Ujëra të thella

Këtu
Është një urë me harqe të lartë
E përfunduar me mjeshtëri
Si një akuarel i vjetër që ngjyrat
t’i ruan gjithmonë të freskëta.
Përposh thellësive thërret uji
I lëmuar i bukur si një pasqyrë e re
Ku mund të shihem qartë.
E shoh të ngjitet drejt meje
Me epshin përpirës të një panjohuri
Drithërohem
Ti thellësi vdekatare!
Po vij po vij fluturimthi…
Kam pritur këtë ҫast
Të lëkundem në një vals me ajrin,
të fundosem në vorbullat e tua!

© Lindita Arapi
Extrait de: Melodi te heshtjes
Production audio: Literaturwerkstatt Berlin/Haus für Poesie, 2016

Deep Waters

Here stands a bridge with high arches
like a watercolor
         masterpiece
         its colors still fresh.
In the depths beneath
the water calls
gleaming and seductive as a new mirror
in which I see myself clearly.
I see it reach toward me
with the devouring lust of a stranger
I shiver
inhale the dampness of his soul.
         O death depths!
I`m coming. I`m coming
         in midair
         bursting forth
         like a shot
I have waited so long for this moment
to sway in a last waltz with the air
wavering
to sink down beneath your wake
and give a new meaning
to my days.

Translation: Carolyn Brown, International Writing Program, University of Iowa, Iowa City, USA