Effange Protus Esuka 
Translator

on Lyrikline: 1 poems translated

from: 威尔士文 to: 都阿拉文

Original

Translation

Y tŷ hwn

威尔士文 | Ifor ap Glyn

‘If we want Wales, we will have to make Wales’     

(Gwyn Alf Williams)

Daeth gwanwyn yn hwyr i’n gwlad;
y gaea wedi cloi ein huchelgais
a gwydro ein dyheadau,
cyn y dadmer mawr,
a barodd i’r gwteri garglo
a’r landeri garlamu.
 
Boed felly, haul, ar y tŷ hwn heddiw;
dyma bair ein dadeni; a llwyfan i’n llais;
lle canwn ein gweledigaeth i fodolaeth...
 
A down yma o sawl cwmwd, megis cynt – 
wrth droedio’r llwybr dreiniog cul
sydd â gwlan fel trimins Dolig ar ei hyd;
neu wrth heidio lawr y lôn wleb
sy’n ddrych i sglein yr awyr – 
down yma, i gyffwrdd  â’r gorwel
a’i blygu at iws gwlad.
 
Ac wrth ddynesu
o’n cymoedd a’n mynyddoedd
at ein dinas barhaus,
 
diolchwn nad oes tyllau bwledi
ym mhileri’r tŷ hwn,
dim ond cwmwl tystion wrth ein cefn
ym mhob plwraliaeth barn.
 
Ac wrth gael ein tywys 
i gynteddau’r tŷ,
boed angerdd i’n trafod
a phwyll ymhob cymod;
 
boed i anodd ddod yn syml,
a’r heriol ddod yn hwyl;
a boed i ni gofio’r wireb hon beunydd:
‘cynt y cyferfydd dau ddyn
na dau fynydd'

"Y tŷ hwn" - ar achlysur agor sesiwn newydd Senedd Cymru, Mehefin 2016

© Ifor ap Glyn
from: Waliau'n Can
Gwasg Carreg Gwalch, 2011
Audio production: Wales Literature Exchange

Ene Ndawo

都阿拉文

Yokpè e mà tⱷlɛ lì jaa o ekòmè ya arzu
Ehvùvà e mà limirzɛ e nyͻηgi
Rzìi ji ika mͻηgɛlɛ ma arzu o ngèlèma
Ndèηgàna hwe jeelihwe e tͻndɛ ndɛnɛ
Ema, e ma hvùηguwa merzekàrzeka
Rzìi melòlò me kùuwà
 
O èηgànɛlɛ rzͻ, inyɛ igbe i hvanyè gbamù
O tenì yà ene ndawo yawonò
Ene  ètawo ya hwè yahwèlì hwe  arzu,
Èki ema jembèya hwe ɛnelì, o lì hwɛ...
Ju uwɛlɛlɛi rzayi-rzayi ja hwèki
Hwe ndùndùmèlì, naa mòlòmɛ
I laalì lìtàηga la hwèwùle hwè koͻli,
Ema hwe rzenjohwahwi naa mohweyà
Mo lì hwàtu la ngàndò
Rzi e ngindi yͻndͻ o njiya ema e titi,
Ema e uηmɛlɛ ηmaye mo liyɛni la liwòhwɛ la ηmànyu
 
I jelì anù, o lì lɛmbɛ hwetàneli hwe lirzukula rze
Rzi i hwe nina o gbaamù wo irzͻ hwa arzɛ 
Ndeηgànɛlɛ  na oma irzͻ 
Ju uwɛlɛlɛyi o hwàηga na i hvàko ja arzu
O lì tombà o mbowa ndɛnɛ ya arzu ya lirzuku,
I ngbeli jeka ema o rza enje tͻ
 
Mahvͻndi ma hwewͻn ì
O mawondi ma ene ndawo
Lì aka tɛ lìmbak la imboηgi
Ema hwa o jowombɛ,
O tenì yà màlòkɛ ma arzu ma hwe hwɛɛmɛ
Ndèηgànɛlɛ,  na oma irzͻ i timbahwi
O tenì yà hwelùkù hwe ene ndawo,
Inyɛ hweyohwelihwe arzu,
Hwe ohvè morzimbͻ
O gbaηgo  wo lì arzàηganɛ
Inyɛ, "gbambi" wo lͻkͻmèyà
Ndeηgàna irzͻ i lalowe wunya tɛ nanù ema:
"ηmanà mbͻ hwàto hwahwakɛ ndi  hwa o taneya,
Rzzeketɛ hvako ihwakɛ.


Translation into Mokpwe, a language of the Duala dialect cluster
spoken in Cameroon which belongs to the Bantu language family.

Translation: Effange Protus Esuka