Tianai 
Translator

on Lyrikline: 1 poems translated

from: 加利西亚文 to: 中文

Original

Translation

METROFOBIA

加利西亚文 | Yolanda Castaño

Ao fondo da paisaxe, a chuvia
esvaece as nubes cun borrón.
Esta folla de ruta milita na xograresca.

Xa teño gana de partir e o meu coche é un soldado.
Non vas oíndo chifrar o seu cargamento sensible?
As estradas comarcais parecen
cadernos pautados.
Gustaríame sucar os montes cun poema ao lombo
                                      coma os viaxantes.
O meu coche é unha bala prateada con
ritmo en vez de pólvora, e eu dígolle: “Vamos!”.
Xuntos atravesamos vales, barrios de funcionarios,
as grandes explotacións eólicas
danme ganas de loitar contra os xigantes.
O meu coche mais eu entendémonos sen dicirnos nada.

Flores brancas do ibuprofeno,
o meu coche é un soldado
e eu dígolle “Vamos recitar poemas
a Monforte de Lemos!”,
e el
acompasa o seu motor ao meu rexistro,
repenica,
badalea
aínda que teña
metrofobia.

© Yolanda Castaño
from: A segunda lingua
Santiago de Compostella: PEN Clube de Galicia, 2014
Audio production: Literaturwerkstatt Berlin, 2015

格律恐惧症

中文

风景尽头,雨
用一滴墨点模糊云。
行吟诗人这页军事路线。
 
我想出发,车是士兵。
听见吗?感应的轿厢吹起口哨。
地区公路像
五线谱本。
我喜欢割犁山脉,把一首诗背在肩上
像旅行者一样。
我的车是一枚炮弹,镀上
韵律而非火药,我对它说:“出发!”。
我们一起穿过山谷,政府区,
高耸的风力设备
让我想和巨人大战。
我的车与我不说什么也能互相理解。
 
布洛芬的白花
我的车是士兵
我对它说:“我们来朗诵诗歌
给蒙福尔特·德·莱莫斯*!”
而它
用发动机搭配我的音域,
敲敲打打,
叮叮当当,
尽管它有
格律恐惧症。


____

 译注:

*蒙福尔特·德·莱莫斯,西班牙西北角加利西亚自治区卢戈省附近城市。

Translated by Tianai