Christian Schloyer 
Translator

on Lyrikline: 5 poems translated

from: 荷兰文 to: 德文

Original

Translation

[O, sage]

荷兰文 | Thomas Möhlmann

O, sage, wie heilt man sich von der Ironie, vom Blick,
der sieht, aber nicht durchdringt; sage, wie heilt man sich
vom Schweigen.

- Adam Zagajewski


Ziet ze er niet prachtig uit, deze verdwijnende wereld
de afgesleten hoeken, het zachtgeworden vierkant
zelfs als je wilde haalde je je tong er niet aan open
het veilige doosje dat je wang geworden is, werkelijkheid:

ik vroeg mijn moeder ongeschonden uit haar boom te komen
mijn vader na jaren eindelijk zijn tanden eens te laten zien
mijn vrienden de andere kant op te kijken, mijn liefste
de wekker alvast op 7.21 te zetten en nam me stellig voor

liederlijk te grienen in de aanwezigheid van onbekenden
in een uitgesproken modern gebouw, mijn hartslag
en de toekomst kort te laten haperen.

(Toen ik dit aan de buurman vertelde, kon die er wel
om lachen.)

© Thomas Möhlmann
from: unpublished
Audio production: 2008 Literaturwerkstatt Berlin

[O, sage]

德文

O, sage, wie heilt man sich von der Ironie, vom Blick,
der sieht, aber nicht durchdringt; sage, wie heilt man sich
vom Schweigen.

- Adam Zagajewski -


Sieht sie nicht herrlich aus, die verschwindende Welt
die abgeschliffenen Ecken, das stumpfgewordene Quadrat
selbst wenn man wollte, man riss sich die Zunge daran nicht auf
die sichere Schachtel, die deine Wange jetzt ist, Wirklichkeit:

ich bat meine Mutter, unversehrt von ihrem Baum zu klettern
meinen Vater, nach Jahren endlich mal Zähne zu zeigen
meine Freunde, wo anders hin zu schauen, meine Liebste
den Wecker schon mal auf 7:21 zu stellen, und nahm mir fest vor

fürchterlich zu heulen im Beisein Unbekannter
in einem ausgesprochen modernen Gebäude, meinen Herzschlag
und die Zukunft kurz stocken zu lassen.

(Als ich dies meinem Nachbarn erzählte, konnte der durchaus
darüber lachen.)

Deutsche Fassung von Christian Schloyer, auf Basis einer Rohübersetzung von Gregor Seferens.
Die Übersetzung entstand im Rahmen des Übersetzungsworkshops Verstransfer 2008

21 januari

荷兰文 | Thomas Möhlmann

Vanavond wordt er gedanst, de straten
liepen onder water. In het enige hotel

dat nog voldoende kaarsen heeft
zullen de gasten dansen, paren
die elkaar wie weet daarna en waar

in welke kamer. Vanmiddag kwam ik aan
met de voorlopig laatste trein, het is onduidelijk
wanneer men het verkeer hervat, maar vanavond

wordt er gedanst, terwijl jij er niet bent
terwijl de elektriciteit er niet is, de stad
een gracht, de lounge een wachtkamer is

zullen we dansen, want dat staat op het bord
want het regent, regent en de gasten
dansen loom en droog hun cha-cha-cha.

© Thomas Möhlmann
from: De vloeibare jongen
Prometheus, 2005
Audio production: 2008 Literaturwerkstatt Berlin

21. Januar

德文

Heut Abend wird getanzt, die Straßen
stehen unter Wasser. Im einzigen Hotel

das noch genügend Kerzen hat
werden die Gäste tanzen, Paare
die sich wer weiß danach und wo

in welchem Zimmer. Heut Mittag kam ich an
mit dem vorläufig letzten Zug, keiner weiß
wann wieder Züge gehn, doch heut abend

wird getanzt, und du bist nicht da
und Strom ist keiner da, die Stadt
eine Gracht, die Lounge ein Wartezimmer

wir werden tanzen, denn das steht auf dem Schild
denn es regnet, regnet und die Gäste
tanzen träg und trocken ihren Cha-Cha-Cha.

Deutsche Fassung von Christian Schloyer, auf Basis einer Rohübersetzung von Gregor Seferens.
Die Übersetzung entstand im Rahmen des Übersetzungsworkshops Verstransfer 2008

Voorraad

荷兰文 | Thomas Möhlmann

Op de ene ochtend gebeurt het ene, op de andere
het volgende, er gaan uren voorbij zonder dat ik

aan je denk de laatste tijd, ik raap ze tussen de dagen
op en plak ze in met uiterste zorgvuldigheid. Als
ik een week bijeen heb, verspil ik geen moment meer
en zoek ik glinsterend inpakpapier voor je uit. Dit dus

gaat aan ons voorbij, elke morgen voor de eerste koffie
een seconde zonder gedachten, een weg zonder wielen
nog, het strelen van je eigen huid voor je weet dat je het
zelf bent, een kus op je eigen linkerschouder, ergens

anders waren je lippen naar op zoek, iemand anders
draagt de blos die jij had willen kweken maar je richt
je nieuw en sterk weer op, een nacht die je niet lustte
achterlatend, onaangebroken tijd tegemoet.

© Thomas Möhlmann
from: unpublished
Audio production: 2008 Literaturwerkstatt Berlin

Vorrat

德文

An einem Morgen geschieht das, an einem anderen
das Folgende, es vergehen Stunden, ohne dass ich

an dich denk in letzter Zeit, ich les sie zwischen den Tagen
auf und kleb sie mit größter Sorgfalt ein. Wenn
ich eine Woche beisammen hab, verschwend ich keinen Augenblick
und such glitzerndes Packpapier für dich aus. Das also

geht an uns vorbei, jeden Morgen vor dem ersten Kaffee
eine Sekunden ohne Gedanken, eine Schnellstraße, unbefahren
noch, das Streicheln der eigenen Haut, bevor du merkst, dass du
es bist, ein Kuss auf die eigene Schulter, nach etwas

anderem waren deine Lippen auf der Suche, jemand anders
trägt die Röte, die du erzeugen wolltest, doch du richtest
dich neu und stark wieder auf, lässt eine Nacht, die dich nicht mochte
links liegen, der unangebrochenen Zeit entgegen.

Deutsche Fassung von Christian Schloyer, auf Basis einer Rohübersetzung von Gregor Seferens.
Die Übersetzung entstand im Rahmen des Übersetzungsworkshops Verstransfer 2008

Roza zegt

荷兰文 | Thomas Möhlmann

Roza zegt dat de heuvels paarden zijn
dat hun manen vleugels zijn en dat
ze als ze slaapt in deftige vachten boven
vergaderen en laten noteren hoe
het verder met haar moet.

Ze zegt dat de nacht op haar vader lijkt
dat zijn macht tot de sterren reikt en dat
terwijl ze slaapt het bed bij haar naar
binnen kijkt en alle meubels spreken
schande van de dingen die ze droomt.

Dat iedereen altijd vergeet hoe ze heet
dat ze stiekem scherpe dingen eet, dat
het ’s ochtends soms een half uur douchen
duurt voordat ze pap kan zeggen, dat
zegt Roza zonder te lachen.

© Thomas Möhlmann
from: De vloeibare jongen
Prometheus, 2005
Audio production: 2008 Literaturwerkstatt Berlin

Rosa sagt

德文

Rosa sagt, dass die Hügel Pferde sind
dass deren Mähnen Flügel sind und dass
sie, wenn sie schläft, in maßgefertigten Fellen oben
beraten und aufschreiben lassen, wie
es weiter geht mit ihr.

Sie sagt, dass die Nacht ihrem Vater gleicht
dass seine Macht zu den Sternen reicht und dass
im Schlaf das Bett sich wie ein Späher
in sie schleicht und alle Möbel sich
empören über die Dinge die sie träumt.

Dass immer jeder vergisst, wer sie ist
dass sie heimlich scharfe Sachen isst, dass
es morgens mal ne halbe Stunde Duschen
braucht, bis sie Paps sagen kann, das
sagt Rosa ohne zu lachen.

Deutsche Fassung von Christian Schloyer, auf Basis einer Rohübersetzung von Gregor Seferens.
Die Übersetzung entstand im Rahmen des Übersetzungsworkshops Verstransfer 2008

Een ongemerkt vertrek

荷兰文 | Thomas Möhlmann

Loop deze kamer blootsvoets in
en laat alle moed niet plotseling
maar stap voor stap varen

met de bestgeklede damesbedaardheid
van wie dagelijks alleen de meest vergeelde
foto’s kust, met de voorzichtigheid

van een geoefend goudvissenredder
jukbeenstreler, pleisterverwijderaar
loop licht en lang genoeg de witte muren

langs om te vergeten waarvandaan en wacht
tot eindelijk het ei zacht uiteenvalt, de kip
stikt, de adem ontnomen is aan ieder
eventueel begin.

© Thomas Möhlmann
from: De vloeibare jongen
Prometheus, 2005
Audio production: 2008 Literaturwerkstatt Berlin

Ein unbemerkter Ausgang

德文

Betritt dieses Zimmer barfuß
und lass allen Mut nicht plötzlich
sondern Schritt für Schritt fahren

mit der bestangezogenen Damenbedächtigkeit
von einem, der täglich nur die allervergilbtesten
Fotos küsst, mit der Behutsamkeit

eines geübten Goldfischretters
Jochbeinstreichlers, Pflasterentferners
lauf leicht und lang genug an den weißen Mauern

entlang, um zu vergessen, woher, und warte
bis endlich das Ei weich auseinanderfällt, das Huhn
erstickt, der Atem genommen ist jedem
eventuellen Beginn.

Deutsche Fassung von Christian Schloyer, auf Basis einer Rohübersetzung von Gregor Seferens.
Die Übersetzung entstand im Rahmen des Übersetzungsworkshops Verstransfer 2008