Adam Pluszka 
Translator

on Lyrikline: 2 poems translated

from: 土耳其文, 波兰文 to: 波兰文, 英文

Original

Translation

Cevizli Tekel’den Mehmet ve Osman

土耳其文 | Efe Duyan

mehmet’in telaşlı bir mehmet’i daha var
baba olduğunda da böyle

mehmet’in mahcup bir mehmet’i daha
evlendiğinde de aynı

kendine bir de şüpheci mehmet edindiydi
mecburiyetten

keyfi yerindeydi mehmetlerin
hemen dibinde osman’ın hiç tanımadığı osmanları

fedakar bir mehmet’i de var mıydı
-bilmiyor-
yanındakilere doğrulduğunda bir namlu
bunu düşünecek vakit bulamadı

cebinde polis kartıyla osman’ın gizli osman’ı
mehmet’in cansız mehmet’inde
ilk defa bir tütün işçisinin
elini tutunca
mehmet’in inatçı mehmet’i yürüdü taksim’e kadar
üzüldü karısının anılarında
osman’ın istifa mektubunda yırttı son pişmanlığını

güzeldi ölümle inatlaşmak
öldükten sonra bile

© Efe Duyan
Audio production: Efe Duyan / EDISAM - Turkish Literature and Science Writers Union

Mehmet i Osman z fabryki papierosów w Cevizli

波兰文

mehmet wyhodował kolejnego
nerwowego mehmeta
kiedy został ojcem

mehmet miał już innego nieśmiałego mehmeta

kiedy się ożenił

zatrudnił także sceptycznego mehmeta
powodowany koniecznością

każdy z mehmetów był w dobrym zdrowiu
obok niego stał osman który miał wielu osmanów
o tym mehmet nie wiedział

czy był tam gotowy do poświęceń mehmet?
– mehmet nie był pewien –
ale kiedy w jego przyjaciół wymierzono broń
nie zawahał się

tajemniczy osman osmana
z legitymacją policyjną w kieszeni po raz pierwszy trzymał dłoń
pracownika fabryki tytoniu

– martwego mehmeta mehmeta –

ze współczuciem dla wdowy po sobie która straciła swojego mehmeta
uparty mehmet podszedł na plac taksim
podarł swoje ostatnie żale
podczas gdy osman złożył pisemną rezygnację

piękna jest zawziętość w obliczu
śmierci

nawet gdy się już nie żyje

tłumaczenie: Adam Pluszka

1. dla Michela Foucaulta

波兰文 | Adam Pluszka

Trąd cofa się również w Niemczech, może
trochę wolniej
. Mnie minął za to katar. Trochę
świerzbią dłonie. Może to nie mnie ten katar
minął, o ile przeszedł w ogóle. Niemniej dłonie

swędzą. W Albercie spotkałem Niemkę i Polkę.
Pierwsza kupiła Michałki, miała pieprzyk na
nosie i zapłaciła cwanciś z ogonkiem. Druga
oglądała Unimil Max Love, ale kupiła gumę

Orbit bez cukru. Nie wiem, skąd ten odruch,
trąd przenosi się przez dotyk, w Niemczech
może trochę wolniej. Pamiętam już: ty masz

katar, mnie świerzbią dłonie, choroby skóry
przenosi dotyk, Orbit niezwykle szybko traci
smak, Max Love może odrobinę wolniej.

© Adam Pluszka
from: French love
Kraków : Korporacja Ha!Art, 2006
Audio production: 2005, M.Mechner / Literaturwerkstatt Berlin

1st for Michel Foucault

英文

Leprosy is retiring in Germany also, maybe
a little bit slower.
Catarrh has passed me. Hands
itch a little bit. Maybe this catarrh passed not me,
if passed in fact. Nevertheless hands are itching.

In Albert’s I’ve met German and Polish girl.
First of them bought candies, has mole on
her nose and paid Zwanzig with something.
Second was looking at Unimil’s rubber Max

Love, but bought Orbit chewing-gum without
sugar. I don’t know where came from this reflex,
leprosy transmission by touch, in Germany

maybe a little bit slower. I remember now: you
have catarrh, I have itching hands, Orbit lose
its taste fast, Max Love maybe a little bit slower.

Translated by Adam Pluszka