Rasa Čergelienė 
Translator

on Lyrikline: 5 poems translated

from: 白俄罗斯文 to: 立陶宛文

Original

Translation

[Сяджу каля тэлевізара]

白俄罗斯文 | Nasta Mancewich

Сяджу каля тэлевізара
ем цукеркі
паперкі
слінай прымацоўваю
да сценкі.
Адначасова
дакладна — у перапынках
калупаю пальцам
у шкарпэтках дзірку.
Размалёўваю “А4”
уздоўж і ўпоперак
упоперак і ўздоўж
Я
злосны калючы вож
іголкі растуць
на спіне.
Ты патэлефануеш,
ці не?

© Nasta Mancewich
Audio production: Belarusian PEN Center

[Drybsau prieš televizorių]

立陶宛文

Drybsau prieš televizorių
ryju saldainiukus
laižau popieriukus
lipdau prie sienos juos.
Tuo pat metu, tiksliau –
per pertraukas tarp visko
pirštu skylėtoj kojinėj
sėkmingai matarai.
Ir „A4” teplioju
skersai ir išilgai ir
išilgais skersais vėl dygsniais.
Dygliai
ant sprando dygsta,
ežys dygus aš, piktas.
Paskambinsi man?
Kas
vyksta?

Vertė Rasa Čergelienė

[Калі ў вачох цямнее]

白俄罗斯文 | Nasta Mancewich

Калі ў вачох цямнее,
мне хочацца проста ўкленчыць:
“О Божа, хачу да мамы!
да таты хачу на плечы...”
каб апынуцца ў дзяцінстве,
як колісь —
хавацца ў шафе
сярод кажухоў і шапак
цукеркі цягаць з буфету
ды красці ў суседа слівы

... і быць маленькім і лёгкім,
і, ёб вашу маць,
Шчасьлівым.

© Nasta Mancewich
from: Птушкі
Мінск: Логвінаў, 2012
Audio production: Belarusian PEN Center

[Kai akyse temsta]

立陶宛文

Kai akyse temsta,
norisi atsiklaupt paprasčiausiai:
“Viešpatie! Noriu pas mamą!
prie tėtės peties — savo petį!” —
Kad atsidurčiau vaikystėj,
kaip kitados mūsų spintoje,
tarytum baisiai aš kaltas,
slėpčiausi tarp kepurių ir paltų.
Saldainius iš bufeto kniaukčiau
ir vogčiau kaimyno kriaušes.

…vėl būčiau mažas, lengvutis
ir, fuck you, pats
laimingiausias.

Vertė Rasa Čergelienė

[Калі недасканаласць свету]

白俄罗斯文 | Nasta Mancewich

Калі недасканаласць свету
заб’е апошнія мары ў маёй галаве
І я прачнуся рана ад шуму
дажджу за вакном
Ну вось і ўсё, як кажуць,
Game is over. Капец. Гамон.

Вазьму тэлефонную слухаўку,
пазваню дамоў — я нармальна, мама,
нармальна...
усё ў мяне. А як там ты?
Глядзі, кладзіся спаць рана,
перад сном пагуляць схадзі.

Пакладу слухаўку.
Пагалюся.
Раздам даўгі.
Гэй! Дайце мне цыгарэту
І жоўты шалік даўгі.

© Nasta Mancewich
from: Птушкі
Мінск: Логвінаў, 2012
Audio production: Belarusian PEN Center

[Kai pasaulio netobulumas]

立陶宛文

Kai pasaulio netobulumas
nužudys mano galvoje paskutines svajones
Ir nubusiu anksti nuo lietaus
šnaresio už lango,
Na štai ir viskas, kaip sakoma,
Game is over. Šakės. Kapai.

Pakelsiu telefono ragelį,
paskambinsiu namo – aš tai normaliai,
mama, man viskas...
normaliai. O kaip tu?
Žiūrėk, nevakarok ilgai,
pasivaikščiok prieš miegą.

Padėsiu ragelį.
Dar nusiskusiu.
Atiduosiu skolas.
Ei! Duokite man cigaretę
Ir ilgą geltoną šaliką.

Vertė Rasa Čergelienė

[Мы крочылі побач]

白俄罗斯文 | Nasta Mancewich

Мы крочылі побач
рука ў руку
да пляча плячо
твар у твар
вочы ў вочы
ў рот рот.

Так мы ступалі, крочылі
нага ў нагу,

пакуль ты ня збочыла.

І цяпер вока за вока,
цяпер — зуб за зуб.

Усё, што ты з сабою забрала
я выскубу, адгрызу —
вярну сабе ўсё,
да сябе вярнуся...

Забяру сабе свае вочы,
з твару змыю твой твар,
адляплю ад вуснаў твае вусны,
вырву руку з рукі.

І калі сэрца сціснецца ад адчаю,
я буду шаптаць як мантру,
што ты — родная,
баючыся паверыць,

што ты чужая.

© Nasta Mancewich
from: Птушкі
Мінск: Логвінаў, 2012
Audio production: Belarusian PEN Center

[Mes ėjome kartu]

立陶宛文

Mes ėjome kartu
ranka rankon,
petys į petį,
veidas į veidą,
akis į akį,
burna burnon.

Taip mes žengėme,
ėjome koja kojon,

kol tu nepasukai iš kelio.

Ir dabar — akis už akį,
dantis už dantį.

Viską, ką su savimi pasiėmei,
išdrėksiu, išgraušiu —
susigrąžinsiu sau,
grįšiu į save.

Pasiimsiu sau savo akis,
nuo veido nusiplausiu tavo veidą,
atklijuosiu nuo lūpų tavo lūpas,
išplėšiu ranką iš rankos.

Ir kai širdis susigniauš iš nevilties,
šnabždėsiu lyg mantrą,
kad tu — brangioji,
bijosiu patikėti,

kad tu — svetima man.

Vertė Rasa Čergelienė

[Што мне рабіць з табою]

白俄罗斯文 | Nasta Mancewich

Што мне рабіць з табою,
такой прыгожаю?
Калі ты стаіш на кухні
у адных шкарпэтках
і варыш каву. мне.
у маёй кватэры, —
Глядзець на цябе.

Што мне рабіць з табою,
такой разумнаю?
Калі ты расказваеш
мне. з захапленнем
пра фільм, які паглядзела,
пакуль я была на працы, —
Слухаць цябе.

Што мне рабіць з табою,
такой пяшчотнаю?
Калі ты ўсміхаешся
і кратаеш мяне за руку
сваёю рукой
пяшчотнай, як ты ўся, —
Абдымаць цябе.

Што мне рабіць з табою,
такую дзікай?
Калі ты ператвараешся
у ваўчыцу, і я
імгненна
ператвараюся ў ваўка, —
Спаць з табой.

Што мне рабіць з табою,
такою зменлівай?
Кожны дзень рознаю,
Непасрэднаю,
пазбаўленай логікі, ды
Нявечнаю, —
Быць з табой.

© Nasta Mancewich
from: Птушкі
Мінск: Логвінаў, 2012
Audio production: Belarusian PEN Center

[Ką man veikti su tavimi]

立陶宛文

Ką man veikti su tavimi,
tokia gražia?
Kai tu stovi virtuvėje
mūvėdama vien tik kojinaites
ir verdi kavą. man.
mano bute, —
Žiūrėti į tave.

Ką man veikti su tavimi,
tokia protinga?
Kai tu pasakoji
man. įsijautusi
apie filmą, kurį pažiūrėjai
kai aš buvau darbe, —
Klausytis tavęs.

Ką man veikti su tavimi,
tokia švelnia?
Kai tu šypsaisi
ir palieti mano ranką
savo ranka
švelnia, kaip ir tu visa, —
Apkabinti tave.

Ką man veikti su tavimi,
tokia laukine?
Kai tu pavirsti
į vilkę, ir aš
išsyk virstu vilku, —
Miegoti su tavimi.

Ką man daryti su tavimi,
tokia neištikima?
Kiekvieną dieną vis kitokia,
atvira,
pametusia logiką, ir
Neamžina, —
Būti su tavimi.

Vertė Rasa Čergelienė