Jordi Lladó 
Translator

on Lyrikline: 10 poems translated

from: 加泰罗尼亚文 to: 西班牙文

Original

Translation

Efectes

加泰罗尼亚文 | Anna Gual

No és a la nit sinó al capvespre,
a l’hora blava, quan deu mil ocells
a la renglera d’un cable elèctric
es posen d’acord i aguanten l’alè,
apreten les ales i se’ls dispara
el batec, la sang de les potes els bull
i calculen quants nusos té el vent,
com si fos el primer cop, com si fos
el darrer, i es repeteixen per dins
estem
a punt
a punt
a punt
per travessar el cel i creuar el continent.

La força de l’impuls
reverbera el fil metàl·lic,
fa baixar
per uns segons
la intensitat
de les bombetes.

Ningú entén el per què.

from: L'ésser solar
Lleonard Muntaner , 2013
Audio production: Radio Vilafranca

Efectos

西班牙文

No es en la noche, sino al atardecer,
en la hora azul, cuando diez mil pájaros
en la hilera de un cable eléctrico
se ponen de acuerdo y aguantan el aliento, 
aprietan las alas y se les dispara 
el latido, la sangre de las patas les hierve
y calculan cuantos nudos tiene el viento,
como si fuera la primera vez, como si fuera
la última, y se repiten por dentro
estamos
a punto,
a punto
a punto
para cruzar el cielo y cruzar el continente.

La fuerza del impulso
reverbera el hilo metálico,
hace bajar
por unos segundos
la intensidad
de las bombillas.

Nadie entiende el porqué.

Traducido por Jordi Lladó

Adults

加泰罗尼亚文 | Anna Gual

Comptabilitzats:

51 secrets incrustats a les taquetes
microscòpiques de les pupil·les,
8 decepcions surant a la superfície
remoguda de la glàndula llagrimal,
14 mentides retingudes a la capa
rugosa de la llengua, amb la saliva,
27 pecats amagats a la penombra
que habita la intersecció de la carn.

Som la brutalitat del bastó
d’un cec que pel passeig es troba
un altre cec, i el fa caure.

from: L'ésser solar
Lleonard Muntaner, 2013
Audio production: Radio Vilafranca

Adultos

西班牙文

Contabilizados:

51 secretos incrustados en las manchas
microscópicas de las pupilas,
8 decepciones flotando en la superficie
removida de la glándula lagrimal,
14 mentiras retenidas en la capa
rugosa de la lengua, con la saliva,
27 pecados escondidos en la penumbra
que habita la intersección de la carne.

Somos la brutalidad del bastón
de un ciego que paseando se encuentra
a otro ciego, y lo hace caer.

Traducido por Jordi Lladó

Brots

加泰罗尼亚文 | Anna Gual

Entre lletra i lletra
hi neix un munt d’herba
que no penso tallar.

He tornat a desenterrar significats,
a tensar les paraules ajuntant-les.

Mira’m com contemplo,
com em cruix el cos
només en l’acte de mirar.

Estirar les definicions
com qui estira els ossos
en el moment de llevar-se.

Allargar els sons
perquè t’arribin les ones
ara que ets totes les cases,
tots els rebosts,
tots els refugis nuclears.

Deixa de repetir en veu baixa
que no em vols al costat del llit
si escric així, que et sento.

Les coses no són el que semblen ser,
sinó tota la resta.

from: L'ésser solar
Lleonard Muntaner, 2013
Audio production: Radio Vilafranca

Brotes

西班牙文

Entre letra y letra
nace un montón de hierba 
que no pienso cortar.

He vuelto a desenterrar significados,
a tensar las palabras juntándolas.

Mírame como contemplo, 
como me cruje el cuerpo 
solo en el acto de mirar.

Tirar de las definiciones 
como quien se estira los huesos 
en el momento de levantarse.

Alargar los sonidos
para que te lleguen las ondas
ahora que eres todas las casas,
todas las despensas,
todos los refugios nucleares.

Deja de repetir en voz baja
que no me quieres al lado de la cama
si escribo así, que te oigo.

Las cosas no son lo que parecen ser,
sino todo el resto.

Traducido por Jordi Lladó

Inundació

加泰罗尼亚文 | Anna Gual

I si no la veig? I si m’enfonso
abans que la vegi?
Què faig, eh, què faig? Obro els ulls
i que m’entri l’aigua pels forats?

Jo m’enfonso i no la veig.
Et ben juro que no la veig.

I això s’inunda, això va
cap avall com una mala cosa
i no la veig,
em pots ben creure que no la veig.

Moc els braços
però l’aigua m’absorbeix
i no la veig
i no la veig
i no la veig i m’absorbeix.

I digue’m,
què he de fer si no m’espera
i decideix no aparèixer
i decideix aparèixer quan jo ja no la veig?

I és que això és el que passa
i és que no hi és
o no la veig i sí que hi és i molt m’enganya.

Obro la boca i que m’entri l’aigua
i si hi és
i és que no la veig
que vingui a treure’m
del mar negre,
que vingui a obrir-me
les costelles,
que em xucli l’aigua
dels pulmons.

Si hi és a temps, si apareix.

from: Implosions
LaBreu Edicions, 2008
Audio production: Radio Vilafranca

Inundación

西班牙文

¿Y si no la veo? ¿Y si me hundo
antes de que la vea?
¿Qué hago, eh, qué hago? ¿Abro los ojos
y que me entre el agua por los orificios?

Yo me hundo y no la veo. 
Te bien juro que no la veo.

Y esto se inunda, esto va 
hacia abajo con rapidez
y no la veo,
me puedes creer bien que no la veo.

Muevo los brazos
pero el agua me absorbe
y no la veo
y no la veo
y no la veo y me absorbe.

Y dime,
¿qué debo hacer si no me espera
y decide no aparecer
y decide aparecer cuando yo ya no la veo?

Y es que esto es lo que pasa
y es que no está
o no la veo y sí que está y mucho me engaña.

Abro la boca y que me entre el agua
y si está
y no la veo,
que venga a sacarme
del mar negro,
que venga a abrime 
las costillas,
que me succione el agua 
de los pulmones.

Si está aun a tiempo, si aparece.

Traducido por Jordi Lladó

Ruderal

加泰罗尼亚文 | Anna Gual

Reneix la menudesa
de l’ínfim.

Reposa al costat de la carretera,
a la riba del bloqueig mental.

Quina determinació,
la de la petita planta que creix a la cuneta,
incomodant el ciment que l’escanya.

Rupestre fins al moll de l’os,
em desvisc per intimar
amb aquesta planta,
per animar-la a no decaure,
per copiar-li el gest guanyador.

Unes semblances
inventades.

Un impuls vegetal que ja és meu.

from: Molsa
AdiA Edicions, 2016
Audio production: Radio Vilafranca

Ruderal

西班牙文

Renace la pequeñez 
de lo ínfimo.

Reposa junto a la carretera,
en la orilla del bloqueo mental.

Qué determinación
la de la pequeña planta que crece en
la cuneta,
Incomodando al cemento que la ahoga.

Rupestre hasta los tuétanos
me desvivo para intimar
con esta planta
animarla a no decaer
para copiarle el gesto ganador.

Unas semejanzas
inventadas.

Un impulso vegetal que ya es mío.

Traducido por Jordi Lladó

S'ha de fer un forat

加泰罗尼亚文 | Anna Gual

Agafo una pala i un rasclet
i començo a cavar cap avall,
trencant primer les rajoles,
esmicolant després el ciment
i la terra que el sosté i totes
les pedres que trobo les deso
a les butxaques per si
tot d’una visc una esllavissada
i cal fer un mur i esperar
que la cosa es calmi.

No vull pensar
on arribaré ni quan tardaré
ni si al final hi trobaré
algú cavant en sentit contrari.

Qui sap si xocaré,
sense tenir temps
per prevenir la col·lisió,
contra el cap d’algú
ple de fang i runa.

La veritat, pànic de xocar
contra mi,
de ser jo la pregunta i la resposta.

from: Implosions, 2008
LaBreu Edicions, 2008
Audio production: Radio Vilafranca

Hay que cavar hondo

西班牙文

Cojo una pala y un rastrillo
y empiezo a cavar hondo,
rompiendo primero las baldosas,
desmenuzando después el cemento 
y la tierra que lo sostiene y todas
les piedras que hallo las guardo
en los bolsillos por si
de golpe viviera un desprendimiento
y hubiera que hacer un muro y esperar
a que la cosa se calmara.

No quiero pensar
a dónde llegaré ni cuánto tardaré 
ni si al final me encontraré 
a alguien cavando en sentido contrario.

Quién sabe si chocaré,
sin tener tiempo
para prevenir la colisión,
contra la cabeza de alguien
lleno de barro y escombros.

La verdad, pánico de chocar
contra mí,
de ser yo misma la pregunta y la respuesta.

Traducido por Jordi Lladó

L'hivernar de l'ós

加泰罗尼亚文 | Anna Gual

Em vaig enamorar
del cordó umbilical.

Em donava els requeriments,
me’ls oferia a la boca.

Ara visc en l’enyor perpetu
de totes les vides
a què m’hauria pogut amarrar
amb aquell conducte
de carn i visions.

La meva mare
encara no sap
de les pintures rupestres
que li vaig dibuixar
a la paret uterina.

from: El tubercle
3i4 Edicions, 2016
Audio production: Radio Vilafranca

El invernar del oso

西班牙文

Me enamoré 
del cordón umbilical.

Me daba los requerimientos,
me los ofrecía en la boca.

Ahora vivo en la añoranza perpetua
de todas las vidas
a las que me habría podido amarrar
con aquel conducto
de carne y visiones.

Mi madre
aun no sabe
de las pinturas rupestres
que le dibujé
en la pared uterina.

Traducido por Jordi Lladó

Teoria del caos

加泰罗尼亚文 | Anna Gual

A la superficie
de la meva pell d’humana
hi ha restes
de saliva, petons, carícies, mossegades,
esperma,
xuclets,
talls, ferides, cops, llagues,
suor, cicatrius,
rascades, sang, crostes, blaus, lesions,
esgarrapades,
bufetades,
varius, butllofes i cremades.

No em calen ni perforacions ni tatuatges,

el meu cos
és un mapa.

from: Implosions, 2008
LaBreu Edicions, 2008
Audio production: Radio Vilafranca

Teoría del caos

西班牙文

En la superficie
de mi piel de humana
hay restos
de saliva, besos, caricias, mordiscos,
esperma,
chupetones,
cortes, heridas, golpes, llagas,
sudor, cicatrices,
rasguños, sangre, costras, cardenales, lesiones,
arañazos,
bofetadas,
varices, ampollas, quemaduras.

No necesito ni perforaciones ni tatuajes,

Mi cuerpo
es un mapa.

Traducido por Jordi Lladó

Hipertensió

加泰罗尼亚文 | Anna Gual

La pressió

sempre ha estat elevada
al nivell en el que em moc.

Perquè si no arrisco no visc
i si no visc no té sentit escriure
i com viure sense escriure?

Així que la pressió
sempre ha estat elevada
al nivell en el que em moc,
perquè vull escriure, i no hi ha escrit sincer
sense que el cap del que escriu
exploti.

I per això tot el que faig
és a pressió i porta problemes,
perquè els problemes
són moviment, són lluita, són motor.

I per això tot el que faig
és a pressió i porta problemes,
perquè els problemes són inspiració.

I el viure surant
que se’l quedi un altre, que jo vull
menjar terrossos de terra.

I la cuirassa transparent
que la vesteixi un altre, que jo vull
enganxar-me
els dits a cada porta,
que jo vull entrar a un tornado i donar voltes
i tirar-me a un riu cabalós
i que se m’emporti.

La probabilitat de quedar-m’hi
sempre ha estat elevada
al nivell en el que em moc,
perquè si vull escriure he de viure i no patir
per si se’m para el cor.

from: Implosions
LaBreu Edicions, 2008
Audio production: Radio Vilafranca

Hipertensión

西班牙文

La presión
siempre ha sido elevada
en el nivel en que me muevo.

Porque si no arriesgo no vivo
y si no vivo no cabe escribir
y ¿como vivir sin escribir?

Así que la presión
siempre ha sido elevada
el nivel en que me muevo
quiero escribir
y no hay escrito sincero
sin que la cabeza de quien escribe 
estalle.

Y por eso todo lo que hago
es a presión y conlleva problemas,
porque los problemas
son movimiento, son lucha, son motor.

Y por eso todo lo que hago
es a presión y conlleva problemas,
porque los problemas son inspiración.

Y el vivir flotando
que se lo quede otro, que yo quiero
comer tormos de tierra.

Y la coraza transparente
que la vista otro, que yo quiero
pillarme 
los dedos en cada puerta,
que quiero entrar en un tornado
y dar vueltas 
y tirarme a un río caudaloso
y que se me lleve.

La probabilidad de quedarme ahí
siempre ha sido elevada
en el nivel en que me muevo,
porque si quiero escribir 
debo vivir y no sufrir
por si el corazón se detiene.

Traducido por Jordi Lladó

Saudade

加泰罗尼亚文 | Anna Gual

El vent no fa soroll
però tu el sents
quan toca les coses.

Així, el poema.from: El tubercle
3i4 Edicions, 2016
Audio production: Radio Vilafranca

Saudade

西班牙文

El viento no hace ruido
pero tú lo oyes
cuando toca las cosas.

Así, el poema.

Traducido por Jordi Lladó