*** [ზოგჯერ, ადამიანს ისე ეჩვევი]

ზოგჯერ, ადამიანს ისე ეჩვევი,
როგორც საგნებს, ან პურს,
ყოველდღიურობას,
ზოგჯერ, აღმოაჩენ და გარბიხარ,
არ გინდა ჩვეულებრივი გახდეს,
მე რომ შემხვდი,
დანაშაულის გრძნობა მჭამდა,
რასაც უცნაურობას ეძახდნენ,
შენ კი წიგნები დაინახე ჩემს თავში,
გადაშალე ერთი მათგანი
და მოკლული პოეტი იპოვე,
მერე კიდევ და კიდევ,
სამძიმარიც მითხარი,
ძალიან მკვეთრი დღე მომაშუქე,
თავმა, შეიძლება, თმით მოგხიბლოს,
მზესთან შეთანხმებული პოზით,
მაგრამ ენცეფალოგრამა არ იტყუება.
ეს გინდოდა, სიმართლეში დარწმუნება,
რომ, სასწრაფოდ, გეშველა თავისთვის,
მაგრამ ვერ წახვედი, ვეღარ გაიქეცი...

© ლია სტურუა / Lia Sturua
Producción de Audio: Haus für Poesie / 2016

*** [Sometimes you get used to a person]

Sometimes you get used to a person
Like you get used to a thing, or to bread,
Or to each new day.
Sometimes, you find a person and run away
As though you fear he's becoming
Just like the others. When you met me,
The guilt was eating me up,
And odd sense of it,
But you way the books inside my head,
Opened one of them
And found a murdered poet.
And them, again and again,
You expressed your sympathies,
Lightning me up with a dazzling day
So that my head may charm you with hair
Or a pose that is best in the sun,
Yet x-ray film never lies.
What you wanted was to get at the truth,
To immediately help yourself escape.
But you didn't manage to leave, to get away...

Translated by Dalila Gogia and Tim Kercher