Gregor Seferens 
Translator

on Lyrikline: 128 poems translated

from: 荷兰文, 德文 to: 德文, 荷兰文

Original

Translation

Rimpelkers

荷兰文 | Eva Cox

De dame die het souterrain bewoont is wat men noemt een rimpelkers. Dat
wat ooit een pruilmond was, verwerd tot een gelakte krans van rimpels
midden in haar dor gezicht. Waren hare wangen niet zo schraal, zo smal en
ingevallen, maar bol als de blakende kaken van mijne tante Julia, ik zou der
dames bijeengenepen lippen compareren met ene aars, de ster van ene
aars, maar dus gelakt, scharlaken, en lijdende aan ene constipatie van
onuitspreekbare verlangens.

© De Bezige Bij
from: een, twee drie ten dans
Amsterdam: De Bezige Bij, 2009
Audio production: Flemish Literature Fund, Antwerp, 2008

Runzelkirsche

德文

Die Dame, die das Souterrain bewohnt, ist, was man eine Runzelkirsche nennt. Das, was einst ein Schmollmund war, verwelkt zu einem gefärbten Kranz aus Runzeln mitten in ihrem dürren Gesicht. Wären ihre Wangen nicht so hager, so mager und eingefallen, sondern rund wie die rotleuchtenden Kiefer meiner Tante Julia, ich würde der Dame zusammengekniffene Lippen komparieren mit einem Arsch, dem Stern eines
Arsches, allerdings gefärbt, scharlachfarben, und leidend an einer Konstipation von unsagbaren Verlangen.

Aus dem Niederländischen von Gregor Seferens

afscheid

荷兰文 | Hélène Gelèns

1

we hadden gesproken over buiten en zon
ik lichtte gordijn op bewoog reepjes
schitter over plafond – en dacht
haar morgen: niet langer verruimend

we gaven naam aan gezichten op foto’s
aan stemmen in aangrenzende kamers
aan haar kinders kinderen – ik dacht
haar leven: niet langer gekuist

we zwegen


2

we hadden gezwegen ik aaide
haar wangen haar slapen het witte haar
aaide het haar werd zijde aaide
de strakke mond een stille lach

ze lichtte haar deken op
ik dacht wat een benen zo mooi
ze bestaan – af – zo lang
dacht dat zo mooi dan kan

steeds meer been en meer dan been
ik dacht wie wil ze dat ik ben ik aaide
haar wangen haar slapen aaide
het zijden haar aaide

© Hélène Gelèns
from: niet beginnen bij het hoofd
Amsterdam: Uitgeverij 521, 2006
Audio production: 2008 Literaturwerkstatt Berlin

abschied

德文

1

wir hatten gesprochen über draußen und sonne
ich lupfte gardine und bewegte streifen
glitzern über decke – und dachte
ihr morgen: nicht länger erweiternd

wir gaben gesichtern auf fotos namen
stimmen in angrenzenden zimmern
ihren kindeskindern – ich dachte
ihr leben; nicht länger geschönt

wir schwiegen


2

wir hatten geschwiegen ich streichelte
ihre wangen ihre schläfen das weiße haar
streichelte das haar wurde seide streichelte
den strengen mund ein stilles lachen

sie lupfte das laken
ich dachte welch schöne beine
es gibt sie – ab – so lang
dachte daß so schön dann kann

immer mehr bein und mehr als bein
ich dachte was will sie wer ich bin ich streichelte
ihre wangen ihre schläfen streichelte
das seidige haar streichelte

Aus dem Niederländischen von Gregor Seferens

lief! maar dat is niet genoeg

荷兰文 | Hélène Gelèns

lief! maar dat is niet genoeg
hij wil weten hoe! van hier tot waar
tot maastricht casablanca de ochtendster
tot mijn huis hier om de hoek – hoe lief!

ik vind lief! lief genoeg
hij wil woorden die ronken

ik zeg: de langste lange twinkelhaar lief
de zachtste haar waarmee ik je omwikkel
van top tot teen een glanzende haarhuid
een doorzichtige haar want ik wil je zien

dat vindt hij wel een heel lange haar
hij wil woorden met waarheidswaarde

ik zeg: een lange zachte woordendraad lief
een fluisterdraad die je oor met een dwaas verhaal omspint
een grapjesdraad die je lip kriebelt je buik bloot lacht
een vuurdraad die jou in mijn armen trekt

ik begin bijna te ronken maar
hij wil woorden die zeggen: wel heel lief

ik ruk aan mijn draad
lief!

© Hélène Gelèns
from: niet beginnen bij het hoofd
Amsterdam: Uitgeverij 521, 2006
Audio production: 2008 Literaturwerkstatt Berlin

lieb! doch das ist nicht genug

德文

lieb! doch das ist nicht genug
er will wissen wie! von hierhin bis dorthinaus
bis casablanca bis maastricht zum morgenstern
zu meinem haus um die ecke – wie lieb!

also lieb! lieb genug
er will wörter die röhren

ich sage: das lange das längste das flitterhaar lieb
das sachteste haar mit dem ich dich einwickle
von kopf bis fuß eine glänzende haarhaut
durchsichtig ist dieses haar denn ich will dich sehen

das hält er schon fast für ein seemannshaar
er will wörter mit wahrheitswert

ich sage: ein langer ein sanfter ein wortfaden lieb
ein flüsterfaden der mit einer irren geschichte dein ohr umspinnt
ein scherzfaden der deine lippe kitzelt der deinen bauch bloßlacht
ein feuerfaden der dich zu mir hinzieht

ich beginne schon beinah zu röhren doch
er will wörter die sagen: so lieb

ich ziehe am faden:
lieb!


Deutsche Fassung von Marion Poschmann.
Die Übersetzung entstand im Rahmen des Übersetzungsworkshops Verstransfer 2008

© Marion Poschmann


alternativ:


süß! aber das reicht nicht

süß! aber das reicht nicht
er will wissen wie! von hier bis wo
bis maastricht casablanca morgenstern
zu mir nach haus gleich um die ecke – wie süß!

ich find süß! süß genug
er will worte die brüllen

ich sage: die längste lange glitzerhaar lieb
das sanfteste haar mit dem ich dich umwickle
von kopf bis fuß eine glänzende haarhaut
ein durchsichtiges haar denn ich will dich sehen

das ist aber ein langes haar findet er
er will wörter mit wahrheitswert

ich sage: einen langen sanften wörterfaden süß
ein flüsterfaden der dein ohr mit einer irren geschichte umspinnt
ein scherzfaden der deine lippe kitzelt deinen bauch nackt lacht
ein feuerfaden der dich in meine arme zieht

ich fange fast an zu brüllen doch
er will worte die sagen: aber sehr süß

ich zieh an meinem faden
süß!


Aus dem Niederländischen von Gregor Seferens

© Gregor Seferens

Übersetzung 1 von Marion Poschmann, Übersetzung 2 von Gregor Seferens

ANTON

荷兰文 | Mustafa Stitou

Links een tenger en goudblond godinnetje
keurde me geen blik waardig.
Maar het deed me niets: sinds elf september
ligt een Arabier nu eenmaal slecht
                        in de markt. Rechts
een stelletje; zij, reuzin, pokdalige kop,
paarsfluwelen avondjurk, ik vond het
wel wat hebben. Dus toen haar vriend even verdween
raakten we in gesprek; ze werkte, vertelde ze,
voor een castingbureau; die middag had ze,
voor een nieuwe Nederlandse dramaserie,
                        NSB’ers gecast.
ach, mijn joodse verloofde en ik,
zienderogen worden we ouder en dikker samen,
scheppen steeds meer behagen in eten
en slapen. Toen haar vriend weer opdook
kuste hij haar blote schouder en keek mij
ondertussen strak aan. De slanke blondine
links van mij, zag ik nu, had op de achterkant van haar nek,
over de volle breedte, een tatoeage:
                        Anton
stond er,
in schoonschrift, tussen
twee hartjes in.

© 2003 Mustafa Stitou
from: Varkensroze ansichten
Amsterdam: De Bezige Bij, 2003
Audio production: Erik Menkveld / NLPVF, 2004

ANTON

德文

Links eine schlanke und goldblonde Göttin
hielt mich für keines Blickes würdig.
Aber das machte mir nichts aus: seit dem elften September
ist die Nachfrage nach Arabern nun mal rapide
                                                gesunken. Rechts
ein Pärchen; sie, Riesin, pockennarbiges Gesicht,
violettsamtenes Abendkleid, ich fand
sie hatte was. Als ihr Freund für einen Moment verschwand
kamen wir also ins Gespräch; sie erzählte, sie arbeite
in einer Casting-Agentur; am Nachmittag noch hatte sie
für eine niederländische Fernsehserie niederländische
                                                Nazis gecastet.
Ach, mein jüdischer Verlobter und ich,
zusehends werden wir älter und dicker zusammen,
finden immer größeren Gefallen an Essen
und Schlafen. Als ihr Freund wieder auftauchte
küßte er ihre nackte Schulter und sah mich
dabei fest an. Die schlanke Blondine
links von mir hatte, wie ich jetzt sah, im Nacken,
über die ganze Breite, eine Tätowierung:
                                                Anton
stand dort
in Schönschrift zwischen
zwei kleinen Herzen.

Aus dem Niederländischen von Gregor Seferens

Harmonia praestabilita

荷兰文 | Jan H. Mysjkin

De spitse heuvels zien eruit als cipressen
en voorzien een grote, lege ruimte van stekels,
boven en onder.

Een roestige bodem, niets dan stof en stenen.
De gieren verschijnen. Ik zie hun schaduw
lopen over de vulkaanbodem, overal waar mijn blik op rust.

Ik blijf niet langer dan één minuut,
want mijn tijd is geteld.

                                                            * * *

Vier of zes roeiers met blote bast
en kale kop
stralend in de zon.

Een volkje van geiten en afpellende kamelen,
schilferig en poedelnaakt,
wandelend over de gloeiende straatweg.

Een antieke auto op stoom, gebouwd
als een locomobiel, met een grote schoorsteen.

Ik neem plaats.

Het kabbalistische gekletter van ijzeren velgen
brengt de verrassing van een getemde leeuw.

                                                            * * *

Een muts van blauwe zijde met goudgalon, een zeegroen hemd waar
de mouwen van een roze bloes uitsteken en een wijde oranje pantalon
die tot op de voeten valt.

Onder de zon gingen de kleuren zo harmonisch samen dat je ervan
had kunnen huilen.

                                                            * * *

Zich op zijn zondags vertreden en vervelen.
De salon vullen.
De operazangeres toejuichen.
Blozen van plezier.
Een heel verleden verloochenen.
Eindigen met een eensgezinde hartsterking.

© Jan H. Mysjkin
from: Voor mijn ogen ligt het zwijgen
Gent: Poëziecentrum, 2010
ISBN: 9789056553647
Audio production: Beuland/Meulestee, 2013

Harmonia praestabilita

德文

Die spitzen Hügel sehen wie Zypressen aus
und versehen einen großen, leeren Raum mit Stacheln,
oben und unten.

Ein rostiger Boden, nichts als Staub und Steine.
Die Geier erscheinen. Ich sehe ihren Schatten
über den Vulkanboden laufen, überall, worauf mein Blick ruht.

Ich bleibe nicht länger als eine Minute,
denn meine Zeit ist gezählt.

                                                                   * * *

Vier oder sechs Ruderer mit bloßem Bauch
und kahlem Kopf
strahlend in der Sonne.

Ein Völkchen von Ziegen und sich häutenden Kamelen,
schuppig und pudelnackt,
auf der glühenden Straße wandernd.

Ein uraltes Dampfauto, gebaut
wie ein Lokomobil, mit einem großen Schornstein.

Ich nehme Platz.

Das kabbalistische Geklapper von eisernen Felgen
bringt die Überraschung eines gezähmten Löwen.

                                                                   * * *

Eine blauseidene Mütze mit Goldborte, ein meergrünes Hemd, aus
dem die Ärmel einer rosafarbenen Bluse ragen und eine weite orange Hose, die bis auf die Füße fällt.

Unter der Sonne fügten die Farben sich so harmonisch, dass man in Tränen hätte ausbrechen können.

                                                                   * * *

Sonntäglich lustwandeln und sich langweilen.
Den Salon füllen.
Der Opernsängerin zujubeln.
Erröten vor Vergnügen.
Eine ganze Vergangenheit verleugnen.
Enden mit einem einhelligen Seelenwärmer.

Aus dem Niederländischen übersetzt von Gregor Seferens

De tijd van een hartsterking

荷兰文 | Jan H. Mysjkin

De Franse generaal, een ouwe lolbroek van joodse afkomst, heeft zich, zonder een spier te vertrekken, laten afschepen door een dame uit België die zo’n twintig keer per dag een stijve nek oploopt, doordat ze almaar zit te lonken naar een ploeg mecaniciens uit de Maagdeneilanden, die ondanks een hemd zonder losse boord en zwartgerookte pollen aan hun lijf voor het avondeten pronken met een roze perkaline stropdas vanwege de huwbare miss, dertig jaar, gezet en besnord, die om de haverklap in bulderend gelach uitbarst tegenover haar matrone van een moeder die twee keer zo oud, zo dik en zo besnord is, terwijl de Braziliaanse operazangeres, in een paar weken grijs geworden als gevolg van de hitte waardoor haar zwarte haarkleuring is uitgelopen, niet wist waar ze moest kijken toen ze, te laat om zich uit de voeten te maken, de consul van Nederland zag, een kantoorklerk die onophoudelijk links en rechts knikt en aan één stuk door zit te kronkelen alsof hij een paling te slikken had gekregen van de Engelse Messalina, die haar derde gemaal afwerkt en zich laat omringen door een groepje jongelui die met haar rondzwieren onder de lusteloze blik van een dame met giraffenhals en een strohoedje op haar hoofd genre matelot.

© Jan H. Mysjkin
from: Enz., enz...
Utrecht: De Contrabas, 2013
ISBN: 9789079432981
Audio production: Beuland/Meulestee, 2013

Die Zeit eines Seelenwärmers

德文

Der französische General, ein alter Scherzbold jüdischer Herkunft, ist, ohne eine Mine zu verziehen, bei einer Dame aus Belgien abgeblitzt, die etwa zwanzig Mal am Tag einen steifen Nacken kriegt, weil sie die ganze Zeit zu einer Gruppe von Monteuren von den Jungferninseln hinüberschielt, die, ungeachtet ihrer kragenlosen Hemden und schwarzgerauchten Hände, vor dem Abendessen mit einer rosafarbenen Perkalkrawatte protzen, wegen der heiratsfähigen Miss, dreißig Jahre, gesetzt und schnurrbärtig, die alle naslang in donnerndes Lachen ausbricht im Beisein ihrer Matrone von Mutter, die doppelt so alt, so dick und schnurrbärtig ist, während die brasilianische Opernsängerin, in wenigen Wochen ergraut infolge der Hitze, die ihre schwarze Haarfarbe verbleichen ließ, nicht wusste, wo sie hinschauen sollte, als sie, zu spät, um noch zu verschwinden, den niederländischen Konsul bemerkte, ein Kontorist, der pausenlos nach links und nach rechts nickt und sich permanent windet, als müsse er einen Aal verschlucken, den er von der englischen Messalina bekommen hat, die ihren dritten Gemahl erledigt und sich von einer Gruppe von jungen Leuten umringen lässt, die mit ihr Boston tanzen unter dem lustlosen Blick einer Dame mit Giraffenhals und einem Strohhut auf dem Kopf, Modell Matelot.

Aus dem Niederländischen übersetzt von Gregor Seferens

Vlindervissen

荷兰文 | Jan H. Mysjkin

De zee was een roze, zachtpaars en parelgrijs glacis,
zonder de minste overrimpeling.

                                                           * * *

Ik dacht dat ik al eens vliegende vissen had gezien.
Ik heb me vergist. Ik zag er pas
vandaag : van zes uur ’s morgens tot zes uur ’s avonds
schoten ze vinwiekend voorbij.

Van ver zijn ze vlinders. Van
dichtbij zijn ze vogels.
Ze zien er nooit als vissen uit, behalve
wanneer ze opnieuw het water in duiken.

Ik zag ze – absoluut gelijk aan zwaluwen
bij een dreigende zomerbui – scheren
over kwallen als amethisten reuzenparels.

                                                             * * *

In de ondergaande zon zien ze eruit
als microscopisch kleine schaatsenrijders.

© Jan H. Mysjkin
from: Voor mijn ogen ligt het zwijgen
Gent: Poëziecentrum, 2010
ISBN: 9789056553647
Audio production: Beuland/Meulestee, 2013

Schmetterlingsfische

德文

Die See war eine rosafarbene, violette und perlgraue Glacis,
ohne die geringste Kräuselung.

                                                        * * *

Ich meinte, schon einmal fliegende Fische gesehen zu haben.
Ich hatte mich geirrt. Ich sah erst heute
welche: von sechs Uhr morgens bis sechs Uhr abends
schossen sie flossenschlagend vorbei.

Von ferne sind sie Schmetterlinge. Von
nahem sind sie Vögel.
Sie sehen nie wie Fische aus, nur dann
wenn sie erneut ins Wasser tauchen.

Ich sah sie – haargenau wie Schwalben
bei drohendem Sommergewitter – über
Quallen wie amethystfarbene Perlen segeln.

                                                          * * *

In der untergehenden Sonne sehen sie aus
wie mikroskopisch kleine Schlittschuhläufer.

Aus dem Niederländischen übersetzt von Gregor Seferens

Toewijding

荷兰文 | Jan H. Mysjkin

Aan de muildierdrijvers, aan de bewaker van de bungalow,
aan de offerschaal van het oord.

Aan de man die de eieren brengt voor de omelet,
aan diegene die ze verkoopt,
aan diegene die toekijkt wanneer ik ze eet.

Aan het schrijfgerief, aan het midden van een zin, aan de ideeën in voorraad.

Aan de dag die de sneeuw doet smelten,
aan de uiterste rand van het overhangende pad,
aan de kracht van de polsen.

Aan de gevaarlijke weg, aan de weg
die er opeens niet meer is,
aan de weg die zich omdraait en ons ‘tot ziens’ wenst.

Aan de vleiende bewoordingen, aan de namen van plaats en
           bestemmeling, aan het wit.

Aan het hol waar ik sliep,
aan de vrouw, lief en lachend en ondeugend en al,
aan de idolate gebaren.

Aan de nacht die inviel, aan de gidsen
die verdwenen, aan de afdrukken
van de muildierhoeven.

Aan de slimheid van de slang en de luiheid van de zevenslaper,
aan het midden van een zin,
aan het wit.

© Jan H. Mysjkin
from: Enz. enz...
Utrecht: De Contrabas, 2013
ISBN: 978907943298
Audio production: Beuland/Meulestee, 2013

Zueignung

德文

Für die Maultiertreiber, für die Bewacher des Bungalows,
für die Opferschale des Orts.

Für den Mann, der die Eier fürs Omelett bringt,
für denjenigen, der sie verkauft,
für denjenigen, der zusieht, wenn ich sie esse.

Für das Schreibgerät, für die Mitte eines Satzes, für die Ideen auf Vorrat.

Für den Tag, der den Schnee schmelzen lässt,
für den äußersten Rand des überstehenden Wegs,
für die Kraft der Hände.

Für den gefährlichen Weg, für den Weg,
der plötzlich nicht mehr da ist,
für den Weg, der sich umdreht und uns „Tschüss“ sagt.

Für den schmeichelnden Ausdruck, für die Namen von Ort und
        Adressaten, für das Weiß.

Für die Höhle, wo ich schlief,
für die Frau, lieb und lachend und schelmisch und so,
für die abgöttischen Gesten.

Für die Nacht, die anbrach, für die Führer,
die verschwanden, für die Abdrücke
der Maultierhufe.

Für die Schläue der Schlange und die Faulheit des Siebenschläfers,
für die Mitte eines Satzes,
für das Weiß.

Aus dem niederländischen übersetzt von Gregor Seferens

Vertraging zal zijn

荷兰文 | Jan H. Mysjkin

(De trein die vertrok om tien uur dertig
zette me af
om vijf uur ’s morgens.

Het perron vroeg me of ik wel ik was.
Ik antwoordde van ja
en gaf het mijn koffer te kruien.

Het nam hem met het grootste plezier van me aan.)

                                                         * * *

(Het was bijtend koud. Het hotel sliep
als een mormeldier.

Ik poedelde me af in een kokendhete kuip
en schreef daarna tot negen uur.

Van nu af aan zullen mijn dagen
geen uren te over hebben.)

                                                         * * *

(Naarmate ik meer zie, bieden de dingen
die ik nog moet zien
minder nieuws. Er zijn te veel bijzonderheden
die ik te goed ken opdat ze me nog zouden kunnen boeien
waar ik ze ook tegenkom.)

                                                         * * *

(De stad is helemaal roze van een lichtroze
waarop met kalk
decoratieve motieven of bloemen zijn getekend of vrouwen
of de brede Antwerpse leien.

De huizen zijn opgetrokken naar strikte gelijkenis met de Groentenmarkt.

Op elk uur van de dag wandelen lichten
twee aan twee in onmetelijke
groen-oranje-rode of kakelbonte sluiers
waardoor het lijkt alsof de stad altijd de vlag uitsteekt.)

                                                         * * *

(De passie voor het vegen, het begieten
en het lichtgas
houdt de stad op de been.

De kruispunten zijn bedekt met ontelbare
pauwen, geheiligd
omdat ze cobra’s verdelgen.

In het museum vol pretentieuze rommel
drukken Pinochet en Thatcher elkaar de hand, omgeven
door hun briljante staf.)

© Jan H. Mysjkin
from: Dit is nobel gezegd, maar duister
Utrecht / Leeuwarden: De Contrabas, 2014
ISBN: 9789079432851
Audio production: Beuland/Meulestee, 2013

Verspätung wird’s geben

德文

(Der Zug, der um zehn Uhr dreißig abfuhr,
setzte mich ab
um fünf Uhr morgens.

Der Bahnsteig fragte mich, ob ich denn ich sei.
Ich sagte ja
und gab ihm meinen Koffer zu tragen.

Er nahm ihn mir mit dem größten Vergnügen aus der Hand.)

                                                           * * *

(Es war bitterkalt. Das Hotel schlief
wie ein Murmeltier.

Ich planschte in einer kochendheißen Wanne
und schrieb anschließend bis um neun.

Von heute an sollen meine Tage
keine Stunden übrig haben.)

                                                           * * *

(Je mehr ich sehe, bieten die Dinge,
die ich noch sehen muss,
weniger Neues. Es gibt zu viele Besonderheiten,
die ich zu gut kenne, als dass sie mich noch fesseln könnten,
wenn ich auf sie stoße.)

                                                           * * *

(Die Stadt ist ganz rosa von einer Lichtrose,
worauf mit Kalk
dekorative Motive oder Blumen gezeichnet sind oder Frauen
auf den breiten Antwerpener Boulevards.

Die Häuser wurden exakt so hochgezogen wie auf dem Groentenmarkt.

Zu jeder Tagesstunde wandern Lichter,
zwei und zwei in immensen
grün-orange-roten oder kunterbunten Schleiern
so dass es aussieht, als hinge die Stadt stets die Fahne heraus.)

                                                           * * *

(Die Leidenschaft fürs Kehren und fürs Gießen
und für das Lichtgas
hält die Stadt auf den Beinen.

Die Kreuzungen sind bedeckt mit unzählbaren
Pfauen, geheiligt,
weil sie Kobras vertilgen.

Im Museum voller prätentiösem Krimskrams
geben Pinochet und Thatcher einander die Hand, umgeben
von ihrem brillanten Stab.)

Aus dem Niederländischen übersetzt von Gregor Seferens

De ware reis

荷兰文 | Jan H. Mysjkin

Na de dood reïncarneert de ziel in een dierenlichaam.

Ik zag een olifant met een houten been,
een stekelvarken met buikloop,
blinde apen, gekleed als godheden,
een lam konijn,
een papegaai zonder pluimen,
lepreuze apen met bloedende billen,
een hond die leed aan krankzinnigheid.

Ik vraag me af welk plezier de ziel daar is gaan zoeken.

© Jan H. Mysjkin
from: Rekenkunde van de tastzin, gevolgd door SPRKLS, GLDLS
Amsterdam: J.M. Meulenhoff, 2011
ISBN: 9789029087124
Audio production: Beuland/Meulestee, 2013

Die wahre Reise

德文

Nach dem Tod wird die Seele in einem Tierkörper wiedergeboren.

Ich sah einen Elefanten mit einem Holzbein,
ein Stachelschwein mit Durchfall,
blinde Affen, gekleidet wie Götter,
ein lahmes Kaninchen,
einen Papagei ohne Federn,
lepröse Affen mit blutenden Hintern,
einen Hund, der an Wahnsinn litt.

Ich frage mich, welche Freude die Seele dort zu finden hoffte.

Aus dem Niederländischen übersetzt von Gregor Seferens

Silvae (gelichtet)

德文 | Steffen Popp

Das Harz läuft aus den Bäumen, wie gewohnt
stehen die Wälder, hölzern und grün
vor meinem Fenster, und überall auf der Erde
wo kein Feld ist, kein Garten
                            kein Haus wie das meine.

Manchmal ein Tier, an der Blattunterkante
eine rehbraune Schießscheibe mit wenigen
Treffern vom Vorjahr –
                                       zwei uralte Pferde
ziehn Holz aus dem Windbruch, mit der Dunkelheit
kommen die Jäger, man sieht ihre gelben
                                             Turnschuhe leuchten.

© kookbooks
from: Wie Alpen. Gedichte
Idstein: kookbooks, 2004
Audio production: Literaturwerkstatt 2006

Silvae (uitgedund)

荷兰文

Hars loopt uit de bomen, zoals altijd
staan de bossen, groen en van hout
voor mijn raam, en overal op aarde
waar geen veld is, geen tuin
                              geen huis als het mijne.

Soms een dier, aan de onderkant van het blad
een reebruine schietschijf met weinig
rake schoten uit het vorige jaar –
                                       twee oeroude paarden
slepen ontworteld hout, tegen de schemering
komen de jagers, men ziet hun gele
                                           sportschoenen oplichten.

Vertaling: Alfred Schaffer / Gregor Seferens

Elegie für K.

德文 | Steffen Popp

 

Müd ist mein Auge, müd müd
wie Alpen. Eine verwunschene Strecke
aus Jahren ist mein Gesicht
Felder, in denen ich schlief –

gelbe Lampions, ein verrätseltes Kinderfest
alles ist außer mir, ein Stausee
in dem geflutete Dörfer nachts leuchten.

Die Erde gibt Farben
die Haut gibt Einheit
in den Plantagen rüsten die Obstbäume kühn
gegen das Weltall –

ringsum die Wiesen
                       reiben sich an meinen Füßen
der Fluss
an meiner Seite, unmerklich zieht ihn
ein fernes Meer.

© kookbooks
from: Wie Alpen. Gedichte
Idstein: kookbooks, 2004
Audio production: Literaturwerkstatt 2006

Elegie voor K.

荷兰文

Moe is mijn oog, moe moe
als de Alpen. Een betoverd traject
van jaren is mijn gezicht
velden, waarin ik sliep –

gele lampionnen, een duister kinderpartijtje
alles is buiten mij, een stuwmeer
waarin de ondergelopen dorpen oplichten ’s nachts

De aarde geeft kleuren
de huid geeft eenheid
op de plantages wapenen de fruitbomen zich dapper
tegen het heelal –

rondom schurken de weiden
                                       tegen mijn voeten
de rivier
aan mijn kant, heimelijk trekt hem
een verre zee.

Vertaling: Alfred Schaffer / Gregor Seferens

Den Toten des Surrealismus

德文 | Steffen Popp

               Wer mit den Dingen zusammenstößt,
               wird es derselbe sein, der sie harmonisiert?
               Das ist es wohl, was mich traurig macht.

               Hugo Ball

I

Draußen ist’s still, kein Tank von Shell
im Resonanzbereich meines Lauschens
kein Atom bricht ab
fällt in den Schacht, kein deprimiertes Organ
probt den Verrat und die Lilie
                  vor mir im träumenden Glas –

dieses Gewächs meiner Sehnsucht auch
schneuzt sein Arom nur semiotisch
ohne Geräusch in die entsetzliche Nacht!

Draußen ist’s still, der leere Parkplatz
Schubumkehr des Glücks und eine winzige
                                             Akademie  
fern dräut Asien
ein Horn des Poseidon, mit Güterzügen …

So kommt nun die Welt über den Winter!
Die Zwiebeln liegen auf dem Tisch
die Apparate des Wunders kreisen …

Aber der Schnee ist nicht mehr gotisch
eine wunschlose Erzform, ein hellblau
                                           getakteter Geiger
nein, er ist grau
und labbrig, die Abraumetage des Frühlings
ach –

und nur die untersten Schnee-Engel
halten sich noch an den Tankstellen
vermummt und marxistisch
in ihren winddichten Anoraks.


II

Draußen ist’s still, es schlafen Berg und Tal
reglos die Stadt, das Elend der Sprengwerke

ihr langsames Feuer vereinfacht den Raum
die Herzensgebrechen der Trainer
                                           Balkonpflanzen

und in den Meeren der Wal
und im Gefrierfach der Aal
Delikatessen, am Rand meiner Schwäche
ruhet die Liebe auch, ein Ghetto Rosen –

die großen Betonkörper winkeln das Licht
wo meine Hand liegt
                 ein Joch für Nachtfalter
und die Gedichte gehn über den Schnee
in kleinen Schritten …

Die toten Surrealisten
rumoren unecht im Grundstock der Wälder
kauen den Sternklee in diese Nacht
trockene Seekoffer, Schneeklima –

hinter dem Elend der Bäume
leuchtet die Heimat
die Elemente erfinden sich, meine Geliebten
liegen im Streit und zerfallen

aufsteht der Mond, von seinem Sitz
da sein gelber Mund
dort seine Beine, die schleifen.

© kookbooks
from: Wie Alpen. Gedichte
Idstein: kookbooks, 2004
Audio production: Literaturwerkstatt 2006

Aan de doden van het surrealisme

荷兰文

        Wie met de dingen botst,
        zal die dezelfde die ze verenigt?
        Dat zal het zijn, wat mij bedroeft.
        Hugo Ball

I

Buiten is het stil, geen Shell-tank
binnen dit frequentiegebied
geen atoom breekt af
of valt in de schacht, geen ontmoedigd orgaan
test het verraad, en voor mij
                        de lelie in het dromende glas –

ook dit gewas van mijn verlangen
snuit zijn essence alleen semiotisch
geluidloos in de verschrikkelijke nacht!

Buiten is het stil, het verlaten parkeerterrein
straalomdraaiing van het geluk en een nietige
                                    academie
ver weg dreigt Azië,
Poseidons hoorn met goederentreinen …

Zo doorstaat de wereld de winter!
De uien liggen op tafel
er cirkelen wonderlijke apparaten –

maar de sneeuw is niet langer gotisch
erts zonder wensen, een lichtblauwe
                                    maatgevende violist
nee, ze is grauw
en flets, de vuilnisbelt van de lente
ach –

en alleen de onderste sneeuwengelen
kleven nog aan de benzinestations
vermomd en marxistisch
in hun winddichte parka’s.


II

Buiten is het stil, berg en dal slapen
roerloos de stad, de kwelling van sloopbedrijven

hun trage vuur vereenvoudigt de ruimte
de hartaandoeningen van trainers
                                    balkonplanten

en in de zeeën de walvis
en in het vriesvak de paling
delicatessen, aan de rand van mijn zwakte
legt ook de liefde zich te rusten, een getto van rozen –

de grote betonblokken buigen het licht
waar mijn hand ligt
                  een juk voor nachtvlinders
en de gedichten lopen over de sneeuw
met kleine stapjes …

De dode surrealisten
schoppen herrie bij de grondvesten van het bos
kauwen de rode klavers deze nacht binnen
hun droge zeekoffers, hun sneeuwklimaat –

achter de ellende van bomen
licht het geboorteland op
de elementen verzinnen zichzelf, mijn geliefden
ruziën en vallen uiteen

op staat de maan van zijn zetel
daar zijn gele mond
daar zijn benen, slepend.

Vertaling: Alfred Schaffer / Gregor Seferens

[het water is het voorbijdrijvende water]

荷兰文 | Els Moors

het water is het voorbijdrijvende water
dat ik zie
de boot waarin ik lig deint
met mijn benen over de rand
vaar ik bijna tegen een oever

er staat een boom op een vlakte achter me
er hangt een hoge lucht boven ons

met het hoofd in de nek
wacht ik op een echo
tegen de muren van de huizen
waar ik aan voorbijga
waar zij samen voor de ramen zullen staan

waar rode en groene pijlen een voor een
naar boven worden gesleept

© Nieuw Amsterdam
from: er hangt een hoge lucht boven ons
Amsterdam: Nieuw Amsterdam, 2006
Audio production: Flemish Literature Fund, Antwerp, 2008

[das wasser ist das vorbeitreibende wasser]

德文

das wasser ist das vorbeitreibende wasser
das ich sehe
das boot worin ich liege schaukelt
mit den beinen über dem rand
fahr ich beinah gegen ein ufer

es steht ein baum auf der fläche hinter mir
ein hoher himmel hängt über uns

mit dem kopf im nacken
warte ich auf ein echo
von den mauern der häuser
an denen ich vorübergehe
wo sie zusammen am fenster stehen werden

wo rote und grüne pfeile stück für stück
nach oben geschleppt werden

Aus dem Niederländischen von Gregor Seferens

[Zij droomt zich een stoel]

荷兰文 | Eva Cox

Zij droomt zich een stoel,
touw om de enkels,
metaal van een loop in de nek.
Maar niets dwingt.
Niets dat woorden uit haar vingers wringt.
De polsen gebonden aan pannen en emmers,
de mond aan een mond, het hart aan twee poppen.
In de verte de pen.
Splinter in het lampgeel van de kamer.
Tussen haar en daar een web van stemmen
dat haar stopt. Als een dolle bal.

© Uitgeverij Holland
from: Pritt.stift.lippe
Haarlem: Uitgeverij Holland, 2004
Audio production: Flemish Literature Fund, Antwerp, 2008

[Sie träumt sich einen Stuhl]

德文

Sie träumt sich einen Stuhl,
Strick um die Knöchel,
Metall eines Laufs im Genick.
Doch nichts zwingt.
Nichts, das Wörter aus ihren Finger wringt.
Die Hände gebunden an Töpfe und Eimer,
der Mund an einem Mund, das Herz an zwei Puppen.
In der Ferne der Stift.
Splitter im Lampengelb des Zimmers.
Zwischen ihr und hier ein Netz aus Stimmen
das sie stoppt. Wie einen irren Ball.

Aus dem Niederländischen von Gregor Seferens

[Wat trekt mij in jou aan?]

荷兰文 | Tomas Lieske

Wat trekt mij in jou aan? Ik luister aan je deur.
Ik draai je kleren in mijn hand als jij met jonge
sprongen dit huis weer hebt verlaten. De huid
om je heupen, je geur, je rollend plaatsen.

Alles is in bruikleen aan jou afgestaan. De ruimte
die jij met krijt van ziel hebt volgestreept
opdat je lijf kan schuilen, die jij tot roofdierkooi
hebt verbouwd; een vertrouwd pad is uitgesleten
in het kleed tussen wasbak en de wand.

De buizen die ik aanleg om jouw adem
op te vangen en jaren te bewaren; de stalen draden
die ik span om jou zacht te laten vallen. De muren
die ik leegschep om jou te kunnen zien. De bakken
die ik plaats om jou weer in je kooi te lokken.
Je rokken die om je in brand gestoken benen staan.

Kijk, hier zit ik stil voor je kamer; op de hoogte
van het risico. Met een verbeterd oog, een langer
en gevoeliger membraan;
met gespannen vliezen en holgezogen
nappen; met een gevederd oor.

© 1989 Tomas Lieske
from: Een tijger onderweg
Amsterdam: Querido, 1989
Audio production: Erik Menkveld / NLPVF, 2004

[Was zieht mich in dir an?]

德文

Was zieht mich in dir an? Ich lausche an der Tür.
Ich winde deine Kleider in der Hand, wenn du mit jungen
Sprüngen dies Haus wieder verlassen hast. Die Haut
um deine Hüften, dein Duft, dein rollendes Plazieren.

Alles ist dir zum Nießbrauch überlassen. Der Raum,
den du mit Seelenkreide vollgestrichelt hast,
damit dein Leib sich bergen kann, den du zum Raubtierkäfig
umgestaltet hast; einen vertrauten Pfad zeigt der Verschleiß
im Teppich zwischen Becken und der Wand.

Die Rohre die ich installiere, um deinen Atem
aufzufangen und jahrelang zu lagern; die stählernen Drähte,
die ich spanne, um dich sanft fallen zu lassen. Die Mauern,
die ich leer schaufele, um dich sehen zu können. Die Näpfe,
die ich aufstelle, um dich wieder in den Käfig zu locken.
Die Röcke, die um deine in Brand gesetzten Beine stehen.

Schau, hier sitze ich still vor deinem Zimmer; auf der Höhe
der Gefahr. Mit einem verbesserten Auge, einer längeren
und empfindlicheren Membran;
mit gespannten Fellen und konkav gesogenen
Näpfen; mit einem gefederten Ohr.

Aus dem Niederländischen von Gregor Seferens

[Wat ik zo jammer vind]

荷兰文 | Mark Insingel

Wat ik zo jammer vind
is wat er overblijft:
dat ik het jammer vind.

Dat ik niets anders vind
dan: dat wat overblijft
is wat ik niet meer vind.

Dat ik niet vind
van wat er overblijft
dan wat ik jammer vind.

Dat wat er overblijft
zo jammer is
dat ik het nergens vind.

Dat ik slechts vind
en overal
dat er niets overblijft.

Ooit was er alles,
ooit was alles goed,
ooit was het goede alles.

Liefste, nu is er niets,
versta me toch, alles
is goed behalve niets.

© Poëziecentrum
from: Niets. 21 liefdesgedichten
Gent: Poëziecentrum, 2005
Audio production: Flemish Literature Fund, Antwerp, 2007

[Was ich so schade finde]

德文

Was ich so schade finde,
ist, was übrigbleibt:
dass ich es schade finde.

Dass ich nichts anderes finde
als: das, was übrigbleibt,
ist, was ich nicht mehr finde.

Dass ich nichts finde
von dem, was übrigbleibt,
als das, was ich schade finde.

Dass was übrigbleibt
so schade ist,
dass ich es nirgends finde.

Dass ich nur finde
und überall,
dass nichts übrigbleibt.

Irgendwann einmal gab es alles,
irgendwann einmal war alles gut,
irgendwann einmal war das Gute alles.

Liebste, jetzt ist da nichts,
versteh mich doch, alles
ist gut, außer nichts.

Aus dem Niederländischen von Gregor Seferens

[toen kwam ik thuis]

荷兰文 | Els Moors

toen kwam ik thuis
ik gooide mijn loodzware tas
van me af in de gang
jij stond me op te wachten

dat waren passen
die ik naast je zette op de grond
een voor een
iemand bombardeerde het station

een roemeen beschoot
een andere roemeen met een geweer
vorig jaar lag hier een man op straat
het bloed bleef liggen op de stoep

voor je weggaat volg ik het wegrijden van een tram

zonder ons kan niets beginnen
zonder ons is alles gedaan

© Nieuw Amsterdam
from: er hangt een hoge lucht boven ons
Amsterdam: Nieuw Amsterdam, 2006
Audio production: Flemish Literature Fund, Antwerp, 2008

[dann kam ich heim]

德文

dann kam ich heim
ich warf meine bleischwere tasche
auf den boden im gang
du wartest schon auf mich

das waren schritte
die ich neben dir machte
einen nach dem anderen
jemand bombardierte den bahnhof

ein rumäne beschoß
einen andern rumänen mit einem gewehr
voriges jahr lag hier ein mann auf der straße
das blut blieb liegen auf dem trottoir

bevor du gehst beobachte ich die abfahrt einer straßenbahn

ohne uns kann nichts beginnen
ohne uns ist alles getan

Aus dem Niederländischen von Gregor Seferens

[Soms zit er in een wolvenlijf]

荷兰文 | Erik Spinoy

Soms zit er in een wolvenlijf

een blinde automaat
die zich herhaalt en
slaat en slaat

een dolgedraaide hamer
hartkamer
zenuwtrek
of metronoom

die beukt
totdat het niet meer jeukt

tot het niet fijn meer is
maar ook geen pijn meer doet.

© Meulenhoff
from: Boze wolven
Amsterdam: Meulenhoff, 2002
Audio production: Flemish Literature Fund, Antwerp, 2007

[Manchmal steckt in einem Wolfsleib]

德文

Manchmal steckt in einem Wolfsleib

ein Automat, der blind
sich immer wiederholt
und schlägt und schlägt

ein durchgedrehter Hammer
Herzkammer
Metronom
oder Nerventic

der zuckt
bis es dann nicht mehr juckt

bis es kein Scherz mehr ist
doch auch der Schmerz verschwunden ist.

Übersetzung: Gregor Seferens

[op het dak van het huis met de windwijzer]

荷兰文 | Els Moors

op het dak van het huis met de windwijzer
zet een reiger een steile vlucht af
de gasten wandelen traag naar
de tot aan de rand gevulde vijver

dit is een middag buiten en het regent
ramen zijn deuren om doorheen te stappen
een hond rent achter het kind op het gazon
stemmen blijven hangen boven het gras

het geluid wordt gedempt door het geluid van de snelweg

de man die ongevraagd naar boven liep slaapt
met het gezicht diep in de kussens
op het feest is iemand onwel geworden
op het feest loopt altijd iemand met een strop om de hals

de vuilniszak hangt aan de klink van de deur
het mes wordt in de cake gezet

© Nieuw Amsterdam
from: er hangt een hoge lucht boven ons
Amsterdam: Nieuw Amsterdam, 2006
Audio production: Flemish Literature Fund, Antwerp, 2008

[auf dem dach des hauses mit der wetterfahne]

德文

auf dem dach des hauses mit der wetterfahne
startet der reiher zu einem steilen flug
die gäste spazieren gemächlich zu dem
randvollen weiher

dies ist ein nachmittag und es regnet
fenster sind türen zum durchgehen
ein hund rennt auf dem rasen dem kind hinterher
stimmen bleiben hängen über dem gras

das geräusch wird gedämpft durch das geräusch vom schnellweg

der mann der ungefragt nach oben ging schläft
das gesicht tief in den kissen
auf dem fest ist jemandem übel geworden
auf dem fest hat immer jemand einen strick um den hals

der müllsack hängt an der türklinke
das messer wird in den kuchen gesteckt

Aus dem Niederländischen von Gregor Seferens

[O, sage]

荷兰文 | Thomas Möhlmann

O, sage, wie heilt man sich von der Ironie, vom Blick,
der sieht, aber nicht durchdringt; sage, wie heilt man sich
vom Schweigen.

- Adam Zagajewski


Ziet ze er niet prachtig uit, deze verdwijnende wereld
de afgesleten hoeken, het zachtgeworden vierkant
zelfs als je wilde haalde je je tong er niet aan open
het veilige doosje dat je wang geworden is, werkelijkheid:

ik vroeg mijn moeder ongeschonden uit haar boom te komen
mijn vader na jaren eindelijk zijn tanden eens te laten zien
mijn vrienden de andere kant op te kijken, mijn liefste
de wekker alvast op 7.21 te zetten en nam me stellig voor

liederlijk te grienen in de aanwezigheid van onbekenden
in een uitgesproken modern gebouw, mijn hartslag
en de toekomst kort te laten haperen.

(Toen ik dit aan de buurman vertelde, kon die er wel
om lachen.)

© Thomas Möhlmann
from: unpublished
Audio production: 2008 Literaturwerkstatt Berlin

[O, sage]

德文

O, sage, wie heilt man sich von der Ironie, vom Blick,
der sieht, aber nicht durchdringt; sage, wie heilt man sich
vom Schweigen.

- Adam Zagajewski -


Sieht sie nicht herrlich aus, die verschwindende Welt
die abgeschliffenen Ecken, das stumpfgewordene Quadrat
selbst wenn man wollte, man riss sich die Zunge daran nicht auf
die sichere Schachtel, die deine Wange jetzt ist, Wirklichkeit:

ich bat meine Mutter, unversehrt von ihrem Baum zu klettern
meinen Vater, nach Jahren endlich mal Zähne zu zeigen
meine Freunde, wo anders hin zu schauen, meine Liebste
den Wecker schon mal auf 7:21 zu stellen, und nahm mir fest vor

fürchterlich zu heulen im Beisein Unbekannter
in einem ausgesprochen modernen Gebäude, meinen Herzschlag
und die Zukunft kurz stocken zu lassen.

(Als ich dies meinem Nachbarn erzählte, konnte der durchaus
darüber lachen.)

Deutsche Fassung von Christian Schloyer, auf Basis einer Rohübersetzung von Gregor Seferens.
Die Übersetzung entstand im Rahmen des Übersetzungsworkshops Verstransfer 2008

[Met al haar kristal en ijs en prismapracht ...]

荷兰文 | Tomas Lieske

Met al haar kristal en ijs en prismapracht
wacht de karaf. De gracht met witte plekken
en uitgebeten resten doorkruist de straten
van mijn jeugd. Als een flard reclame
dobbert de agenda van mijn leven,
de afspraken vervagen, de nummers, namen.

Jouw gezicht is beurtelings plat op de ruit getekend
en dan weer vol met sap uit zijn fatsoen getrokken.
De nagels groeien in de palmen van je hand, je blaft,
en hoe ik redeneer of de vrede te bewaren tracht,
wat moet ik met je vacht, met je schuine ogen,
je twee benen die haaks en vreemd een rok uit steken?

Mijn onnodig wreed getoonzette gambiet,
mijn vergeten van jouw Egyptische gezicht
mijn impotentie om mijn semantemen
uit het meer van maagzuur op te vissen,
mijn vaardige en zeer hautaine val,
de ramsbazuinen en de koren in mijn hoofd,
de akoestische beitel van jouw stem,
terwijl ik op een bijna volgezogen vlot
langs een nieuwe uitleg drijf.

Mijn onvermogen en het bitter dat ik om me spreid,
de scherven die in mijn lichaam zijn gekropen,
de glazen stengels in de morgen
waarover ik met mijn geheugen hang te drogen
en in de gang de vlekken op de muur,
door beginbier kromgetrokken schilderijen.

© 1989 Tomas Lieske
from: Een tijger onderweg
Amsterdam: Querido , 1989
Audio production: Erik Menkveld / NLPVF, 2004

[Mit all ihrem Kristall und Eis und Prismenpracht ...]

德文

Mit all ihrem Kristall und Eis und Prismenpracht
wartet die Karaffe. Die Gracht mit weißen Flecken
und herausgeätzten Resten durchkreuzt die Straßen
meiner Jugend. Wie ein Reklamefetzen
dümpelt der Kalender meines Lebens,
die Termine verblassen, die Nummern, die Namen.

Dein Gesicht ist mal platt aufs Fenster gemalt
und mal voller Saft aus seiner Form gezogen.
Die Nägel wachsen in die Flächen deiner Hand, du bellst,
und wie ich Gründe nenn oder den Frieden zu bewahren suche,
was soll ich denn mit deinem Fell, mit deinen schrägen Augen,
deinen zwei Beinen, die quer und fremd aus einem Rock rausragen?

Mein unnötig brutal vertontes Gambit,
mein Vergessen deines ägyptischen Gesichts,
meine Impotenz, mein Semantem
aus dem Magensäuremeer zu fischen,
mein geschickter und sehr dünkelhafter Fall,
die Widderhörner und die Chöre in meinem Kopf,
der akustische Meißel deiner Stimme,
während ich auf einem beinah vollgesogenem Floß
an einer neuen Erklärung entlang treibe.

Mein Unvermögen und das Bittere, das ich verbreite,
die Scherben, die in meinen Körper krochen,
die gläsernen Stengel am Morgen,
über die ich mit meiner Erinnerung zum Trocknen hänge,
und im Flur die Flecken an der Wand,
von den Anfangsbieren verzogene Gemälde.

Aus dem Niederländischen von Gregor Seferens

[Klemde het deurtje?]

荷兰文 | Tonnus Oosterhoff

Klemde het deurtje? Een beetje.
Maar ik stiet het open en liet
– diep snoof ik de zeelucht,
toen blies ik mijn hand leeg –
de dief los.

Dicht boven de golvende golven,
– natuurlijk klemde het hout,
zo lang hield het dieren
en goden gescheiden –
vloog ik mijn dief.

© Tonnus Oosterhoff
from: Hersenmutor : Gedichten 1990-2005
Amsterdam: De Bezige Bij, 2005
ISBN: 90 234 1827 1
Audio production: 2006, M.Mechner / Literaturwerkstatt Berlin

[Klemmte das Türchen?]

德文

Klemmte das Türchen? Ein wenig.
Doch ich stieß es auf und ließ
– tief sog ich die Seeluft,
dann blies ich meine Hand leer –
den Dieb los.

Dicht über den wogenden Wogen,
– natürlich klemmte das Holz,
so lange hielt es Tiere
und Götter getrennt –
flog ich mein Dieb.

Aus dem Niederländischen von Gregor Seferens

[Jij rent als draag je twee zware Hunnen ...]

荷兰文 | Tomas Lieske

Jij rent als draag je twee zware Hunnen op je hielen
en jouw gezicht staat of Attila bij de zeereep
weer verschijnen kan en aanstormend net boven het land
jou dwingen zal tot offer voor zijn afstotend lijf.
Jouw ogen puilen doodop uit, jouw bril deint mee
op het ritme van je onrustige galop.

Iedere ochtend te laat en iedere ochtend
rennen om de tijd: het onopvallend
lopen ben je kwijt, je benen kunnen
niet anders, je grijze regenjas,
je te grote tas, je zware schoenen.

Jij veroorzaakt zelf de storm die jaagt.
Jij zwalkt als een vlieger zonder jongen
die hem oplaat en een staart bedenkt
voor het tere materiaal dat snel stukslaat.

Wanneer je gek van jeuk en nat in alle plooien
van je buik je vaart wat tempert en
je de Hunnen op je rug voelt kruipen, komt
als een zweep van god een ruiter naast je rijden
met een nors gezicht, een veldgroene broek,
een hoge kijker, een leren stok, een laars.

En op een dag zal hij zijn paard over je rug
laten gaan, zijn handen in je middel
steken en een reddeloze vaart inzetten:
duidelijk zichtbaar golvend boven het natte gras.

© 1989 Tomas Lieske
from: Een tijger onderweg
Amsterdam: Querido, 1989
Audio production: Erik Menkveld / NLPVF, 2004

[Du rennst, als trügest du zwei schwere Hunnen auf den Fersen ...]

德文

Du rennst, als trügest du zwei schwere Hunnen auf den Fersen,
und dein Gesicht sieht aus, als könnte in den Dünen Attila
wieder erscheinen und, ein wenig über dem Land heranstürmend,
dich zum Opfer für seinen abstoßenden Leib zwingen.
Deine Augen quellen müd hervor, deine Brille wippt
im Rhythmus deines holprigen Galopps.

Jeden Morgen zu spät und jeden Morgen
hastig der Zeit hinterher: das unauffällige
Laufen hast du verlernt, deine Beine können
nicht anders, dein grauer Regenmantel,
deine zu große Tasche, deine schweren Schuhe.

Du verursachst selbst den Sturm, der jagt.
Du wankst wie ein Drachen ohne Jungen,
der ihn steigen läßt und einen Schweif ersinnt
für das zarte Material, das rasch zerbricht.

Wenn du, wahnsinnig vor Juckreiz und naß in allen Falten
deines Bauchs, das Tempo drosselst und
du die Hunnen auf deinen Rücken kriechen fühlst, setzt sich
wie eine Peitsche Gottes ein Reiter an deine Seite,
mit mürrischem Gesicht, feldgrüner Hose,
hohem Blick, einem Lederstock und einem Stiefel.

Und eines Tages wird er sein Pferd über deinen Rücken
gehen lassen, seine Hände um deine Taille
legen und ein rettungsloses Tempo vorlegen:
deutlich sichtbar wogend über dem nassen Gras.

Aus dem Niederländischen von Gregor Seferens

[Jij bent de blikken vogel ...]

荷兰文 | Tomas Lieske

Jij bent de blikken vogel die de voorbijgangers versiert,
jij bent de drie vluchten die op elkaar gaan lijken,
jij bent de lichten die voor je ogen dansen,
je kansen geven, je kansen keren, je kansen
veranderen, met duivels die hel en hemel
snel berekenen. Ik ga naar de knoppen.

Het lijmend lied van de machine in de zaal,
een kippenhok met daarin één gekleurde haan,
de tsjilp, de drietonige hoorn van de balts.
Mensonterend, links van mij, vloekt de motorrijder
die tegen een boom te pletter rijdt, maar verder
mij niet stoort. Achter mij jongetjes die boksen.

Ik zak met mijn automaat langzaam onder water.
Vissen die het oog jaloers naar mijn signalen opslaan,
de schorre bel, de lokkende muziek:
aluminium koraal, glas tikken op glas, jongens
die voor de vissen uit klokkende geluiden maken.
Kers, kers, banaan. Ik zuig me vast
en als ik de vertrouwdheid van de knoppen raak
zinken de kersen naar de bodem van de zee.
Ik duik mee, als munten stijgen de bellen
om mij heen. Banaan, banaan, kersen.
De schijven zilver die mijn hersens
samenpersen vallen straks als geluidloze
onderwaterwolken over mij heen en bestoft
met zilver, met kansen, met kleuren van
al het fruit loop ik verdronken de ruimte uit.

© 1989 Tomas Lieske
from: Een tijger onderweg
Amsterdam: Querido, 1989
Audio production: Erik Menkveld / NLPVF, 2004

[Du bist der blecherne Vogel ...]

德文

Du bist der blecherne Vogel, der die Passanten verführt,
du bist die drei Früchte, die einander ähnlich werden,
du bist die Lichter, die vor deinen Augen tanzen,
dir Chancen geben, dir Chancen nehmen, deine Chancen
ändern, mit Teufeln, die Hölle und Himmel
schnell berechnen. Ich geh zu den Knöpfen.

Das ködernde Lied der Maschine im Saal,
ein Hühnerstall mit einem bunten Hahn,
das Zwitschern, das dreitonige Horn der Balz.
Menschenunwürdig, links von mir, flucht der Motorradfahrer,
der sich an einem Baum zu Tode fährt, mich aber
nicht weiter stört. Hinter mir boxende Jungen.

Ich gleite mit meinem Automat langsam ins Wasser.
Fische, die neidisch den Blick für meine Zeichen öffnen,
die heisere Glocke, die lockende Musik:
Aluminium Choralle, Glas Ticke auf Glas, Jungs,
die vor den Fischen her gluckernde Geräusche machen.
Kirsche, Kirsche, Banane. Ich saug mich fest,
und als ich die Vertrautheit der Knöpfe berühre,
sinken die Kirschen auf den Meeresgrund.
Ich tauch hinab, wie Münzen steigen Blasen
um mich rum. Banane, Banane, Kirschen.
Die Silberscheiben, die mein Hirn
zusammenpressen, fallen später wie geräuschlose
Unterwasserwolken auf mich herab, und bestäubt
mit Silber, mit Chancen, mit Farben von
allen Früchten gehe ich ertrunken aus dem Raum.

Aus dem Niederländischen von Gregor Seferens

[Je bent niet hier maar ergens]

荷兰文 | Mark Insingel

Je bent niet hier
maar ergens.
Ik ben daar niet.

Al is het er,
dat ergens,
ik vind het niet.

Ik vind het niet
dan ergens,
waar jij nu bent.

Waar ik niet ben,
ik die alleen maar
ergens voor jou ben.

© Poëziecentrum
from: Niets. 21 liefdesgedichten
Gent: Poëziecentrum, 2005
Audio production: Flemish Literature Fund, Antwerp, 2007

[Du bist nicht hier, sondern irgendwo]

德文

Du bist nicht hier,
sondern irgendwo.
Ich bin dort nicht.

Auch wenn es existiert,
dieses irgendwo,
ich finde es nicht.

Ich finde es nirgends
als irgendwo,
wo du jetzt bist.

Wo ich nicht bin,
ich, der ich nur
irgendwo für dich bin.

Aus dem Niederländischen von Gregor Seferens

[Ik moet opstaan maar het gaat niet]

荷兰文 | Thomas Möhlmann

Ik moet opstaan maar het gaat niet

en buiten kinderen? vogels? alles
als altijd en een man die rond dit uur
de post bezorgt, bezorgt de post

en een vrouw die tegen beter weten in
de ramen lapt, zingt iets zo
te horen en niet ver weg roept iemand
zijn hond? kind? en nog dichterbij

trekt een intussen nauwelijks van echt
te onderscheiden gestalte het lemmet
uit dit been, poetst een vlek weg, fluit
een ramenlapperslied en lijkt
te kijken of het nog eens moet en

ik moet opstaan maar het gaat niet.

© Thomas Möhlmann
from: De vloeibare jongen
Prometheus, 2005
Audio production: 2008 Literaturwerkstatt Berlin

[Ich muss aufstehen, doch es geht nicht]

德文

Ich muss aufstehen, doch es geht nicht

und draußen Kinder? Vögel? Alles
wie immer und ein Mann, der um diese Zeit
die Post bringt, bringt die Post

und eine Frau, die wider besseres Wissen
die Fenster putzt, singt etwas
laut Ohrenschein, und nicht weit weg ruft jemand
seinen Hund? sein Kind? und noch kürzer bei

zieht eine inzwischen kaum von echt
zu unterscheidende Gestalt die Klinge
aus diesem Bein, wischt einen Fleck weg, pfeift
ein Fensterputzerlied und scheint
nachzusehen, er noch einmal muss, und
ich muss aufstehen, doch es geht nicht.

Aus dem Niederländischen von Gregor Seferens

[Ik heb een mijnschacht in mijn keel]

荷兰文 | Eva Cox

Ik heb een mijnschacht in mijn keel

ik val omlaag vanuit mijn kamer
zit als een pad
gevangen in een bel van steen

het is hier stil
zo stil dat ik mijn dromen hoor
ritselen als dode blad’ren

ik gil

ik heb een mijnschacht in mijn keel
een tong van scherp gesmeed metaal
en lagen gitzwart erts voor jaren

ik hak met korte felle slagen

© Uitgeverij Holland
from: Pritt.stift.lippe
Haarlem: Uitgeverij Holland, 2004
Audio production: Flemish Literature Fund, Antwerp, 2008

[Ich hab einen Bergwerksschacht in der Kehle]

德文

Ich hab einen Bergwerksschacht in der Kehle

ich fall hinab, aus meinem Zimmer
hocke da wie eine Kröte
gefangen in einer Blase aus Stein

es ist still hier
so still, daß ich meine Träume rascheln
hör wie totes Laub

ich schrei

ich habe einen Bergwerksschacht in der Kehle
eine Zunge aus scharf geschmiedetem Metall
und pechschwarzes Erz für Jahre

ich haue mit kurzen harten Schlägen

Aus dem Niederländischen von Gregor Seferens

[Ik ben beplakt met kleine spiegeltjes.]

荷兰文 | Eva Cox

Ik ben beplakt met kleine spiegeltjes.
Ik dans als een strandbal rond.
Ik kan oogverblindend zijn.

Wie naar mij kijkt denkt mij te zien.
Wie naar mij kijkt die ziet zichzelf.
De eigen monsterlijk vervormde grimas.

Wie van mij wegrent jaagt zich zelf weg.

Ik ben beplakt met kleine spiegeltjes.
De randen snijden in mijn eigen vlees.

Ik ben:
een glinsterende mozaïek
met weke rode voegen en
een hart van sneeuwwit -

© Uitgeverij Holland
from: Pritt.stift.lippe
Haarlem: Uitgeverij Holland, 2004
Audio production: Flemish Literature Fund, Antwerp, 2008

[Ich bin beklebt mit kleinen Spiegelchen.]

德文

Ich bin beklebt mit kleinen Spiegelchen.
Ich tanze wie ein Strandball herum.
Ich kann die Augen blendend sein.

Wer mich ansieht, denkt, er sieht mich.
Wer mich ansieht, sieht sich selbst.
Die eigene abscheuerregend verzerrte Grimasse.

Wer vor mir wegrennt, jagt sich selbst weg.

Ich bin beklebt mit kleinen Spiegelchen.
Die Ränder schneiden in mein Fleisch.

Ich bin:
ein funkelndes Mosaik
mit weichen roten Fugen und
einem Herzen aus Schneeweiß –

Aus dem Niederländischen von Gregor Seferens

[Heet en klam]

荷兰文 | Erik Spinoy

Heet en klam – een ijzeren
dictaat van
het plaatselijk klimaat.

Om de middag zitten
eitjes, baby’s
duizendvoudig
in de monsterlijk gezwollen
ogen, neus en mond.

Onder maan- en halogeenlicht
lijken lippen druivenzwart
te tuiten zich voor dit
hun allerlaatste
luchtzoen.

Terwijl de camera inzoomt
op dit trage zieden
stort (een druppel
uit een lekke kraan)
zo’n bleke fluim
het mierenvolk ten prooi.

Na eerst de slakken nog
wordt van de gieren ook
het wachten nu beloond.

Verschrikt wieken zij
brakend op.

© Meulenhoff/Manteau
from: Ik en andere gedichten
Amsterdam/Antwerpen: Meulenhoff, 2007
Audio production: Flemish Literature Fund, Antwerp, 2007

[Heiß und klamm]

德文

Heiß und klamm – ein eisernes
Diktat des
lokalen Klimas.

Gegen Mittag sitzen
Eier, Babys
tausendfach
in monströs geschwollenen
Augen, Nase, Mund.

In Mond- und Halogenlicht
scheinen Lippen traubenschwarz
sich zu spitzen für
den allerletzten
Luftkuss.

Während die Kamera einzoomt
auf dieses träge Sieden
fällt (ein Tropfen
aus einem undichten Hahn)
blasser Schleim
dem Ameisenvolk zur Beute.

Nach den Schnecken wird
nun auch das Warten
der Geier noch belohnt.

Erschreckt schwingen sie
sich kotzend auf.

Aus dem Niederländischen von Gregor Seferens

[Er zat]

荷兰文 | Erik Spinoy

Er zat
dit kleine zwarte spatje
op mijn oog.

(Iets prikte ook nog
bovendien.)

Zo kende ik niet de trekken terug
van haar mijn liefste
maakten vrachten sneeuw
haast geen verschil
en keek ik
nachtblind in
het stralen van een zonsopgang.

Maar door dit spatje
lijdzaam en geduldig
wetend uit te staan

kon ik veel
harder gaan.

© Meulenhoff
from: Boze wolven
Amsterdam: Meulenhoff, 2002
Audio production: Flemish Literature Fund, Antwerp, 2007

[Da war]

德文

Da war
dieser kleine schwarze Spritzer
auf meinem Auge.

Darum erkannte ich die Züge nicht wieder
von ihr, meiner Liebsten
machten Massen von Schnee
fast keinen Unterschied
und schaute ich
nachtblind in
das Strahlen eines Sonnenaufgangs.

Aber indem ich diesen Spritzer
duldsam und geduldig
wissend auch ertrug

konnte ich viel
schneller gehen.

Übersetzung: Gregor Seferens

[Een wolf]

荷兰文 | Erik Spinoy

Een wolf
is als een huis
waarin twee gaten gapen:

een gat
waar nooit een voordeur zat

de holte
van het keldergat.

Door lege ramen kruipt
klimop en wingerd binnen
en neemt kamers in bezit.

In kelders huist
het ongewervelde
en draait en draait
zijn blinde cirkelgang.

© Meulenhoff
from: Boze wolven
Amsterdam: Meulenhoff, 2002
Audio production: Flemish Literature Fund, Antwerp, 2007

[Ein Wolf]

德文

Ein Wolf
ist wie ein Haus
in dem zwei Löcher klaffen:

ein Loch
worin nie eine Haustür war

die Höhlung
die in den Keller führt.

Durch leere Fenster klettert
Efeu, wilder Wein hinein
nimmt Zimmer in Besitz.

In Kellern haust
das Wirbellose
das rundherum und rundherum
seine blinden Kreise zieht.

Übersetzung: Gregor Seferens

[Een koopje...]

荷兰文 | Mustafa Stitou

Een koopje, het rotspartijtje
in het tuintje rijzend
boven het bruine
vijvertje

opgetrokken
uit brokjes
Berlijnse
muur.

© 2003 Mustafa Stitou
from: Varkensroze ansichten
Amsterdam: De Bezige Bij, 2003
Audio production: Erik Menkveld / NLPVF, 2004

[Ein Schnäppchen ...]

德文

Ein Schnäppchen, die Felsengruppe
im Garten sich erhebend
über den braunen
Teich

errichtet
aus Stücken
Berliner
Mauer.

Aus dem Niederländischen von Gregor Seferens

[Dronken knielt hij...]

荷兰文 | Mustafa Stitou

Dronken knielt hij neer en neemt
haar penis in zijn mond, de armen
uitgestrekt langs zijn borsten
strelend. Slikt haar zaad door.

Tussen a en niet-a:
identieke kinderen,
talmend als welpen.

Er is een ogenblik waarop de taxichauffeur
aan zijn naam ontkomt een tunnel door
hij rijdt je naar een veld hij brengt je
om – je voelt dat je verlamd zult zijn
als het zover komt.

Weten scholieren niet exact hoe een woord dient gespeld,
houden ze soms de mogelijkheden open door de letters
zo te schrijven dat de a en de e bijvoorbeeld, doorheen elkaar.

Ovidius, achteraf: Chaos, een primaire ongevormde massa,
niet anders dan een bonk gewicht, een samenraapsel van
slordige kiemen van niet goed gecombineerde dingen.

Identieke kinderen tussen a en niet-a
gehurkt en op hun knieën als welpen
talmend rond hun prooi verzameld, demonteren
een toetsenbord, wrikken letters los.

© 2003 Mustafa Stitou
from: Varkensroze ansichten
Amsterdam: De Bezige Bij, 2003
Audio production: Erik Menkveld / NLPVF, 2004

[Betrunken kniet er nieder...]

德文

Betrunken kniet er nieder und nimmt
ihren Penis in den Mund, die Arme
ausgestreckt über seine Brüste
streichelnd. Schluckt ihren Samen runter.

Zwischen a und nicht-a:
identische Kinder,
zaudernd wie Welpen.

Es gibt einen Moment in dem der Taxifahrer
seinem Namen entflieht durch einen Tunnel
er fährt dich zu einem Feld er bringt dich
um – du spürst daß du gelähmt sein wirst
wenn’s soweit kommt.

Wissen Schüler nicht genau, wie ein Wort geschrieben wird,
lassen sie es manchmal in der Schwebe, indem sie die Buchstaben
so schreiben, daß beispielsweise das a und das e, verschlungen ineinander.

Ovid, im nachhinein: Chaos, eine primäre, ungeformte Masse,
nicht anders als ein Klotz Gewicht, ein Sammelsurium
schäbiger Keime von nicht gut koordinierten Dingen.

Identische Kinder zwischen a und nicht-a
in der Hocke und auf Knien wie Welpen
zaudernd um ihre Beute versammelt, demontieren
eine Tastatur, zerren Buchstaben heraus.

Aus dem Niederländischen von Gregor Seferens

[de lucht is een boog waarbinnen]

荷兰文 | Els Moors

de lucht is een boog waarbinnen
de stadsduif op een poot voorthinkt
tussen het vuil dat op straat ligt
de grijze bomen staan achter het raam
er staat een stoel voor
een vensterbank waar hij op zit

hij gebruikt een hoek van de tafel
om de veren te verwijderen
en alleen het gele vel blijft over
welwillend
laat ik me de slaapkamer in slepen

de wijn is een paarse rand rond de lippen
om de mond als de telefoon gaat

hang ik niet nietsvermoedend aan zijn hals

© Nieuw Amsterdam
from: er hangt een hoge lucht boven ons
Amsterdam: Nieuw Amsterdam, 2006
Audio production: Flemish Literature Fund, Antwerp, 2008

[der himmel ist ein bogen worin]

德文

der himmel ist ein bogen worin
die stadttaube auf einem fuß vorwärtshinkt
inmitten des mülls auf der straße
die grauen bäume stehen hinterm fenster
ein stuhl steht vor
einer fensterbank auf der er sitzt

er benutzt eine ecke des tischs
um die federn zu entfernen
und nur die gelbe haut bleibt übrig
bereitwillig
laß ich mich ins schlafzimmer schleppen

der wein ist ein violetter rand um die lippen
um den mund wenn das telefon klingelt

hänge ich nichtsahnend an seinem hals

Aus dem Niederländischen von Gregor Seferens

[dat is waar daar stond]

荷兰文 | Tonnus Oosterhoff

I

dat is waar daar stond een appelboom die later is gerooid, hij had een
ziekte en dat gele ding aan die tak dat was
    zo’n schommel
        wat zeg je?
zo’n plastic schommel
    peuterschommel waar je niet uit vallen kan een plastic
                   broek een soort Gods hand maar dan voor kleintjes.

echt een lange man is Martin trouwens nooit geworden, misschien twee
keer wat hij hier is denk je ook niet Herman?
    ik ook niet
       wat zeg je?
           ik denk net zo min als jij
    hou je gemak! hou je gemak! we hebben gasten goede
vrienden zoek jij die video van Netwerk maar die willen ze straks ook nog
zien.

Herman is zowat twee meter hij begrijpt het niet, nee, mannen van
twee meter komen nooit op het idee zich te verhangen
         ze snappen niet     wat hoogte doet

Minolta      Minolta

Herman met de super-acht buigt door zijn knieën filmend neerziend op
Alice die op het filmen toeziet met haar hand om Martins buikje iets
verschikkend aan zijn luier. wijst het kind
vanuit het schip met bloemen wijst het kind tegen de zon waarin zijn vader
staat te super-achten
     dat zijn schaduw niet in beeld komt want dat zou de film bederven

Alice ziet de kindervinger Herman zoekt de video op zolder, zacht kan hij
niet lopen, uit het filmkind stroomt geluk als uit een kraan... wie draait hem
uit, wie draait hem aan? het is een
rare middag en de gasten denken: gaan?

II

langs de boulevards van alle badplaatsen in Spanje zie je vlotte
Ne-derlandse jongelui op zoek naar well-to-do toeristen
ze drinken mee, wijzen de weg,
    ze doen zich voor maar vissen ondertussen uit of dit poten-
tiële klanten zijn voor een time-share contract

Netwerk was in Alicante om vermomd als nietsvermoedend stel vanuit een
tas te filmen hoe een jongeman ze meetroonde naar deze
voorbeeldwoning

kijk: Martin!
   dat is ie
       de laatste keer     dat ik hem zag
           dat wij hem zagen wisten al een paar jaar niet meer waar
hij uithing


de garagedeuren zijn op afstand te bedienen, kijk, daar ziet u al de
balustrade van uw eigen home, geelgepleisterd, inderdaad een kleurig
schouwspel, kunt u zich voorstellen wat daar het uitzicht van zal zijn dat
zien we straks, dat zien we straks, ik laat u dadelijk het uitzicht zien maar
eerst – [ze gaan naar binnen]

nu zijn we hem kwijt straks nog even in een glimp maar dat weet ik niet
zeker Herman denkt van niet maar ik van wel, maar goed, maar goed...


[commentaarstem zegt:] ‘Waar anderen het overnemen en de sfeer
steeds meer er een wordt van nu of nooit.’ ‘Maar ik kan dus altijd terug?’
‘Tot een week kunt u altijd nog terug. Maar als u nu níet tekent, is de plek
vanavond van een ander.’

spoel nog eens terug. Herman, spoel nog eens terug die band ik wil hem
soms de hele dag wel zien en dan opeens nooit meer en dan weer steeds


Netwerk was in Alicante om vermomd als nietsvermoedend stel
vanuit een tas te filmen

zijn krullen
    iets lichter
        dat is de zon


dat moet je doen. je moet het doen! als dat is wat het beste bij jou past
dan moet je ’t doen, niet treuzelen, maar meteen doen.

hij hoorde als klein kind al stemmen die hem zeiden wat te doen


III

defecatie en urinelozing pols afwezig en geen ademhaling maar de nek is
volgens de ziekenhuisarts niet gebroken asphyxie maar niet gebroken

achter in de keel zit een klein doosje met juwelen levenskracht je maakt
het open door te trekken aan de tong

trek aan de tong! trek aan de tong! trek aan de tong, bevrijdt de tweede
ziel in ’t zelfde lichaam door te blijven trekken aan de rode mensentong en
met de adem keert het schip met bloemen
   dag vader. dag moder. gezondheid. een nieuw contract. de oude
time-share is verscheurd je bent gezond weer teruggekeerd nu kijk je
altijd met ons mee.

de oude films, de video, de appelboom waarin Gods hand de gele
schommel hing de vide van de voorbeeldwoning waar je

ik moet hem zien, ik moet hem zien, soms wil ik hem de hele dag wel zien
en dan weer nooit

want hij probeert het nog een keer

© Tonnus Oosterhoff
from: Hersenmutor : Gedichten 1990-2005
Amsterdam: De Bezige Bij, 2005
ISBN: 90 234 1827 1
Audio production: 2006, M.Mechner / Literaturwerkstatt Berlin

[das stimmt, da stand]

德文

I

das stimmt, da stand ein Apfelbaum, der später dann gerodet wurde, er
war krank, und das gelbe Ding dort an dem Ast war
´ne Schaukel
was sagst du?
so eine Plastikschaukel
Kleinkindschaukel, in der man sicher sitzt, eine
Plastikhose, so was wie Gottes Hand, aber für kleine Kinder.

ein wirklich großer Mann ist Martin übrigens nie geworden, vielleicht
zweimal so groß wie hier, meinst du nicht auch, Herman?
ich auch nicht
was sagst du?
ich bin ganz deiner Meinung
reg dich nicht auf! reg dich nicht auf!
wir haben Gäste,
gute Freunde, such du schon mal das Video von Netwerk raus, das wollen
sie gleich bestimmt noch sehen.

Herman misst etwa zwei Meter, er kann es nicht verstehen, nein, zwei
Meter große Männer kommen nie auf die Idee sich aufzuhängen
begreifen nicht was Höhe macht

Minolta Minolta

Herman mit der Super-Acht geht filmend in die Knie und sieht hinab auf
Alice, die beim Filmen aufpasst, mit der Hand um Martins Bäuchlein, etwas
zurechtzupfend an der Windel, zeigt das Kind vom Schiff mit Blumen, zeigt
das Kind gegen die Sonne, in der sein Vater steht und darauf super-achtet
dass sein Schatten nicht ins Bild kommt, denn dann wär der Film
verdorben

Alice sieht den Kinderfinger, Herman sucht auf dem Speicher nach dem
Band, leise kann er gar nicht gehen, aus dem Filmkind strömt das Glück wie
aus einem Wasserhahn … wer dreht es zu, wer dreht es an? Ein kurioser
Nachmittag, und die Gäste denken: Gehen?


II


auf den Boulevards sämtlicher Badeorte Spaniens sieht man flotte junge
Niederländer, die nach well-to-do-Touristen suchen
sie trinken mit, zeigen den Weg
sie tun als ob, versuchen aber, währenddessen zu ergründen,
ob sie potentielle Kunden für einen time-share-Vertrag sein könnten

Netwerk war in Alicante, um, als ahnungsloses Paar verkleidet, mit
versteckter Kamera zu filmen, wie dieser junge Mann sie mit zu einer
Musterwohnung nahm.

schau: Martin!
das ist er
das letzte Mal  dass ich ihn sah
dass wir ihn sahen, wussten schon seit Jahren
nicht mehr, wo er steckt

das Garagentor lässt sich per Fernbedienung öffnen, schauen Sie, da
sehen Sie bereits die Balustrade ihrer eignen Wohnung, gelb verputzt,
jaja, genau, ein buntes Schauspiel, Sie können sich wohl denken, was für
eine Aussicht man von da oben hat, Sie werden sehn, Sie werden sehn, die
Aussicht zeig ich Ihnen gleich, doch erst. – (sie gehen ins Haus)

jetzt ist er weg, nachher, da sieht man ihn noch kurz, doch bin ich mir nicht
sicher, Herman glaubt es nicht, ich glaub, er ist’s, nun ja, nun ja …

(die Kommentatorenstimme sagt:) „Wo die anderen dann
übernehmen und mehr und mehr eine Atmosphäre von Jetzt oder Nie
entsteht.“ „Zurücktreten von dem Vertrag?“ „Binnen einer Woche gar kein
Problem. Doch wenn Sie jetzt nicht unterschreiben, gehört die Wohnung
heute Abend einem andern.“

Herman, spul noch mal zurück, spul das Band noch mal zurück, manchmal
will ich es den ganzen Tag lang sehn, dann plötzlich nie mehr und dann
wieder pausenlos

Netwerk war in Alicante, um, als ahnungsloses Paar verkleidet, mit
versteckter Kamera zu filmen

die Locken
etwas heller
die Sonne macht’s

du musst es tun. Du musst es tun! Wenn es das ist, was am besten zu dir
passt, dann musst du’s tun, nicht warten, sondern jetzt tun.

als kleines Kind bereits vernahm er Stimmen, die ihm sagten, was zu tun
war


III


Defäkation und zudem Harnabgang, kein Puls und Atmung negativ, das
Genick jedoch ist nicht gebrochen, sagt der Arzt im Krankenhaus, Asphyxie,
doch nicht gebrochen

hinten in seinem Hals steckt eine kleine Schachtel mit juwelner
Lebenskraft, man öffnet sie indem man an der Zunge zieht

zieh sie raus! Zieh sie raus, befrei die zweite Seele in demselben Leib,
indem du weiter an der roten Menschenzunge ziehst, und mit dem Atem
kehrt auch das Blumenschiff zurück
Tag, Vater. Tag, Mutter. Gesundheit. Neuer
Vertrag. Der alte time-share ist zerstört, du bist gesund zurückgekehrt,
nun schaust du für immer mit uns an.

die alten Filme, Videos, den Apfelbaum, in den Gottes Hand die gelbe
Schaukel hing, die Aussicht aus der Musterwohnung, wo du

ich muss ihn sehen, ich muss ihn sehen,
manchmal will ich ihn den ganzen Tag sehen und dann nie mehr,

denn er versucht es noch einmal

Aus dem Niederländischen von Gregor Seferens

[Adolf, gelukkige wolf.]

荷兰文 | Erik Spinoy

Adolf, gelukkige wolf.

Verzonnen zwarte alfaman
die zich op sexy horden,
de boeleerders van het
oergezonde roedel stort.

Oom wolf, gekaplaarsde gezelligheid:
de zwarte as waarrond geolied
en bloedwarm ons leven draait.
Aanbeden graal van onze enigheid:
de ogen dicht, de oren neergelegd,
onz’ borstkas raakt de bodem haast.

Maar dat was ooit.
Vandaag koopt elke wolf zijn BMW,
Defender, Porsche of Chevy Corsica
en tart zijn medewolf.

Ons kijkt ons boudweg in het oog.

De strijd en huiselijkheid verlegd
naar het spookachtig lijf-aan-lijfgevecht
op markten, airconditioned, overdekt.

© Meulenhoff
from: Boze wolven
Amsterdam: Meulenhoff, 2002
Audio production: Flemish Literature Fund, Antwerp, 2007

[Adolf, glücklicher Wolf.]

德文

Adolf, glücklicher Wolf.

Erdachter schwarzer Alphamann,
der sich auf sexy Horden,
die Buhlen des
urgesunden Rudels stürzt.

Onkel Wolf, gestiefelte Gemütlichkeit:
die schwarze Achse, um die sich geölt
und blutwarm unser Leben dreht.
Geheiligter Gral unserer Einigkeit:
Augen zu, zurückgelegt die Ohren,
uns’re Brust berührt beinahe den Boden.

Doch das war einmal.
Heute kauft jeder Wolf seinen BMW,
Defender, Porsche oder Chevy Corsica
und triezt seinen Mitwolf.

Uns schaut uns tapfer ins Auge.

Der Kampf und Häuslichkeit verlegt
ins gespenstische Mann-gegen-Mann-Gefecht
auf Märkten, klimatisiert und überdacht.

Aus dem Niederländischen von Gregor Seferens

21 januari

荷兰文 | Thomas Möhlmann

Vanavond wordt er gedanst, de straten
liepen onder water. In het enige hotel

dat nog voldoende kaarsen heeft
zullen de gasten dansen, paren
die elkaar wie weet daarna en waar

in welke kamer. Vanmiddag kwam ik aan
met de voorlopig laatste trein, het is onduidelijk
wanneer men het verkeer hervat, maar vanavond

wordt er gedanst, terwijl jij er niet bent
terwijl de elektriciteit er niet is, de stad
een gracht, de lounge een wachtkamer is

zullen we dansen, want dat staat op het bord
want het regent, regent en de gasten
dansen loom en droog hun cha-cha-cha.

© Thomas Möhlmann
from: De vloeibare jongen
Prometheus, 2005
Audio production: 2008 Literaturwerkstatt Berlin

21. Januar

德文

Heut Abend wird getanzt, die Straßen
stehen unter Wasser. Im einzigen Hotel

das noch genügend Kerzen hat
werden die Gäste tanzen, Paare
die sich wer weiß danach und wo

in welchem Zimmer. Heut Mittag kam ich an
mit dem vorläufig letzten Zug, keiner weiß
wann wieder Züge gehn, doch heut abend

wird getanzt, und du bist nicht da
und Strom ist keiner da, die Stadt
eine Gracht, die Lounge ein Wartezimmer

wir werden tanzen, denn das steht auf dem Schild
denn es regnet, regnet und die Gäste
tanzen träg und trocken ihren Cha-Cha-Cha.

Deutsche Fassung von Christian Schloyer, auf Basis einer Rohübersetzung von Gregor Seferens.
Die Übersetzung entstand im Rahmen des Übersetzungsworkshops Verstransfer 2008

[Moeder kom uit de boom]

荷兰文 | Thomas Möhlmann

Moeder kom uit de boom
met je draadje en de hele dag
geen mens gesproken geen vogel
gestrikt en op tafel binnen

twee lege borden twee warme glazen
zonder wijn en hier je arme stoel
helemaal zonder jou zie je wel dus
kom uit die boom lieve moeder uit

de schoorsteen geen rook onder de ketel
geen vuur en de geit tot de rand toe gevuld
knabbelt bij de drempel aan het kleed en de kip
is erbij gaan liggen als een droogboeket

en toen ik de vaas liet vallen vlogen overal
de splinters in het rond en in mijn mond
wordt het alleen maar zoeter en het zwiept
en kraakt al om je heen onder de volle lucht

dus kom maar moedertje uit die boom
met je draadje en je blikjes, met allebei je benen.

© Thomas Möhlmann
from: Een draad die alles heel houdt
Uitgeverij 69, 2008
Audio production: 2008 Literaturwerkstatt Berlin

[Mutter komm runter vom Baum]

德文

Mutter komm runter vom Baum
mit deinem Faden und den ganzen Tag
mit keinem Menschen gesprochen keinen Vogel
gefangen und auf dem Tisch drinnen

zwei leere Teller zwei warme Gläser
ohne Wein und hier dein armer Stuhl
ganz allein ohne dich, da schau, also
komm runter vom Baum liebe Mutter aus

dem Schornstein kein Rauch unter dem Topf
kein Feuer und die Ziege bis zum Rand gefüllt
knabbert bei der Schwelle am Teppich und das Huhn
hat sich dazugelegt wie ein Trockengesteck

und als ich die Vase fallenließ flogen überall
die Splitter herum und in meinem Mund
wird es immer süßer und es peitscht
und knarrt schon um dich rum unter dem vollen Himmel

komm also runter vom Baum Mutter
mit deinem Faden und deinen Büchsen, mit deinen zwei Beinen.

Aus dem Niederländischen von Gregor Seferens

Zwarte weduwe

荷兰文 | Tomas Lieske

Ik weef een kleine doek voor ik mij beroer,
ik beloer mijn leven en mijn dood die al geweven zijn,
ik spuug mij in de poten en richt de blik
op de vrouw die wijdbeens voor mij open ligt.
Mijn zaad schiet in de glanzende papieren
en de doek, die ik zorgvuldig samenvouw.
Ik zuig het vocht voorzichtig mijn voorste poten in,
loop naar het doodse web en open jou.

Jij wacht mij op en hebt het vergezicht gesponnen
waarin ik gesprongen ben. Jij, de zwarte weduwe,
jij, mijn donkere grond, jij, de voor waarin
ik liggen zal, op en uitgeput, in rust. Nu
en over een telbaar aantal jaren en jaren.

Begraaf mij in de aarde waar het leven zit,
waar een krioelen van hoop en nieuwe wereld is,
waar de zwarte korrels voer en afval zijn,
waar de stilte zonder angsten is, zonder pijn,
verlangen. Bedek mij, maak mij helder zwart.
Laat mij zo liggen dat ik een rivier kan horen
en aan de oever haar kleine dieren weet
en de snoeren en de webben in de wind voel trillen.

Jij hebt mij leeggezogen en iets anders
had ik niet gewild. Zo aan jou verslingerd
blijkt een gif geweest dat mij verlamd heeft.
Mijn status is in jou gestroomd,
jij bent mijn leven, mijn dood, mijn graf.

Draag, nu de dagen komen
dat jij weduwe zal zijn, je zwart
met trots. Zie onze plaats onder de dieren,
ons uniek bestaan, dat zoals alle
tot naamloosheid zal vervallen.
Wees een hoge vrouw. Wat ik bedacht heb
in ons leven, is in jou overgegaan,
is door jou verslonden.

© 1993 Tomas Lieske
from: Grondheer
Amsterdam: Querido, 1993
Audio production: Erik Menkveld / NLPVF, 2004

Schwarze Witwe

德文

Ich web ein kleines Tuch, bevor ich mich berühre,
ich belauere mein Leben und meinen Tod, die schon gewoben sind,
ich spucke in die Pfoten und richte den Blick
auf die Frau, die breitbeinig offen vor mir liegt.
Mein Samen spritzt in die glänzenden Papiere
und in das Tuch, das ich sorgsam falte.
Ich saug das Naß vorsichtig in meine Vorderbeine,
geh zu dem unheimlichen Netz und öffne dich.

Du erwartest mich und hast das Panorama gesponnen,
in das ich gesprungen bin. Du, die Schwarze Witwe,
du, mein dunkler Grund, du, die Furche, in der
ich, müde und erschöpft, ruhig liegen werde. Nun
und in einer zählbaren Menge von Jahren und Jahren.

Begrab mich in der Erde, wo das Leben steckt,
wo es vor Hoffnung und neuer Welt nur so wimmelt,
wo die schwarzen Krumen Futter und Abfall sind,
wo die Stille ohne Ängste ist, ohne Schmerz,
Verlangen. Bedeck mich, mache mich hellschwarz.
Laß mich so ruhen, daß ich einen Fluß vernehmen kann
und am Ufer ihre kleine Tiere weiß
und die Fäden und die Netze im Wind zittern fühle.

Du hast mich ausgesogen, und etwas anderes
hab ich nicht gewollt. Derart verrückt nach dir zu sein,
erweist sich als Gift, das mich gelähmt hat.
Mein Status ist in dich geströmt,
du bist mein Leben, mein Tod, mein Grab.

Trag jetzt, da die Tage kommen,
in denen du Witwe sein wirst, dein Schwarz
mit Stolz. Sieh unseren Platz unter den Tieren,
unserer einzigartiges Sein, das so wie alle
zur Namenlosigkeit verfallen wird.
Sei eine hohe Frau. Was ich ersonnen hab
in unserem Leben, ist in dich übergegangen,
ist von dir verschlungen worden.

Aus dem Niederländischen von Gregor Seferens

ZWANGER

荷兰文 | Anna Enquist

Een zwart gat zeggen de moeders
van de doden, het kind stierf,
het liet een zwart gat in hen achter.

Waar hebben ze het over, nooit
was mijn harnas van huid zo taai,
een stevig vlies rond de zwellende
massa herinneringen die steeds weer
gedacht moeten worden.

Radeloos lopen ze rond, de moeders.
Ik niet; stil als steen bewaak ik
de felgele glimlach, de blauwe
kus, roze woorden uit haar mond.

De moeders heffen hun armen
Als winterbomen, de hemel
zichtbaar door hun gespleten stam.

Wat willen ze toch. Ik plooi me
roerloos om de kostbare
blokkentoren van gedachtenis
– hoe ze sliep in paars ochtendlicht
achter haar haren –; ik wacht
geduldig op de verlossing.

© 2004 Anna Enquist
from: De tussentijd
Amsterdam: De Arbeiderspers, 2004
Audio production: Erik Menkveld / NLPVF, 2004

SCHWANGER

德文

Ein schwarzes Loch, sagen die Mütter
der Toten, das Kind starb,
es hinterließ in ihnen ein schwarzes Loch.

Wovon reden sie, nie
war mein Harnisch aus Haut so zäh,
ein kräftiges Vlies um die schwellende
Masse von Erinnerungen, die immer wieder
gedacht werden müssen.

Ratlos rennen sie rum, die Mütter.
Ich nicht; still wie ein Stein bewach ich
das grellgelbe Lächeln, den blauen
Kuß, rosafarbene Worte aus ihrem Mund.

Die Mütter heben die Arme
wie Winterbäume, der Himmel
sichtbar durch ihren gespaltenen Stamm.

Was wollen sie bloß. Ich falte mich
bewegungslos um den kostbaren
Bauklotzturm der Erinnerung
- wie sie schlief in lila Morgenlicht
hinter ihren Haaren -; ich warte
geduldig auf Erlösung.

Aus dem Niederländischen von Gregor Seferens

Zoutkaravaan

荷兰文 | Tomas Lieske

Er is een zoutkaravaan verdwenen. Zoals een meisje
van veertien kan verdwijnen. Eeuwig
zijn ze doorgelopen, zijn de kamelen door het oog
gekropen. De berijders van de dieren waren
in hun verlangen naar zuiverheid verkleind
tot onmogelijk weerzien en tussen de zandkorrels
verloren geraakt. Dat althans in het oog
van de kamelen, want die voelden zich uitvergroot,
vergroeid tot schommelende sterrenschepen, tot hemel
vullende proporties; doorzichtig zijn ze opgestegen.
Hun adem van fluitgras bevroor tot melkwegen.
Een karavaan verdween, alleen het zout
stoof naar alle kanten, werd overal gevonden.

Zoals een meisje van veertien. Sokjes
met ronde-oren-beren, maar geboren
om te verdwijnen naar een nachtelijke hemel.
Nog nooit ongesteld, maar wel zwanger
van een wonder: zout, al dat zout.
Een kamer die nooit zal worden afgebouwd;
een weg naar school met afstapmogelijkheid;
een laatste trein, een onbedoeld station, het zout
van een oud shirt dat bij de schoenpoets lag.
Iedere dag komt de post, nooit een bericht;
een plots gezicht tussen de massa in een vreemde stad:
al die wonden, het fluitend ademen in een telefoon,
haar sterrenschip dat tegen de muren hangt.

© 2002 Tomas Lieske
from: Stripping & andere sterke verhalen
Amsterdam : Querido, 2002
Audio production: Erik Menkveld / NLPVF, 2004

Salzkarawane

德文

Eine Salzkarawane ist verschwunden. So wie eine
Vierzehnjährige verschwinden kann. Endlos
sind sie weitergezogen, sind die Kamele durch Öhr
gegangen. Die Reiter der Tiere waren
in ihrem Wunsch nach Reinheit verkleinert
zu unmöglichem Wiedersehen und zwischen den Sandkörnern
verloren gegangen. Jedenfalls in den Augen
der Kamele, denn die hatten das Gefühl, vergrößert zu sein,
ausgewachsen zu schaukelnden Sternenschiffen, zu himmel-
füllenden Proportionen; durchsichtig sind sie in die Höhe gestiegen.
Ihr Atem aus Pfeifgras gefror zu Milchstraßen.
Eine Karawane verschwand, nur das Salz
staubte in alle Richtungen, wurde überall gefunden.

Wie eine Vierzehnjährige. Socken
mit Runde-Ohren-Bärchen. Aber geboren,
um zu einem nächtlichen Himmel zu verschwinden.
Noch nie unpäßlich, aber dennoch schwanger
durch ein Wunder: Salz, all das Salz.
Ein Zimmer, das nie abgebrochen werden wird;
ein Schulweg mit Ausstiegsmöglichkeit;
ein letzter Zug, ein unbeabsichtigter Bahnhof, das Salz
von einem alten Hemd, das beim Schuhputzzeug lag.
Jeden Tag kommt die Post, nie eine Nachricht;
ein plötzliches Gesicht inmitten der Masse in einer fremden Stadt:
all die Wunden, das pfeifende Atmen in einem Telefon,
ihr Sternenschiff, das gegen Wände hängt.

Aus dem Niederländischen von Gregor Seferens

Winter, Jerusalem

德文 | Steffen Popp

 

Ich bete, ich bete, allein
zwischen Grünpflanzen kaue ich Chips, salziges Manna

Stadt, leeres Gebirg, der Mond zielt
mit der Gelassenheit eines Maurers
über die Gräben …

Die Sterne sind matt, eine Brailleschrift
im gelben Hauslicht, unten am Tor stehen die Schinder
ein Haufen Nullen, schneeäugig
verkrachte Dämonen mit Trillerpfeifen –

aber die Welt atmet weiter
an meinem Fenster, kein Fluch
treibt sie aus ihrem Geheimnis
kein Wurm nagt sie an, kein Gebrüll eines heiligen
Rinds
kann sie erweichen! –

feldweit, unter Schneezäunen
sinkt sie zurück, in einen Schlaf aus Granit
auch sinkt das Meer, auch sinken
die großen Meer-Säuger, und alle Engel
sinken zurück
in ihre Schöpfungsgelenke –

in einem Schneeglas, vor mir
stürzt alles ein, schütteln die Sterne sich  
aber nichts mäßigt die Dinge
in ihrem Gewicht, treibt die Dämonen aus
diese Armleuchter –

unten am Tor stehen sie unverwandt
fröhliche Schneetreiber
auf ihre Schaufeln gestützt, spielen Trick-Track  
und ihre Hüte, dort in der Tiefe
schwanken wie Wurfscheiben …

© kookbooks
from: Wie Alpen. Gedichte
Idstein: kookbooks, 2004
Audio production: Literaturwerkstatt 2006

Winter, Jeruzalem

荷兰文

Ik bid, ik bid, alleen
tussen de kamerplanten eet ik chips, gezouten manna

stad, leeg gebergte, de maan mikt
met de kalmte van een metselaar
op de greppels…

Doffe sterren, braille
in de gele huisverlichting, beneden staan de beulen voor de deur
stelletje nullen, sneeuwogig
mislukte demonen met sportfluitjes –

maar de wereld ademt voort
voor mijn raam, geen vloek
drijft haar uit haar geheim
geen worm die aan haar knaagt, geen geloei van een heilige
koe
kan haar vertederen! –

zo ver het veld strekt, onder sneeuwhekken
zinkt ze terug in een granieten slaap
ook de zee zinkt, ook zinken
de grote zeedieren, en alle engelen
zinken terug
in hun scheppingsgewrichten –

voor me, in een sneeuwglas
stort alles in, schudden de sterren zich los
maar niets matigt de dingen
in hun gewicht, niets drijft de demonen uit
deze sukkels –

beneden staan ze onafgebroken voor de deur
vrolijke sneeuwdrijvers
leunend op hun scheppen, ze spelen triktrak
en hun hoeden beneden in de diepte
wiebelen als discussen

Vertaling: Alfred Schaffer / Gregor Seferens

WINTER IN HET ZUIDEN

荷兰文 | Miriam Van hee

ik stelde me de wind voor
zonder struiken en bomen
en de zon zonder onze huid

toen zag ik je lopen met je armen
van je lichaam vandaan alsof
je de aarde zou gaan verlaten
alsof je de wind probeerde

achter de bergen moest in de verte
de zee ergens zijn
maar we zagen haar niet

en ik dacht dat alles zo hoorde
het innige blauw van de lucht
en onze purperen schaduwen
over de sneeuw

© Miriam Van hee & De Bezige Bij
from: Achter de bergen
Amsterdam : De Bezige Bij, 1998
Audio production: Het Beschrijf, 2004

WINTER IM SÜDEN

德文

ich stellte mir den Wind vor
ohne Sträucher und Bäume
und die Sonne ohne unsere Haut

da sah ich dich laufen, die Arme
von deinem Körper gestreckt, als ob
du die Erde verlassen würdest
als ob du den Wind probiertest

hinter den Bergen mußte in der Ferne
das Meer irgendwo sein
aber wir sahen es nicht

und ich dachte, daß alles so sein muß
das innige Blau des Himmels
und unsere purpurnen Schatten
im Schnee

Aus dem Niederländischen von Gregor Seferens

Copyright beim Übersetzer

Wij kiezen allen een kleur

荷兰文 | Tomas Lieske

Eerst is het een klank uit vreemde streken, als grondijs,
als de stank van een ongeziene veelvraat die op je nek loert,
daarna een woord in de hoek van je broekzak,
het slaapt tegen de warmte van je dij aan,
ongemerkt ligt het in je hand: leven.
Je verft het wat op, vervangt het door een bezwering.

Door een symbool in een harnas, dat je kan bevechten.
Je bent een vrolijke ridder van deze tijd,
je betreedt het slagveld en meet je lans met de ander
en dan merk je de ontoereikende lengte, je vizier
knarst, je handschoen ligt thuis, je paard mist twee poten.

Je stapt in een kooi, je lonkt naar publiek,
rekt je uit, toont je borsten, maar die stille vacht
in de hoek: een tijger op zijn rug, zijn poten
beurtelings gestrekt, de warme okselhuid hangt af.

Was het leven maar een kamer met kwartetten,
een schuldeloos dromen over vroegere geliefdes,
was het maar glad als de gelakte pit van de lychee.

Maar je voelt je een doornatte tennisbal
in de kaken van de bouvier bij de veerpont.

De verf schilfert en kleeft aan je vochtige handpalm.

© 1993 Tomas Lieske
from: Grondheer
Amsterdam: Querido, 1993
Audio production: Erik Menkveld / NLPVF, 2004

Wir wählen alle eine Farbe

德文

Zunächst ist es ein Klang aus fernen Ländern, wie Grundeis,
wie der Gestank eines unbemerkten Vielfraß’, der auf deinen Nacken lauert,
danach ein Wort im Winkel deiner Hosentasche,
es schläft, an die Wärme deines Schenkels lehnend,
unbemerkt liegt es in deiner Hand: Leben.
Du malst es ein bißchen an, ersetzt es durch eine Beschwörung.

Durch ein Symbol im Harnisch, das du bekämpfen kannst.
Du bist ein fröhlicher Ritter dieser Zeit,
du betrittst den Kampfplatz und mißt deine Lanze mit dem anderen,
und dann bemerkst du die unzureichende Länge, dein Visier
knarrt, deine Handschuhe liegen zu Hause, deinem Pferd fehlen zwei Beine.

Du trittst in den Käfig, schaust verstohlen zum Publikum,
streckst dich, zeigst deine Brüste, aber das stille Fell
in der Ecke: ein Tiger auf dem Rücken, die Pfoten
abwechselnd gestreckt, die warme Achselhaut hängt runter.

Wäre das Leben bloß ein Zimmer mit Quartetten,
ein schuldloses Geträum von früheren Geliebten,
wär es nur glatt wie der gelackte Kern der Litschi.

Aber du fühlst dich wie der durchnäßte Tennisball
zwischen den Kiefern des Bouviers bei der Fähre.

Die Farbe blättert und klebt an deiner feuchten Handfläche.

Aus dem Niederländischen von Gregor Seferens

WEEFSEL

荷兰文 | Mustafa Stitou

Hier voeren we ze dronken.
Hier houden we ze
uit hun slaap, voorgoed.
Hier –

de tweederde mensjes
moeten hun ogen –

wij weetgierigen willen weten,
voor úw bestwil weten wanneer
uit hun ogen poten ontstaan.

Geen kwestie van kennis om de kennis hun vleugels mogen ze houden.

© 2003 Mustafa Stitou
from: Varkensroze ansichten
Amsterdam: De Bezige Bij, 2003
Audio production: Erik Menkveld / NLPVF, 2004

GEWEBE

德文

Hier machen wir sie trunken.
Hier hindern wir sie
am Schlaf, definitiv.
Hier –

die Zweidrittelmenschen
müssen die Augen –

wir wißbegierige wollen wissen,
um ihretwillen wissen wann
aus ihren Augen Füße entstehen.

Keine Frage des Wissens über das Wissen ihrer Flügel dürfen sie behalten.

Aus dem Niederländischen von Gregor Seferens

Waar je ook bent, je hebt niets gezien

荷兰文 | Alfred Schaffer

Hier spreekt de wetenschap, we gaan sluiten, vandaag bestaat
als gisteren als morgen, niemand die hier zonder wapens leeft:
is er nog hoop voor achterblijvers? Met fantasie een losgezongen
toestand, maar ik had niets verzonnen en jij was niet te stuiten,

het gras groener dan groen in de tuinen van het louteringsoord,
het meubilair gevlochten. Bleef onze rolverdeling ondermaats,
volgt wat na wat. Vertakkingen, vergroeiingen, de verzoening na
het staatsbezoek. Wat zijn je laatste woorden als de naald uitslaat,

wat zegt een speculant in zo’n geval? Je was een stijlvol gastheer,
een geschikte kandidaat, de ideale aangever? Bij voorkeur binnen
onze regio woonachtig? Een topdag voor toeristen, een beroerd
jaar voor de armen. En toen kwam de zee eraan. We drukken af.

© Alfred Schaffer

Wo immer du bist, du hast nichts gesehen

德文

Hier spricht die Wissenschaft, wir machen dicht, heute ist
wie gestern wie morgen, niemand lebt hier ohne Waffen:
Können später Kommende hoffen? Mit etwas Phantasie sich
befreien, ich konnte nichts tun, du warst nicht zu stoppen,

das Gras grüner als grün im Park des Zentempels, Korbmöbel.
Bliebe die Rollenverteilung so dilettantisch, folgte eines
aufs andere. Verzweigung, Verwachsung, die Versöhnungen
nach dem Staatsbesuch. Was sagst du noch, wenn die Nadel

ausschlägt, was sagt ein Spekulant? Du warst ein stilvoller
Wirt, geeigneter Proband, der ideale Souffleur? Bevorzugt mit
Wohnsitz in der Region? Ein Spitzentag für Touristen, ein
hartes Jahr für die Armen. Dann kam das Meer. Wir knipsen.

Übersetzt von Steffen Popp im Rahmen des Übersetzungsworkshop Amsterdam-Berlin Juni 2008, Interlinearübersetzungen aus dem Niederländischen von Gregor Seferens

VUISTREGELS

荷兰文 | K. Michel

Is het woonhuis besmet, zeiden ze
in het dorp van mijn grootouders
sluit dan een varken een nachtlang op
het kwaad kruipt in het beest
en alles is de volgende morgen schoon

In het bouwsel dat elk leven is
breekt er een moment aan dat heet
goede raad was duur, een lekkage
heeft de muren bedekt met rorschachfiguren
en het ruikt naar iets dat ooit
tijdens een oud spelletje werd verstopt

Kijk de tafel rond en probeer
uit te vinden wie de sigaar zal zijn
zo luidt een gouden tip voor pokeraars
zie je het slachtoffer niet
dan rest er maar een mogelijkheid  

Dus zeg ik deze nieuwe dag
tegen het gezicht in de scheerspiegel
stop met graven als je in de put zit
wees bereid au & ja te zeggen
kijk om je heen, doorzoek alle kamers
en vind je het varken niet
dan ben jij het

© Michel Kuijpers
from: Waterstudies
Audio production: 2007, Literaturwerkstatt Berlin

Faustregeln

德文

Ist das Wohnhaus verseucht, sagte man
im Dorf meiner Großeltern,
sperr dann ein Schwein eine Nacht lang ein
das Übel kriecht in das Tier
und alles ist am nächsten Morgen wieder rein

In dem Gebäude, das jedes Leben ist
kommt der Moment, in dem es heißt
guter Rat war teuer, ein Rohrbruch
hat die Wände mit Rorschachfiguren bedeckt
und es riecht nach etwas das irgendwann
bei einem alten Spiel versteckt worden ist

Schau dich am Tische um und sieh
ob du erkennst wer der Depp sein wird
so lautet eine gold’ne Pokerregel
erkennst du den Pechvogel nicht
dann bleibt nur eine Möglichkeit

Also sag ich an diesem neuen Tag
zu dem Gesicht im Rasierspiegel
hör auf zu graben, wenn du in der Grube sitzt
sei bereit au & ja zu sagen
schau dich um, durchsuche alle Zimmer
findest du das Schwein nicht
dann bist du es

Aus dem Niederländischen von Gregor Seferens

VOORVADEREN, ONDERBUREN

荷兰文 | Mustafa Stitou

Sommige voorvaderen, weten we, hebben God gedroomd
en daaruit is voortgekomen onze wereld van eindige dingen.
Zij waren het die ooit een kind offerden aan iets almachtigs
en onzichtbaars.
We weten ook dat sommige honden –
Dat sommige mensen gaan lijken op hun huisdier
na verloop van tijd. Soms
een grotesk gezicht, meestal blijft het onopgemerkt.
Mijn onderburen, een kinderloos stel toevallig, nemen
mijn boodschappen altijd aan en vragen mij fluisterend
of zij mij niet tot last zijn en soms ergens mee kunnen
     helpen.
Andere voorvaderen wisten zich met de dood geen raad
en met geboorte evenmin,zij zagen in een pasgeboren kind
een gestorven voorvader. En het verwarde geloof dat
zij stichtten spookt sindsdien door onze genen;
mijn onderburen hebben mij toevertrouwd te zullen en willen
reïncarneren in een diersoort met zachte zeden, in bijen.

© 2003 Mustafa Stitou
from: Varkensroze ansichten
Amsterdam: De Bezige Bij, 2003
Audio production: Erik Menkveld / NLPVF, 2004

AHNEN, NACHBARN VON UNTEN

德文

Manche Ahnen haben, wie wir wissen, Gott geträumt
und daraus entstand unsere Welt der endlichen Dinge.
Sie opferten irgendwann einmal etwas Allmächtigem und
Unsichtbaren ein Kind.
Wir wissen auch daß manche Hunde –
daß manche Menschen im Laufe der Zeit ihrem
Haustier immer ähnlicher sehen. Manchmal
ein grotesker Anblick, meist bleibt es unbemerkt.
Meine Nachbarn von unten, zufällig ein kinderloses Paar, nehmen
immer meine Einkäufe in Empfang und fragen mich flüsternd
ob sie mir nicht zur Last sind und ob sie mir irgendwie helfen können.
Anderen Ahnen war der Tod ein Rätsel
und die Geburt ebenfalls, sie sahen in einem neugeborenen Kind
einen verstorbenen Ahnen. Und die wirre Religion die
sie stifteten, geistert seitdem durch unsere Gene;
meine Nachbarn von unten haben mir anvertraut daß sie wiedergeboren werden
und werden wollen als Tiere mit sanften Sitten, als Bienen.

Aus dem Niederländischen von Gregor Seferens

Voorraad

荷兰文 | Thomas Möhlmann

Op de ene ochtend gebeurt het ene, op de andere
het volgende, er gaan uren voorbij zonder dat ik

aan je denk de laatste tijd, ik raap ze tussen de dagen
op en plak ze in met uiterste zorgvuldigheid. Als
ik een week bijeen heb, verspil ik geen moment meer
en zoek ik glinsterend inpakpapier voor je uit. Dit dus

gaat aan ons voorbij, elke morgen voor de eerste koffie
een seconde zonder gedachten, een weg zonder wielen
nog, het strelen van je eigen huid voor je weet dat je het
zelf bent, een kus op je eigen linkerschouder, ergens

anders waren je lippen naar op zoek, iemand anders
draagt de blos die jij had willen kweken maar je richt
je nieuw en sterk weer op, een nacht die je niet lustte
achterlatend, onaangebroken tijd tegemoet.

© Thomas Möhlmann
from: unpublished
Audio production: 2008 Literaturwerkstatt Berlin

Vorrat

德文

An einem Morgen geschieht das, an einem anderen
das Folgende, es vergehen Stunden, ohne dass ich

an dich denk in letzter Zeit, ich les sie zwischen den Tagen
auf und kleb sie mit größter Sorgfalt ein. Wenn
ich eine Woche beisammen hab, verschwend ich keinen Augenblick
und such glitzerndes Packpapier für dich aus. Das also

geht an uns vorbei, jeden Morgen vor dem ersten Kaffee
eine Sekunden ohne Gedanken, eine Schnellstraße, unbefahren
noch, das Streicheln der eigenen Haut, bevor du merkst, dass du
es bist, ein Kuss auf die eigene Schulter, nach etwas

anderem waren deine Lippen auf der Suche, jemand anders
trägt die Röte, die du erzeugen wolltest, doch du richtest
dich neu und stark wieder auf, lässt eine Nacht, die dich nicht mochte
links liegen, der unangebrochenen Zeit entgegen.

Deutsche Fassung von Christian Schloyer, auf Basis einer Rohübersetzung von Gregor Seferens.
Die Übersetzung entstand im Rahmen des Übersetzungsworkshops Verstransfer 2008

Voor het licht verdwijnt de helderheid

荷兰文 | Alfred Schaffer

Sinds wanneer doet verandering van lucht je goed. De kentering.
Binnenrijm en modder. ’s Nachts droom ik van de honderd bomen
die ik voor je planten zou. Zo sluip ik op mijn tenen om je heen,
zo schiet ik voor je in de houding. Met lege handen, loze wensen,

je boekenwijsheid bracht me nergens. Hadden wij kans van slagen,
is dit dan hoe precisie werkt, een bijtend gif met aandacht voor ons
oeverloos geouwehoer, de vuilnisbelt het paradijs? Je zou iets moeten
eten, slaap je roes uit, vul de tijd met eendendons. Kijk mij eens aan,

ik vrees dat we het hiermee moeten doen. De vuile vaat, een zwaar
aroma. Binnenrijm en modder. Beloof het gastenboek te tekenen
maar voel je nergens toe verplicht. Zal ik je niet meer storen, je stem
springlevend op mijn antwoordapparaat. Muziek uit duizenden.

© Alfred Schaffer

Vor dem Licht schwindet die Helligkeit

德文

Seit wann tut dir Luftveränderung gut. Das Kippen. Assonanz
und Schlamm. Nachts träume ich von den hundert Bäumen, die ich
dir pflanzen würde. Schleiche so auf Zehenspitzen um dich, nehme
so vor dir Haltung an. Mit leeren Händen, diffusen Wünschen

deine Bücherweisheit führte zu nichts. Hätten wir eine Chance
wäre das dann „Genauigkeit“, bitteres Gift, das unser endloses
Geschwätz begleitet, die Deponie ein Paradies? Du solltest essen
schlaf deinen Rausch aus, stopf Zeit mit Daunen. Sieh mich an

ich fürchte, das muss genügen. Verdrecktes Geschirr, Geruch
von Fetten. Assonanz und Schlamm. Versprich, dich ins Hausbuch
einzutragen, wenn du willst. Werde ich dich nicht mehr stören,
deine Stimme, sprudelndes Leben auf Band. Musik aus Tausenden.

Übersetzt von Steffen Popp im Rahmen des Übersetzungsworkshop Amsterdam-Berlin Juni 2008, Interlinearübersetzungen aus dem Niederländischen von Gregor Seferens

VERZOEK AAN DE SCHILDER

荷兰文 | Anna Enquist

Mijn arsenaal van klank en taal
bestaat in tijd. Zij niet. Ik vraag

uw hulp. Als ik haar met mijn warme
hand, zo zwaar van bloed, wil raken

is er niets. U heeft een vlak met veertien
kleuren, een penseel van vossenhaar –

streel haar te voorschijn, groene schaduw
bij haar oor en in haar hals een zweem

van oud ivoor. Maak haar een plaats
in vezels van uw doek. Roep mij

dan binnen. U staart uit het raam.
Ik blijf op anderhalve meter staan.

Zij kijkt mij aan.

© 2004 Anna Enquist
from: De tussentijd
Amsterdam: De Arbeiderspers , 2004
Audio production: Erik Menkveld / NLPVF, 2004

BITTE AN DEN MALER

德文

Mein Arsenal an Klang und Sprache
besteht in Zeit. Sie nicht. Ich brauche

deine Hilfe. Wenn ich sie mit meiner warmen
Hand, so schwer vor Blut, berühren will,

dann ist da nichts. Du hast ein Brett mit vierzehn
Farben, einen Pinsel aus Fuchshaar –

streichele sie zum Vorschein, grüner Schatten
an ihrem Ohr, und auf ihrem Hals ein Hauch

von altem Elfenbein. Bereite einen Platz für sie
in den Fasern deiner Leinwand. Ruf mich

dann rein. Du starrst aus dem Fenster.
Ich bleibe einen Meter davor stehen.

Sie sieht mich an.

Aus dem Niederländischen von Gregor Seferens

VERS TWEE

荷兰文 | K. Michel

Bij herlezing klinkt het als
een postcoïtaal gevoel van droefenis
tohoe wa bohoe, tohoe wa bohoe

Als je het hardop herhaalt
zie je landschappen zich ontvouwen
een novemberse zandplaat in de Waddenzee
de desolate vlaktes ten zuidoosten van Glen Coe
en ga je turf ruiken, leisteen
twee adelende hazen in de schuur

Vijf loeizware lettergrepen
met meer gewicht dan alle elementen tezamen
tohoe wa bohoe, de aarde woest en ledig
in de Hebreeuwse tekst van Genesis een vers twee

Wat ze moeten aanduiden is onvoorstelbaar
het begin voor het begin, een toestand zo oer
dat mijn buitenwijkverbeelding slechts
tekortschietende vergelijkingen voorhanden heeft

Ook Hollywoodiaanse aardbevingen
vloedgolven, orkanen en vulkaanuitbarstingen
moeten peanuts zijn vergeleken met de horror van toen

Misschien is de plotse stuiptrekking die
vlak voor je in slaap valt door je lichaam schrikt
een verre naschok van dat oorspronkelijke geweld

Een stuip die zegt:
er is slaap, er zijn dromen
loom drijvende, onder water wiegende
maar gedragen worden wij door geen grond

© Michel Kuijpers
from: Waterstudies
Audio production: 2007, Literaturwerkstatt Berlin

Vers zwei

德文

Beim Wiederlesen klingt er wie
ein postkoitales Gefühl von Traurigkeit
Tohuwabohu, Tohuwabohu

Wenn man ihn laut wiederholt
sieht man Landschaften sich entfalten
eine novemberliche Sandbank im Wattenmeer
die trostlosen Ebenen im Südosten von Glen Coe
und dann riecht man Torf, Schiefer
zwei Hasen, die am Schuppen abhängen

Fünf bleischwere Silben
mit mehr Gewicht als alle Elemente zusammen
Tohuwabohu, die Erde wüst und leer
im hebräischen Text von Genesis eins Vers zwei

Was sie beschreiben sollen ist unvorstellbar
den Anfang vor dem Anfang, einen Zustand, so ur
daß meine Vorstadtphantasie nur
unzureichende Vergleiche zur Hand hat

Auch Erdbeben à la Hollywood
Flutwellen, Orkane und Vulkanausbrüche
müssen Peanuts sein verglichen mit dem Horror von damals

Vielleicht ist das plötzliche Zucken das
kurz vor dem Einschlafen durch deinen Körper jagt
ein fernes Nachbeben dieser ursprünglichen Gewalt

Ein Zucken das sagt
es gibt Schlaf, es gibt Träume
träg treibende, unter Wasser sich wiegende
aber getragen werden wir von keinem Grund

Aus dem Niederländischen von Gregor Seferens

UIT DE BOMEN AFGEDAALD

荷兰文 | K. Michel

Au komt natuurlijk het eerst
op de voet gevolgd door mmm
dan ja dan nee pas op waar
daar bah brr nog een keer

de eerste zin begon met ik wil
de tweede vroeg aap staart wij niet
en de derde loog welles

Nu tienduizenden jaren later
zijn we eindelijk in staat
tuinmeubelkussenbewaartas
te zeggen zwevende rentevoet

en is de wereld veranderd
van een lopend buffet
in een krakelend marktplein

maar boven het gerinkel uit klinkt
nog steeds dat scheurende geluid

© Michel Kuijpers
from: Kleur de schaduwen
Audio production: 2007, Literaturwerkstatt Berlin

Aus den Bäumen herabgestiegen

德文

Au kommt natürlich zuerst
auf dem Fuß gefolgt von mmh
dann ja dann nein paß auf wo
da bah brr nochmal

der erste Satz begann mit ich will
der zweite fragte Affe Schwanz wir nicht
und der dritte log doch doch

Nun Zehntausende von Jahren später
sind wir endlich fähig
Gartenstuhlkissenaufbewahrungstasche
zu sagen variabler Zinssatz

und die Welt hat sich verändert
von einem Selbstbedienungsbuffet
in einen lärmenden Marktplatz

doch das Klirren wird immer noch
übertönt von dem reißenden Geräusch

Aus dem Niederländischen von Gregor Seferens

TWEEDE WINTER

荷兰文 | Anna Enquist

Gelukkig had zij weer een dak
van ijs boven haar leden. Ik besloot
mijn rug recht te houden, daaraan
te denken zolang de dag duurde.

Ik sprong van de ene onderneming
in de andere. Strijkkwartet, fotoboek,
grafsteen. Er was een afgrond tussen
het vouwen van haar kleren en het bezoek
aan het tuincentrum. Ogen dicht,
het gaat om de rugspieren.

Over de schrijftafel golfde pure
weerzin. Met vlakke hand sloeg ik
rijm en ritme het raam uit. Een lijst
wilde ik maken, zo lang als een lichaam,
een sobere som van ontbreeksel.

Glas tussen mij en de mensen, daartegen
kletsen mijn woorden, ze dropen
als eigeel omlaag. De dagen vulden zich
met dingen, het leek wel vroeger.

Maar het was nu. Ik had een rug recht
te houden, een graf te verzorgen. Het vroor.
De mandarijnen smaakten beter dan ooit
en weldra zouden wij gaan schaatsen.

© 2004 Anna Enquist
from: De tussentijd
Amsterdam: De Arbeiderspers, 2004
Audio production: Erik Menkveld / NLPVF, 2004

ZWEITER WINTER

德文

Zum Glück hatte sie wieder ein Dach
aus Eis über den Gliedern. Ich beschloß,
den Rücken gerade zu halten, daran
zu denken, solang der Tag währte.

Ich sprang von einer Aktivität
in die nächste. Streichquartett, Bildband,
Grabstein. Da war ein Abgrund zwischen
dem Falten ihrer Kleider und dem Besuch
im Gartencenter. Augen zu,
es geht um die Rückenmuskeln.

Über den Schreibtisch wogte purer
Widerwillen. Mit flacher Hand schlug ich
Reim und Rhythmus zum Fenster hinaus. Eine Liste
wollte ich machen, so lang wie ein Leib,
eine trübsinnige Summierung des Mangels.

Glas zwischen mir und den Menschen, dagegen
prallten meine Worte, sie troffen
wie Eigelb herab. Die Tage füllten sich
mit Dingen, es schien fast wie früher.

Aber es war jetzt. Ich mußte einen Rücken
gerade halten, ein Grab pflegen. Es fror.
Die Mandarinen schmeckten besser denn je
und bald würden wir Schlittschuhlaufen gehen.

Aus dem Niederländischen von Gregor Seferens

TOESPRAAK TOT HET PLAFOND

荷兰文 | K. Michel

ooit was de dolfijn een landdier
het wandelde rond en haalde adem
onder druk van de weersomstandigheden
werd de dolfijn in luttele millennia
richting het water gedreven
de eens volgroeide poten werden korter
en korter tot ze nagenoeg verdwenen
wat de dolfijn aan het bestaan
op het droge overhield waren de longen
evolutionair gezien is dat raar want
wat moet je daarmee onderwater
vermoedelijk gaat het om een nut
dat gunstig is zij het indirect
- denk bijvoorbeeld aan lichaamshaar
staartbeentjes of in breder verband
het blijven voortbestaan van dichters -
misschien is het evolutionaire voordeel wel
dat het de dolfijn in staat stelt van tijd
tot tijd aan de oppervlakte te komen
boven het water uit te springen
en een blik te werpen op de blauwe
of sterren of wolkenlucht
en de kust

© Michel Kuijpers
Audio production: 2007, Literaturwerkstatt Berlin

Rede an die Zimmerdecke

德文

früher einmal war der Delphin ein Landtier
er spazierte herum und atmete
unter dem Druck der Wetterbedingungen
wurde der Delphin binnen weniger Jahrtausende
Richtung Wasser getrieben
die einst voll ausgebildeten Beine wurden kürzer
und kürzer bis sie so gut wie verschwunden waren
was dem Delphin vom Leben
auf dem Trockenen blieb waren die Lungen
aus Sicht der Evolution ist das seltsam denn
was soll er damit unter Wasser
vermutlich handelt es sich um einen Nutzen
der vorteilhaft ist wenn auch indirekt
– man denke an Körperbehaarung
Steißbeine oder in größerem Zusammenhang
an die Weiterexistenz von Dichtern –
vielleicht besteht der evolutionäre Nutzen ja darin
daß Delphine dadurch in der Lage sind von Zeit
zu Zeit an die Oberfläche zu kommen
aus dem Wasser zu springen
und einen Blick zu werfen auf den blauen
entweder Sternen- oder Wolkenhimmel
und die Küste

Aus dem Niederländischen von Gregor Seferens

SORRY DOCHTER

荷兰文 | Mark van Tongele

Voor die keer dat ik je poesmooie broekpakje achterstevoren aan deed
voor die keren dat ik je Dikkertjedapdeken ondersteboven over je spreidde
voor die keer dat ik de dekselse fopspeensterilisator liet uitkoken, mama mia
voor die keer dat ik je Jip-en-Jannekesbroodtrommel leeg meegaf naar school
voor die keren dat ik het waaklichtje op de slaapkamergang niet liet branden
voor die keer dat ik je de les spelde vanwege een vijf op tien voor rekenen
voor die keer dat ik stom stom papaatjedom je dagenlange legotoren omverliep
voor die keren dat ik, doodernstig met mezelf in de weer, niet kwam meespelen
voor die keren dat ik je een deadline voorschotelde als je je spinazie niet opat
voor die keren dat ik op reis per se in een museum wou en jij in het zwembad
voor die keer dat ik je strandwinkeltje met papieren bloemen onbeheerd naliet
voor die keren dat ik in de brandende zon kost wat kost de bergtop wou halen
voor die keer dat ik je lievelingsshirt gekrompen uit de wasmachine haalde
voor die keer dat je mijn kookadviezen volgde, met rampzalige gevolgen
voor die keren dat ik een te vroeg sluitingsuur voor je escapades installeerde
voor die keren dat ik gromde omdat je verkeerde vriendjes aan de hand had
voor die keren dat ik narigheid voorspelde telkens als je naar de stad fietste
voor die keren dat ik je gelijkhebberig de levensles spelde, eigenlijk altijd
dat ik je deze woorden niet in familiekring op een kerstavond aanzeg, maar
in een gedicht, dochter, voor de gezelligheid pap nooit met een dichter aan.

© Atlas
from: Met de plezierboot mee
Atlas, 2007
Audio production: Literaturwerkstatt Berlin 2009

SORRY TOCHTER

德文

Dafür, dass ich dir deinen bildschönen Hosenanzug falsch herum angezogen habe
dafür, dass ich deine Prinzessinlillyfeedecke mit dem Bild nach unten über dich gelegt habe
dafür, dass ich deinen blöden Schnullersterilisator habe trockenkochen lassen, mama mia
dafür, dass ich dir deine Ernie-und Bertbrotdose leer mit in die Schule gegeben habe
dafür, dass ich manchmal das Nachtlicht im Schlafzimmerflur nicht angelassen habe
dafür, dass ich dir die Leviten gelesen habe für das Ausreichend in der Rechenarbeit
dafür, dass ich dumm dumm, Papa dumm, deinen tagelangen Legoturm umgelaufen habe
dafür, dass ich ab und zu, todernst mit mir selbst beschäftigt, nicht mit dir gespielt habe
dafür, dass ich dir manchmal eine Deadline gesetzt habe, wenn du deinen Spinat nicht gegessen hast
dafür, dass ich auf Reisen manchmal ins Museum wollte und du ins Schwimmbad
dafür, dass ich einmal deinen Strandladen mit Papierblumen unbeaufsichtigt zurückließ
dafür, dass ich in sengender Sonne um jeden Preis den Berggipfel erreichen wollte
dafür, dass ich deine Lieblingsbluse eingelaufen aus der Waschmaschine geholt habe
dafür, dass du meinen Kochratschlägen gefolgt bist, mit katastrophalen Folgen
dafür, dass ich gelegentlich eine zu frühe Schließungszeit für deine Eskapaden erließ
dafür, dass ich manchmal ärgerlich war, weil du dich mit verkehrten Freunden umgabst
dafür, dass ich jedes Mal Ärger vorhersah, wenn du mit dem Fahrrad in die Stadt fuhrst
dafür, dass ich dir rechthaberisch sagte, worauf es im Leben ankommt, eigentlich immer
dass ich diese Worte nicht im Familienkreis am Weihnachtsabend aufsage, sondern
in einem Gedicht, Tochter, damit’s nett bleibt, halte dich von Dichtern fern.

Übersetzt von Gregor Seferens

SNEEUWBLIND

荷兰文 | Mark van Tongele

Verwikkeld in een sneeuwbui op het strand

vind ik mij bevangen in de wachtkamer van de hel,
verast tot een amalgaam van afgrijzing en verlangen,

hoor hoe vreedzaam de zee rond mij hangt,

alsof ze geen weet heeft van de monsters
die in haar doodbedaarde gebaren het licht bedillen.  

Kon ik maar grijnslachend gillen: één twee drie los!

© Atlas
from: Met de plezierboot mee
Atlas, 2007
Audio production: Literaturwerkstatt Berlin 2009

SCHNEEBLIND

德文

Verwickelt in einen Schneesturm am Strand

finde ich mich gefangen im Wartesaal der Hölle
verascht zu einem Amalgam aus Grauen und Verlangen

horch, wie friedlich das Meer mich umgibt

als wüsste es nichts von den Monstern
die in seinen todstillen Gesten das Licht zurechtweisen.

Könnte ich nur grinsen, schreien: eins zwei drei los!

Übersetzt von Gregor Seferens

SECTIE

荷兰文 | Anna Enquist

In onze heupen de heupen
van de dochter, in onze ogen
de wildheid van haar blik.

In onze stem gaat haar stem
verscholen, haar handen
zijn door de onze omgroeid.

Wat een taak: het bekken
vrij te prepareren, het oog
uit te nemen. Een vaste hand

hebben we nodig, een helder
brein. Onverschrokken moeten we
de tong lossnijden, op zoek

gaan tussen pezen en vaten
naar de bleke stengels van
haar vingers in onze vingers.

Het is een groots werk, het neemt
al onze uren, het losmaken
van de dochter uit ons.

© 2004 Anna Enquist
from: De tussentijd
Amsterdam: De Arbeiderspers, 2004
Audio production: Erik Menkveld / NLPVF, 2004

AUTOPSIE

德文

In unseren Hüften die Hüften
der Tochter, in unseren Augen
die Wildheit ihres Blicks.

In unseren Stimmen hat sich ihre Stimme
verborgen, ihre Hände
sind von unseren umwachsen.

Welch eine Aufgabe: das Becken
frei zu präparieren, das Auge
heraus zu nehmen. Eine feste Hand

brauchen wir, einen klaren
Kopf. Unerschrocken müssen wir
die Zunge abschneiden, uns auf die Suche

machen zwischen Sehnen und Adern
nach den bleichen Stengeln ihrer
Finger in unseren Fingern.

Es ist eine gewaltige Arbeit, es kostet
all unsere Zeit, das Herauslösen
der Tochter aus uns.

Aus dem Niederländischen von Gregor Seferens

Russische Einheiten

德文 | Steffen Popp

Eine Art Liebe, zwischen den Blocks
mit Schneeohren: unwirklich, außer der Zeit
liegen die Steine unter dem Eis
die gefrorene Bremsspur, die Pirouette
                               des Betrunkenen –
in meinem Herz
dröhnt ein Finale, ich weiß nicht
                   von welchem Stück
durch das Balkonfenster
blickt die Geranie, reglos, ein schläfriges Kind
sagt: Wir haben Lenin gesehen …

und jedes Licht ist eine Münze Glück/Unglück
die Dinge zerfallen, in ihre stoische Schönheit

eine träumende Schaffnerin
mit eisernem Münzkasten
man sieht den Schnee und möchte sich losreißen

wenn wir in kleinen Gefährten
durch Städte reisen, bleiben Ringlinien
die letzten Einheiten
atmet der ausgebeutete Raum
ein Massiv aus toten Bienen.

© kookbooks
from: Wie Alpen. Gedichte
Idstein: kookbooks, 2004
Audio production: Literaturwerkstatt 2006

Russische eenheden

荷兰文

Een soort liefde, tussen de blokken
met sneeuworen: onwerkelijk, buiten de tijd
liggen de stenen onder het ijs
het bevroren remspoor, de pirouette
                                    van de dronkaard –
in mijn hart
dreunt een finale, ik weet niet
                        uit welk stuk
door het balkonraam
blikt de geranium, roerloos, een slaperig kind
zegt: we hebben Lenin gezien…

en elk licht is een munt geluk/ongeluk
de dingen vallen uiteen, in hun stoïcijnse schoonheid

een dromende conductrice
met een ijzeren muntenbak
men ziet de sneeuw en wil zich losrukken

wanneer wij in kleine voertuigen
door steden reizen, blijven ringlijnen
de laatste entiteiten
ademt de geëxploiteerde ruimte
een massief van dode bijen.

Vertaling: Alfred Schaffer / Gregor Seferens

Roza zegt

荷兰文 | Thomas Möhlmann

Roza zegt dat de heuvels paarden zijn
dat hun manen vleugels zijn en dat
ze als ze slaapt in deftige vachten boven
vergaderen en laten noteren hoe
het verder met haar moet.

Ze zegt dat de nacht op haar vader lijkt
dat zijn macht tot de sterren reikt en dat
terwijl ze slaapt het bed bij haar naar
binnen kijkt en alle meubels spreken
schande van de dingen die ze droomt.

Dat iedereen altijd vergeet hoe ze heet
dat ze stiekem scherpe dingen eet, dat
het ’s ochtends soms een half uur douchen
duurt voordat ze pap kan zeggen, dat
zegt Roza zonder te lachen.

© Thomas Möhlmann
from: De vloeibare jongen
Prometheus, 2005
Audio production: 2008 Literaturwerkstatt Berlin

Rosa sagt

德文

Rosa sagt, dass die Hügel Pferde sind
dass deren Mähnen Flügel sind und dass
sie, wenn sie schläft, in maßgefertigten Fellen oben
beraten und aufschreiben lassen, wie
es weiter geht mit ihr.

Sie sagt, dass die Nacht ihrem Vater gleicht
dass seine Macht zu den Sternen reicht und dass
im Schlaf das Bett sich wie ein Späher
in sie schleicht und alle Möbel sich
empören über die Dinge die sie träumt.

Dass immer jeder vergisst, wer sie ist
dass sie heimlich scharfe Sachen isst, dass
es morgens mal ne halbe Stunde Duschen
braucht, bis sie Paps sagen kann, das
sagt Rosa ohne zu lachen.

Deutsche Fassung von Christian Schloyer, auf Basis einer Rohübersetzung von Gregor Seferens.
Die Übersetzung entstand im Rahmen des Übersetzungsworkshops Verstransfer 2008

Rijpe kersen

荷兰文 | Stefan Hertmans

Wat stand houdt is oneetbaar.
De oudste huizen worden ingeruild voor nieuwer puin,
en gladde steen reikt al de hand aan ouder puin.

Maar ik heb Under Milkwood in de kamer
en Richard Burton, die als een dronkeman
die in zijn droom met zijn oermoeder slaapt,
waarzeggerij verkoopt op plaat.

Hij droomt haar tweeëntwintig jaar
en bloot onder een wijde, zwarte jurk,
haar benen bruin door landwerk op een onbereikbaar veld.
Haar witte borsten weegt hij op zijn ene hand,
terwijl hij met de andere haar natte lijfje spant.

Men spuit de straten tegen hitte, om tien uur 's ochtends al.

Ik heb kersen gekocht, ik spoel ze met koel water
en zet de glazen schaal op de granieten tafel
in de verzengde tuin.

's Nachts wordt het warmer nog,
de pannen liggen in gloeiende rijen op het dak
en stralen door tot op de kamers waar we liggen
en luisteren hoe de ander slaapt.

We slapen geen van beiden.
Ik hoor je zuchten in halfslaap, luider en regelmatig.
Ik denk dat ik mijn naam versta. De overloop
is even, een ogenblik daartussenin,
zo koel als water aan mijn voeten.

Je deur is open. Het raam is open.
In de warmte lig je open op de sprei.
Als ik dan, twee uur later, weer tegen de stroom opga,
ben je al ingeslapen. Het eerste licht ziet de
intieme glinstering die we daar samen achterlaten.

Ik heb kersen gekocht.

Een jonge vrouw gaf me er twee ter keuring in de hand;
ik woog ze, met een klein gebaar, en keek haar heel lang aan.
Daarop vergrootten haar pupillen.
Met zwarte kersen zag ze mij.

Ik kocht het volle pond van haar,
strooide de schoongelikte pitten in het bed
waarop je lachend in het zweet iets over rijpe kersen zei.

De wortels in de dakgoot, jaren later,
voeden zich met het puin van jou en mij,
een boompje `dat diep wordt gesnoeid en duizelt,
lief
', zoals de oude dichter zei.

Het bloeit pas in december, als de bloesems uit de hemel komen,
koud en rillerig als een ballerina in haar eerste lentetij.

We hebben tijd.
Vannacht, als de hitte uit de nok weer op ons valt,
laat ik je Under Milkwood horen.
We liggen er, met lichamen als open oren,
liefde en zweet scanderend bij.

© J. M. Meulenhoff, Amsterdam
from: Annunciaties
Amsterdam: Meulenhoff, 1997
ISBN: 9029055235
Audio production: by het beschrijf, Brussel 2002

Reife Kirschen

德文

Was sich behauptet, das ist ungenießbar.
Die ältesten Häuser werden gegen neueren Schutt getauscht,
und glatter Stein reicht schon die Hand dem älteren Schutt.

Doch ich hab Under Milkwood im Zimmer,
und Richard Burton, der wie ein Betrunkner,
der im Traum mit seiner Urmutter schläft,
Wahrsagerei auf Platte verkauft.

Er träumt sie zweiundzwanzig Jahre
und nackt unter einem weiten, schwarzen Kleid,
die Beine braun von Landarbeit auf einem unendlich fernen Feld.
Ihre weißen Brüste wiegt er auf einer Hand,
während er mit der anderen ihr nasses Leibchen spannt.

Man spritzt die Straße gegen Hitze, um zehn Uhr morgens schon.

Ich hab Kirschen gekauft, ich wasche sie mit kaltem Wasser
und stell die gläserne Schüssel auf den Granittisch
im versengten Garten.

Nachts wird es wärmer noch,
die Ziegel liegen in glühenden Reihen auf dem Dach
und strahlen bis in die Zimmer, wo wir liegen
und lauschen, wie der andere schläft.

Wir schlafen beide nicht.
Ich höre dich im Halbschlaf seufzen, lauter und gleichmäßig.
Ich denke, daß ich meinen Namen hör. Der Treppenabsatz
ist kurz, einen Moment lang zwischendurch,
kühl wie Wasser an meinen Füßen.

Deine Tür steht auf. Das Fenster auch.
In der Wärme liegst du offen auf der Decke.
Als ich, zwei Stunden später, wieder hochgeh gegen den Strom,
bist du schon eingeschlafen. Das erste Licht sieht das
intime Glitzern, das wir beide hinterließen.

Ich hab Kirschen gekauft.

Eine junge Frau legte mir zwei zum Probieren auf die Hand,
ich wog sie mit sparsamer Gebärde und sah sie sehr lang an.
Dabei wuchs das Rund ihrer Pupillen.
Mit schwarzen Kirschen sah sie mich.

Ich nahm ein ganzes Pfund von ihr,
streute die glattgelutschten Kerne in das Bett,
auf dem du verschwitzt etwas von reifen Kirschen sagtest.

Die Wurzeln in der Regenrinne, Jahre später,
nährten sich mit Müll von dir und mir,
ein Bäumchen, „das tief geschnitten wird und schwankt,
lieb“
, wie der alte Dichter sagte.

Es blüht erst im Dezember, wenn die Blüten sanft vom Himmel fallen,
kalt und zitternd wie eine Ballerina in ihrem ersten Lenz.

Wir haben Zeit.
Heut nacht, wenn die Hitze aus dem First wieder auf uns fällt,
laß ich dich Under Milkwood hören.
Wir liegen mit Leibern gleich offenen Ohren,
Liebe und Schweiß skandierend, da.

Aus dem Niederländischen von Gregor Seferens

PRIJS DE HOOGTE

荷兰文 | Anna Enquist

Natuurlijk spelen de bassen
een treurmars; zelfs hun menuet,
hun gavotte is een treurmars.

Je wordt ziek van de pauken,
alleen al de aanblik van pauken
betekent een rouwstoet.

Je moet de zaal in waar diepte
je neerzuigt, de zoldering je
inkuilt. Kijk naar de vloer.

Een kind klimt de bank op,
verhit, wild van het suizende
licht – trek hem neer.

Knijp je ogen stijf dicht bij de inzet
van de viool. Nu zwijgt het orkest,
nu stijgt een stem boven zwaarte

omhoog. Je wilt niet, je weigert –
maar het lied sleurt je mee
in een windhoos van bittere troost.

© 2004 Anna Enquist
from: De tussentijd
Amsterdam: De Arbeiderspers, 2004
Audio production: Erik Menkveld / NLPVF, 2004

PREIS DER HÖHE

德文

Natürlich spielen die Bässe
einen Trauermarsch; selbst ihr Menuett,
ihre Gavotte ist ein Trauermarsch.

Krank wird man von den Pauken,
allein schon der Anblick von Pauken
bedeutet einen Trauerzug.

Du mußt in den Saal, wo Tiefe
dich hinabsaugt, die Decke dich
begräbt. Schau auf den Boden.

Ein Kind klettert auf den Sitz,
erhitzt, wild vom rauschenden
Licht – zerr es herab.

Schließe die Augen ganz fest beim Einsatz
der Geige. Nun schweigt das Orchester,
jetzt steigt eine Stimme über Schwere

hinan. Du willst nicht, du wehrst dich –
aber das Lied schleift dich mit
in einer Windhose bitteren Trosts.

Aus dem Niederländischen von Gregor Seferens

Pornschlegel

荷兰文 | Dirk van Bastelaere

Het is juli en wie moordt nog om een vrouw.
Het is heter dan men voor werkelijk houdt.
Op het land: een erf met oude platanen,
Dertig in getal. Het is de leeftijd van
De bewoner, een droom van een man, zij het
Dat één been, zijn linker, wat trekt. Het heeft er
Van weg, hij loopt op één schoen soms. Wanneer hij
Nadenkt daarover ligt hij koud op de vloer,
Slaat het watervlak stuk van de regenput
Of draait het fotoportret van zijn ouders
Om op het dressoir en staart stom voor zich uit.
Maar als hij nu opkijkt, zoals hij daar ligt,
In lommer op een veldbed wat rustend – de
ochtend waarin warmte al beeft – op het
Voorhoofd nog een pleister of wat, als hij nu
Nog dit zelfde moment richting hoofdgebouw
Kijkt, ziet hij de kersentuin daar, hoe een wolk
Van gerucht, een zwerm spreeuwen de bomen in
Zakt, als gruis. Is het een plaag of een bericht?
Is het een nieuwe configuratie
Van betekenis? Het heeft de schijn van een
Andere werkelijkheid die zich vertakt
Tot binnen het dagelijks leven van iemand.
De spreeuwen beginnen kersen te eten,
Zo meteen zijn de bomen helemaal leeg.
Maar de man Pornschlegel heeft niets bemerkt,
Hij hoort gebrom van een grasmaaimachine, de
Tuinsproeier enkel die slist. Lam in de hitte
Spelt hij soms zijn naam. Straks vat hij zijn tocht aan.
Wie moordt nog om een vrouw. Het is zo heet.


Hij dwaalt de zaal in en alweer een eeuw.
Hij weet in het vertrouwde zich nog zoek
Te maken. 15de, 16de, hij gaapt
(Het is de dag voor de grote hitte, die
Als een compres op de wereld moet liggen),
17de eeuw. Hij kijkt het hoge raam uit,
Ziet de synagoge blinken. De kleur die
Door dingen wordt uitgezweet, lijkt hem mentaal:
Rood van balkonbloemen, blauw van een lakschoen.
Het museum, dat op de namiddag drijft,
Is een Ionisch eiland, mooi als een wrak
Van het Paradijs. Binnen in halflicht
Hangen de schilderijen en panelen
Concreet als de beelden van en gedicht.
Pornschlegel gevoelt zich, bij dit alles,
Onwezenlijker soms dan het geschilderde. Ziet
Hoe zijn voet sleept door de glans heen
Van het parket. Hij strekt zijn diafane handen
Voor zich uit: het zijn – nu nog – de zijne.
Elk moment kunnen er andere handen
In verschijnen. Wat is er met zijn lijfelijkheid?
Dat hij hier schaduwen van verf bewaakt
(Cranach, Memlinc, Patinir) is hem zijn brood.
Hij is gewoonweg een suppoost. Maar één portret,
Dat hij vereert, komt in zijn dromen bovendrijven.
Het is Agnes Sorel. Op wie ze lijkt, hij weet
Het wel. Door Jean Fouquet als virgo lactans
Afgebeeld is zij een kegel van ivoor, haarloos
Gezicht en smalle lendenen. Is zij natuur die
Tot idee geraakt en 'dame de toute beauté parée'.
Zij doet hem deel uitmaken van geschiedenis.
En in het avondlijker licht al, dat door
De koepel valt en valt, roept zij hem to zich.
Het glas gaat kraken en de eeuw is leeg.
Hij schuifelt over het parket als over water.
Haar stem, zeer hoog, een fluittoon haast en vast
Door serafijn en cherubijn bewaakt, komt
Als een vinger uit de verf. Ze wenkt. Hij knikt.
Ze lispelt en hij ziet haar breinaalddunne
Tong: 'Bekijk me of ik sterf' en hij verstaat:
'Bevrijd me nu en erf'. Dat hij het glas
Moet breken om het glas te zien. Hij stoot
Zijn parelwitte voorhoofd de vitrine in.
Hij wordt gevonden: languit, in het ongerede.
En buiten wordt het zeer heet, leeg en droog.


Slaap toont hem een man op Linkeroever.
Het lijkt wel een droom in een droom in een droom.
Het is een vlakte met de zon erboven.
Het is daar en soms ook weer niet. De man
Loopt over weiden, over kiezel. Langs
Een muur waarbovenop glasscherven staan.
Gehijg. Hij is op zoek of iets van plan.
Dan houdt de weg op en de grond wordt drassig.
Hij komt in cirkels bij zich zelf terecht,
Zijn bedoeling die wordt omgelegd. Langs
Wortels loopt hij, tussen boomstronken –
Of iemand kappen moest uit lijfsbehoud.
Hier een fantoom is iemand daar een wandelaar
Met kalfslederen schoenen aan, al heeft het
De schijn ervan nu dat hij vlucht. Bij een
Boomgaard staat een vogelverschrikker, strowit
Haar helpt merels een andere wereld in.
Er komen wagens over het terrein gereden.
De man is in een zucht verdwenen, door lover
Enigszins beschut. Men zet met paaltjes
En roodwitte linten de omgeving af. Iemand
Begint iets op te meten. Er lopen zwarte
Uniformen rond. Men schrijft en er wordt
Ook gegraven. Een hand die, als een leemte
In een leven, wit opgestoken wordt
Legt over elk gezicht verstomming.
Men heeft een olievat gevonden, dichtgelast
Men brandt het open. Er wordt een lijkzak
Aangedragen. – Klam in de tuin wordt
Pornschlegel wakker. Een hazenslaapje zet de
Droom wijd open. Hij bet zijn voorhoofd. Maar
De bomen begroeten hem, het vonkt in zijn glazen.
Hij lacht naar gladiolen en phlox in de border.
Hij knapt zich op in de dwang van de spiegel.
Hij trapt zijn Vespa aan. Hij moet een bijl gaan kopen.

Hij was eenvoudig als een timmerman.
Daar is nu niets meer van. Hij werd, denk ik,
Te zijner tijd, bezocht in dromen en hij
Gaat aan die hocus-pocus van het lichaam
Ook geloven. Zijn woning is tochtig,
Een Aeolische harp. De bomen die hij kappen moet,
Zo wordt hij op zijn hart getrapt. Hij houdt
Van Italiaanse disco. Hij zegt, hij is
Een eiland, ladida. Men zegt, hij spreekt in metaforen.
Vertelt een man die zijn broer zijn kan: ‘Hij is
Niet meer te hebben, sinds onze ouders stierven.
Hij werd eenzelvig. Een solipsist.’ Hij zegt,
Hij heeft een steeds zich wijzigende beeltenis.
Hij zingt als hij verdrietig is.
Ladida. Ladidadida.

© beim Verlag
from: Pornschlegel en andere gedichten
Amsterdam: De Arbeiderspers, 1988
Audio production: het beschrijf, Brüssel 2002

Pornschlegel

德文

Juli ist‘s, und wer mordet denn noch wegen einer Frau.
Es ist heißer, als man es für möglich hält.
Auf dem Land: ein Hof mit alten Platanen,
Dreißig an der Zahl. Das ist das Alter
Des Bewohners, ein Traum von einem Mann, auch wenn
Ein Bein, sein linkes, etwas hinkt. Es sieht
So aus, als humple er mitunter auf einem Schuh. Wenn er
Darüber nachdenkt, liegt er kalt auf dem Boden,
Zerschlägt die Wasseroberfläche der Zisterne
Oder dreht das Porträtfoto seiner Eltern
um auf dem Büffet und starrt schweigend vor sich hin.
Doch wenn er jetzt aufsieht, so wie er da liegt,
Im Schatten auf einem Feldbett, ein wenig ruhend – der
Morgen, in dem die Wärme bereits bebt -, auf der
Stirn noch ein Pflaster oder so, wenn er jetzt,
Noch in diesem Moment Richtung Hauptgebäude
schaut, sieht er den Kirschgarten dort, eine Wolke
aus leisem Rauschen, ein Schwarm Spatzen, in die Bäume
fällt, wie Grus. Ist das eine Plage oder ein Bericht?
Ist es eine neue Konfiguration
von Bedeutung? Es hat den Anschein einer
anderen Wirklichkeit, die sich verzweigt
Bis ins tägliche Leben eines Menschen.
Die Spatzen beginnen, Kirschen zu essen,
Sogleich sind die Bäume vollkommen leer.
Doch der Mann, Pornschlegel, hat nichts bemerkt,
Er hört das Brummen eines Rasenmähers, einzig
der Gartensprenkler zischt. Lahm vor Hitze
buchstabiert er manchmal seinen Namen.
Gleich macht er sich auf seinen Rundgang.
Wer mordet denn noch wegen einer Frau. Es ist so heiß.

Er schlendert in den Raum und wieder ein Jahrhundert.
Er versteht es, sich selbst im Vertrauten noch unauffindbar
Zu machen. Fünfzehntes, Sechzehntes, er gähnt
(Es ist der Tag vor der großen Hitze, der
Wie eine Kompresse auf der Welt liegen soll),
Siebzehntes Jahrhundert. Er schaut durch die hohen Fenster,
Sieht die Synagoge glänzen. Die Farbe, die
von den Dingen ausgeschwitzt wird, scheint ihm mental:
Rot von Balkonblumen, Blau von einem Lackschuh.
Das Museum, das auf dem Nachmittag treibt,
Ist eine Ionische Insel, schön wie ein Wrack
Des Paradieses
. Drinnen im Halblicht
Hängen die Gemälde und Tafelbilder
Konkret wie die Bilder eines Gedichts.
Pornschlegel fühlt sich, umgeben von all dem,
Unwirklicher manchmal als das Gemalte. Sieht,
Wie sein Fuß schleift, durch den Glanz des
Parketts hindurch. Er streckt seine diaphanen Hände
vor sich aus: Es sind – jetzt noch – die seinen.
Jeden Moment können darin andere Hände
erscheinen. Was ist mit seiner Leiblichkeit?
Daß er hier die Schatten von Farbe bewacht
(Cranach, Memling, Patinir), das ist sein Brot.
Er ist einfach nur Museumswärter. Doch ein Porträt.
Das er verehrt, erscheint in seinen Träumen.
Das ist Agnes Sorel. Wem sie ähnlich sieht, das weiß
Er allerdings. Von Jean Fouquet als virgo lactans
abgebildet, ist sie ein elfenbeinerner Kegel, haarloses
Gesicht und schmale Hüften. Ist sie Natur, die
Zur Idee gerann und „dame de toute beauté parée“ .
Sie läßt ihn zu einem Teile der Geschichte werden,
Und in dem bereits abendlicheren Licht, das durch
Die Kuppel fällt und fällt, ruft sie ihn zu sich.
Das Glas beginnt zu knacken und das Jahrhundert ist leer.
Er schlurft über das Parkett wie über Wasser.
Ihre Stimme, sehr hoch, ein Flötenton beinah, gewiß
Von Seraphim und Cherubim bewacht, kommt
Wie ein Finger aus der Farbe. Sie winkt. Er nickt.
Sie lispelt, und er sieht ihre stricknadeldünne
Zunge. „Besieh mich oder ich sterbe“, und er versteht:
„Befrei mich jetzt und erbe.“ Daß das Glas
brechen muß, um das Glas zu sehen. Er stößt
seine perlweiße Stirn in die Vitrine.
Er wird gefunden: der Länge nach, in all den Scherben.
Und draußen wird es sehr heiß, trocken und leer.

Schlaf zeigt ihm einen Mann auf Linkeroever.
Es schein fast wie ein Traum in einem Traum in einem Traum.
Es ist eine Ebene, über der die Sonne steht.
Es ist dort und dann auch wieder nicht. Der Mann
Geht über Wiesen, über Kiesel. An einer
Mauer entlang auf der Glasscherben ragen.
Keuchen. Er sucht etwas oder hat was vor.
Dann endet der Weg, und der Boden wird matschig.
In Kreisen kommt er schließlich zu sich selbst,
Seine Absicht, die wird umgelegt. Er geht
an Wurzeln vorbei, zwischen Stümpfe hindurch –
Als hätte jemand um sein Leben Bäume gefällt.
Hier ein Phantom, ist jemand dort ein Wanderer
Mit kalbsledernen Schuhen, auch wenn
es jetzt so scheint, als sei er auf der Flucht. An einer
Obstwiese steht eine Vogelscheuche, strohweißes
Haar hilft Amseln in eine andere Welt.
Wagen fahren über das Gelände.
Ein Nu, schon ist der Mann verschwunden, vom Laub
recht gut verdeckt. Mit Pfählen und
rotweißem Band wird die Umgebung abgesperrt. Jemand
fängt an, etwas zu messen. Es gehen schwarze
Uniformen rum. Man schreibt, und es wird
zudem gegraben. Eine Hand, die, wie ein Loch
in einem Leben, weiß hochgehoben wird,
Legt auf jedwed Gesicht Verstummen.
Man hat ein Eisenfaß gefunden, zugeschweißt,
Man schweißt es auf. Es wird ein Leichensack
herbeigeschafft. – Im Garten erwacht
Pornschlegel. Ein Nickerchen reißt
Den Traum weit auf. Er tupft die Stirn. Jedoch
Die Bäume grüßen ihn, es blitzt in seinen Gläsern.
Er lacht die Gladiolen an, den Phlox in der Rabatte.
Er macht sich frisch im Spiegelzwang.
Er tritt seine Vespa an. Er muß los, ein Beil zu kaufen.

Er war einfach wie ein Zimmermann.
Da ist jetzt nichts mehr dran. Er wurde, denk ich,
Seinerzeit in Träumen heimgesucht und er
wird auch an diesen Körper-Hokuspokus
glauben. Sein Haus ist zugig,
eine Äolsharfe. Die Bäume, die er fällen muß,
So trifft man ihn ins Herz. Er liebt
italienische Discomusik. Er sagt, er sei
’ne Insel, ladida. Man sagt, er rede in Metaphern.
Sagt ein Mann, der sein Bruder sein kann: „Er ist
kaum mehr erträglich, seit unsere Eltern starben.
Er wurde einzelgängerisch. Ein Solipsist.“ Er sagt,
Er habe ein stets sich änderndes Gemälde.
Er singt, wenn er sehr traurig ist.
Ladida. Ladidadida.

Aus dem Niederländischen von Gregor Seferens

Copyright beim Übersetzer

PLATANEN BIJ HET STATION IN NÎMES

荷兰文 | Miriam Van hee

hun huid begon te rimpelen
ze werden oud en zouden doodgaan  
net als wij maar zonder angst  
alsof zij ergens weet van hadden  
en wij niet

het afscheid kwam al dichterbij  
noodweer, ontspoorde treinen  
onzekerheid was er altijd  
zekerheid kon je winnen  
maar hoe, hoe

kon je worden als de bomen
ik voelde dat ik schrijven zou
(omdat alles altijd was
zoals het niet kon blijven)
hoe wij hier zaten
op een bank onder platanen
de zon scheen, een hond ging blaffend  
achter de duiven aan

© Miriam Van hee & De Bezige Bij
from: Achter de bergen
Amsterdam: De Bezige Bij, 1998
Audio production: Het Beschrijf, 2004

PLATANEN AM BAHNHOF VON NÎMES

德文

ihre Haut wurde allmählich faltig
sie wurden alt und würden sterben
genau wie wir, doch ohne Angst
als wüßten sie etwas
was wir nicht wissen

der Abschied rückte näher
Gewitter und entgleiste Züge
Ungewißheit herrschte immer
Gewißheit konnte man erlangen
doch wie, wie

konnte man werden wie die Bäume
ich fühlte, daß ich schreiben würde
(weil alles immer war
wie es nicht bleiben konnte)
wie wir hier saßen
auf einer Bank unter Platanen
die Sonne schien, ein Hund lief bellend
hinter den Tauben her

Aus dem Niederländischen von Gregor Seferens

Copyright beim Übersetzer

Oude meisjes 5

荷兰文 | Jozef Deleu

Zijn ze ons leeg
nabijer dan gevuld?

Zijn ze ons ziek
nabijer dan gezond?

Zijn ze ons dood
nabijer dan levend?

...

Wij kijken verlegen in het rond.

© Van Halewyck
from: De jager heeft een zoon
Leuven: Van Halewyck, 1995
Audio production: Flemish Literature Fund, Antwerp, 2007

Alte Mädchen 5

德文

Sind sie uns leer
näher als gefüllt?

Sind sie uns krank
näher als gesund?

Sind sie uns tot
näher als lebend?

Wir schauen verlegen ins Rund.

Aus dem Niederländischen von Gregor Seferens

Oude meisjes 4

荷兰文 | Jozef Deleu

Zij verliezen
woorden.
Een voor een
ontvallen hen
de bladeren
van hun boom.

Zij sprokkelen
letters
happen
naar adem
struikelen
over de dorpel
van hun mond.

© Van Halewyck
from: De jager heeft een zoon
Leuven: Van Halewyck, 1995
Audio production: Flemish Literature Fund, Antwerp, 2007

Alte Mädchen 4

德文

Sie verlieren
Worte.
Stück für Stück
fallen ihnen
die Blätter
von ihrem Baum.

Sie sammeln
Buchstaben
schnappen
nach Atem
stolpern
über die Schwelle
in ihrem Mund.

Aus dem Niederländischen von Gregor Seferens

Oude meisjes 2

荷兰文 | Jozef Deleu

De slaap is hun liever
dan een oorlog op teevee.
Ze maakten er twee
aan den lijve mee.

Ze praten omstandig
met doden die zij kenden.
Ze houden niet veel
van verfilmde ellende.

De moed zinkt ons in de schoenen
bij ieder bezoek.

© Van Halewyck
from: De jager heeft een zoon
Leuven: Van Halewyck, 1995
Audio production: Flemish Literature Fund, Antwerp, 2007

Alte Mädchen 2

德文

Schlaf ist ihnen lieber
als ein Krieg im Tevau.
Zwei kennen sie selbst
nicht aus der Tagesschau.

Sie reden umständlich
mit Toten, die sie kannten.
Sie sind nicht erpicht
auf gefilmtes Elend.

Das Herz rutscht uns in die Hose
bei jedem Besuch.

Aus dem Niederländischen von Gregor Seferens

Oude meisjes 1

荷兰文 | Jozef Deleu

Nu gaan ze sterven.
Een voor een
gaan ze nu dood.

Wie zal hun dromen
erven, wie
hun woorden

wie hun nood?

© Van Halewyck
from: De jager heeft een zoon
Leuven: Van Halewyck, 1995
Audio production: Flemish Literature Fund, Antwerp, 2007

Alte Mädchen 1

德文

Jetzt werden sie sterben,
der Reihe nach.
Bald sind sie tot.

Wer wird ihre Träume
erben, wer
ihre Worte,

wer ihre Not?

Aus dem Niederländischen von Gregor Seferens

OKAY

荷兰文 | K. Michel

Eerst een paar feiten:
De mens is het enige wezen dat huilt
waarom (apen niet?) weten we niet
Zoals er twee soorten stilte zijn
heb je twee soorten naakt
Een kaart is een landschap
dat je op kunt vouwen
Brieven hebben een stem
maar onbestelbare hebben een ziel
In het Engels heten ze dead letters
Eenmaal retour worden de brieven
samengeperst en versnipperd
Dit verklaart het ontstaan van sneeuw
en de aanwezigheid van dwaallichtjes niet
Er en Het zijn raadselachtige woorden
Zoals je je niets herinnert van je geboorte
zul je ook van je dood niks onthouden
De boodschap van het DNA luidt
draai de sleutel in je rug op
Dingen zonder stekker kennen geen storing
Dingen zonder stekker
behalve hij die zich afvraagt
wat er wordt geteld in 'hoe laat is het'
Okay, ook de wind huilt

© Michel Kuijpers
from: Kleur de schaduwen
Audio production: 2007, Literaturwerkstatt Berlin

Okay

德文

Erst ein paar Fakten:
Der Mensch ist das einzige Wesen das weint
warum (Affen nicht?) wissen wir nicht
So wie es zwei Arten von Stille gibt
gibt es zwei Arten des Nacktseins
Eine Karte ist eine Landschaft
die man falten kann
Briefe haben eine Stimme
doch unzustellbare haben eine Seele
Im Englischen nennt man sie dead letters
Wieder zurückgeschickt werden die Briefe
zusammengepreßt und geschreddert
Dies erklärt das Entstehen von Schnee
und das Vorhandensein von Irrlichtern nicht
Dort und das sind rätselhafte Wörter
So wie man sich nicht an seine Geburt erinnert
wird man sich auch vom Tod nichts merken
Die Botschaft der DNA lautet
zieh den Schlüssel in deinem Rücken auf
Dinge ohne Stecker kennen keine Störung
Dinge ohne Stecker
außer jenem, der sich fragt
was gezählt wird in „Wie spät ist es“
Okay, auch der Wind heult

Aus dem Niederländischen von Gregor Seferens

OEFENING IN BUITENZINNIGHEID

荷兰文 | Mark van Tongele

Je ligt op je rug op een hemelboog in de volle zon,
de zinnen los, en je laat je hoofd achterover hangen
over de rand van de tijd. Buitengaats. Schuif geleidelijk
verder naar achteren tot je met de bovenloop van je
gedachtegang, vanaf de pijnhoop die je verlamt, over
de dood komt. Laat je zo ver mogelijk achterover hangen.
Zodra je deze ontheffende houding beheerst, kun je ook
je begeerte armvol mee achterover laten bengelen. Sterren-
gaarden in de verte reikend. En je zult voor altijd  je hoofd
achterover gooien. Gods schitterlichtstem in de jouwe.

© Atlas
from: Gedichten
Atlas, 2005
Audio production: Literaturwerkstatt Berlin 2009

ÜBUNGEN IN AUSSERSINNLICHKEIT

德文

Du liegst rücklings auf einem Himmelsbogen in der prallen Sonne
die Sinne frei, und du lässt den Kopf nach hinten hängen
über den Rand der Zeit. Ins Freie. Rutsch langsam
weiter nach hinten, bis du mit dem Oberlauf deines
Gedankengangs, vom Schmerzhaufen, der dich lähmt, über
den Tod kommst. Lass dich so weit wie möglich nach hinten hängen.
Sobald du diese enthebende Haltung beherrschst, kannst du auch
deine Begierde mit vollen Armen nach hinten baumeln lassen. Sternen-
gärten in der Ferne greifend. Und du wirst für ewig dein Haupt
nach hinten werfen. Gottes Glitzerlichtstimme in der deinen.

Übersetzt von Gregor Seferens

NIEUWS

荷兰文 | Anna Enquist

Betalen doen wij met nieuw geld,
het is erg zwaar, er staan symbolen
uit Europa op, het telt voor twee.

Als je een sigaret opsteekt word je
gearresteerd. Je lieve huis heb ik
met de vriendinnen leeggeruimd.

Ik draag je groene vest. De goudvissen
ben ik dit jaar vergeten. Honger
onder ijs. Ze leven nog. Wij spelen

jouw muziek, en deze zomer gaan we
op die berg waar jij toen met je knie –
wat ik nu doe? Ik duw tegen de tijd.

Dat is een trein die langzaam in beweging
wil en die mij mee gaat sleuren op termijn.

© 2004 Anna Enquist
from: De tussentijd
Amsterdam: De Arbeiderspers, 2004
Audio production: Erik Menkveld / NLPVF, 2004

NEUIGKEITEN

德文

Wir bezahlen mit neuem Geld,
es ist sehr schwer, es sind Symbole
aus Europa darauf, es zählt für zwei.

Macht man sich eine Zigarette an, wird man
verhaftet. Dein liebes Haus hab ich
mit den Freundinnen ausgeräumt.

Ich trage deine grüne Weste. Die Goldfische
habe ich dieses Jahr vergessen. Hunger
unterm Eis. Sie leben noch. Wir spielen

deine Musik, und im Sommer steigen wir
auf den Berg, wo du damals mit dem Knie –
Was ich nun tu? Ich drücke gegen die Zeit.

Das ist ein Zug, der langsam in Bewegung
will und der mich beizeiten mitschleifen wird.

Aus dem Niederländischen von Gregor Seferens

NERGENS

荷兰文 | Anna Enquist

En maar overal en maar
rusteloos maar zonder slaap
zonder haar overal zoeken

en zwerven om haar niet
te weten overal ook overal
in plaatsen waar zijn nooit

maar weten kan je niet
dus niet slapen niet eten
en overal kijken overal

dat had ze nooit zeggen
ze gewild maar wat
weten ze daarvan overal

waar haar schaduw haar
voetstap daar zal ook ik
gaan en in de zon gaan

en in de nacht natuurlijk
alle schepen straten treinen
er is veel te doen overal

ja ik weet ze is weg
maar wellicht wacht ze
toch overal op mij dus

ik zoek en ik kijk en ik
slaap niet maar blijf
buitengewoon waakzaam.

© 2004 Anna Enquist
from: De tussentijd
Amsterdam: De Arbeiderspers , 2004
Audio production: Erik Menkveld / NLPVF, 2004

NIRGENDS

德文

Und immer überall und immer
ruhelos immer ohne Schlaf
ohne sie überall suchen

und umherstreifen um sie nicht
überall zu wissen überall auch
an Orten wo sie nie

aber man weiß ja nie
also nicht schlafen nicht essen
und überall schauen überall

das hätte sie nie sagen
sie nie gewollt aber was
wissen sie davon überall

wo ihr Schatten ihr
Fußtritt dort werde auch ich
gehen und in der Sonne gehen

und in der Nacht natürlich
alle Schiffe Straßen Züge
es gibt viel zu tun überall

ja ich weiß sie ist weg
aber vielleicht wartet sie
doch überall auf mich also

such ich und schau ich und schlaf
ich nicht sondern bleib
über die Maßen wachsam.

Aus dem Niederländischen von Gregor Seferens

Naar de bergen kijken

荷兰文 | Dirk van Bastelaere

Wanneer de Zwitserse avond valt,
loert in het tegenlicht, achter het waaiende wit van gordijnen
de berg.

Zijn blik is het slijm
in het hart van de dingen
dat ons opjaagt, opgejaagd hart.

Het is geruis
van graniet
dat heimelijk door onze beschouwingen schuift.

Het woont in een hand
die als schaduw
zich over de buigende rug werpt van een man die zijn kinderen
glimlachend instopt of, laat aan zijn tekentafel,
nog een glimp van de wereld ontwerpt.

Als je ooit naar een berg hebt gekeken,
kijken de bergen voor altijd terug,
al is dat een mistflard, de klank van een koebel,
het bergpuin dat in de morene
onze aandacht verdeelt.

© beim Verlag
from: Hartswedervaren
Amsterdam: Atlas, 2000
Audio production: het beschrijf, Brüssel 2002

Die Berge betrachten

德文

Wenn der Schweizer Abend kommt,
lauert im Gegenlicht, hinter dem wehenden Weiß von Gardinen
der Berg.

Sein Blick ist der Schleim
im Herz der Dinge,
das uns hetzt, gehetztes Herz.

Es ist das Geräusch
von Granit,
das sich heimlich durch unsere Betrachtungen schiebt.

Es wohnt in einer Hand,
die als Schatten
sich auf den bückenden Rücken eines Mannes wirft, der seine Kinder
lächelnd zudeckt oder, spätabends an seinem Zeichentisch,
noch einen Zipfel der Welt entwirft.

Wenn man jemals einen Berg betrachtet hat,
schauen die Berge auf ewig zurück,
auch wenn es nur ein Nebelfetzen ist, der Klang einer Kuhglocke,
das Geröll, das in der Moräne
unsere Aufmerksamkeit streut.

Aus dem Niederländischen von Gregor Seferens
<br>Copyright beim Übersetzer

DWARS

荷兰文 | K. Michel

Een nacht zestien seizoenen lang
hoort hij zich voortdurend

gehurkt voor een voetpadenwijzer
aan de reling van een veerboot
op een kruispunt in de metrogangen
en altijd onder de sterren
 
met een hoofd in zijn hoofd
denken 'waar ben ik?'

Een artisjok heeft een hart maar geen richting
Een helikopter heeft een bestemming maar geen lot

'Ik', twee letters, één scheut
van een groter grillig vertakt woord

Daar waar schaduw is, woekeren
in vochtige bossen kilometerslange
zwamdraden die lukraak de kop
opsteken in de vorm van een paddestoel

Verbaasd verdwaald,
opwaarts gedropte parachutisten

Ooit hanteerden Polynesiërs  
om hun koers te zoeken op de Stille Oceaan
kaarten gemaakt van dunne stokken
die nog het meest lijken op bamboerekjes
om klimbonen mee op te binden

En Canadese indianen sneden houten kustkaarten
die eruit zien als Beierse kurkentrekkers

Afhankelijk van de legenda
kan kortom alles een kaart zijn:
handpalmen, oogirissen, moedervlekken
en de vertakkingen in de plooien
van een opengewoeld bed

Zo blijkt als de slaper
eindelijk is wakker geschud
ook lang na het ontwaken
'waar ben je?' de vraag

© Michel Kuijpers
from: Waterstudies
Audio production: 2007, Literaturwerkstatt Berlin

Quer

德文

Eine Nacht sechzehn Jahreszeiten lang
hört er sich fortwährend

vor einem Fußwegweiser hockend
an der Reling einer Fähre
auf einer Kreuzung in den Metrogängen
und immer unter den Sternen

mit einem Kopf in seinem Kopf
denken „wo bin ich?“

Eine Artischocke hat ein Herz aber keine Richtung
Ein Hubschrauber hat ein Ziel aber kein Schicksal

„Ich“, drei Buchstaben, ein Sproß
eines größeren, grillig verzweigten Wortes

Dort wo Schatten ist wuchern
in feuchten Wäldern kilometerlange
Myzelien, die auf gut Glück den Kopf
rausstrecken in der Form eines Pilzes

Verwirrt verirrt
in die Höhe gestürzte Fallschirmspringer

Früher benutzten Polynesier
um ihren Kurs auf dem Stillen Ozean festzulegen
Karten die aus dünnen Zweigen gemacht waren
und die große Ähnlichkeit mit Bambusspalieren hatten
an denen man Bohnen hochranken läßt

Und kanadische Indianer schnitzen hölzerne Küstenkarten
die aussehen wie bayrische Korkenzieher

Abhängig von der Legende
kann kurzum alles eine Karte sein:
Handflächen, Iriden, Muttermale
und die Verzweigungen in den Falten
eines zerwühlten Bettes

So bleibt, wenn der Schläfer
endlich wachgerüttelt ist
auch lange nach dem Erwachen
„wo bin ich?“ die Frage

Aus dem Niederländischen von Gregor Seferens

MYSTERIE

荷兰文 | Mustafa Stitou

1

Een afgebrokkeld muurtje centraal op het plein
dateert volgens de slachters uit de achtste eeuw;
op de plaats van het muurtje brachten de eerste bekeerlingen
ter gelegenheid van het slachtfeest hun eerste correcte offer.

De prachtige slachtzaal (Jugendstil-elementen) is door een rijke
Franse familie gebouwd aan het begin van de twintigste eeuw;
het slachthuis bevond zich toen net buiten het administratieve centrum.
Sinds het vertrek van de oude kolonisator zo’n vijftig jaar geleden
is er veel gebeurd, het centrum is enorm uitgedijd,
de stadsbevolking verzoveelvoudigd
maar het slachthuis staat er nog steeds.

Een stadsbestuur met een beetje visie zou het prachtige
slachthuis kunnen verbouwen (de kleine ruïne blijft intact)
en vervolgens omdopen tot museum bijvoorbeeld,
zodat tenminste een deel van de door Amerikaanse
archeologen opgediepte voorwerpen niet hoeft verscheept
maar híer een mooi heenkomen vindt.
 


2

Een museum zou een hele vooruitgang betekenen want
het zijn macabere taferelen, de getraliede roestbakken beladen
met nietsvermoedend rein vee, langs kruideniers en internetcafés
knetterend naar het slachthuis onderweg.

Op sommige dagen als een stolp op het centrum
de weeë geur van bloed. Het desperate geloei
van een koe die ineens lijkt te begrijpen wat haar
te wachten staat. Wilde honden
zwervend door de winkelstraten.

Een slachter in bloedbesmeurde witte jas en
bloedbesmeurde lieslaarzen, puffend maar ongenaakbaar
langs zwijgend winkelend publiek een kruiwagen voor zich uit
duwend, volgeladen met ingewanden –
geenszins bevorderlijk voor massatoerisme,
waar deze streek het toch echt van zal moeten hebben
wil het hier ooit wat worden.

Werkelijk, een mysterie dat er niet wordt ingegrepen.
Je zou haast gaan geloven dat het bestuur behekst is
en elke nieuwe generatie opnieuw in de ban raakt
van een geheiligd muurtje, een ruïne van niks.

© 2003 Mustafa Stitou
from: Varkensroze ansichten
Amsterdam: De Bezige Bij, 2003
Audio production: Erik Menkveld / NLPVF, 2004

MYSTERIUM

德文

1

Ein zerfallenes Mäuerchen mitten auf dem Platz
stammt den Schlachtern zufolge aus dem achten Jahrhundert;
wo das Mäuerchen steht, brachten die ersten Bekehrten
anläßlich des Schlachtfests ihr erstes korrektes Opfer dar.

Der prächtige Schlachtraum (Jugendstilelemente) wurde von einer reichen
französischen Familie zu Beginn des zwanzigsten Jahrhunderts erbaut;
der Schlachthof lag damals gleich jenseits des administrativen Zentrums.
Seit dem Abzug der alten Kolonialherrn vor gut fünfzig Jahren
ist dort viel geschehen, das Zentrum hat sich enorm ausgedehnt
die Einwohnerzahl vervielfältigte sich
aber der Schlachthof steht immer noch da.

Eine Verwaltung mit nur ein bißchen Vision könnte den prächtigen
Schlachthof neu gestalten (die kleine Ruine bleibt dabei intakt)
und dann beispielsweise zum Museum umfunktionieren
so daß zumindest ein Teil der von amerikanischen
Archäologen gefundenen Dinge nicht verschifft werden muß
sondern hier ein hübsches Unterkommen findet.
 


2

Ein Museum würde einen großen Fortschritt bedeuten denn
es sind makabre Szenen, die vergitterten Rostlauben beladen
mit nichtsahnendem reinem Vieh, vorbei an Krämern und Internetcafés
knatternd auf dem Weg zum Schlachthof.

An manchen Tagen wie eine Glocke über dem Zentrum
der fade Geruch von Blut. Das verzweifelte Muhen
einer Kuh die plötzlich zu begreifen scheint was ihr
bevorsteht. Wilde Hunde
durch die Geschäftsstraßen streunend.

Ein Schlachter im blutverschmierten weißen Kittel und
blutverschmierten langschäftigen Stiefeln, keuchend aber unbarmherzig
schiebt er vorbei an einkaufenden Menschen einen Karren vor sich
her, beladen mit Eingeweiden –
keineswegs förderlich für den Massentourismus
den diese Gegend doch so dringend bräuchte
wenn das hier mal was werden soll.

Wahrlich, ein Mysterium daß nicht eingegriffen wird.
Man könnte fast meinen, die Verwaltung sei verhext
und jede neue Generation gerate erneut in den Bann
eines heiligen Mäuerchens, einer unscheinbaren Ruine.

Aus dem Niederländischen von Gregor Seferens

Music for a while

荷兰文 | Stefan Hertmans

Het drinken maakt me doof.
Ik draai de knoppen harder,
ik zet de duivels op een hoger spoor,

omdat alleen bij dieper zwijgen
ik de adem tussen twee
verloren lettergrepen hoor.

Alles gaat luider ruisen met de tijd:
bloed, wervels in de hals, zelfs
adem gaat met meer misbaar gepaard.

Alleen het drinken zelf wordt stiller.
Je drinkt de afgrond van verloren avonden
en ziet de regels op het blad.

Je ziet, steeds meer, verborgen lijnen
op de achtergrond van kleine woordwoestijnen.

Je hebt ascetisch broodkruim in de mond.
Maar je verdorven lichaam is heilige
grond waarin de stilte van verzwegen

gist gaat stijgen tot een dagelijkse
dood de rituelen van het zwijgen volgt.

Drinken maakt nieuwsgierigen bij voorkeur
doof, zij die gespannen luisteren
naar elke kleine gisting aan de binnenkant.

Wees morsig in zo'n ogenblik:
elke cantate toont een ander ik,
je draait de knoppen tot je buurman hikt.

Kamer en oceaan kunnen dan in een regel staan,
de schelp blijft nooit ver bij je oor vandaan.

© J. M. Meulenhoff, Amsterdam
from: Francesco's paradox
Amsterdam: Meulenhoff, 1995
ISBN: 9029050691
Audio production: by het beschrijf, Brussel 2002

Music for a while

德文

Das Trinken macht mich taub.
Ich dreh die Knöpfe lauter,
ich setz die Teufel auf eine höhere Spur,

weil einzig nur bei tieferem Schweigen
ich den Atem zwischen zwei
verlorenen Silben höre.

Alles rauscht lauter mit der Zeit:
Blut, Wirbel im Hals, sogar
Atem geht mit verstärktem Lärm einher.

Nur das Trinken selbst wird leiser.
Du trinkst den Abgrund der verlorenen Abende
und siehst die Zeilen auf dem Blatt.

Du siehst, stets mehr, versteckte Linien
vor dem Hintergrund von kleinen Wörterwüsten.

Du hast asketisch Brotkrumen im Mund.
Doch dein verdorbener Leib ist heiliger
Boden, in dem die Stille von verschwiegener

Hefe geht, bis ein tagtäglicher
Tod den Ritualen des Schweigens folgt.

Trinken macht Neugierige bevorzugt
taub, jene, die voller Spannung horchen
auf jede kleine Gärung im Inneren.

Sei schlampig in solch einem Augenblick;
jede Kantate zeigt ein anderes Ich,
du drehst die Knöpfe bis dein Nachbar hickt.

Zimmer und Ozean können dann in einer Zeile stehen,
die Muschel bleibt nie weit von deinem Ohr entfernt.

Aus dem Niederländischen von Gregor Seferens

MOEDERTAAL

荷兰文 | Mustafa Stitou

krksh
   krksh
krkshkrksh
krksh
(Ooien, ooien komen jullie?)

(geiten, geiten komen jullie?)
gtshgtsh
gtshgtshgtshgtsh
   gtsh
gtshgtshgtshgtsh

(Kom je, koe?) haash
haashhaash
haash
haash

(Poes) bshbsh
   bshbsh
bsh
bshbshbsh

(Verlangde ze van de hond
laat los loop weg
snerpte ze)
è-dèb!
   è-dèb-èdèb!
è-dèb!

© 2003 Mustafa Stitou
from: Varkensroze ansichten
Amsterdam: De Bezige Bij, 2003
Audio production: Erik Menkveld / NLPVF, 2004

MUTTERSPRACHE

德文

krksh
   krksh
krkshkrksh
krksh
(Schafe, Schafe, kommt ihr?)

(Ziegen, Ziegen, kommt ihr?)
gtshgtsh
gtshgtsh gtshgtsh
   gtsh
gtshgtsh gtshgtsh

(Kommst du, Kuh?) haash
haashhaash
haash
haash

(Katze) bshbsh
   bshbsh
bsh
bshbshbsh

(Verlangte sie vom Hund
laß los lauf weg
schnauzte sie)
è-dèb!
   è-dèb- è-dèb!
è-dèb!

Aus dem Niederländischen von Gregor Seferens

LANG ZAL HIJ LEVEN

荷兰文 | Mark van Tongele

Sinds mijn coma, waarin ik

de exotismeloze voering van
de andere zijde wezenloos onderging,

de lichttrillingen dwars door mij
heen trokken zonder mij te schokken,

en waarvan ik me niets dan niets herinner,

trilt mijn hart inniger bewogen
door elk bewegingsverschijnsel,

zelfs dat van een doodgewone mus,
hoe richtingloos en schamel ook,

ze fladdert.

© Atlas
from: Lichtspraak
Atlas, 2008
Audio production: Literaturwerkstatt Berlin 2009

LANG SOLL ER LEBEN

德文

Seit meinem Koma, worin ich

die exotismuslose Fütterung der
anderen Seite geistesabwesend ertrug,

das Lichtbeben quer durch mich
hindurchzog, ohne dass ich erzitterte,

und wovon ich außer nichts nichts mehr weiß,

pocht mein Herz inniger bewegt
durch jedes Bewegungsphänomen,

selbst das eines stinknormalen Sperlings,
so richtungslos und ärmlich er auch

flattert.

Übersetzt von Gregor Seferens

DOORBLOEDEND

荷兰文 | Mark van Tongele

Waarom toch verlang ik naar de volle
zomer, ochtendrooddoorbladeren, zon

en zo wetend dat ik ten onder zal gaan
in de wemelende, botverterende glorie

van de rinkelende terrassen van het lot?
Zwartbont ondersponsel. Aardschaduw.

De schedelnaden verstrijken. Waarom
toch blijf ik dansen tot na sluitingstijd?

© Atlas
from: Met de plezierboot mee
Atlas, 2007
Audio production: Literaturwerkstatt Berlin 2009

WEITERBLUTEND

德文

Warum nur sehne ich mich nach dem Hoch-
sommer, Morgenrotdurchblättern, Sonne

und so wissend, dass ich untergehen werde
in der wimmelnden, knochenverzehrenden Glorie

der klirrenden Terrassen des Schicksals?
Schwarzbunte untere Balgplatte. Erdschatten.

Die Schädelnähte verwischen. Warum nur
tanze ich weiter, wenn längst geschlossen ist?

Übersetzt von Gregor Seferens

DOMINO

荷兰文 | K. Michel

Er zwemt een barst door het huis
Niemand die luistert

Uit de schaduw groeien schaduwen
in het onderwaterlicht
dat passerende auto's werpen
op de muren rondom het bed

In de diepblauwe stilte
herhaalt een jongetje lipzacht
al wat gezegd is die dag
en stopt woord voor woord
de gaten in het geluid
dat huwelijk heet

De vloer golft
De deurklink is ver

En het jongetje houdt zijn handpalmen
als een boek in zijn handen
en ik lees 'kom terug, ga weg'

Een spreuk, een dominosteen
die een ster slaat
in het glas van mijn huis

Dan begint het buiten
bruidsjurken te sneeuwen

© Michel Kuijpers
from: Waterstudies
Audio production: 2007, Literaturwerkstatt Berlin

Domino

德文

Ein Riß schwimmt durch das Haus
Keiner hört zu

Aus dem Schatten wachsen Schatten
im Unterwasserlicht
das vorbeifahrende Autos auf die
Mauern rund um das Bett werfen

In der tiefblauen Stille
wiederholt ein Junge lippenleise
alles Gesagte dieses Tages
und stopft Wort für Wort
die Löcher in dem Geräusch
das Ehe heißt

Der Boden wogt
Der Türgriff ist weit

Und der Junge hält seine Handflächen
wie ein Buch in den Händen
und ich lese „Komm zurück, geh fort“

Ein Spruch, ein Dominostein
der einen Stern schlägt
in das Glas meines Hauses

Dann fängt es draußen an
Brautkleider zu schneien

Aus dem Niederländischen von Gregor Seferens

Dertig

荷兰文 | Stefan Hertmans

Ze droomde van een man uit wilde zijde,
een wijze die haar lijf en haar verleden
vlam deed vatten, maar de broze wijsheid

van zijn lichaam liet haar leven
met een hunker naar haar tegenbeeld:

iemand liep over oud parket,
sloot liefdevol de ramen,
deed stil haar kleren uit,
en legde haar zonder gedachten

op haar zij, te slapen voor de

nachten zonder weelde.

© J. M. Meulenhoff, Amsterdam
from: Annunciaties
Amsterdam: Meulenhoff, 1997
ISBN: 9029055235
Audio production: by het beschrijf, Brussel 2002

Dreißig

德文

Sie träumte von einem Mann aus wilder Seide,
einem Weisen, der ihren Leib und ihr Vorleben
Feuer fangen ließ, doch die mürbe Weisheit

seines Leibes ließ sie leben
mit einem Sehnen nach ihrem Gegenbild:

jemand ging über altes Parkett,
schloß liebevoll die Fenster,
zog still ihre Kleider aus
und legte sie ohne Gedanken

auf ihre Seite, zu schlafen für die

Nächte ohne Wonne.

Aus dem Niederländischen von Gregor Seferens

de witte fuckende konijnen

荷兰文 | Els Moors

de witte fuckende konijnen fucken
en zij fucken samen het dak plat
zonder afstandsbediening
galm galm het is ochtend!
het is ochtend in dit natte land
dit tandpasta nutella land
dit natte afgematte veld

er staan drie camping caravans met
oranje gordijnen een uit zichzelf verschenen
flard mist trekt zijdelings het oog voorbij

*

er gebeuren vreemde dingen in dit huis
waar de muren zich niet lijken te willen
rechten - niet recht willen zijn -
er slapen mannen in het bed
meestal valt de deur vanzelf dicht

*

in dit voetlicht zoek ik de witte fuckende
konijnen de leegte staat op draagbaar
een twee drie mars laten we samen
bewegen en niet onnodig wervels kraken
leg beide handen liefdevol rond dit brein
wij gaan huiswaarts
naar het witte fuckende konijn

*

het oude witte fuckende konijn heeft nooit meer gedaan
het fuckte waarna het fuckte waarna het weer verder fuckte
precies dat  - het werpt geen geile blikken naar een zwart-wit
gestreepte zomerjurk -  het oude witte fuckende konijn fuckt
blind een nageslacht vooruit

*

de ooievaar brengt het kind en zingt
vrolijk tollen bomen door het gras
dit nieuw leven is een fuckkonijn
het fuckt en fuckt en fuckt

*

het witte fuckende konijn fuckt springvallend
terwijl oesters openbreken op het rode bed
hier zou ik kunnen zijn de tong in vurig water
steken of over het volle voetvlak van zijn zolen
laten glijden het bergen van het betere gevoel

een lichaam tot het past

*

de witte fuckende konijnen wonen
onder roestige kerktorens nabij de plaats
'geen afval dumpen' zij schuiven in en uit elkaar
vooral daar waar niemand hen vermoedt
sluiten zij hun poten om het zachte witte vel

*

als ik op een ochtend wakker word
dan naast de witte fuckende konijnen in het gras
de langgerekte velden zijn nog kaal - vaal -
is de ochtend door het raam

© Nieuw Amsterdam
from: er hangt een hoge lucht boven ons
Amsterdam: Nieuw Amsterdam, 2006
Audio production: Literaturwerkstatt Berlin, 2015

die weißen fickenden kaninchen

德文

die weißen fickenden kaninchen ficken
und sie ficken was das zeug hält
ohne fernbedienung
boing boing es ist morgen!
es ist morgen in diesem nassen land
diesem zahnpasta nutella land
diesem nassen ermatteten land

da stehen drei wohnwagen mit
orangen vorhängen ein von allein erschienener
fetzen nebel zieht seitlich am Auge vorbei

*

es geschehen seltsame dinge in diesem haus
wo die mauern sich nicht aufrichten zu wollen
scheinen – nicht aufrecht sein wollen –
männer schlafen im bett
meist fällt die tür von allein zu

*

in diesem scheinwerferlicht suche ich die weißen fickenden
kaninchen die leere steht auf erträglich
eins zwei drei los wir wollen uns zusammen
bewegen und nicht unnötig wirbel knacken lassen
leg beide hände liebevoll um dieses hirn
wir gehen heimwärts
zu dem weißen fickenden kaninchen

*

das alte weiße fickende kaninchen hat nie mehr getan
es fickte worauf es fickte worauf es wieder weiter fickte
genau dies – es wirft keine geilen blicke auf auf ein schwarz-weiß
gestreiftes sommerkleid – das alte weiße fickende kaninchen fickt
blind eine nachkommenschaft hervor

*

der storch bringt das kind und singt
fröhlich toben bäume durch das gras
dieses neue leben ist ein fickkaninchen
es fickt und fickt und fickt

*

das weiße fickende kaninchen fickt springstürzend
während austern auf dem roten bett aufbrechen
hier könnte ich sein die zunge in feuriges wasser
tauchen oder über die gesamte fläche seiner fußsohlen
gleiten lassen das bergen des besseren gefühls

ein körper bis er passt

*

die weißen fickenden kaninchen wohnen
unter rostigen kirchtürmen nahe der stelle
„müll abladen verboten“ sie gleiten in- und auseinander
vor allem dort wo niemand sie vermutet
schließen sich ihre pfoten um das weiche weiße fell

*

wenn ich eines morgens aufwache
dann neben den weißen fickenden kaninchen im gras
die langgestreckten felder sind noch kahl – fahl –
ist der morgen durch das fenster

Aus dem Niederländischen von Gregor Seferens

De vloeibare jongen

荷兰文 | Thomas Möhlmann

Na zijn versleten tooi en kleed te hebben
afgelegd, heeft hij zich licht gebukt gehurkt
bij de rivier gevoegd. Terwijl de veren drogen

vouwt
hij
zijn
kleine
woorden

tot bootjes, worden goedgevormde zinnen
in liefdevolle stomheid nagestaard.

Opstaan, geleidelijk vaste vorm verliezen
nu en wachten tot hij zich tussen de dunne
wanden van zijn huid als in een aangestoten
vissenkom wiegen kan.

Aan de oppervlakte van zijn onderarm
plaatst hij het lijfje van een vogel
om vlak voordat hij wegspoelt
een zelfbedacht geheim in te bewaren.

© Thomas Möhlmann
from: De vloeibare jongen
Prometheus, 2005
Audio production: 2008 Literaturwerkstatt Berlin

Der flüssige Junge

德文

Nachdem er sich seines verschlissenen Gewands
entledigt hat, hat er sich leicht gebückt hockend
an den Fluß begeben. Während seine Federn trocknen

faltet
er
seine
kleinen
Wörter

zu Bötchen, wird wohlgeformten Sätzen
mit liebevoller Stummheit nachgestarrt.

Aufstehen, allmählich feste Form verlieren
nun und warten, bis er sich zwischen den dünnen
Wänden seiner Haut wie in einem angestoßenen
Goldfischglas wiegen kann.

Auf die Oberfläche seines Unterarms
legt er den Körper eines Vogels
um kurz bevor er fortfließt
ein selbst erdachtes Geheimnis zu bewahren.

Aus dem Niederländischen von Gregor Seferens

DE THERAPEUTISCHE SPIEGEL

荷兰文 | Mark van Tongele

Neem eens aan dat wonderdadigheid bestaat
en veronderstel dat je tijdens een droomslaap,
misschien vannacht, een wonderbaring ondergaat:
dood valt buiten de gratie van tijd. alle gesternten
gaan anders gonzen. zonsoproer in het welvende
glanspunt van je intiemste. zie, op de bodem van
je zwartgalligheid ontfronsen uit gesloten schaduw
roerig kolibries licht. zo, je fladdert uit pijnboom-
rijen, een bidvlucht tegen de doodswind in, almaar
opstijgend in de opstanding van ochtendrood, almaar
zonneklaarder wordend, al je kommer en kwel voorbij.
ontwaakt, zou je je nog rekenschap geven van je her-
rijzen? zou je je later op de dag nog ernaar gedragen?

© Atlas
from: Gedichten
Atlas, 2005
Audio production: Literaturwerkstatt Berlin 2009

DER THERAPEUTISCHE SPIEGEL

德文

Stell dir vor, Wundertätigkeit gibt es
und nimm an, dass dich in einem Traumschlaf,
heute nacht vielleicht, eine Wunderbarung überkommt:
Tod fällt aus der Gnade der Zeit. Alle Gestirne
summen anders. Sonnenaufstand im wölbenden
Glanzpunkt deines Intimsten. Sieh, am Grund deiner
Schwarzgalligkeit entkrausen aus geschlossenem Schatten
rührige Kolibris Licht. So, du flatterst aus Pinienbaum-
reihen, ein Bittflug gegen den Todeswind, stetig
aufsteigend in der Auferstehung des Morgenrots, stetig
sonnenklarer werdend, Kummer und Qual hinter dich lassend.
Erwacht, gäbest du dir noch Rechenschaft über dein Wieder-
auferstehen? Würdest du dich später am Tag noch danach verhalten?

Übersetzt von Gregor Seferens

De Straten

荷兰文 | Erik Spinoy

Vogels vliegen op

naar vreemd geworden takken. De zon
hangt laag. De tijd bewijst zich en
plukt loof, bederf - de vruchten
van zichzelf, maar steeds opnieuw en

anders. Geen jaar is vergelijkbaar
met een ander jaar, tenzij door
weglating, verzwijgen. Elk seizoen is
slechts zichzelf en al wat

namen draagt ontsnapt. Zodat er
enkel deze herfst is en dat maar
voor heel even. Zoals de rook
boven het brandend loof meteen

verwaait. Zoals de straten amper nat zijn
na een bui.

© Manteau
from: De Jagers in de sneeuw
Antwerpen: Manteau, 1986
Audio production: Flemish Literature Fund, Antwerp, 2007

Die Straßen

德文

Vögel fliegen hoch

auf fremd gewordene Zweige. Die Sonne
steht tief. Die Zeit beweist sich und
pflückt Laub, Verwesung – ihre eigenen
Früchte, doch immer wieder neu und

anders. Kein Jahr ist vergleichbar
mit einem anderen Jahr, es sei denn durch
Weglassen, Verschweigen. Jede Jahreszeit ist
nur sie selbst, und alles, was

Namen trägt, entflieht. So dass es
nur diesen Herbst gibt, und das nur
ganz kurze Zeit. So wie der Rauch
über dem brennenden Laub sogleich

verweht. So wie die Straßen kaum nass sind
nach einem Schauer.

Aus dem Niederländischen von Gregor Seferens

De stemming is geheim

荷兰文 | Alfred Schaffer

Je bent nog warm. Ieder etmaal raakt je adem hoger in de keel.
De jongens vinden dit natuurlijk prachtig, zoiets hadden ze
nog nooit gezien. Buiten hangen meeuwen boven de grote vaart,
koud gekrijs, een wolkenlucht om u tegen te zeggen. Zegen ons.

Kunnen we met jou wel uit de voeten? Je zegt niet: ik ben moe,
ik breek records, de dekens kriebelen. Je ademt en je ademt maar,
de vooruitgang in praktijk. Dan wees je iemand aan en zei: ‘En
dát ben ik.’ Schuifelde wat dichterbij, riep ‘boe’ zo hard je kon,

wat heb je overhoop gehaald. Omarm de illegaliteit, niemand
kent je hier, een vreemdeling die zeker is verdwaald. Dat je niets
nodig had is wel gebleken. Geen leugens, je slaapt tot je een ons
zult wegen – begon dit jaargetijde toch nog ergens op te lijken.

© Alfred Schaffer

Die Stimmung ist geheim

德文

Du bist noch warm. Dein Atem geht täglich dünner im Hals.
Die Jungs sind begeistert, klar, so etwas haben sie noch nie
gesehen. Draußen, über der großen Ausfahrt hängen Möwen.
Kaltes Gekreisch, ein Wolkenhimmel zum Sterben. Heil uns.

Sind wir mit dir überfordert? Du sagst nicht: Ich bin müde, ich
breche Rekorde, die Decke kitzelt. Du atmest, und das leicht
Danke Technik. Zeigtest später auf jemanden, sagtest: „Und
das bin ich.“ Schlurftest näher, riefst „Buh“ so laut du kannst,

was hast du getan. Umarme die Illegalität, niemand kennt dich
hier, ein Fremder wohl, der sich verstieg. Dass dir nichts fehlte,
ist schon bekannt. Keine Lügen, du schläfst bis du nicht mehr
als eine Feder wiegst – begann die Saison dennoch zu leuchten.

Übersetzt von Steffen Popp im Rahmen des Übersetzungsworkshop Amsterdam-Berlin Juni 2008, Interlinearübersetzungen aus dem Niederländischen von Gregor Seferens

DE MOEDER

荷兰文 | Hugo Claus

Ik ben niet, ik ben niet dan in uw aarde.
Toen gij schreeuwde en uw vel beefde
Vatten mijn beenderen vuur.

(Mijn moeder, gevangen in haar vel,  
Verandert naar de maat der jaren.

Haar oog is licht, ontsnapt aan de drift
Der jaren door mij aan te zien en mij
Haar blijde zoon te noemen.

Zij was geen stenen bed, geen dierenkoorts,  
Haar gewrichten waren jonge katten,

Maar onvergeeflijk blijft mijn huid voor haar  
En onbeweeglijk zijn de krekels in mijn stem.

'Je bent mij ontgroeid,' zegt zij traag mijn
Vaders voeten wassend, en zij zwijgt
als een vrouw zonder mond.)

Toen uw vel schreeuwde vatten mijn beenderen vuur.
Gij legde mij neder, nooit kan ik dit beeld herdragen,
Ik was de genode maar de dodende gast.

En nu, later, mannelijk word ik u vreemd.  
Gij ziet mij naar u komen, gij denkt: 'Hij is  
De zomer, hij maakt mijn vlees en houdt
De honden in mij wakker.'

Terwijl gij elke dag te sterven staat, niet met mij
Samen, ben ik niet, ben ik niet dan in uw aarde.
In mij vergaat uw leven wentelend, gij keert  
Niet naar mij terug. van u herstel ik niet.

© De Bezige Bij & Hugo Claus
from: Gedichten 1948-1993
Amsterdam: De Bezige Bij, 1994
Audio production: Het Beschrijf, 2004

Die Mutter

德文

Ich bin nicht, ich bin nicht außer in Deiner Erde.
Als Du brülltest und Deine Haut bebte,
fingen meine Gebeine Feuer.

(Meine Mutter, gefangen in ihrer Haut,
verändert sich im Takt der Jahre.

Ihr Blick ist hell, entflohen der Wut
der Jahre, indem sie mich ansah und mich
ihren glücklichen Sohn nannte.

Sie war kein Bett aus Stein, kein fiebrig Tier,
Ihre Gelenke waren junge Katzen,

Doch unverzeihlich bleibt meine Haut für sie,
Und unbeweglich sind die Grillen in meiner Stimme.

„Du bist mir entwachsen“, sagt sie träge, meines
Vaters Füße waschend, und sie schweigt
wie eine Frau ohne Mund.)

Als Deine Haut schrie, fingen meine Gebeine Feuer.
Du legtest mich nieder, nie kann ich dies Bild zurückholen,
Ich war der willkommene, doch mordende Gast.

Und nun, später, männlich werde ich Dir fremd.
Du siehst mich zu Dir kommen, Du denkst: „Er ist
Der Sommer, er macht mein Fleisch und hält
Die Hunde in mir wach.“

Dieweil Du jeden Tag stirbst, nicht zusammen
mit mir, bin ich nicht, bin ich nicht außer in Deiner Erde.
In mir vergeht sich wälzend Dein Leben, Du kehrst
Nicht zu mir zurück. Von Dir genese ich nicht.

Aus dem Niederländischen von Gregor Seferens

Klacht van een Spitsmuis (gemummificeerd)

荷兰文 | Tomas Lieske

Om zich zonder gekruimelde kennis van fenol, zandland of eigen bontvelsituatie
toch te kunnen handhaven in de natronkoker naast de loden valk die zich Horus noemt.

Om de levenskracht te behouden terwijl onze kinderen sterven met gebogen knieën
in het hete zand waarna de slakbuikjes door de lijfjes gaan zweven.

Om zich voor de poortwachters te kunnen identificeren in de wikkels van linnen
met hars en met papyrus prijskaart waarop geschreven wiens spitsmuis men was.

Om de koningin Notmit van de lijnzaad-dynastie eraan te herinneren dat ik
onder haar troon woonde en weggedrupte bijenwas at rond haar vuurstenen voeten.

Om de valk die naast mij stinkt en zegt Horus te zijn, niet te hoeven voeden
met mijzelf, ook hooggeboren, al lig ik in bitumen en niet in koninklijk lood.

Om te maken dat mijn spitsmuisziel terugkeert in mijn kleine lijf, mijn gevoelige slurf
het leven hergeeft, mijn ogen opent en mijn weggevreten oren aanlijmt.

Om te ontdekken of de ruimte waarin ik mij bevind, donker is, muskusgeurend,
slakdik en of er spitsvreugde is, uitgedrukt in de vorm van Canopische keutels.

Om de oudzweet tapijtplooi, die mijn lijf geworden is, te verzachten en te verfraaien
met mijn in turnstand achterwaarts gerichte poten en mijn afgebroken staart.

Om te beseffen dat ooit in de toekomst mij iets zal verrassen, zoals een rijk korstmos,
en dat niet alle glorie vanzelf de valk toevalt, die mij om weinig jaloers beziet.

Formules,
formules.

Ik ben in formules gewikkeld, opgewaardeerd met gebeden. Alles ijdel. Geen fractie
van Horusactie. Geef mij de herinnering aan hoe ik was. Geef mij mijn portret

op de buitenste spitsmuisverpakking, onbereikbaar achter de stroken gebedsinkt.
Hoe verlang ik mijn dappere glimlach te zien, mijn snorharen, mijn pientere ogen.

© 2002 Tomas Lieske
from: Stripping & andere sterke verhalen
Amsterdam: Querido , 2002
Audio production: Erik Menkveld / NLPVF, 2004

Klage einer Spitzmaus (mumifiziert)

德文

Um sich ohne krümelige Kenntnis von Phenol, Sandland oder eigener Fellsituation
dennoch halten zu können in dem Natronkolben neben dem bleiernen Falken, der sich Horus nennt.

Um die Lebenskraft nicht zu verlieren, während unsere Kinder mit gekrümmten Knien sterben
im heißen Sand, woraufhin dann die Schneckenbäuchlein durch ihre kleinen Körper schweben.

Um sich bei den Türwächter identifizieren zu können in dem Leinenwickel
mit Harz und Preisschild aus Papyrus, auf dem steht, wessen Spitzmaus man war.

Um die Königin Notmit aus der Leinsamen-Dynastie daran zu erinnern, daß ich
unter ihrem Thron wohnte und heruntergetropftes Bienenwachs aß zu ihren feuersteinenen Füßen.

Um dem Falken, der neben mir stinkt und von sich behauptet, Horus zu sein, nicht füttern zu müssen
mit meiner ebenfalls hochgeborenen Person, auch wenn ich in Bitumen liege und nicht in königlichem Blei.

Um zu erreichen, daß meine Spitzmausseele in meinen kleinen Körper zurückkehrt, meiner empfindliche Nase
das Leben wiedergibt, meine Augen öffnet und meine abgefressenen Ohren anleimt.

Um herauszufinden, ob der Raum, in dem ich mich befinde, dunkel ist, moschusduftend
Schneckendick, und ob dort Spitzfreude herrscht, ausgedrückt in Form von kanopischen Kötteln.

Um die Altschweißteppichfalte, zu der mein Körper geworden ist, geschmeidiger und schöner zu machen
mit meinen in Turnposition nach hinten gedrehten Füßen und meinem abgebrochenen Schwanz.

Um mir bewußt zu machen, daß irgendwann in der Zukunft mich etwas überraschen wird, wie eine reiche Flechte,
und daß nicht alle Ehre automatisch dem Falken zukommt, der mich wegen jedes Bißchens neidisch ansieht.

Formeln,
Formeln.

Ich bin in Formeln gewickelt, aufgewertet mit Gebeten. Alles eitel. Keine Spur
von einer Horustat. Gib mir die Erinnerung daran, wie ich war. Gib mir mein Porträt

auf der äußersten Spitzmausverpackung, unerreichbar hinter den Reihen Gebetstinte.
Wie sehne ich mich danach, mein tapferes Lächeln zu sehen, meine Schnurrbarthaare, meine wachen Augen.

Aus dem Niederländischen von Gregor Seferens

körperwelten

荷兰文 | Hélène Gelèns

ook al rennen schermen lummelen jullie voor ons
jullie zijn dood en ontbloot als geen ander

jullie zijn dood
ook al begiebelen schoolmeisjes jouw kwetsbaarheid
knippen hun vingers naar dat oudroze touw
waardoor jouw kansen op vaderschap stroomden
ook al beangstigt dat knippen publiek je bent dood
en een kwetsuur belet niet het leven van een ander

jullie zijn dood
ook al zie ik jou nog zo graag rennen
streelt mijn blik je losgewerkte spieren tegen de vleug
ook al heb je vleugels gekregen je bent dood
en met één vleugelslag per eeuwigheid
beweeg je nooit sneller dan een ander

jullie zijn dood
ook al lonk jij met lange wimpers naar mijn metgezel
laat je hem om je heen draaien in je ogen zinken
zacht je billen beroeren ook al schok je hem
ze is zwanger ik zie de voetjes van haar kind
je bent dood en draagt het kind van een ander

ook jij bruinogige met wipneus ook al ontsluit jij je hart
je bent een antropomorfe kast en ontsluit ook je maag
uit een lade duwen zich dunne darmlussen
uit een andere helt een vaalvette blaas
ook al bergt je verborgen ik enkel organen
ook jij leeft in het leven van de ander

ook al zijn jullie dood jullie zijn

© Hélène Gelèns
from: niet beginnen bij het hoofd
Amsterdam: Uitgeverij 521, 2006
Audio production: 2008 Literaturwerkstatt Berlin

körperwelten

德文

auch wenn ihr für uns rennt fechtet lungert
ihr seid tot und entblößt wie kein anderer

ihr seid tot
auch wenn schülerinnen deine verletzlichkeit bekichern
ihre finger nach dem altrosanen strang schnippen
durch den deine chancen auf vaterschaft strömten
auch wenn das schnippen zuschauer ängstigt du bist tot
und eine verletzung gefährdet nicht das leben eines anderen

ihr seid tot
auch wenn ich dich noch so gern laufen seh
streichelt mein blick deine freigelegten muskeln gegen den strich
auch wenn du flügel bekommen hast du bist tot
und mit einem flügelschlag pro ewigkeit
bewegst du dich nie schneller als jemand anders

ihr seid tot
auch wenn du mit langen wimpern nach meinem gefährten lugst
läßt du ihn um dich herumgehen in deine augen sinken
sanft deinen hintern berühren auch wenn du ihn schockst
sie ist schwanger ich seh die füßchen ihres kinds
du bist tot und trägst das kind eines anderen

auch du braunäugige mit stupsnase auch wenn du dein herz öffnest
du bist ein anthropomorpher schrank und öffne auch deinen magen
aus einer lade schieben sich dünne darmschlingen
aus einer anderen hängt eine fahlfette blase
auch wenn dein verborgenes ich nur organe birgt
auch du lebst im leben des anderen

auch wenn ihr tot seid ihr seid

Aus dem Niederländischen von Gregor Seferens

De ingegraven vrouw

荷兰文 | Thomas Möhlmann

Er zat regen in de lucht
en geneurie in de grond.
Ik knielde en keek recht
in haar gezicht. Met de aarde

aan haar vingers en de schep
over haar schouder ging ze me
door het begin van een bui voor
naar huis.

Gemompel volgde en gerommel
met keukengerei. Nee, ik heb niets
te eten, maar potjes en pannen genoeg
voor als het regent en een schoen
en een kip die soms een ei legt, ergens.

Als alles naar plan gerangschikt is
en er geen druppel meer op de vloer valt
laat ze zich zakken op het bed en bouwt
ze neuriënd een nieuwe kuil

tussen het snurken zingt ze nog

mijn man liet me zijn linkerschoen na
ik heb geen zoon gebaard
die hem past.

© Thomas Möhlmann
from: De vloeibare jongen
Prometheus, 2005
Audio production: 2008 Literaturwerkstatt Berlin

Die eingegrabene Frau

德文

Regen hing in der Luft
und Summen im Boden.
Ich kniete nieder und sah
ihr ins Gesicht. Mit der Erde

an den Fingern und der Schaufel
über der Schulter ging sie mir
durch den Anfang eines Schauers
nach Hause voraus.

Gemurmel folgte und Gerumpel
mit Küchengerät: Nein, ich hab nichts
zu essen, aber Töpfe und Pfannen genug
für wenn es regnet, und einen Schuh
und ein Huhn, das manchmal ein Ei legt, irgendwo.

Als alles planmäßig angeordnet ist
und kein Tropfen Wasser mehr auf den Boden fällt,
sinkt sie aufs Bett und baut
summend eine neue Grube

zwischen dem Schnarchen singt sie noch

mein Mann hinterließ mir seinen linken Schuh
ich habe keinen Sohn geboren
der ihm behagt.

Aus dem Niederländischen von Gregor Seferens

Das Meer bewohnt mich, wie Licht eine Stadt

德文 | Steffen Popp

 

Die offenen Balkone leuchteten, Inseln am Stadtring
die Luft lag herum, eine Fähre, vermutlich schlief sie

ich legte meinen Kopf in ihren Rumpf  
fand eine Strömung, das Regime der Flüsse
unter den Brücken und in den Tunneln
die Instrumente
                Lichtketten, die sich bewegten.

Am Hafen
war ich allein mit dem Wasser, das dort an Land geht
Frachtkräne schienten den Kontinent
an seinen Rändern, im Hintergrund wirkten
die Meere.

© kookbooks
from: Wie Alpen. Gedichte
Idstein: kookbooks, 2004
Audio production: Literaturwerkstatt 2006

De zee bewoont mij, zoals licht een stad

荷兰文

De open balkons lichtten op, eilanden aan de ringweg
de lucht lag in het rond, een pont, waarschijnlijk sliep ze

ik vleide mijn hoofd in haar romp
trof een stroming, het regime van rivieren
onder de bruggen en in de tunnels
de instrumenten
            lichtketenen, die zich bewogen.

Aan de haven
was ik alleen met het water, dat daar aan land gaat
havenkranen bevestigden het continent
aan zijn randen, op de achtergrond zwoegden
de zeeën

Vertaling: Alfred Schaffer / Gregor Seferens

DANS MET MIJ

荷兰文 | Mark van Tongele

Kijk me aan lijf me in
houd me in bedwang
kleur mijn lenzen zwart
schop me vernietig me
raak mijn kouwe kleren
ruk het pantser van
mijn lijf wees niet bang
voor mijn huid ruik mijn
zweet verlang naar me
kus me zonder lippen
geil lik mijn metalen
tong schoon haal de sleur
uit mijn gewrichten doe
mijn bloed sopraan vloeien
breng mij teweeg maak van
mij een god laat me glanzen.

© Atlas
from: Gedichten
Atlas, 2005
Audio production: Literaturwerkstatt Berlin 2009

TANZ MIT MIR

德文

Schau mich an verleib mich ein
halte mich im Zaum
färb meine Linsen schwarz
tritt mich zerstör mich
fass mein kühles Kleid
reiß den Panzer mir
vom Leib nur keine Angst
vor meiner Haut riech meinen
Schweiß verlang nach mir
küss mich ohne Lippen
geil leck meine metallene
Zunge rein hol den Trott
aus meinen Knochen mach
mein Blut sopran strömen
bring mich zustande mach einen
Gott aus mir lasse mich erstrahlen.

Übersetzt von Gregor Seferens

Damrak

荷兰文 | Tomas Lieske

Jaren geleden toen op het Damrak
de man rondliep die jonge vrouwen
beleefd aansprak – zijn postuur gedienstig
eerder dan bedreigend, zijn stem bescheiden
en vriendelijk, iemand van hoeddragende
degelijkheid, van moedgevendheid – maar
die de passante de precieus geformuleerde vraag
stelde of hij haar de kittelaar mocht likken,
en die daarmee gelach, stille verbijstering
en tegenstrijdige gevoelens veroorzaakte.
Het moesten vrouwen zijn met strakke rokken,
een blik die tegelijk weet had van onverbreekbare
eiwitketens en van verboden zwembaden,
en die de smaak van saffraan konden thuisbrengen,
die de oranjegele vergezichten in zich toelieten
en die eens in hun leven waren opgestegen
om hun vleugeltippen te branden aan de zon,
die bij zijn vraag begrepen dat hij met zijn lippen
die vleugelranden wilde beroeren, moest proeven
hoe magnetische krachten hem onverstoorbaar
boven zijn stofresten zouden verheffen.

© 2002 Tomas Lieske
from: Stripping & andere sterke verhalen
Amsterdam: Querido , 2002
Audio production: Erik Menkveld / NLPVF, 2004

Damrak

德文

Vor Jahren, als auf dem Damrak
der Mann rumlief, der junge Frauen
höflich ansprach – seine Haltung hilfsbereit
mehr als bedrohlich, die Stimme bescheiden
und freundlich, jemand von huttragender
Gediegenheit, von Muteinflößendheit – der aber
der Passantin die präzis formulierte Frage
stellte, ob er ihren Kitzler lecken dürfe
und der damit Lachen, stilles Entsetzen
und widersprüchliche Gefühle hervorrief.
Es mußten Frauen mit engen Röcken sein,
mit einem Blick, der zugleich von unzerbrechlichen
Eiweißketten und verbotenen Schwimmbädern wußte,
und die den Geschmack von Safran erkennen konnten,
die die orangegelben Panoramen in sich zuließen
und die einmal in ihrem Leben aufgestiegen waren,
um sich die Flügelspitzen an der Sonne zu verbrennen,
die bei seiner Frage verstanden, daß er mit seinen Lippen
die Flügelränder berühren wollte, spüren sollte,
wie magnetische Kräfte ihn unbeirrbar
über seinen staubigen Rest erhoben.

Aus dem Niederländischen von Gregor Seferens

Indringster

荷兰文 | Eva Cox

Op een dag zat zij aan tafel. Zij rook vreemd en ik kende haar niet. Zij zat
daar als een koekoeksjong met de ellebogen wijd en dwong mij opzij. De
anderen spraken. Niemand noemde haar naam, ook ik wist niet hoe zij
genoemd werd, in andere huizen, aan andere tafels. Haar oor was puntig en
roze gefronst. Haar tanden grijs glas. Zag zij mij niet? Zij leunde opzij alsof ik
al weg was. Schouder tegen mijn kin. Mouw in mijn maaltijd. Ik sprak niet. Zij
naast mij pegelde de kamer vol ijsstem en joeg mij dieper in mijn stoel.

© Uitgeverij Holland
from: Pritt.stift.lippe
Haarlem: Uitgeverij Holland, 2004
Audio production: Flemish Literature Fund, Antwerp, 2008

Eindringling

德文

Eines Tages saß sie am Tisch. Sie roch fremd, und ich kannte sie nicht. Sie saß
da wie ein Kuckucksküken, die Ellbogen breit, und zwang mich zur Seite. Die
anderen sprachen. Niemand nannte ihren Namen, auch ich wußte nicht, wie
sie genannt wurde, in anderen Häusern, an anderen Tischen. Ihr Ohr spitz
und rosig gerunzelt. Ihr Zähne graues Glas. Sah sie mich nicht? Sie lehnte
sich seitwärts, als wär ich schon weg. Schulter gegen mein Kinn. Ärmel in
meinem Essen. Ich sagte nichts. Sie neben mir zapfte das Zimmer voll
Eisstimme und trieb mich tiefer in meinen Stuhl.

Aus dem Niederländischen von Gregor Seferens

In het ziekenhuis

荷兰文 | Dirk van Bastelaere

Laat je dragen, blootgelegd hart, naar adem happend
in de drek,
een koud vogeljong op het satijn van een kussen,
blauw als het druppende letsel
van Amfortas,

waar het duister gaapt, diep
in een keelgat, een nul tussen longen,
met stinkende russula afgeboord,
een sluitspier die niet meer sluit.

Alles wat ik ben

wordt hiermee rondgedragen

beademd onder de lampen
van het ziekenhuis
dat liefde heet,

ja, dat geloven wij

© beim Verlag
from: Hartswedervaren
Amsterdam: Atlas, 2000
Audio production: het beschrijf, Brüssel 2002

Im Krankenhaus

德文

Laß dich tragen, freigelegtes Herz, nach Luft schnappend
im Dreck,
ein kühles Küken auf dem Satin eines Kissens,
blau wie die tropfende Wunde
des Amfortas,

wo die Dunkelheit gähnt, tief
in einem Schlund, eine Null zwischen Lungen,
mit stinkender Russula gesäumt,
ein Schließmuskel, der nicht mehr schließt.

Alles was ich bin

wird hiermit herumgetragen

beatmet von den Lampen
des Krankenhauses,
das Liebe heißt,

ja, das glauben wir

Aus dem Niederländischen von Gregor Seferens

Copyright beim Übersetzer

IDEEEN OVER DOODGAAN

荷兰文 | Mark van Tongele

Krijg ik de sleutel tot de tijd te pakken? word
ik een door zwaartekracht krom gebogen straal
op reis naar het ultieme wormgat, een zwart gat
waarin ik word gezogen en aan de andere kant
weer uit kom als licht dat in rechte lijn beweegt?
grijpt er een verblindende schijn in mij plaats
die mij inziet, mij encyclopedisch openbaart tot
ik zonneklaar een bijzon word? ga ik als een
zwarte stip zwerven in het toonveld van toeval?
word ik een eeuwige spiegeling in dood later?
een oneindig afdraaiende ring van herinneringen?
een longitudinale trilling? een uitstrijkje vlakte?
vloei ik op het niets als inkt op ongegomd papier?

© Atlas
from: Gedichten
Atlas, 2005
Audio production: Literaturwerkstatt Berlin 2009

GEDANKEN ÜBER DAS STERBEN

德文

Krieg ich den Schlüssel zur Zeit zu fassen? Werde
ich ein durch Schwerkraft gekrümmter Strahl
auf der Reise ins ultimative Wurmloch, ein schwarzes Loch
in das ich gesogen werde, aus dem ich auf der anderen Seite
wieder herauskomme als Licht, das sich in gerader Linie bewegt?
Macht sich in mir ein blendendes Leuchten breit
das mich erkennt, mich enzyklopädisch offen legt bis
ich sonnenklar zur Nebensonne werde? Werde ich als
schwarzer Punkt im Tonfeld des Zufalls schweben?
Werde ich zur ewigen Spiegelung in Tod später?
Ein unendlich sich drehender Ring von Erinnerungen?
Ein longitudinales Zittern? Ein Abstrich Fläche?
Fließe ich auf das Nichts wie Tinte auf ungummiertes Papier?

Übersetzt von Gregor Seferens

Hotelsituation, langes Liegen

德文 | Steffen Popp

Herzhoheit, Neon und langsamer Umschlag dieser Waren
– irgendwie nachdenken, irgendwie wach bleiben –

wie das Milieu uns betört, in seinen Höhen und Tiefen
der Abend ist voll von Sprache, aber die Wörter lahmen

die Körper der Pflanzen regenerieren sich, hölzern und
still, trojanische Pferde, liegen wir am Grund der Stadt

so wach, in seinem Schlaf, unser geduldiges Fleisch
kommuniziert mit den Flüssen. Kriechstrom, nahes Ufer

zögernde Haut, das kleine Gefühl macht dich glücklich
Traumzeichen lösen sich aus meinen Jahren wie Laub

maßloser Baumschnee. Lass uns jetzt lange verreisen
zu Wasser, zu Land und zu Luft, lass uns jetzt lange

dieses Hotel nicht verlassen. Nie bei den Sternen, nie
aufhören, in der Musik. Dein Puls, deine Haare fliegen.

© Steffen Popp
from: Kolonie Zur Sonne
Idstein: kookbooks, 2008
Audio production: Literaturwerkstatt 2006

Hotelsituatie, het onafgebroken liggen

荷兰文

Zelfverzekerd hart, neon, de ongemerkte overslag van deze goederen
– hoe dan ook nadenken, hoe dan ook wakker blijven –

zoals de buitenwereld ons betovert, in zijn pieken en dalen
de avond is vol taal maar de woorden gaan kreupel

de lichamen van planten regenereren, van hout en
stil, Trojaanse paarden, liggen we op de bodem van de stad

zo wakker in zijn slaap, ons geduldig vlees
praat met de rivieren. Kruipstroom, nabije oever

aarzelende huid, het kleine gevoel maakt je gelukkig
uit mijn jaren laten droomtekens los, als bladeren

buitensporige boomsneeuw. Laten we nu lang gaan reizen
ter land, ter zee en in de lucht, laten we nu lange tijd

dit hotel niet verlaten. Nooit bij de sterren, nooit
ophouden, in de muziek. Je polsslag, je haren wapperen.

Vertaling: Alfred Schaffer / Gregor Seferens

Hiernamaals

荷兰文 | Tomas Lieske

Stel, je kind wordt door een vrachtwagen gegrepen.
Zijn allerlaatste moeder vervaagt van aangezicht.
Je fluistert dat die massa vol ijzersmaak en boorgeluid
zal worden opgelicht. Het kind
rekt zich uit en bij de laatste pijn,
die eeuwig duurt, blijkt het al bevroren.

Je krijgt hierna ontbijten geserveerd
door een ongrijpbare engel, die doorlopend zweet,
zijn haar hoog afgeschoren heeft, te zeulen
loopt met tassen chemisch spul, die stinkt,
die dubbel praat, zijn tong een ampul van beulen,
die jou een infernale keuze laat:

je kind blijft dood. Maar iedere nacht
mag jij dromen dat je jongen leeft, speelt,
verder groeit en met je praat in zachte
woordenloze droomballonnentaal. Ontwakend
hoor je iedere morgen weer het noodsignaal:
de stilte van het dode-kinderenjournaal.

De andere mogelijkheid is een spiegelbeeld.
Jij krijgt je kind terug. Het geneest.
Maar iedere nacht zal je dromen dat het opnieuw
gegrepen wordt, uit de achtbaan, van de rotsen,
omkomt in een tijstroom. Ontwakend
zie jij je kind, en iedere avond moet je slapen.

© 2002 Tomas Lieske
from: Stripping & andere sterke verhalen
Amsterdam: Querido , 2002
Audio production: Erik Menkveld / NLPVF, 2004

Jenseits

德文

Angenommen, dein Kind wird von einem Lastwagen erfaßt.
Das Antlitz seiner allerletzten Mutter schwindet.
Du flüsterst, daß die Masse voller Eisengeschmack und Bohrgeräusch
aufgehoben werden wird. Das Kind
streckt sich, und in seinem letzten Schmerz,
der ewig währt, wirkt es schon gefroren.

Danach werden dir Frühstücke serviert
von einem ungreifbaren Engel, der ständig schwitzt,
die Haare hoch geschoren, der sich abmüht
mit Taschen, in denen Chemiekram steckt, der stinkt,
der doppeldeutig spricht, die Zunge eine Gefäß voll Schinder,
der dich vor eine teuflische Wahl stellt:

Dein Kind bleibt tot. Doch jede Nacht
ist dir erlaubt zu träumen, daß dein Junge lebt, spielt,
größer wird und mit dir spricht in leiser
wörterloser Traumballonsprache. Erwachend
hörst du jeden Morgen wieder das Notsignal:
die Stille vom Tote-Kinderjournal.

Die andere Möglichkeit besteht in einem Spiegelbild.
Du kriegst dein Kind zurück. Es wird gesund.
Doch jede Nacht träumst du fortan, daß es erneut
den Unfall hat, aus der Achterbahn, von den Felsen,
umkommt in dem Gezeitenstrom. Erwachend
siehst du dein Kind, und jeden Abend mußt du schlafen.

Aus dem Niederländischen von Gregor Seferens

Het veldwerk is gedaan

荷兰文 | Alfred Schaffer

De behoefte om eens goed te laten weten wat er scheelt
bleek onuitroeibaar. Schoon schip maken was de opdracht –
een blijspel schept verwachtingen.

Er zit nog geen systeem in de wederopbouw, geen wiskundig verloop,
het kringgesprek kwam stroef op gang, maar de gespreksdeelnemers
zijn niet van vlees en bloed te onderscheiden.

Een meisje knijpt in een winkelstraat een puistje bij haar vriendje uit.
De woedende gebaren van een taxichauffeur.
Met een dienblad op zijn vingertoppen zweeft een ober door de menigte.
Zwangere vrouwen pronken met hun maag.

Zo vallen we steeds weer vrolijk met de deur in huis,
zet er wat muziek onder en je hebt geen kind aan deze wereld.
En kijk, daar komt het familiealbum al voor de dag.

Alleen de man in het buurtcafé spuugt zijn woorden uit, in gedachte
zijn hond nog trouw naast zijn kruk. ‘Dus ík er achteraan hè.’

De uren doden, liefst met een scherp voorwerp.
Zonder dagboek zijn de ontwikkelingen amper bij te houden.

© Alfred Schaffer

Die Feldforschung ist abgeschlossen

德文

Das Verlangen, einmal zu klären, was fehlt
schien unausrottbar. Klar Schiff hieß der Auftrag –
eine Komödie weckt Hoffnungen.

Der Wiederaufbau noch ohne System, ohne Kalkül
das Rundgespräch kam nur zögernd in Gang, die Teilnehmer sind
nicht von Menschen zu unterscheiden.

In der Passage drückt ein Mädchen ihrem Freund einen Pickel aus.
Das aufgebrachte Fuchteln eines Taxifahrers.
Ein Tablett auf den Fingerspitzen durchschwebt ein Ober die Menge.
Schwangere prahlen mit ihren Bäuchen.  

So fallen wir immer wieder lustig mit der Tür ins Haus,
leg dem ein wenig Musik unter und alles läuft wie geschmiert.
Sieh an, schon naht das Familienalbum.

Nur der Typ in der Eckkneipe spuckt seine Worte aus, glaubt
seinen Hund noch immer neben sich. „Ich also nichts wie hinterher.“

Die Zeit totschlagen, vorzugsweise mit einer Axt.
Ohne Tagebuch kann man der Welt kaum folgen.

Übersetzt von Steffen Popp im Rahmen des Übersetzungsworkshop Amsterdam-Berlin Juni 2008, Interlinearübersetzungen aus dem Niederländischen von Gregor Seferens

HET MAGEREBRUGWONDER

荷兰文 | K. Michel

De eerste twee boten passeerden vlot
maar de derde was een diep geladen aak
die zo traag naderde dat (cadeau Karin
pasta, room, boontjes, loodgieter bellen)

Plotseling doemt de aak dichtbij op
en zie ik dat hij geheel gevuld is
met water dat in springerige golfjes
uit het donkere ruim over de boorden stroomt

Boven de wachtende mensen
is de moeheid van de werkdag uitgegroeid
tot een bijna zichtbare tros tekstballonnen

Verwikkeld in gedachten en beslommeringen
zien we niet dat uit de aak
al het water van de Amstel opwelt
Incognito drijft de bron van de rivier voorbij

© Michel Kuijpers
from: Waterstudies
Audio production: 2007, Literaturwerkstatt Berlin

Das Wunder an der Mager Brücke

德文

Die ersten beiden Boote fuhren rasch hindurch
aber das dritte war ein vollbeladener Lastkahn
der so langsam näherkam, daß (Geschenk Gerda
Pasta, Rahm, Bohnen, Klempner anrufen)

Plötzlich ist der Lastkahn ganz nah
und ich seh, daß er bis zum Rand gefüllt ist
mit Wasser, das in munteren Wellen
aus dem dunklen Frachtraum übers Deck strömt

Über den wartenden Menschen
ist die Müdigkeit vom Arbeitstag angewachsen
zu einer beinahe sichtbaren Sprechblasentraube

In Gedanken und Alltagspflichten verstrickt
sehen wir nicht, daß aus dem Lastkahn
alles Wasser der Amstel entspringt
Incognito treibt die Quelle des Flusses vorüber

Aus dem Niederländischen von Gregor Seferens

Het hart van het hart

荷兰文 | Dirk van Bastelaere

Het hart van een hart is de hartaanval,
de materie die crasht, met zwart weefsel
doorschoten, waarmee zich het lichaam
tot het huis en zijn doorbloede
gebruiken of een wandeling
langs het ijskoude stuwmeer verklaart
als verzinkend in zijn vlezen staat,

een spier door zijn zozijn verlaten.

In zijn blauw, de kern van zijn afbraak,
is het hart als een dier dat klam
uit de zuurstof verdreven naar
de grens van zijn anatomie
stervend meer dan zichzelf is
en daarin verweven met het gedicht,
dat zich infarct na infarct
aan het voorbijgaan schenkt en daarbij
steeds weer,

de dood in het schrift geslagen,

zijn deel van de wereld vernietigt.

© beim Verlag
from: Hartswedervaren
Amsterdam: Atlas, 2000
Audio production: het beschrijf, Brüssel 2002

Das Herz des Herzens

德文

Das Herz eines Herzen ist der Herzinfarkt,
die Materie, die crasht, mit schwarzem Gewebe
durchschossen, mit dem sich der Körper
zum Haus und seine durchbluteten
Gewohnheiten oder einen Spaziergang
an einem eiskalten Stausee entlang erklärt,
wenn versinkend in seinem Fleische steht,

ein Muskel von seinem Sosein verlassen.

In seinem Blau, dem Kern seines Verfalls,
ist das Herz wie ein Tier, das, klamm
aus dem Sauerstoff vertrieben, zur
Grenze seiner Anatomie
sterbend, mehr ist als es selbst
und darin verwoben mit dem Gedicht,
das sich, Infarkt nach Infarkt,
dem Vorbeigehen schenkt und dabei
immer wieder,

den Tod in die Schrift geworfen,

seinen Teil der Welt vernichtet.

Aus dem Niederländischen von Gregor Seferens
<br>Copyright beim Übersetzer

HANDPALMPAPIER

荷兰文 | K. Michel

a.
trek een lijn
en er loopt een horizon
trek nog een lijn
en er ligt een rivier

geen maan werpt schaduwen
geen grasland golft
geen wind draagt stemmen

in de lege velden
lichten twee
witte stipjes niet op

ademvlaggetjes
fladderen in de kou
niet voor je mond


b.
daar en hier staan ieder
op een oever van de rivier
hoe kom je aan de overkant
vraag ik wuivend roep jij
je bent al aan de overkant


c.
vul nu de namen in en kleur
de schaduwen en het water
blauw komt de stroom op gang

© Michel Kuijpers
from: Kleur de schaduwen
Audio production: 2007, Literaturwerkstatt Berlin

Handflächenpapier

德文

a.
zieh einen Strich
und da verläuft ein Horizont
zieh noch einen Strich
und da verläuft ein Fluß

kein Mond wirft Schatten
kein Weideland wogt
kein Wind trägt Stimmen

in den leeren Weiten
leuchten zwei
weiße Punkte nicht auf

Atemfähnchen
flattern in der Kälte
nicht vor deinem Mund


b.
dort und hier steht einer
an einem Ufer des Flusses
wie kommt man ans andere Ufer
frage ich winkend rufst du
du bist schon am anderen Ufer


c.
trag nun die Namen ein und male
die Schatten und das Wasser
blau setzt sich der Strom in Gang

Aus dem Niederländischen von Gregor Seferens

Goed beginnen

荷兰文 | Thomas Möhlmann

Neem hoe haar woorden glanzen
neem hoe haar mondhoeken
krullen, hoe zacht het achter
haar tanden moet zijn, neem

elke lieve lach in acht
sla geen oogopslag over
en vergeet geen moment
waarop ze spreekt of zwijgt

neem de tijd die nodig is
haar te bekijken, te buigen
in alle rust, neem ook die

in een zak, in één beweging
en wat stenen nog om boven-
drijven te voorkomen.

© Thomas Möhlmann
from: De vloeibare jongen
Prometheus, 2005
Audio production: 2008 Literaturwerkstatt Berlin

Gut anfangen

德文

Nimm, wie ihre Worte glänzen
nimm, wie ihre Mundwinkel sich
kräuseln, wie sanft es hinter
ihren Zähnen sein muß, nimm

jedes liebe Lachen wahr
lass keinen Lidaufschlag aus
und vergiß keinen Moment
in dem sie spricht oder schweigt

nimm die Zeit, die es braucht
sie zu betrachten, dich zu bücken
in aller Ruhe, tu auch die

in einen Sack, mit einer Bewegung
und noch ein paar Steine, um Oben-
treiben zu verhindern.

Aus dem Niederländischen von Gregor Seferens

GLAS IS EEN TRAGE VLOEISTOF

荷兰文 | K. Michel

Water is een meervoud en licht idem
Alles wat ik van de hemel weet
heb ik onder mijn voeten op straat
gezien in de regenplassen

Een blik werpen is te weinig
Goed kijken is een beweging voorover maken

Op een beeldscherm in de etalage
zie ik een witgeklede man  die staat te zwaaien
op het bovendek van een cruiseschip
Na iedere slag volgt hij de  golfbal
met zijn hand boven zijn ogen
De lucht is vol ingekleurde kleuren

Eenmaal uitgerold in de woestijn
wordt ieder tapijt een tuin

Recentelijk hebben Amerikaanse onderzoekers
ontdekt hoe een waterdruppel valt
Te zwaar geworden, glijdt hij van de kraantuit
hangend aan een draadje van water
dat steeds dunner wordt en dan knapt

De beste analyses van het expressievraagstuk
zijn zingend onder de douche ontstaan

Maar de waterdraad wordt niet
in een vloeiende beweging steeds
dunner, nee hij blijkt zich in etappes
telescopisch uit te schuiven
als een nek die schoksgewijs weerstand  
biedt tegen het lostrekken van de romp

Ik kan de uitgang in mijn droom
niet vinden omdat ik voortdurend
opbots tegen een schaduw, de mijne

Achter de gordijnen iedere morgen weer
het werk van de eenden en de meerkoeten
tuinlieden die rondom mijn woonboot
het licht aanharken en losschoffelen

Laatst zag ik iemand in tranen
uitbarsten en voor het eerst viel mij op
misschien omdat het een vreemde was
dat aan het huilen een stadium
voorafgaat waarin de schouders
schokken en een optocht van grimassen
zich door de menigte van het gezicht dringt
om vrij baan te maken voor de ontlading

De kunst is om zo snel te vallen
dat je voorbij jezelf vliegt
en nog net op tijd bent
om jezelf op te vangen

© Micheal Kuijpers
from: Waterstudies
Audio production: 2007, Literaturwerkstatt Berlin

Glas ist eine träge Flüssigkeit

德文

Wasser ist Mehrzahl und Licht ebenfalls
Alles was ich über den Himmel weiß,
habe ich unter meinen Füßen auf der Straße
in den Regenpfützen gesehen

Einen Blick werfen ist zu wenig
Genau schauen ist eine Bewegung vornüber machen

Auf dem Bildschirm im Schaufenster
sehe ich einen weißgekleideten schwingenden Herrn
auf dem Oberdeck eines Kreuzfahrtschiffs
Nach jedem Schlag verfolgt er den Golfball
mit der Hand über den Augen
Die Luft ist voll von eingefärbten Farben

Einmal in der Wüste ausgerollt
wird jeder Teppich zu einem Garten

Unlängst haben amerikanische Forscher
entdeckt wie ein Wassertropfen fällt
Zu schwer geworden gleitet er vom Wasserhahn
an einem Wasserfaden hängend
der immer dünner wird und schließlich reißt

Die besten Analysen des Ausdruckproblems
sind unter der Dusche singend entstanden

Aber der Wasserfaden wird nicht
in einer fließenden Bewegung immer
dünner, nein, in Etappen offenbar
wird er teleskopisch langgezogen
wie ein Hals der ruckartig Widerstand
leistet gegen das Abreißen vom Rumpf

Ich kann den Ausgang in meinem Traum
nicht finden weil ich dauernd
gegen einen Schatten stoße, meinen

Hinter den Gardinen jeden Morgen wieder
die Arbeit der Enten und Bleßhühner
Gärtner die rund um mein Wohnboot
das Licht harken und lockern

Unlängst sah ich jemanden in Tränen
ausbrechen und zum ersten Mal fiel mir auf
vielleicht weil es ein Fremder war
daß dem Weinen ein Stadium
vorangeht in dem die Schultern
zucken und ein Aufmarsch von Grimassen
sich durch die Menge des Gesichts drängt
um freie Bahn zu schaffen für die Entladung

Die Kunst besteht darin so schnell zu fallen
daß man an sich selbst vorbeifliegt
und gerade noch rechtzeitig ankommt
um sich selbst zu fangen

Aus dem Niederländischen von Gregor Seferens

Gibraltar

德文 | Steffen Popp

dahin (Goethe)


Kennst du, Geliebter, den Hass
Bäume, die spanische Wand
kennst du die Inseln, Kreuzfahrer
in ihren Ein-Mann-Torpedos –

Geliebter, verzeih, ich wollte nach Golgatha
aber im Wäscheschrank
lag nur ein gelber Revolver (so blieb ich).

Kennst du die See, Spuren von Kühnheit
im Schaum, Geliebter, im Schaum
kennst du das Land, seinen verrenkten Tragarm
schwer liegt es herum, unter der hungrigen Luft
planloser Wind
Wollspuren, Wärme und Staub darin.

Wie gern zög’ ich hinaus
wohnte, Geliebter, mit dir, unter Zitronen:
gingen nicht, in meinen tragischen Venen
die Elemente Gibraltars
schwer um und aller verschollenen Kaps
manische Augen, lidlos –

mein Herz ist eine Gräfin, umstellt von Pflegern
am Rand der City, Geliebter
                       blöken die Mietklaviere!

© kookbooks
from: Wie Alpen. Gedichte
Idstein: kookbooks, 2004
Audio production: Literaturwerkstatt 2006

Gibraltar

荷兰文

daarheen (Goethe)


Ken je, liefste, de haat,
bomen, de Spaanse muur,
ken je de eilanden, de kruisvaarders
in hun eenmanstorpedo’s –

liefste, vergeef me, ik wilde naar Golgotha
maar in de linnenkast
lag alleen een gele revolver (dus ik ging niet).

Ken je de zee, sporen van vrijpostigheid
in schuim, liefste, in schuim
ken je dat land, zijn verwrongen arm
ligt zwaar in de rondte, onder de hongerige lucht
doelloze wind
sporen van wol, daarin warmte en stof.

Hoe graag zou ik met je vertrekken
met jou, liefste, willen wonen onder citroenen:
als niet Gibraltars elementen
heftig door mijn tragische aderen  
vloeiden, en die van iedere spoorloze kaap
manische ogen, zonder oogleden –

mijn hart is een gravin omringd door verplegers
aan de rand van de stad, liefste
                        blèren de huurpiano’s!

Vertaling: Alfred Schaffer / Gregor Seferens

GESCHIEDENIS

荷兰文 | Miriam Van hee

wat ons voor ogen komt  
en ons de slaap onthoudt  
dat komt ons niet voor ogen

wij keren zelf altijd terug
naar de kamer met het uitzicht
op de treinen en de spoorwegberm  
waar het behang ontbrak,
en de gordijnen, zodat wij steeds  
de bomen konden zien, die wilg  
die omgehakt moest worden,
we waren bang dat hij
bij stormweer op het dak zou vallen  
we zochten eensgezindheid  
maar wat we droomden, 's nachts,  
verzwegen we

het was dus niet de wind  
het waren niet de bomen

ook 's nachts was er licht  
omdat achter de tuin  
het rangeerstation lag  
waar treinstellen werden  
uiteengehaald, op een  
zijspoor gezet en vergeten

nee, met de treinen
en ook niet de kou van dat jaar  
toen de wissels bevroren
en sneeuwvlokken vielen gestaag  
op mijn dochter die sliep
in mijn armen, ik droeg
haar naar huis, in de bocht  
stond een auto, ik wist plots:
ik moest nog meer zorg
voor haar dragen en verder

dat alles een keerzijde had
dat de sneeuw die zo troostend  
en traag naar beneden kwam  
en er het vuil van de straten  
bedekte, sporen droeg, verse,  
dat iemand hier voor mij
was binnengegaan

© Miriam Van hee & De Bezige Bij
from: De bramenpluk
Amsterdam: De Bezige Bij, 2002
Audio production: Het Beschrijf, 2004

GESCHICHTE

德文

was uns vor Augen kommt
und uns den Schlaf verwehrt
das kommt uns nicht vor Augen

wir selbst kehren stets zurück
in das Zimmer mit Blick
auf die Züge und Gleisböschungen
in dem die Tapeten fehlten
und die Gardinen, so daß wir immer
die Bäume sehen konnten, die Weide
die gefällt werden mußte
wir fürchteten, sie könne
bei Sturm aufs Dach stürzen
wir suchten Einträchtigkeit
doch was wir träumten, nachts,
verschwiegen wir

es war also nicht der Wind
es waren nicht die Bäume

auch nachts war es hell
weil hinter dem Garten
der Rangierbahnhof lag
wo Züge aufgelöst
wurden, auf ein
Abstellgleis gerollt und vergessen

nein, nicht die Züge
und auch nicht Kälte jenes Jahres
als die Weichen befroren
und Schneeflocken fortwährend fielen
auf meine Tochter, die in
meinen Armen schlief, ich trug
sie nach Hause, in der Kurve
parkte ein Wagen, ich wußte auf einmal:
ich muß mich noch mehr um sie
kümmern, und auch

daß alles eine Kehrseite hat,
daß der Schnee, der so tröstlich
und träg vom Himmel fiel
und den Schmutz der Straßen
bedeckte, Spuren trug, frische,
daß hier jemand vor mir
hineingegangen war

Aus dem Niederländischen von Gregor Seferens

Copyright beim Übersetzer

Gelukstraat, Gent

荷兰文 | Stefan Hertmans

Het was in een oud schooltje,
en de ramen waren hoog, dat zich
de schaduw van een man tot in de
lichtkring van oud stof voorover boog.

Linden, kinderen in een onverstaanbaar
nieuwe taal, herkenning van een uitzicht
bij het raam; en binnen trekt het pleisterwerk
zijn eigen krijtkring in een oud lokaal.

De schim van lang verloren leven
kan iemand in de armen nemen,
maar niet het waaiend lichtland
in zijn hoofd.

O paradijselijk vergeten op gewone
dagen, zij geloofd. En bij het poortje,
in de wind, staat nog een ander kind -
dat, wat ooit zijn moeder was beloofd.

© J. M. Meulenhoff, Amsterdam
from: Annunciaties
Amsterdam: Meulenhoff, 1997
ISBN: 9029055235
Audio production: by het beschrijf, Brussel 2002

Gelukstraat, Gent

德文

Es war in einer alten Schule,
und die Fenster waren hoch, daß sich
der Schatten eines Mannes bis in den
Lichtkreis von altem Staub vornüber beugte.

Linden, Kinder in einer unverständlichen
neuen Sprache, Wiedererkennen einer Aussicht
beim Fenster; und drinnen zieht die Stuckatur
ihren eignen Kreidekreis in einem alten Klassenraum.

Den Schatten eines längst verlornen Lebens
kann jemand in die Arme nehmen,
doch nicht das wehende Lichtland
in seinem Kopf.

O, paradiesisches Vergessen an normalen
Tagen, dich soll man preisen. Und am Törchen,
dort im Wind, steht noch ein andres Kind –
das, welches seiner Mutter einst ward verheißen.

Aus dem Niederländischen von Gregor Seferens

Geduldig is de hofhouding

荷兰文 | Alfred Schaffer

Toch een schrale troost, altijd maar vooruit. Snel de straat, traag
de kennismaking. Met fijne buren, afgeleiden, priemgetallen, kapers
op de kust. Het is hier goed verstoppen, tussen goedkope decoraties,
argumenten, de vlaggen hangen uit en o wat zijn we blij, nochtans

verraad je je aanwezigheid, hoe je wellustig de tomaten plet tot
pulp – op schaal een bloedbad en wie draait er voor de kosten op?
De plakkerige keukenvloer onder je zolen, er komt een dag waarop
je ons verloochent, begroet het vragenuurtje dat jou zo typeert,

je papieren tegendeel. Een dobbelsteen rolt razendsnel tot bij je
mooie voeten: groots de intocht, groots het achterstallig onderhoud.
Hoe wij ruchtbaarheid verdienden, alsmaar naar je bleven kijken,
sprakeloos, op en op en op, de pijn verbeten en dat alles vieren wij.

© Alfred Schaffer

Die Hofhaltung ist geduldig

德文

Am Ende tröstet der Fortschritt wenig. Dynamisch die Straße, träge
das sich Begegnen. Artige Nachbarn, Ableitungen, Primzahlen
keiner ist unersetzlich. Gutes Verstecken hier, in billigen Kulissen,
Argumenten, die Kerzen sind entzündet, oh wir sind beglückt,

dennoch verrätst du dich, genüsslich Tomaten zerquetschend –
ein Blutbad im Gemüsemaßstab, wer soll das zahlen? Verklebter
Küchenboden unter deinen Sohlen, der Tag ist nah, da du
uns verleugnest, wink der Kommission, die dich so einschätzt,

dein Negativ in Akten. Ein Würfel rollt blitzschnell vor deine
schönen Füße: Genial die Parade, genial der Verfall. Wie sehr
wir Presse verdienten, dich unverwandt ansahen, sprachlos, auf,
auf und auf, uns den Schmerz verbissen, und all das feiern wir.

Übersetzt von Steffen Popp im Rahmen des Übersetzungsworkshop Amsterdam-Berlin Juni 2008, Interlinearübersetzungen aus dem Niederländischen von Gregor Seferens

ESSENTIE VAN HET MISSEN

荷兰文 | Anna Enquist

Ik mis de linkshandige, schitterend
spiegelbeeld naast mij aan tafel, ik mis

haar tot brakens toe dagelijks. Het is
de kern van gemis, het missen zelf,

zegt men. Dat zal ik, met gestrekte
hals, fijntjes ontkennen. Dat zal ik

schuimbekkend tegenspreken. De tijd
is een ruimte, je bent altijd bij haar,

zegt men. Ik kijk in de lege spiegel.
Geleerde onzin, schandalige troost.

Ze reed weg met mijn goud, mijn geluk
in haar fietstas, hief haar smalle hand

en verdween tussen de weiden. De kern
van gemis laat mij koud, geen wijsgerige

held gaat mij helpen. Ik mis
het vlees, haar linkshandige lichaam.

© 2004 Anna Enquist
from: De tussentijd
Amsterdam: De Arbeiderspers , 2004
Audio production: Erik Menkveld / NLPVF, 2004

ESSENZ DES VERMISSENS

德文

Ich vermisse die Linkshändige, glänzendes
Spiegelbild neben mir am Tisch, ich vermisse

sie täglich fast bis zum Erbrechen. Das ist
der Kern des Vermissens, das Vermissen selbst,

sagt man. Das werde ich, mit gestrecktem
Hals, feinsäuberlich leugnen. Dem werde ich

mit Schaum vor dem Mund widersprechen. Die Zeit
ist ein Raum, du bist immer bei ihr,

sagt man. Ich schau in den leeren Spiegel.
Gelehrter Unsinn, schändlicher Trost.

Sie fuhr fort mit meinem Gold, mein Glück
in ihrer Fahrradtasche, hob ihre schmale Hand

und verschwand zwischen den Weiden. Der Kern
des Vermissens läßt mich kalt, kein philosophischer

Held wird mir helfen. Ich vermisse
das Fleisch, ihren linkshändigen Leib.

Aus dem Niederländischen von Gregor Seferens

EEN STAD IS EEN SLUIS

荷兰文 | Eva Cox

Eenige oogenblikken later stegen er uit de
                           schoorsteenen der Henrietta weder dikke rookkolommen op.

                           Jules Verne

Henriëtta steekt haar hoofd uit een dakraam:
"Een huis is geen kluis zonder sleutel! Geen dak wordt een zak om mijn kop!
Een huis blijft een straat met vier muren! Ge waait daar! Doorheen! Een stad
is een huis met veel gaten!"

Henriëtta spuwt een kersenpit:
"Tussen stenen kruipt gras. In de vorm van een hart. De vorm van een vogel."

Henriëtta schudt een kussen op:
"Duw een kind in wat zand en het groeit daar. Naai een schoen in een
buik en die slaapt daar. De zee zwemt niet weg."

Henriëtta plooit papieren bootjes:
"Een fiets is een vis. Een auto een glijbaan. Een stad blijft een trein die lang stilstaat."

© De Bezige Bij
from: een twee drie ten dans
Amsterdam: De Bezige Bij, 2009
Audio production: Flemish Literature Fund

Eine Stadt ist eine Schleuse

德文

Einige Augenblicke später stiegen aus den Schornsteinen
        der Henrietta wieder dicke Rauchwolken auf.

   Jules Verne


Henrietta steckt ihren Kopf aus einem Dachfenster:
„Ein Haus ist kein Safe ohne Schlüssel! Kein Dach wird ein Sack auf meinem Kopf. Ein Haus bleibt
eine Straße mit vier Mauern! Du wehst da! Hindurch! Eine Stadt ist ein Haus mit vielen Löchern!“

Henrietta spuckt einen Kirschkern aus:
„Zwischen Steinen kriecht Gras. In der Form eines Herzens. Der Form eines Vogels.“

Henrietta schüttelt ein Kissen auf:
„Drück ein Kind in ein wenig Sand, und es wächst dort. Näh einen Schuh in einen Bauch, und er schläft da.
Das Meer schwimmt nicht weg.“

Henrietta faltet Papierbötchen:
„Ein Fahrrad ist ein Fisch. Ein Auto eine Schlidderbahn. Eine Stadt bleibt ein Zug, der lange stillsteht.“

Aus dem Niederländischen von Gregor Seferens

Een ongemerkt vertrek

荷兰文 | Thomas Möhlmann

Loop deze kamer blootsvoets in
en laat alle moed niet plotseling
maar stap voor stap varen

met de bestgeklede damesbedaardheid
van wie dagelijks alleen de meest vergeelde
foto’s kust, met de voorzichtigheid

van een geoefend goudvissenredder
jukbeenstreler, pleisterverwijderaar
loop licht en lang genoeg de witte muren

langs om te vergeten waarvandaan en wacht
tot eindelijk het ei zacht uiteenvalt, de kip
stikt, de adem ontnomen is aan ieder
eventueel begin.

© Thomas Möhlmann
from: De vloeibare jongen
Prometheus, 2005
Audio production: 2008 Literaturwerkstatt Berlin

Ein unbemerkter Ausgang

德文

Betritt dieses Zimmer barfuß
und lass allen Mut nicht plötzlich
sondern Schritt für Schritt fahren

mit der bestangezogenen Damenbedächtigkeit
von einem, der täglich nur die allervergilbtesten
Fotos küsst, mit der Behutsamkeit

eines geübten Goldfischretters
Jochbeinstreichlers, Pflasterentferners
lauf leicht und lang genug an den weißen Mauern

entlang, um zu vergessen, woher, und warte
bis endlich das Ei weich auseinanderfällt, das Huhn
erstickt, der Atem genommen ist jedem
eventuellen Beginn.

Deutsche Fassung von Christian Schloyer, auf Basis einer Rohübersetzung von Gregor Seferens.
Die Übersetzung entstand im Rahmen des Übersetzungsworkshops Verstransfer 2008

EEN MENIGTE

荷兰文 | Anna Enquist

Verbaasd merkte de moeder
dat zij een menigte werd.

Binnen enkele dagen was het
gebeurd, bleek zij uiteengevallen
in een waaier van vrouwen.

De weerloos-blije liep daar
van haar geheugen te genieten;

de verslagene, die snel op weg
wilde naar welke dood dan ook;

de trieste die er niets van begreep,
die alleen zachte vlindervleugels

tegen de wangen van het kind
zag slaan, onophoudelijk. Rond

het groepje stormde de furie,
pamfletten en woedende brieven

in de handen. Achteraan ging
de wanhoopsmoeder die al maanden
de kapper niet had gezien.

Hoe hen te hoeden, te zorgen dat elk
de voeten in dezelfde richting sleept?

Ons is iets overkomen, kan ze zeggen,
wij zijn de menigte die moeder heet.

En zij die in de verte aan het water
staat, en wenkt, is een van ons.

© 2004 Anna Enquist
from: De tussentijd
Amsterdam: De Arbeiderspers , 2004
Audio production: Erik Menkveld / NLPVF, 2004

EINE MENSCHENMENGE

德文

Erstaunt bemerkte die Mutter,
daß sie eine Menschenmenge wurde.

Binnen weniger Tage war es
passiert, und sie war zerfallen
in einen Fächer von Frauen.

Die Wehrlos-Frohe ging dort
und genoß ihre Erinnerung;

die Niedergeschlagene, eilig unterwegs
zu gleich welchem Tod;

die Traurige, die all das nicht verstand,
die nur sanfte Schmetterlingsflügel

gegen die Wangen ihres Kindes
schlagen sah, unaufhörlich. Um

das Grüppchen herum stürmte die Furie,
Schmähschriften und wütende Briefe

in den Händen. Hinterher ging
die Verzweiflungsmutter, die schon monatelang
nicht mehr beim Friseur gewesen war.

Wie sie hüten, dafür sorgen, daß jede
sich in dieselbe Richtung schleppt?

Uns ist etwas widerfahren, kann sie sagen,
wir sind die Menschenmenge, die Mutter heißt.

Und sie, die in der Ferne am Ufer
steht, und winkt, ist eine von uns.

Aus dem Niederländischen von Gregor Seferens

Eclips

荷兰文 | Stefan Hertmans

Voor het eerst, na anderhalf jaar, in het holst
van een nacht met een duistere maan, slaapt hij
op zijn rug. Ik zie zijn trekken die de mijne zijn.
Dat dit ontstellend is: hij groeit. Zijn mond, geopend
voor wat lucht die heen en weer geschoven wordt, lijkt
iets te willen zeggen dat niet komt.
Het schijnt dat daar in vroeger dagen verzen kwamen,
regels ontstonden die de Ouden met verstomming sloegen
en de academies met de wanhoop van verschroeid verleden.
Maar hij slaapt, in hoge koorts. Ik draag de schuld van
deze adem, zonder afleiding of wraak. Hij ademt; iets
doet trappen kraken en de stap die opbloeit in de nerven
van het hout. Het werd zijn moeder ooit beloofd.
Hij gaat niet uit de weg voor weelde, voor het
kleine feit dat iemand, moe van wachten, lichten dooft,
een vinger in zijn handpalm legt. Dat past precies.
En alle adem, als een zuil, staat boven zijn van slaap
voldragen, voor het eerst verwekt gelaat.

© J. M. Meulenhoff, Amsterdam
from: Goya als hond
Amsterdam: Meulenhoff, 1999
ISBN: 9029065273
Audio production: by het beschrijf, Brussel 2002

Eklipse

德文

Zum ersten Mal, nach anderthalb Jahren, mitten in
einer Nacht mit dunklem Mond, schläft er
auf dem Rücken. Ich sehe seine Züge, die die meinen sind.
Daß dies bestürzend ist: Er wächst. Sein Mund, geöffnet
für ein wenig Luft, die hin und her geschoben wird, will
anscheinend etwas sagen, das nicht kommt.
Es scheint, daß dort in frühren Tagen Verse kamen,
Zeilen entstanden, die die Alten mit Schweigen schlugen
und die Akademien mit der Verzweiflung von versengter Vorzeit.
Aber er schläft, in hohem Fieber. Ich trage Schuld an
diesem Atem, ohne Ablenkung oder gar Haß. Er atmet; etwas
läßt Treppen knarren und den Schritt, der aufblüht in der Maserung
des Holzes. Es wurde seiner Mutter einst verheißen.
Er weicht den Wonnen nicht aus, dem
kleinen Fakt, daß jemand, des Wartens müde, Lichter löscht,
einen Finger in die Handfläche legt. Das paßt genau.
Und aller Atem, wie eine Säule, steht über seinem vom Schlaf
ausgetragenen, zum ersten Mal gezeugten Gesicht.

Aus dem Niederländischen von Gregor Seferens

BRUSSEL, JARDIN BOTANIQUE

荷兰文 | Miriam Van hee

als je probeert ergens bij te horen  
en je daar moe van wordt

iemand vraagt aan zijn tafelgenoten:
wat is transcendent en je kijkt naar alles  
wat achterblijft op de borden, buiten  
waaien plots bladeren op, het gaat  
regenen, denk je, en dat je niet bang bent,  
zeg je tegen jezelf, 's nachts in het  
buitenland, dan vraagt iemand jou naar  
vergankelijkheid, of je daartegen schrijft  
en zoniet, is het dan therapeutisch

je stelt je dan gombomen  
voor in de tropen, koerende  
duiven in gombomen

© Miriam Van Hee & De Bezige Bij
from: De bramenpluk
Amsterdam: De Bezige Bij, 2002
Audio production: Het Beschrijf, 2004

BRÜSSEL, JARDIN BOTANIQUE

德文

wenn du versuchst, wo dazu zu gehören
und du müde davon wirst

jemand fragt seine Tischgenossen
was ist transzendent, und du betrachtest alles
was auf den Tellern bleibt, draußen
wehen plötzlich Blätter auf, es wird
Regen geben, denkst du, und daß du dich nicht fürchtest,
sagst du zu dir selbst, des Nachts im
Ausland, dann fragt jemand dich nach
Vergänglichkeit, ob du dagegen anschreibst
und wenn nicht, ob es dann therapeutisch sei

du stellst dir dann Kautschukbäume
vor in den Tropen, gurrende
Tauben in Kautschukbäumen

Aus dem Niederländischen von Gregor Seferens

Copyright beim Übersetzer

BINNEN

荷兰文 | Anna Enquist

Straathoek waar zij niet staat,
fietser die haar rug leent, ademloze
stilte van haar telefoon. Zij verschijnt
mij in het missen. Zoeklichten
richt ik op de buitenkant.

Geef op. Laat gaan.

Binnen hangt zij met heel haar gewicht
in mijn voeten, klauwen haar vingers
om mijn slokdarm. Strak
achter mijn wangen spant zij
een breiwerkje van ijzerdraad.

© 2004 Anna Enquist
from: De tussentijd
Amsterdam: De Arbeiderspers, 2004
Audio production: Erik Menkveld / NLPVF, 2004

DRINNEN

德文

Straßenecke, an der sie nicht steht,
Radfahrerin, die ihren Rücken darbietet, atemlose
Stille ihres Telefons. Sie erscheint
mir im Vermissen. Suchscheinwerfer
richte ich auf die Außenseite.

Gib auf. Laß gehen.

Drinnen hängt sie mit ihrem ganzen Gewicht
in meinen Füßen, krallen ihre Finger sich
um meine Speiseröhre. Straff
hinter meinen Wangen spannt sie
Gestricktes aus Eisendraht.

Aus dem Niederländischen von Gregor Seferens

BIJ HAAR GRAF

荷兰文 | Mark van Tongele

Ik ging door de knieën en legde een roos onder de foto
op haar steen. Zorgeloos scheen de zon op mijn rug.

Een zeilbreed azuur beitelde mijn ogenblik in het marmer
en het besef dat zij nooit meer terug zou komen.

De grond onder mij zinderde van herinneringen.
Samen pootjebaden in de branding van de zee.

Ik hoorde haar zingen, een laatste wiegelied
en de schaduwbomen neurieden mee.

© Atlas
from: Lichtspraak
Atlas, 2008
Audio production: Literaturwerkstatt Berlin 2009

AN IHREM GRAB

德文

Ich sank auf die Knie und legte eine Rose unter das Foto
auf ihrem Stein. Sorglos schien die Sonne auf meinen Rücken.

Tuchbreites Azur meißelte meinen Augenblick in den Marmor
und die Erkenntnis, dass sie nie mehr wiederkommen würde.

Der Boden unter mir flimmerte vor Erinnerungen.
Zusammen Füßebaden in der Meeresbrandung.

Ich hörte ihr Singen, ein letztes Wiegenlied
und die Schattenbäume summten mit.

Übersetzt von Gregor Seferens

Betonstufen, die Meere

德文 | Steffen Popp

 

Bewegung (Luft), Meerfarbe (grün), ein Igel (die Technik eines Coyoten
ihn auf den Rücken zu drehen) – dein Herz, der nahe Hafen
dehnt sich an seinen Schlafkanten. Futter in Säcken, Munitionskisten
der gespaltene Huf eines Esels im Brackwasser –

das Meer zeigt dir Ufer (die Grenzen), du schläfst in deinen Staaten
es gibt Geheimzeichen, Türme (auf See blickend), Flugabwehr
Ingenieure mit Fliegerkappen – du zählst sie an Stränden, es sind Gelenke
und sie verbinden dich (wie eine Schrift) mit allen Dingen.

© kookbooks
from: Wie Alpen. Gedichte
Idstein: kookbooks, 2004
Audio production: Literaturwerkstatt 2006

Betontreden, zeeën

荷兰文

Beweging (lucht), zeekleur (groen), een egel (de kunst van een prairiewolf
hem op de rug te draaien) – jouw hart, de nabije haven
breidt zich uit aan de zijden van zijn slaap. Voer in zakken, munitiekisten
de gespleten hoef van een ezel in brak water –

de zee toont je oevers (de grenzen), je slaapt in je rijk
er zijn geheime tekens, torens (uitkijkend over zee), luchtafweer
ingenieurs met vliegenierskap – aan de stranden tel je ze, het zijn gewrichten
en ze verbinden je (als een handschrift) met alle dingen.

Vertaling: Alfred Schaffer / Gregor Seferens

‘ONVOORWAARDELIJK ZIE IK JE GRAAG’

荷兰文 | Mark van Tongele

De gangbaarheid van het woord onvoorwaardelijk
verdraagt af en toe, maar niet te lang, losgeslagen
hartsentimentaliteit, maar bovenal handhaaft ze zich

bij de gratie van een weerbaarheid, dagdagelijks
in de kleine dingen aangevat, ondanks huisverdriet,
pretbedervers, porfiergruis, zintuiglijk doorleefd.   

Spring in de bres voor de duistere hang
van je lichaam, verdedig met goed en bloed
je talloze tederheid, je speelveld, desdoods,

want aan je verborgen littekens herken je
jezelf, je stem die het licht draagt, sterk genoeg
om eenieder die je graag ziet levenslang te bewaren.

© Atlas
from: Lichtspraak
Atlas, 2008
Audio production: Literaturwerkstatt Berlin 2009

„BEDINGUNGSLOS SEH ICH DICH GERN“

德文

Die Gebräuchlichkeit des Wortes bedingungslos
verträgt ab und zu, doch nicht zu lang, hemmungslose
Herzenssentimentalität, aber vor allem behauptet sie sich

dank einer Wehrhaftigkeit, tagtäglich
in den kleinen Dingen angefasst, trotz häuslichem Kummer,
Spaßverderbern, Porphyrgrus, sinnlich durchlebt.

Spring in die Bresche vor dem düsteren Hang
deines Körpers, verteidige mit Gut und Blut
deine zahllose Zärtlichkeit, dein Spielfeld, todfalls,

denn an deinen versteckten Narben erkennst du
dich selbst, deine Stimme, die das Licht trägt, stark genug,
um jeden, der dich gern hat, lebenslang zu bewahren.

Übersetzt von Gregor Seferens

AVOND IN DUN LAOGHAIRE

荷兰文 | Miriam Van hee

1.
de dame uit letland vertelde
hoe de volkeren terechtkwamen:
de finnen duwden de lappen
gestaag naar het noorden

en de pruisen waren zo strijdlustig,
moet je horen, dat ze allemaal
op hun veroveringstochten
gesneuveld zijn

waarom zijn er zo weinig
grappige gedichten, verzuchtte
de dame uit letland, ze wenkte de ober
en vroeg om meer whiskey, dan
keek ze naar buiten en zei
dat er niemand meer was
die nog pruisisch sprak


2.
de zee en de lucht waren in elkaar
overgevloeid, aan de vuurtorens
was nog te zien waar de horizon lag
ze wenkten, niet als een vader of als
een vriend, ze wenkten vanuit
het eeuwige leven, de vrijheid
van komen en gaan

ten slotte waren alleen nog
de palmen te zien in het licht
dat uit de hotelkamers kwam
en verder weg was het klappen
te horen van touwen tegen de masten

voor alles bestaat een decor
voor het weerzien, het afscheid
en voor het wachten


3.
de wereld is groot, zei
de dame uit letland,
europa, amerika, mijn vader
kwam om in siberïe

wij spreken de oudste taal
van europa, wij zijn met weinigen
daarom praten we veel,
men zou zich de mond
moeten wassen met zeep,
zei mijn moeder, waar
is nu mijn moeder, waarom
kan ik niet zwijgen, waarom
kan ik niet huilen?

het leven is lang, zei de dame
uit letland en er is niemand
die met me wil ruilen


4.
van waar ik zat zag ik
een eiland liggen waar
de zon op scheen, af en toe
zoals op mij, beneden
maakten meeuwen hun geluiden
klagend, druk en zenuwachtig :
ze waren thuis

het eiland kleurde donker,
grijs en dan weer hevig groen
alsof het bloosde en ik begreep
dat ooit de zon aanbeden werd
het leek alsof je aandacht
van haar kreeg, ook
als je helemaal alleen was

© Miriam Van hee & De Bezige Bij.
from: De bramenpluk
Amsterdam: De Bezige Bij, 2002
Audio production: Het Beschrijf, 2004

ABEND IN DUN LAOGHAIRE

德文

1.
die Dame aus Lettland erzählte
wie die Völker ihren Platz fanden:
die Finnen drängten die Lappen
allmählich nach Norden

und die Preußen waren so streitlustig
daß sie, man stelle sich vor, alle
auf ihren Eroberungszügen
gefallen sind

warum gibt es so wenig
witzige Gedichte, seufzte
die Dame aus Lettland, sie winkte dem Ober
und bat um mehr Whiskey, dann
sah sie nach draußen und sagte
daß es keinen mehr gebe
der noch Preußisch spreche

2.
das Meer und der Himmel waren miteinander
verflossen, an den Leuchttürmen
war noch zu sehen, wo der Horizont war
sie winkten, nicht als ein Vater oder als
Freund, sie winkten aus
dem Ewigen Leben, der Freiheit
von Kommen und Gehen

Schließlich waren nur noch
die Palmen zu sehen, im Licht
das aus den Hotelzimmern kam
und weiter weg war das Klappern
von Tauen gegen die Masten zu hören

für alles gibt es eine Kulisse
für das Wiedersehen, den Abschied
und für das Warten

3.
die Welt ist groß, sagte
die Dame aus Lettland
Europa, Amerika, mein Vater
kam aus Sibirien

wir sprechen die älteste Sprache
Europas, wir sind nur wenige
darum reden wir viel
man müßte den Mund
sich waschen mit Seife
sagte meine Mutter, wo
ist nun meine Mutter, warum
kann ich nicht schweigen, warum
kann ich nicht weinen?

das Leben ist lang, sagte die Dame
aus Lettland, und es gibt niemanden
der mit mir tauschen wollte

4.
Von meinem Platz aus sah ich
eine Insel, auf die
die Sonne schien, ab und zu
so wie auf mich, unten
machten Möwen ihr Geräusch
klagend, eifrig, aufgeregt:
sie waren daheim

die Insel wurde dunkler,
grau, und dann erneut sehr grün
als färbte sie sich scheu, und ich verstand
daß einst die Sonne angebetet wurde
es schien, als würde man von ihr
beachtet, auch
wenn man ganz alleine war

Aus dem Niederländischen von Gregor Seferens

Copyright beim Übersetzer

ANEKDOTEN, OPENBARINGEN

荷兰文 | Mustafa Stitou

Vlammend langs een vaalblauw zwerk
de engel Gabriël waarschijnlijk
op zoek naar een plaats om neer te dalen
iemand om in te fluisteren. De cineast
Sokoerov, luie visionair:

een jonge, bleke, verstrooid turende lijfwacht
krijgt plotseling zijn Führer in het vizier
die zich gehaast van achter een rotsblok opricht
gepoept heeft waarschijnlijk
nerveus om zich heen kijkend zijn handen
schoonwrijft met sneeuw.

De vrouw die als eerste de engel ontwaarde
joelde als een waanzinnige, verjoeg daardoor
de engel, onbedoeld. De vrouw versteende.
Ze versteende.
Maar niet voor straf.

De verbijstering op het bleke gezicht van de jongen
terwijl zijn Führer zich naar de rest van het gezelschap haast
dat uitgebreid aan het picknicken is verderop, tegen een achtergrond
van besneeuwde bergpieken, nevelslierten, afgronden.

© 2003 Mustafa Stitou
from: Varkensroze ansichten
Amsterdam: De Bezige Bij, 2003
Audio production: Erik Menkveld / NLPVF, 2004

ANEKDOTEN, OFFENBARUNGEN

德文

Flammend an einem fahlblauen Firmament
der Engel Gabriel wahrscheinlich
auf Suche nach einem Platz zum Landen
jemanden zum Einflüstern. Der Cineast
Sokurow, fauler Visionär:

ein junger, blasser, zerstreut spähender Leibwächter
hat plötzlich den Führer im Visier
der sich hastig hinter einem Felsen aufrichtet
gekackt hat wahrscheinlich
nervös um sich schauend die Hände
mit Schnee säubert.

Die Frau die als erste den Engel entdeckte
johlte wie eine Wahnsinnige, verjagte dadurch
den Engel, unbeabsichtigt. Die Frau erstarrte zu Stein.
Sie erstarrte zu Stein.
Aber nicht zur Strafe.

Das Erstaunen im blassen Gesicht des Jungen
während der Führer sich rasch zur übrigen Gesellschaft begibt
die etwas weiter weg opulent picknickt, vor dem Hintergrund
aus verschneiten Gipfeln, Nebelschleiern, Abgründen.

Aus dem Niederländischen von Gregor Seferens

als de avond valt

荷兰文 | Hélène Gelèns

je hoeft het maar te vertellen aan iemand die de weg vraagt:
alle straten hier lopen naar zee
en je weet: ze lopen niet ze rennen

kijk de straten rennen op huizenvoeten
ren mee met de straten
pas op: lantaarnpalen stoplichten
en kerktorens blijven stokstijf staan
ren op klinkervoeten naar zee
samen met een straat kom je aan

kijk de zee deint naar de hemel
dein met de zee de hemel in
lok de straat mee: zeg dat alle straten
naar zee lopen dat zijn ontwerp verder reikt
de straat rent je voorbij
over het deinende water de hemel in

zweef met de straat en de zee door de hemel
cirkel je op warme lucht hoger
en hoger en zweefvlucht zolang je kan

een overglijdende aalscholver verliest een visje
lok het visje: laat je ogen lachen
zeg dat het fonkelvinnen heeft en zo sierlijk kan vallen
je springt met het visje in de zwevende branding
het visje danst in en op het water je zingt

kijk ook de straat springt de branding in
de branding valt stil het visje duikt in je armen
de zee koelt razendsnel af bevriest
je haar raakt berijpt
je zingt zingt tot je adem stokt
uit de zwevende zee stijgt donker gebrom

plots vliegen er spetters houtsplinters
klinkers en stoepranden in het rond
ook jij wordt uit de zee gelanceerd

met een pijlstaartrog en een verkeersbord
scheer je langs krijtstrepen
meeuwen krijsen
je kijkt om: in de verte de zee
de fonkelende vinnen van het visje
de straat in brokken uiteengevallen
alles kleurt oranjerood en paars ook jij

de avond valt
wie jou de weg vroeg is jou al vergeten
iemand wijst op de pracht van de hollandse lucht

© Hélène Gelèns
from: niet beginnen bij het hoofd
Amsterdam: Uitgeverij 521, 2006
Audio production: 2008 Literaturwerkstatt Berlin

wenn es abend wird

德文

du mußt es nur jemandem sagen der nach dem weg fragt:
alle straßen gehen hier zum meer
und du weißt: sie gehen nicht sie rennen

schau die straßen rennen auf häuserfüßen
renn mit den straßen
achte auf: laternenpfähle ampeln
und kirchtürme bleiben stocksteif stehen
renn auf klinkerfüßen zum meer
zusammen mit einer straße kommst du an

schau, das meer wogt gen himmel
wiege dich mit dem meer in den himmel
lock die straßen mit: sag daß alle straßen
zum meer gehen daß sein entwurf weiter reicht
die straße rennt an dir vorbei
über das wogende wasser in den himmel hinein

schwebe mit der straße und dem meer durch den himmel
schraub dich in warmer luft höher
und höher und schwebflieg solange du kannst

ein vorbeigleitender kormoran verliert einen fisch
locke den fisch: laß deine augen lachen
sag daß er funkelflossen hat und so zierlich zu fallen versteht
du springst mit dem fisch in die schwebende brandung
der fisch tanzt in und auf dem wasser du singst

sieh auch die straße springt in die brandung
die brandung hört auf der fisch springt in deine arme
das meer kühlt rasendschnell ab und gefriert
auf deinem haar erscheint reif
du singst singst bis dein atem stockt
aus dem schwebenden meer steigt dunkles gebrumm

plötzlich fliegen spritzer holzsplitter
klinker und gehsteigränder umher
auch du wirst aus dem meer lanciert

mit einem stechrochen und einem verkehrsschild
streichst du vorbei an kreidestrichen
möwen kreischen
du schaust dich um: in der ferne das meer
die funkelnden flossen des fischs
die straße in trümmer zerfallen
alles färbt sich orange und lila auch du


es wird abend
wer dich nach dem weg fragte hat dich schon vergessen
jemand weist hin auf die pracht des holländischen himmels

Aus dem Niederländischen von Gregor Seferens

AFSTUDEERPROJECT

荷兰文 | Mustafa Stitou

Ze heeft eigenlijk geen zin vannacht,
mijn joodse verloofde
wendt zich van mij af
abrupt, knipt het licht aan.

In de lichtvlek rond het matras
tussen onze afgetrapte kleren
slingeren verhalen van Primo Levi
Schwarz’ Imagining the Holocaust
en Spreektralie van Celan.

Natuurlijk, niet altijd hebben beiden zin.
Bovendien, de as van onze liefde
is onze liefde voor het conceptuele,
voor God de Klokkenmaker spelen.

– De aap komt uit de mouw:
het gaat niet goed met
het afstudeerproject,
mijn verloofde zit vast.

Ik breng haar tot bedaren,
vertel haar van een gedicht dat ik geschreven heb,
‘Openbaringen, anekdoten’ en dat ze misschien
het onzegbare met het banale – het onverenigbare –

in een vlaag raap ik Spreektralie op,
zoek ‘Dodenfuga’ en mijn ogen haken
zich aan de slotregels vast
je goudblonde haar Margarete

je asgrauwe haar Sulamith
Goudblond, asgrauw, goudblonde,
asgrauwe pruiken, waarom
doe je dáár niet iets mee? Ze zwijgt. Peinst. En in dit zwijgen

neig ik mijn mond naar de hare maar
ze schiet weg, alsof ze zich iets herinnert,
een inval, weg is ze naar haar ateliertje,
zonder een woord.

In het holst van de nacht
komt de aap uit de mouw.
Ik knip het licht uit, gekrenkt, op mijn ziel getrapt.
Naar haar vlees kan ik fluiten!

© 2003 Mustafa Stitou
from: Varkensroze ansichten
Amsterdam: De Bezige Bij, 2003
Audio production: Erik Menkveld / NLPVF, 2004

EXAMENSARBEIT

德文

Sie hat eigentlich keine Lust heute nacht,
meine jüdische Verlobte
wendet sich von mir ab
abrupt, schaltet das Licht an.

Im Lichtfleck rund um die Matratze
zwischen unseren abgestreiften Kleidern
liegen Erzählungen von Primo Levi
Schwarz’ Imagining the Holocaust
und Sprachgitter von Celan herum.

Natürlich, nicht immer haben beide Lust.
Und außerdem, die Achse unserer Liebe
ist unsere Liebe für das Konzeptionelle,
für Gott den Uhrmacher spielen.

- Jetzt kommt die Katze aus dem Sack:
es läuft nicht so recht
mit ihrer Examensarbeit,
meine Verlobte steckt fest.

Ich beruhige sie
erzähl ihr von einem Gedicht das ich geschrieben hab
„Offenbarungen, Anekdoten“ und daß sie vielleicht
das Unsagbare mit dem Banalen – das Unvereinbare –

einem Impuls folgend, hebe ich Sprachgitter auf
suche „Todesfuge“ und meine Augen bleiben
an den Schlußzeilen hängen
dein goldenes Haar Margarete

dein aschenes Haar Sulamith
Golden, aschen, goldene,
aschgraue Perücken, warum
machst du daraus nicht was? Sie schweigt. Überlegt. Und in diesem Schweigen

neige ich meinen Mund zu ihrem aber
sie zuckt zurück, als erinnere sie sich an etwas,
eine Idee, fort ist sie in ihr Arbeitszimmer,
ohne ein Wort.

Mitten in der Nacht
kommt die Katze aus dem Sack.
Ich schalte das Licht aus, gekränkt, verletzt.
Ihr Fleisch kann ich in den Wind schreiben!

Aus dem Niederländischen von Gregor Seferens

AFFIRMATIES

荷兰文 | Mustafa Stitou

Ik kan stoppen met roken en ook als het niet lukt
ik hou van mezelf ik ben niet dik niet klein niet rond
ik heb een zachte pik zat liefde in mijn kippenborst

niet langer vrees ik uw toorn vader ik vrees niet
langer uw toorn vader uw toorn is natuurtroebel

het verborgene is het verborgene niet vader
het is de schittering over dieren mensen dingen
dus waarom knielend bidden
wanneer ikzelf het gebed ben?

ik kan stoppen met roken en ook als het niet lukt
ik hou van mezelf ik ben niet dik niet klein niet rond
ik heb een zachte pik zat liefde in mijn kippenborst

nietzsche treurde om wat hij vernielde en werd waanzinnig
darwin werd een machine op zijn oude dag ik heb
een zachte pik zat liefde in mijn kippenborst ik kan
stoppen met roken en ook als het niet lukt
ik hou van mezelf ik ben niet dik niet klein niet rond

vaarwel dwaalleraren van weleer ik kweek een buik
waarop ik morgen tatoeëer een korinthiërs dertien
uitnemendheid der liefde vers vier vijf zes en zeven

ik kan stoppen met roken en ook als het niet lukt
ik hou van mezelf ik ben niet dik niet klein niet rond
ik heb een zachte pik zat liefde in mijn kippenborst

uit de wereld kan ik niet vallen altijd raapt mijn
vreemde moeder mij op

kijk ik in de ogen van mijn joodse verloofde
fladderen er vlinders in en uit mijn mond

ik kan stoppen met roken en ook als het niet lukt
ik hou van mezelf ik ben niet dik niet klein niet rond

ik kan stoppen met roken het is geen fiasco
troosteloos als libische staatstelevisie

het is geen fiasco ik ben een biologisch feit
maar ik kan masturberen
masturberen uit nostalgie en ik teken
zoals ik tekende zeven winters oud

ik kan stoppen met roken en ook als het niet lukt
ik hou van mezelf ik ben niet dik niet klein niet rond

het is geen fiasco dat ik eindig lichaam ben
vanmiddag zag ik in de tram
een kind
met een romeinsekeizerkop

vaarwel dwaalleraren van weleer het is geen fiasco
ik heb een zachte pik zat liefde in mijn kippenborst

zat
liefde

ik kan stoppen met stoppen met roken en ook als het niet lukt
ik hou van mezelf ik ben dik
ik ben klein
ik ben rond

© 2003 Mustafa Stitou
from: Varkensroze ansichten
Amsterdam: De Bezige Bij, 2003
Audio production: Erik Menkveld / NLPVF, 2004

AFFIRMATIONEN

德文

ich kann aufhören zu rauchen und auch wenn das nicht gelingt
ich mag mich ich bin nicht dick nicht klein nicht rund
ich habe einen sanften schwanz genug liebe in meiner hühnerbrust

nicht länger fürchte ich deinen zorn vater ich fürchte nicht
länger deinen zorn vater dein zorn ist naturtrüb

das verborgenen ist das verborgene nicht vater
es ist das glitzern über tieren menschen dingen
warum also auf knien beten
wenn ich selbst das gebet bin?

ich kann aufhören zu rauchen und auch wenn das nicht gelingt
ich mag mich ich bin nicht dick nicht klein nicht rund
ich habe einen sanften schwanz genug liebe in meiner hühnerbrust

nietzsche trauerte um das was er vernichtete und wurde wahnsinnig
darwin wurde zur maschine auf seine alten tage ich habe
einen sanften schwanz genug liebe in meiner hühnerbrust ich kann
aufhören zu rauchen und auch wenn das nicht gelingt
ich mag mich ich bin nicht dick nicht klein nicht rund

lebt wohl irrlehrer von früher ich fress mir ’nen bauch an
auf den ich morgen tätowiere eins korinther dreizehn
das hohe lied der liebe vers vier fünf sechs und sieben

ich kann aufhören zu rauchen und auch wenn das nicht gelingt
ich mag mich ich bin nicht dick nicht klein nicht rund
ich habe einen sanften schwanz genug liebe in meiner hühnerbrust

aus der welt kann ich nicht fallen immer hebt meine
merkwürdige mutter mich auf

schau ich in die augen meiner jüdischen verlobten
flattern mir schmetterlinge in den und aus dem mund

ich kann aufhören zu rauchen und auch wenn das nicht gelingt
ich mag mich ich bin nicht dick nicht klein nicht rund

ich kann aufhören zu rauchen das ist kein fiasko
trostlos wie das libysche staatsfernsehen

es ist kein fiasko ich bin ein biologisches faktum
aber ich kann masturbieren
masturbieren aus nostalgie und ich zeichne
so wie ich zeichnete sieben winter alt

ich kann aufhören zu rauchen und auch wenn das nicht gelingt
ich mag mich ich bin nicht dick nicht klein nicht rund

es ist kein fiasko daß ich ein endlicher körper bin
heute nachmittag sah ich in der straßenbahn
ein kind
mit einem römischerkaiserkopf

lebt wohl irrlehrer von früher es ist kein fiasko
ich habe einen sanften schwanz genug liebe in meiner hühnerbrust

genug
liebe

ich kann aufhören mit aufhören zu rauchen und auch wenn das nicht gelingt
ich mag mich ich bin dick
ich bin klein
ich bin rund

Aus dem Niederländischen von Gregor Seferens

Naar de bergen kijken

荷兰文 | Dirk van Bastelaere

Wanneer de Zwitserse avond valt,
loert in het tegenlicht, achter het waaiende wit van gordijnen
de berg.

Zijn blik is het slijm
in het hart van de dingen
dat ons opjaagt, opgejaagd hart.

Het is geruis
van graniet
dat heimelijk door onze beschouwingen schuift.

Het woont in een hand
die als schaduw
zich over de buigende rug werpt van een man die zijn kinderen
glimlachend instopt of, laat aan zijn tekentafel,
nog een glimp van de wereld ontwerpt.

Als je ooit naar een berg hebt gekeken,
kijken de bergen voor altijd terug,
al is dat een mistflard, de klank van een koebel,
het bergpuin dat in de morene
onze aandacht verdeelt.

© beim Verlag
from: Hartswedervaren
Amsterdam: Atlas, 2000
Audio production: het beschrijf, Brüssel 2002

Die Berge betrachten

德文

Wenn der Schweizer Abend kommt,
lauert im Gegenlicht, hinter dem wehenden Weiß von Gardinen
der Berg.

Sein Blick ist der Schleim
im Herz der Dinge,
das uns hetzt, gehetztes Herz.

Es ist das Geräusch
von Granit,
das sich heimlich durch unsere Betrachtungen schiebt.

Es wohnt in einer Hand,
die als Schatten
sich auf den bückenden Rücken eines Mannes wirft, der seine Kinder
lächelnd zudeckt oder, spätabends an seinem Zeichentisch,
noch einen Zipfel der Welt entwirft.

Wenn man jemals einen Berg betrachtet hat,
schauen die Berge auf ewig zurück,
auch wenn es nur ein Nebelfetzen ist, der Klang einer Kuhglocke,
das Geröll, das in der Moräne
unsere Aufmerksamkeit streut.

Aus dem Niederländischen von Gregor Seferens
<br>Copyright beim Übersetzer

Fabels van het Heilig Hart

荷兰文 | Dirk van Bastelaere

1)

In die dagen werd er gefietst in de bergen. Er werd geklommen,
gedaald. Er bestond een grote honger naar meer en zolang ze in
hun kreunende harslucht een blik op de smetteloosheid van de
bergtop beletten, vertegenwoordigen pijnbomen ten overvloede die
problematiek. Boven de boomgrens, daar voelt men zich vrij.

Trekkend over een rotspad trapte Jezus
voortdurend in de zoom van zijn kleed.

Hij had de bevoorradingsposten gemist. Was de enige fietser te
voet. De wind reet zijn gewaden aan flarden. In zijn haar doolde
de bliksem rond. Wij waren allemaal
een andere kant opgereden.

Toen hij de kale, besneeuwde top had bereikt, draaide Jezus zich
verbouwereerd om. Geen hofstede. Geen oord van gevoel. Geen
krachtige, ascetische vogels. Nooit had iemand hem meer
ontgoocheld dan Rilke.

Op dat moment zag Jezus het witte gebit van zijn Vader
flitsen in de vallei. Bij wijze van boodschap vormden Diens
tanden de woorden 'YOU SUCK'.

Haveloos als de staat van zijn uitverkiezing
trok Jezus, in de witte, marmeren glorie
van zijn gestalte twee ribben uiteen en toonde, terwijl het bloed
uit zijn borstkas kolkte als een modderstroom die een bergdorp
verwoest, zijn Heilig Hart aan de tv-kijkende natie.

Wij zagen de grinta van een kind dat zijn leven lang door riolen
kruipt.

Dit was geen Jezus. Dit was niet de Jezus van de Corcovado. Niet
de Sprekende Lieveheer.

Dit was een berg die uit zijn bergzijn barstte.

© Atlas 2000
from: Hartswedervaren
Amsterdam: Atlas, 2000
Audio production: het beschrijf, Brüssel 2002

Fabeln vom Heiligen Herzen

德文

1)

Zu dieser Zeit fuhr man in den Bergen. Es ging bergauf und bergab.
Man hatte großen Hunger nach mehr, und solange sie in ihrem ächzenden
Harzduft einen Blick auf die Makellosigkeit des Gipfels verwehrten,
vergegenwärtigen Pinien überdeutlich das Problem. Jenseits der
Baumgrenze, muß die Freiheit wohl grenzenlos sein

Über einen Felsweg ziehend, trat Jesus
fortwährend in den Saum seines Gewands.

Er hatte die Verpflegungsstellen verpaßt. War der einzige Radfahrer zu Fuß. Der
Wind riß seine Gewänder in Fetzen. In seinem Haar irrte der Blitz umher.
Wir waren alle
in eine andere Richtung gefahren.

Als er den kahlen, schneebedeckten Gipfel erreicht hatte, drehte Jesus sich
fassungslos um. Kein Gehöft. Kein Ort des Gefühls. Keine kräftigen,
asketischen Vögel. Nie hatte jemand ihn mehr enttäuscht als Rilke.

In dem Moment sah Jesus das weiße Gebiß seines Vaters
aufblitzen im Tal. Als Botschaft formten Dessen Zähne die
Worte “YOU SUCK”.

Zerlumpt wie der Status seines Auserwähltseins,
zog Jesus in der weißen, marmornen Glorie
seiner Gestalt zwei Rippen auseinander und zeigte, während das Blut aus
seinem Brustkorb wallte wie eine Schlammlawine, die ein Berdorf verwüstet,
sein Heiliges Herz der fernsehenden Nation.

Wir sahen die grinta eines Kindes, das sein Leben lang durch Abflüsse kriecht.

Das war kein Jesus. Das war nicht der Jesus des Corcovado. Nicht der
Sprechende Herrgott.

Das war ein Berg, der aus seinem Bergsein platzte.

Aus dem Niederländischen von Gregor Seferens

Copyright beim Übersetzer

daar is de man

荷兰文 | Hélène Gelèns

hij noemt zijn vier namen
zijn stem tekent het land van de bloemen
de moeder de vader de heuvels van daken
de raven die cirkelend hoger en hoger zweven
zijn stem tekent de straat van de slangen
één slang opent één slang sluit de straat
een slang voor elk huis en een huis voor elke slang
(de straat is gesloten)

steel de straat steel de man
open de straat plaats zijn voetstap op wit
hij banjert door plassen verrimpelt er maan
en gitzwarte takken de slangen zien toe
de straat ligt bezaaid met scherven hij trapt
één scherf recht op de bek van een slang
zijn knerpstap verheldert klinkt luider en luider hij groeit
(sluit de straat en je verliest de man)

daar is de man
hij noemt jouw vier namen
zijn stem tekent zijn kamers: één van schapenvacht
vol teder gebabbel van haar en het kind
één zonder luiken van vuisten en rook
één lege doorwaaide van uitzicht op raven
die beurt om beurt van een gletsjertong roetsjen
(de kamers zijn gesloten)

steel de man open jouw straat plaats je voetstap op wit
je balanceert op de stoeprand je roept:
alle straten hier voeren naar zee! hij prevelt:
hier beloopt men van straten de zonzijde
je wijst omhoog de zon kleurt er de meeuwen oranje
je roept: en de zee voert naar de hemel!
open je huis toon hem je kamers
(steel zijn kamers en je verliest het spel)

hier is de man
noem zijn vier namen
steel je stem teken en speel

© Hélène Gelèns
from: niet beginnen bij het hoofd
Amsterdam: Uitgeverij 521, 2006
Audio production: 2008 Literaturwerkstatt Berlin

da ist der mann

德文

er nennt seine vier namen
seine stimme zeichnet das land der blumen
die mutter den vater die hügel der dächer
die raben die kreisend höher und höher schweben
seine stimme zeichnet die straße der schlangen
eine schlange öffnet eine schlange schließt die straße
eine schlange vor jedem haus und ein haus vor jeder schlange
(die straße ist geschlossen)

stiehl die straße stiehl den mann
öffne die straße stell seinen schritt auf weiß
er tigert durch pfützen zerkräuselt dort mond
und pechschwarze zweige die schlangen schaun zu
die straße ist mit scherben besät er tritt
eine scherbe genau gegen das maul einer schlange
sein knirschschritt wird heller klingt lauter und lauter er wächst
(schließ die straße und du verlierst den mann)

da ist der mann
er nennt deine vier namen
seine stimme zeichnet seine zimmer: eins von schaffell
voll zärtlichem brabbeln von ihr und dem kind
eins ohne läden von fäusten und rauch
ein leeres durchwehtes von ausblick auf raben
die abwechselnd von einer gletscherzunge rutschen
(die zimmer sind geschlossen)

stiehl den mann öffne deine straße stell deinen schritt auf weiß
du balancierst auf dem gehsteigrand du rufst:
alle straßen gehen hier zum meer! er murmelt:
hier begeht man straßen auf der sonnenseite
du zeigst hinauf die sonne färbt die möwen dort orange
du rufst: und das meer führt rauf zum himmel!
öffne dein haus zeig ihm die zimmer
(stiehl seine zimmer und du verlierst das spiel)

hier ist der mann
nenn seine vier namen
stiehl deine stimme zeichne und spiel

Aus dem Niederländischen von Gregor Seferens

DAAAG

荷兰文 | K. Michel

zolang ik er niet geweest ben
voel ik me niet geroepen
over het hiernamaals
iets substantieels te beweren
dat is een twee is dat
alles in de ruimte een achterzijde
heeft in de tijd alles een erna
de deur gaat dicht wordt muur
wordt huis wordt tuin weg na de punt
begint het wit van de volgende zin
anders dan zo - in begrippenparen -
denken wil maar niet lukken
echte eindes kennen we niet het is
de schuld van de seizoenen want altijd
wonderlijk anders helemaal hetzelfde
(dachten de eerste ex-apen) een slome
regelmaat die verwachtingen wekt
dat was drie en ten vierde
wil ik bij deze Eddy en Gerard
Wout en tante Riet de groeten doen
ten leste moet me van het hart
dat het hele begrip me nog het meest
doet denken aan een verkeersbord
(op een kruising bij Han-sur-Lesse)
met twee forse bazige pijlen
onder die naar links
staat toutes directions
onder die naar rechts wijst
autres directions

© Michel Kuijpers
Audio production: 2007, Literaturwerkstatt Berlin

Taaag

德文

solange ich nicht dort war
fühle ich mich nicht berufen
über das Jenseits
etwas Substantielles zu sage
erstens das und zweitens
hat alles im Raum eine Rückseite
hat alles in der Zeit ein Davor und Danach
die Tür geht zu wird Mauer
wird Haus wird Garten Weg nach dem Punkt
beginnt das Weiß des nächsten Satzes
anders als so – in Begriffspaaren –
denken, geht einfach nicht
echte Enden kennen wir nicht
daran sind die Jahreszeiten schuld denn immer
wundersam anders vollkommen gleich
(dachten die ersten Ex-Affen) ein träges
Regelmaß das Erwartungen weckt
das war drittens und viertens
möchte ich bei der Gelegenheit Eddy und Gerard
Wout und Tante Riet sehr herzlich grüßen
und schließlich muß mir noch vom Herzen
daß der Begriff mich noch am ehesten
erinnert an ein Verkehrsschild
(an einer Kreuzung bei Han-sur-Lesse)
mit zwei großen bestimmenden Pfeilen
unter dem nach links
steht tout directions
unter dem, der nach rechts zeigt
autres direction

Aus dem Niederländischen von Gregor Seferens