БЛИЗОСТЬ

Как найти расстояние между нами
измерить шагами
фигурами идущими между нами
колышущимися душами

Сколько идет письмо
от меня к тебе
пока мы стоим
дышим рядом

Сколько бы ни длилась близость
вечность –
это разлука
мера всех любовей

Я жду твоего слова
и не знаю с какого краю
встать ли мне ближе к сердцу
или дать сердцу больше простору
тебя заслонить от ветра
или отдать ветру
и его порыв
перепутать с твоим порывом

И как быть перед лицом солнца –
как удержать наши тени
которые ночь сольет
воедино
с кем бы нас
ни застала

© Вячеслав Куприянов
Produção de áudio: Вячеслав Куприянов, 2013

NÄRHET

Hur finner vi avståndet mellan oss
hur mäter vi det i steg
i gestalter som vandrar mellan oss
som fladdrande själar

Hur länge tar det för brevet
att nå fram till dig
medan vi ännu står
och andas sida vid sida

Hur länge närheten än dröjer
evigheten –
åtskildheten
måttet på varje kärlek

Jag väntar på dina ord
och vet inte från vilken ände
jag ska närma mig hjärtat
eller ge det ett vidare rum
ge dig ett lä för vinden
eller lämna åt vinden
och blanda samman dess kast
med dina kast

Och hur kan vi möta solens blick –
hur kan vi hålla kvar våra skuggor
som natten blandar
till en
med vem den än
råkar finna oss

Översättning: Alan Asaid