Varans avlämnande, varans avhämtande

8b § Varan är avlämnad när den är i köparens
besittning. Sker det över kassa, se om möjligt till
att bägge parter samtidigt och med öppna sinnen
håller i varan innan dess att säljaren släpper taget,
minimera det tidsförlopp då vara svävar i luften, på
väg bort från sin säljare, på väg fram till sin
köpare, för att således undvika den problematik
som uppstår när varan går sönder, glider mellan
fingrarna, flyr eller på annat sätt går om intet efter
det att säljaren släppt, innan dess att köparen
fångat.

© Ida Börjel and OEI Editör
Extrait de: Konsumentköplagen: juris lyrik
OEI Editör, 2008
Production audio: Ida Börjel

La livraison de la marchandise, l’enlèvement de la marchandise.

8b § La marchandise est livrée quand
elle est dans la possession de
l’acheteuse. Au cas où cela
se passe via la caisse, il faut, si cela est
possible, veiller à ce que les deux parties
simultanément
et avec un esprit libre, tiennent la
marchandise avant que le vendeur lâche
prise. Minimisez le temps
où la marchandise flotte dans l’air, en
s’éloignant de son vendeur, en
s’approchant de son acheteuse,
afin donc d’éviter ce problème qui se
produit quand la marchandise se casse,
glisse entre les doigts,
échappe ou s’échoue d’une autre
manière après que le vendeur a lâché
prise, avant que l’acheteur ait attrapé.

Traduit par Jonas (J) Magnusson