[En morgon, marken närmast trädet.]

En morgon, marken närmast trädet. Det är här vi
börjar. Linjerna, hur det kan vara längs med. Jag väljer
dig och att mena samma sak. Inte som att lova, bara
det självklara. Barken, jag vilar min hand mot dig, din
hud. Jag står dig närmare här.

© Pernilla Berglund
De: Tilltar
Umeå: Teg Publishing, 2013
ISBN: 9789197911566
Producción de Audio: Pernilla Berglund

[A morning, the ground closest to the tree.]

A morning, the ground closest to the tree. It is here we

begin. The lines, how it can be along side. I choose

you and to mean the same thing. Not like promising, just

the evident. The bark, I rest my hand on you, your

skin. I am closer to you here.


Translated by Katherine Stuart