Eduard Velasco 
Translator

on Lyrikline: 3 poems translated

from: 加泰罗尼亚文 to: 加利西亚文

Original

Translation

Ruderal

加泰罗尼亚文 | Anna Gual

Reneix la menudesa
de l’ínfim.

Reposa al costat de la carretera,
a la riba del bloqueig mental.

Quina determinació,
la de la petita planta que creix a la cuneta,
incomodant el ciment que l’escanya.

Rupestre fins al moll de l’os,
em desvisc per intimar
amb aquesta planta,
per animar-la a no decaure,
per copiar-li el gest guanyador.

Unes semblances
inventades.

Un impuls vegetal que ja és meu.

from: Molsa
AdiA Edicions, 2016
Audio production: Radio Vilafranca

Ruderal

加利西亚文

Renace a miudeza
do ínfimo.

Repousa ao lado da estrada,
na ribeira do bloqueo mental.
Que determinación,
a da pequena planta que medra na cuneta,
incomodando o cemento que a esgana.

Rupestre ata a cerna dos ósos,
desvívome por intimar
con esta planta,
para a animar a non decaer,
para lle copiar o aceno gañador.

Unhas semellanzas
inventadas.

Un impulso vexetal que xa é meu.

Traducido por Eduard Velasco

L'hivernar de l'ós

加泰罗尼亚文 | Anna Gual

Em vaig enamorar
del cordó umbilical.

Em donava els requeriments,
me’ls oferia a la boca.

Ara visc en l’enyor perpetu
de totes les vides
a què m’hauria pogut amarrar
amb aquell conducte
de carn i visions.

La meva mare
encara no sap
de les pintures rupestres
que li vaig dibuixar
a la paret uterina.

from: El tubercle
3i4 Edicions, 2016
Audio production: Radio Vilafranca

A hibernación do oso

加利西亚文

Namorei
do cordón umbilical.

Dábame os requirimentos,
ofrecíamos na boca.

Agora vivo na saudade perpetua
de todas as vidas
ás que me tería podido amarrar
con aquel conduto
de carne e visións.

A miña nai
aínda non sabe
das pinturas rupestres
que lle debuxei
na parede uterina.

Traducido por Eduard Velasco

Hipertensió

加泰罗尼亚文 | Anna Gual

La pressió

sempre ha estat elevada
al nivell en el que em moc.

Perquè si no arrisco no visc
i si no visc no té sentit escriure
i com viure sense escriure?

Així que la pressió
sempre ha estat elevada
al nivell en el que em moc,
perquè vull escriure, i no hi ha escrit sincer
sense que el cap del que escriu
exploti.

I per això tot el que faig
és a pressió i porta problemes,
perquè els problemes
són moviment, són lluita, són motor.

I per això tot el que faig
és a pressió i porta problemes,
perquè els problemes són inspiració.

I el viure surant
que se’l quedi un altre, que jo vull
menjar terrossos de terra.

I la cuirassa transparent
que la vesteixi un altre, que jo vull
enganxar-me
els dits a cada porta,
que jo vull entrar a un tornado i donar voltes
i tirar-me a un riu cabalós
i que se m’emporti.

La probabilitat de quedar-m’hi
sempre ha estat elevada
al nivell en el que em moc,
perquè si vull escriure he de viure i no patir
per si se’m para el cor.

from: Implosions
LaBreu Edicions, 2008
Audio production: Radio Vilafranca

Hipertensión

加利西亚文

A presión
sempre foi elevada
no nivel no que me movo.
Porque se non arrisco non vivo
e se non vivo non ten sentido escribir
e como vivir sen escribir?
Así que a presión
sempre foi elevada
no nivel no que me movo,
porque quero escribir, e non hai escrito sincero
sen que a cabeza do que escribe
estoupe.
E por iso todo o que fago
é a presión e trae problemas,
porque os problemas
son movemento, son loita, son motor.
E por iso todo o que fago
é a presión e trae problemas,
porque os problemas son inspiración.
E que quede outro
co vivir aboiando, que eu quero
comer terróns de terra.
E a coiraza transparente
que a vista outro, que eu quero
trillar
os dedos en cada porta,
que eu quero entrar nun tornado e dar voltas
e tirarme a un río caudaloso
e que me leve.
A probabilidade de quedarme nel
sempre foi elevada
no nivel no que me movo,
porque se quero escribir teño que vivir e non sufrir
por se se me para o corazón.

Traducido por Eduard Velasco