Lenin gesehen …

und jedes Licht ist eine Münze Glück/Unglück
die Dinge zerfallen, in ihre stoische Schönheit

eine träumende Schaffnerin
mit eisernem Münzkasten
man sieht den Schnee und möchte sich losreißen

wenn wir in kleinen Gefährten
durch Städte reisen, bleiben Ringlinien
die letzten Einheiten
atmet der ausgebeutete Raum
ein Massiv aus toten Bienen.

© kookbooks
from: Wie Alpen. Gedichte
Idstein: kookbooks, 2004
Audio production: Literaturwerkstatt 2006

Ryska enheter

瑞典文

En sorts kärlek, mellan kvarteren
med snööron: overkligt, utanför tiden
ligger stenen under isen
de glasartade bromsspåren, de berusades
piruetter –
i mitt hjärta
dånar en final, jag vet inte
ur vilket stycke
genom balkongfönstret
blickar pelargonian, orörlig, ett sömnigt barn
säger: vi har sett Lenin…

och varje ljus är ett mynt av lycka/olycka
tingen löses upp, i sin stoiska skönhet

en drömmande konduktör
med myntskrin av järn
man ser snön och vill slita sig loss

när vi färdas i små sällskap
genom städer, förblir ringlinjen
den sista enheten
andas in det tömda rummet
ett berg av döda ben

Tolkning av Martin Högström