Milena Makarova 
Translator

on Lyrikline: 5 poems translated

from: 拉脱维亚文 to: 俄文

Original

Translation

Bezpiederīgie (3.)

拉脱维亚文 | Liāna Langa

Tu saki man - vasara? Beidz! Pārāk daudz kaistošu miesu, glāžaini
pelēkas gaismas uz plakstiņiem, pūstošu meloņu smakas. Varbūt
uz kino, didam, didam? Dipadī, dapadā, varbūt uz Antarktīdu?
Nedusmo. Bēgšana dziedē, bet tikai uz noteiktu laiku, kamēr vien
asinis melnē un medūzu slāņos sagulst smilšu pulksteņu traukos.

Pēc tam, kā tu zini, smilts atgriežas mūsos, lai vergotu tālāk.

Kurš pateiks, kurp lai mēs dodamies? Ielas, tās aizvedīs tālāk
par pašu itin kā drošajiem soļiem. Asfalta graudainie paklāji ieaudīs
sevī zemu jo zemu nodurtu skatienu ģērboņus, gājēju muskuļu
saspringto gaismu, tušu, ko izlaista ēnas. Pilsēta vārtīsies
karsonī, pilsoņiem lūdzot, lai dakteri izsauc.

Matu cirtās ap friziera papēžiem, tikko kā nopirktos zīdaiņu
ratiņos, skatienos, kuri sastopas pēkšņi un samilst kā tūska,
tur dzīvo laiks. Kurš pateiks mums priekšā, kurp doties?

Kādā tveicīgā pēcpusdienā tirgū no letes miesnieka
sniegbaltais elkonis smilšu pulksteni nejauši nogrūž.

Plānās lauskas uzšķērž vasaras sulīgās vēnas.

Tagad tu redzi, kā jaunas atskaņas dzimst -

vājredzīgs onkulis diedziņā pasauli tur,
piecgadīgs Volfgangs diriģē putekšņu baletu,
dzērves dzērvēnus baro,
rūda top rūda.

© Liāna Langa
from: Antenu burtnīca
Rīga: Neputns, 2006
ISBN: 9984-729-78-8
Audio production: Latvijas Literatūras centrs

Безродные

俄文

Ты говоришь мне - лето? Брось! Слишком много пылающей плоти,
стеклянно-серого света на веках, запаха дынь гниющих.
Может в кино, тарам-дидам? Может быть, в Антарктиду?
Не сердись. Бегство лечит, но только на время, пока черная кровь
слоями медуз ложится в песочных часах.

Потом, как ты знаешь, песок возвращается в нас, чтобы рабствовать
дальше.

Кто скажет, куда мы идем? Улицы, те заведут дальше самых смелых
шагов. Асфальт растворяет в себе гербы опущенных взглядов, свет
напряженный движений прохожих, тушь, что тенями расплескана.
Город в горячке мечется и горожан умоляет, чтоб вызвали доктора.

В локонах под каблуком парикмахера, в только что купленной
детской коляске, взглядах, что быстро встречаются и расширяются
словно отеки – время живет. Кто наперед может сказать, куда мы
идем?

В душный полдень на рынке с большого прилавка мясника локоть
белый как снег нечаянно сбросит склянку песочных часов.

Тонкие осколки вскроют сочные вены лета.

И ты видишь теперь как рождаются новые рифмы-

Полуслепой дядюшка держит на ниточке мир,
пятилетний Вольфганг дирижирует балетом пылинок,
журавль журавлят своих кормит,
руда рудою становится.

перевод: Milena Makarova. Лианa Лангa. Bещество взгляда. Maskava: Art Haus media, 2012

Bezpiederīgie (1.)

拉脱维亚文 | Liāna Langa

Es pēkšņi atmodos no dziļa miega.
Starp krūmiem mežā mana ēna klīda.
Pie miglas trauka piekļāvuši purnus,
simttūkstoš gadi valgmi kāri zīda.


Kā liela, slapja zaļās tējas lapa
man acīs debess iepeldēja, šaurums
to nebiedēja. Zvaigžņu kuģi
pie manis pieglaudās, pie vraka.


Es nezināju, ko man zvēri teiks,
un nesapratu, kādēļ viesi klusē.
Es biju tava atslēga, jauns vīns,
ko dievbijīgie melnās mucās spundē.


Kad tumsa transā dvesmoja un šķīda,
man vaibstos metot atblāzmas no citām,
vēl citām pagājībām, citām dzīvēm,
tad manī liela daļa manis mira.


Es pēkšņi atmodos no dziļa miega,
man sejā tavi krusas graudi koda.
Kāds pūces valodā man blakus teica dievs,
un bija tukša, tukša tava roka.

© Liāna Langa
from: Antenu burtnīca
Rīga: Neputns, 2006
ISBN: 9984-729-78-8
Audio production: Latvijas Literatūras centrs

Безродные

俄文

Я от глубокого вдруг пробудилась сна.
Бродила тень моя среди лесных деревьев.
Над чашею тумана наклонившись,
тысячелетья жадно пили влагу.


Как мокрый и зеленый чайный лист
в мои глаза внезапно вплыло небо.
И тесно не было. Так нежно задевали
мой остов звездные большие корабли.


И я не знала, что мне скажут звери,
И почему молчат так долго гости.
Ведь я была твоим ключом, тем новым
вином, что прячут в бочках жадные святоши.


Мрак тяжело дышал и растворялся в трансе,
в мое лицо бросая отблески другого,
другого прошлого, других существований,
и умирало то, что было мной.


Я от глубокого вдруг пробудилась сна,
лицо кусали ледяные зерна града.
На языке совы сказал мне кто-то «Бог».
И так пуста была твоя рука.

перевод: Milena Makarova. Лианa Лангa. Bещество взгляда. Maskava: Art Haus media, 2012

Bezpiederīgie (7.)

拉脱维亚文 | Liāna Langa

Bezpiederīgie mīl bezpiederīgos. Mīl vairāk
Neērti pilsētas trokšņi modina gulošos monstrus
Draudīga apmēra gultās, kurās caur margotiem logiem
ieplūst tumsa un gaisma, uzšķiļot zvērisku kaisli
Bet bezpiederīgie mīl bezpiederīgos. Mīl vairāk
Kaktā aiz četrdurvju skapja dīc aizmirstība
Ģimenes kalendārā pāršķirstot speķainas lapas ar
Taupības receptēm, insektu aprakstiem, bildēm
Vienkāršiem padomiem, kā varbūt nemirt pirms laika
Bezpiederīgie mīl bezpiederīgos. Mīl vairāk
Aizmirstībai ir vilkača seja. Ar tumšzilu mēli
Tas pārbauda, vēlreiz pārbauda visus faktus
Īpaši gadskaitli tūkstots deviņsimt sešdesmit
Uz grāmatas vāka, kas smaržo pēc Dašavas gāzes
Bezpiederīgie mīl bezpiederīgos. Mīl vairāk
Rudeņos vēlos mīl tie ar glumajām lapām uz mašīnas
Priekšējā stikla, dubļainām grīdām, rozīņu sviedriem
Uz plaukstām, mīl tie ar skaņu, kas saārda klusuma nervus
Mīl tie ar treknu ogli, kas, uzspiežot stingri, zīmē ļodzīgus
Vaibstus uz diendusas zeltainās ādas. Sveicināts, vilkaci!
Svētki aiz margotiem logiem nepieder mums
Paturi sev savu sāpi. Bezpiederīgie mīl vairāk.

© Liāna Langa
from: Antenu burtnīca
Rīga: Neputns, 2006
ISBN: 9984-729-78-8
Audio production: Latvijas Literatūras centrs

Безродные

俄文

Безродные любят безродных. Любят сильнее.
Городские шумы будят дремлющих монстров.
В огромные постели которых,
Через цветные окна вплывают свет и тьма,
Высекая чудовищную страсть.
Но безродные любят безродных. Любят сильнее.
В углу за трехдверным шкафом поет забвенье.
В семейном календаре листая засаленные страницы
С рецептами, красочными картинками
И описаньями насекомых,
Простыми советами как не скончаться до срока.
Безродные любят безродных. Любят сильнее.
У забвенья морда оборотня. Языком темно-синим
Он на вкус проверяет еще и еще раз все факты.
Особенно год тысяча девятьсот шестидесятый.
На обложке книги, пахнущей газом Дашавы.
Безродные любят безродных. Любят сильнее.
Поздней осенью любят скользкими листьями
На лобовых стеклах машин, половицами грязными,
Потом изюма в ладонях, звуками, рвущими нежные нервы
Тишины,жирным углем, который если нажать рисует
Черты, искаженные на золотистой коже дневного сна.
Оборотень, привет! Праздник за цветными окнами не для нас.
Боль свою оставь при себе. Безродные любят сильнее.

перевод: Milena Makarova. Лианa Лангa. Bещество взгляда. Maskava: Art Haus media, 2012

Bezpiederīgie (6.)

拉脱维亚文 | Liāna Langa

Ardievu, homo mediocris! Sapņojam un guļam vēl ikros bāli sārtos.
Tik lēna viņu kustība, tik lipīga. Tā, it kā mūsu caurspīdīgās miesas
kāds tūlīt nāks un kopā salīmēs. Mēs varam arī paši! Tomer neļauj
ūdens, kurš vienmēr pār mums nomodā.

Es slikti atceros, bet reizēm prātā ataust, ka satikāmies lielā pilsētā,
kur karaliskās garneles bij vietējiem tik prasta uzkoda, un sakaitētās
ielās, kur dižciltīgi Zemes dēli mori rībināja bungu bungas
no spodri nopulēta tērauda.

Gaiss bija sviedru pilns un zilā debess sāls pa pastu atceļoja aploksnēs
bez adresāta. Tās vaļā vērām, sāli laizījām bez sāta, un viesmīļi arvien
uz galda vēstulītes rindoja. Tu vaicāji, vai atpazīstu
sūtītāju. Es atbildēju: .

Kolibri manos matos ligzdas tina, bet bija mūsu rokas kā no svina,
kad mēģinājām otram pieskarties. Laiktelpā iesprostoti, šūpojām
vien galvas, kur pelēkajā vielā ieaugušās spalvas kā antenas
mūs rotāja.

Tu teici: raidītāji ieslēgti. Par moluskiem un liesmām, par cilvēkiem
un nedzirdamām dziesmām vai varam mākoņiem mēs pastāstīt?
Bet bungu rība bija pārāk skaļa. Visapkārt puva lielgabalu gaļa.
Es nevarēju tevi saklausīt.

Mēs turpinājām galvas šūpot rimti. Drīz nomelnēja visi gadu simti.
Joprojām vāji atceros, bet šķiet, mums garām dīvains cilvēks
aizlidoja. Tam galva lielāka par zemeslodi bija. Un zobos atbalss
mezgli divpadsmit.

* homo mediocris - parastais cilvēks

© Liāna Langa
from: Antenu burtnīca
Rīga: Neputns, 2006
ISBN: 9984-729-78-8
Audio production: Latvijas Literatūras centrs

Безродные

俄文

Прощай же, homo medioсris! Еще мы бледно-розовой икрой лежим
и видим сновиденья. Так медленны движения ее, так липки все ее
движенья. Как будто кто-нибудь сейчас придет тела прозрачные
соединить в одно. Мы можем сами! Но все ж воде не позволяй,
давно она уже следит за нами.
Детали плохо помню, но порой, всплывает в памяти как встретились
с тобой мы в городе большом, где королевские креветки для
местных были будничной едой, а благородные сыны Земли стучали
на раскаленных улицах в литавры и барабаны из зеркальной стали.
И воздух едким был от пота, конверт без адресата кто-то прислал с
небесной синей солью нам. Конверт мы вскрыли и лизали жадно ту
соль. Официанты по столам раскладывали письма в два ряда. И ты
меня спросил, не знаю ли пославшего письмо.
Тебе спокойно отвечала:да.
И в волосах колибри гнезда вили, но руки из свинца как будто были,
и прикоснуться мы могли едва друг к другу. Заперты во времени,
смятенны, качали головами. Как антенны нас украшали перья,
выросшие из серого родного вещества.
Ты произнес: приемники на пуске. О пламени и крохотных
моллюсках. О людях и неслышных миру песнях. Сумеем ли
поведать облакам?
Но барабаны били громче час от часу. Вокруг валялось пушечное
мясо. И было не до разговору нам.
Печально мы качали головами, вдруг почернело все и перед нами
диковинный вдруг человек предстал. По-прежнему я очень плохо
помню, но голова его была огромней земного шара, и двенадцать,
двенадцать петель эха он держал.

перевод: Milena Makarova. Лианa Лангa. Bещество взгляда. Maskava: Art Haus media, 2012

Bezpiederīgie (2.)

拉脱维亚文 | Liāna Langa

Čaukst skaidras nakts nosaldētās lapas starp pirkstiem. Krauķis sper soli tuvāk dubļu krāsā nopervētajam krustam. Mests pret lēta granīta plāksni, balts olis
     tavu
atbalsi izsauc. Lietas te noris daudz ātrāk nekā tirgū, mīlošo jūsmā un politikā.
Atbalss ir līdzīga skaņai, kad laši nārsto, nosūbējušām mugurām beržoties,
     tikai
tā dzirdamāka. Bet viens baložtēviņš triec knābi otram tēviņam tieši sirdī.

Kapu kopēja Vallija smaržo pēc vodkas un paranormālas dzīves zem lapu
     gubām.
Ņem viņa naudu ar lillā rokām, bet šķiet, ka ar nodzeltējuša krīta lūpām.
Debesīs mākoņi kunkuļos saveļas gluži kā lētas viesnīcas spilvenā sintētika.
Kapličas atslēga piekaramā Baltijas vējā šķind kā turīga cilvēka maks,
nu mēs baranku caurumus baudīsim, lapu kapeikas joņo ap krustiem kā
     negudras.

Aizsaulijā, kur piepildījumam ierāda vietu ar lāpstas kātu, smilšu sauju un
     šņukstu,
laiks rok līdz kaulu kaulam, un atmet viņš to, ko reiz skūpstot
ziedojām eņģeļiem. Melnsveces tūjas pakājē tagad tie pārakmeņoti.
Nejaudā sērot, top modri. Pārāk taustāma pēkšņi ir nebūtība, kura tā var
     satuvināt.
Mana mute ir sāļu oļu pilna, kad savu vārdu pūlos tev atgādināt.

© Liāna Langa
from: Antenu burtnīca
Rīga: Neputns, 2006
ISBN: 9984-729-78-8
Audio production: Latvijas Literatūras centrs

Безродные

俄文

Между пальцев звонко хрустят замерзшие за ночь листья. Ворон шагнул поближе к выкрашенному в цвет грязи кресту. Брошенная на пластину дешевого гранита белая галька хранит твое эхо.
Вещи здесь портятся гораздо быстрее, чем на рынке, в любовном угаре или политике.
Эхо похоже на звук нерестящихся лососей, когда они трутся почерневшими спинами, только погромче.
Но один самец голубя бьет клювом другого прямо в сердце.
Кладбищенская работница Валлия пахнет водкой и паранормальной жизнью под кучей листьев.
Деньги она берет лиловыми руками, а кажется, что губами цвета
пожелтевшего мела.
В небе облака сваливаются в комки точь- в -точь как в дешевых
гостиницах синтетические подушки.
Висячий замок каплицы звенит на Балтийском ветру словно кошелек зажиточного человека, ну мы - то получим дырку от бублика, копейки осенних листьев ошалело кружатся между крестов.
В загробном мире, место прибытия в который указывают черенком лопаты, горстью земли и всхлипами,
время проникает до мозга костей, и отбрасывает то, что однажды целовать доверили ангелам.
Черные свечи у подножия туи сейчас окаменели.
Нет сил скорбеть, будем бодры. Внезапно слишком осязаемым становится небытие, которое Так может сблизить.
Мой рот полон соленой гальки, когда я пытаюсь напомнить тебе свое имя.

 

перевод: Milena Makarova. Лианa Лангa. Вещество взгляда. Moscow: Art Haus media, 2012