Thomas Kunst 
Translator

on Lyrikline: 13 poems translated

from: 古加拉提文, 马拉地文, 荷兰文 to: 德文

Original

Translation

ફૂલવાડો

古加拉提文 | Neerav Patel

ફરમાન હોય તો માથાભેર, 
ફૂલોને કાંઈ બીજું કહીશું 
મહેંક કાંઈ થોડી મરી જવાની છે?
અને આમને ફૂલ કહીશું 
ગંધ કાંઈ થોડી જવાની છે? 

ગામ હોય ત્યાં ફૂલવાડો તો હોય. 

આ ફૂલો સદીઓથી અંધકારમાં સબડતાં હતાં.
કદીક ચાંદની રાત મળે તો પોયણાંની જેમ પાંગરતાં,
કદીક રાતરાણીની જેમ છૂપાંછૂપાં સુવાસ રેલાવતાં,
કદીક લજામણીની જેમ મૂગાંમૂગાં રડતાં.

પણ આ સદીના સૂરજે સહેજ રહેમ નજર કરી 
કે માંડયાં ટપોટપ ખીલવા.
રંગ તો એવા કાઢે કે પતંગિયાનેય પ્રેમમાં પાડે,
સુગંધ તો એવી છેડે કે મધમાખીય ડંખ ભૂલે. 

બધે ફરી વળી છે આ વગડાઉ ફૂલોફોરમ : 
સંસદમાં, સચિવાલયમાં, સ્કૂલો-કોલેજોમાં. 
જાણે એમના ઉચ્છવાસથી જ છે 
પ્રદૂષિત પર્યાવરણ બધું. 
ગામ હોય ત્યાં ફૂલવાડો હોય 
એ તો સમજ્યા,
પણ હવે ઝાઝો નહીં જીરાવાય આ ફૂલફજેતો. 

રાષ્ટ્રપતિના મોગલ ગાર્ડનમાં ભલે મહાલે આ ફૂલો 
પણ આ ફૂલો નાથદ્વારામાં તો નહીં જ,
ગાંધીજીએ છો માથે ચઢાવ્યાં એમને.
કાચરી કાઢો, મસળી કાઢો 
આ અસ્પૃશ્ય ફૂલોને. 

પણ ફૂલો વગર પૂજા કેમ કરશું? 
મનોરથના હિંડોળા કેમ ભરશું? 
ભદ્ર પેટદેવને કેમ રીઝવશુ? 

આ ફૂલોના પમરાટથી તો પુલકિત છે
આપણાં પાયખાનાં જેવાં જીવન. 
આ તો પારિજાત છે પૃથ્વીનાં,
રેશમણાં કીડાની જેમ
ખૂબ જતનથી ઉછેરવો પડશે આ ફૂલવાડો
ગામેગામ ને શહેરેશહેર.

એટલે સરકાર મા-બાપનું ફરમાન હોય તો માથાભર -- 
ફૂલોને કાંઈ બીજું કહીશું 
મહેંક થોડી મરી જવાની છે?
અને આમને ફૂલો કહીશું 
ગંધ કાંઈ થોડી જવાની છે? 

ગામ હોય ત્યાં ફૂલવાડો તો હોય.

© Neerav Patel
Audio production: Goethe Institut, 2015

Blumengärten

德文

Es gibt Gesetze. Und es gibt den Dreck.
Blumen sind Blumen.
Ihr Duft bleibt.
Egal ob sie Dreck sind oder Blumen.
Egal ob man sie Blumen nennt oder Dreck.
Gestank ist Gestank.
Wo es Dörfer gibt, gibt es auch Blumengärten.
Diese Blumen stehen seit Jahrhunderten im Dunkeln.
Aber sie blühen nur im Mondschein.
Aber sie verströmen den Geruch der Raatraniblüten.
Aber sie weinen wie Narzissen.
Aber in dieser Epoche ist ihnen die Sonne zum ersten Mal gnädig.
Diese Blumen blühen endlich.
Ihre Farben sind so majestätisch, daß selbst die
Schmetterlinge davon ohnmächtig werden.
Ihr Geruch ist so himmlisch, daß selbst die
Bienen all ihr Gift vergessen.
Der Duft dieser wilden Blumen geistert überall herum:
im Parlament, in den Sekretariaten, in den Schulen
und Hochschulen.
Ein Geruch, der die ganze Umgebung belästigt.
Wo es Dörfer gibt, gibt es auch Blumengärten.
Es ist alles gesagt. Verschont uns mit diesem Nonsens.
Diese Blumen dürfen im Garten des Präsidenten gezeigt werden,
aber niemals im Nathdwara Tempel,
auch wenn Gandhi sie dort behütet hätte,
aber diese unberührbaren Blumen wären dort zerstampft
und zertrampelt worden.
Aber wie kannst du ohne diese Blumen beten.
Aber wie kannst du die Wiege der Begierde schaukeln.
Aber wie kannst du die oberen Kasten besänftigen.
Der Duft dieser Blumen
betört den Dreck in unserem Leben.
Gott brachte diese Blumen von oben mit runter.
Aber auch Seidenraupen müssen kultiviert werden.
Überall in den Dörfern und Städten.
Die Gesetze sind Gesetze.
Die Blumen sind Blumen.
Ihr Duft bleibt.
Egal ob sie Dreck sind oder Blumen.
Egal ob man sie Blumen nennt oder Dreck.
Gestank bleibt Gestank.
Denn wo es Dörfer gibt, gibt es auch Blumengärten.

Übertragung ins Deutsche von Thomas Kunst
Poets Translating Poets - VERSschmuggel mit Südasien, organisiert vom Goethe Institut in Zusammenarbeit mit der Literaturwerkstatt Berlin, 2015

અમે અલ્ટ્રા-ફેશનેબલ લોકો

古加拉提文 | Neerav Patel

અમે ખૂબ વરણાગિયા જાતિના લોકો છીએ.
અમારા વડવા તો 
ત્રણ બાંયનું ખમીસ પહેરતા હતા. 

એમના વડવાના વડવા તો 
કફનને જ કામળીની જેમ અંગે વીંટાળતા હતા.

એમના વડવાના વડવાના વડવા તો 
નરી ચામડીને જ ઓઢીને ફરતા હતા. 

હું ય કાંઈ ઓછો વરણાગિયો નથી –
સી.જી. રોડના શૉ રૂમ સામેની ફૂટપાથ વળતો હતો
ને શેઠે આપ્યું કાંઠલા વગરનું, બાંય વગરનું 
એક બાંડિયું.
તે સલમાન ખાનની જેમ છાતી કાઢીને ફરું છું 
ને સંજય દત્તની જેમ બાવડાં બતાવું છું સવર્ણાઓને.
જાતવાન જુવાનિયા તો 
મારા લિબાસનું લેબલ જોવા અધીરા થઈ ઊઠે છે,
બિચ્ચારા...
મારી અસ્પૃશ્ય બોચીને અડક્યા વિના કેમ કરી ઓળખે 
કે આ તો ઑડ-સાઇઝનું પીટર ઈંગ્લેંડ છે!

અમે તો ખૂબ વરણગીય કોમ છીએ. 

© Neerav Patel
Audio production: Goethe Institut, 2015

Dandys

德文

Wir sind Dandys.
Wir sind die Super-Dandys.
Unsere Vorväter trugen Hemden mit drei Ärmeln.
Der dritte Ärmel war über der Wirbelsäule auf den Rücken genäht.
Die Vorväter ihrer Vorväter schlugen die Leichentücher als Schal um ihren Hals.
Die Vorväter der Vorväter ihrer Vorväter bewegten sich nackt.
Ich bin auch ein ziemlich moderner Typ.
Ich reinige den Bürgersteig vor einer Boutique in der CG Road.
Der Chef hat mir eine kragenlose, knopflose, ärmellose Weste gegeben.
Also stolziere ich wie Salman Khan mit entblößter Brust herum.
Den Frauen der oberen Kasten demonstriere ich meine stattlichen Oberarme,
Oberarme wie die von Sanjay Dutt.
Die Jugend der oberen Kasten kann es kaum erwarten,
meine Kleidungsmarke zu erraten.
Aber ohne mich anzufassen, sind sie einfach 
nicht dazu in der Lage,
das Firmenschildchen in meinem Nacken 
hervorzufingern.
Ich trage nämlich eine Peter England Aussonderung.
Wir müssen Dandys sein.

Übertragung ins Deutsche von Thomas Kunst
Poets Translating Poets - VERSschmuggel mit Südasien, organisiert vom Goethe Institut in Zusammenarbeit mit der Literaturwerkstatt Berlin, 2015

जिवलग

马拉地文 | Pradnya Daya Pawar

- मग मी रोजच बघितली 
सतत विस्कळीत 
संबंधाची 
सार्वभौम अदा 

कितीदा भिरकावलं स्वतःला
पुढ्यात तुझ्या 
अंथरला 
पापुद्रा न पापुद्रा
चिंब कातडीचा 
फाकला काळोख 
माझ्या उबदार गर्भाशयातला 

एकाएकी तुला 
भ्रम झाला 
प्रेमाचा 
तू चुरगाळत राहिलास 
पार उलथीपालथी होईस्तोवर मला 
उमटवत राहिलास 
तुझा प्रच्छन्न उपदंश 
माझ्यावर
तुझे निर्ढावलेले डोळे 
झोंबले,
सराईत
आरपार

तू काय शोधतोयस?
नग्नतेच्या आत 
नग्नतेच्या बाहेर 
एक कोरी जागा आहे फक्त 
आणि तुला ती 
सापडतच नाहीये

कळतंय मला 
तू 
खूप दु:खी आहेस 

© Pradnya Daya Pawar
Audio production: Goethe-Institut, 2015

Geliebter

德文

- Ich nahm jeden Tag
die Ungleichheit der Beziehungen wahr,
in ihrer souveränen Universalität.

So warf ich mich hin
vor dir,
legte
Membran um Membran
pitschnasser Haut vor dir
auf den Boden.
Die Finsternis strahlte
aus meiner warmen Gebärmutter.

Du hattest eine ganz
andere Vorstellung von der Liebe,
überfallartig hast du mich regelmäßig heimgesucht,
bis ich völlig auseinandergefallen bin.
Du hast mir deine Syphilis verschwiegen
Und mich angesteckt.
Deine schonungslosen, erfahrenen Augen
stachen
durch mich hindurch.

Was suchst du?
Innerhalb und außerhalb meiner Nacktheit.
Ist es diese eine unberührte Stelle,
die du nicht finden kannst?
Ich kann deine Traurigkeit verstehen.

Aus dem Englischen von Thomas Kunst
Poets Translating Poets - VERSschmuggel mit Südasien, organisiert vom Goethe Institut in Zusammenarbeit mit der Literaturwerkstatt Berlin, 2015

સ્ત્રી

古加拉提文 | Harish Meenashru

ઊડી ગયેલા પક્ષીઓના ડાઘા રહી જાય છે ઝૂલતી ડાળ પર 
એટલે જ તો ન્હોરનો ઘસરકો વાગ્યો હોય છે ત્યાં 
લીલા ટશિયા ફૂટે છે પાંદડીના 
ને હીરકચા ફળો મીઠાશથી ગાભણા બને છે, ટહુકાને ઉઝરડે. 
સ્ત્રી પણ એ જ રીતે બેસે છે ઘરને મોભારે ને કશુંક સાંભરી આવ્યું હોય 
એમ અલોપ થઈ જાય છે, અચાનક. 

એના હાથમાં હોય 
નીચોવવાનું લૂગડું અથવા સાવરણી 
કે આંગળીના ટેરવે ચોંટેલી હિંગના વઘારની ગંધ 
અથવા હમણાં જ બદલેલા બાળોતિયાની ભીનાશ –
એનું મુખ તમારી તરફેણ કરતું રહે છે જીવનભર 
ને પગ? – માટીની. મતલબ કે આકાશની. 

ઘરમાં પેસે ત્યારે એ હોય છે પંખી 
પણ સળેકડી જેવા પગ પૃથ્વીને અડતાંની સાથે જ
વર્તવા માંડે છે એવી તો વિચિત્ર રીતે કે 
હેબતાઈ જાય છે વિહંગો ને વૃક્ષોનો આ આખો મહોલ્લો: 
ક્યારામાં હમણાં રોપેલા છોડવાની જેમ એ ઊભી રહે છે ઉંબરે 
અપરિચય અને આત્મીયતાની મધ્યે. 
પગ શરૂ કરે છે મૂળિયાં નાખવાનું, - પરસાળમાં, પાછલા વાડાની ઉદાસીમાં, 
હિસાબની કાળગ્રસ્ત ડાયરીમાં, તમારી સુખી જાંઘમાં ને દુ:ખી કલેજામાં, 
હવેથી ન તો ઊડી શકે છે પંખીઓ કે
ન તો સ્થિર ઊભાં રહી શકે છે વૃક્ષો, ક્યારેય. 
છલોછલ રહે છે, હવેથી, ઠીબ અને ક્યારો, બંને, કોરાપાથી. 

તમારા કાંસાના વાટકામાં ચાંદાની રાબ રેડે ત્યારે પણ
પાછા પગલે એ આછું આછું સરકતી રહે છે સ્મશાન ભણી-
રાખોડી કરચલિયાળ ચામડીવાળી તમારી વડદાદી, દાદી કે મા
- તમારી કે તમારાં છોકરાંવની. 

પંખી બની જાય
આકાશમાં ઊંડા મૂળિયાવાળું અરુંધતીના તારાનું પિતરાઈ
પછી ય ઘર આખામાં પ્રસરતા રહે છે
મિષ્ટાન્નની સુગંધ, બાળકોનો કિલ્લોલ ને નક્ષત્રોની ઘરેલુ ભાષા 
શ્રાદ્ધના દિવસે. 
ભારેપગી વહુદીકરીઓની મંથર ચાલમાં વર્તાય છે 
પંખી જેવી હળવાશ અને લચેલા વૃક્ષ જેવું લીલું ભારણ 
ને એમ આખું ય ઘર દાબ્યા કરે છે જિંદગીનું પગેરું. 

જોકે ઘરની ફરશ પર એ પગલાં પેખી શકાતાં નથી. 

© Harish Meenashru
Audio production: Goethe Institut, 2015

Frau

德文

Vögel hinterlassen Kratzer auf schaukelnden Zweigen, 
eine Spur aus Knospen, Blättern und 
platzenden Früchten. 
Eine Frau sitzt am Dachfirst, wie kann denn
das, was sich besinnt, auch noch verschwinden. 
In ihrer Hand Babywindeln, ein Besen, 
oder nur der Asafetida Geruch
an einer Fingerspitze. 
Ihr Mund liebt den Mann ein Leben lang, 
aber ihre Füße lieben Himmel und Erde. 
Betritt sie das Haus noch als Vogel, 
verlernt sie als Ehefrau das Fliegen. 
Ihre dünnen Beinchen berühren so heftig
die Erde, daß selbst die Vögel und die Bäume
staunen. Sie verharrt auf der Türschwelle. 
Die Unvertrautheit ist intim und unentrinnbar. 
Ihre Füße stecken überall, auf dem Flur, 
in den Löchern des Haushaltsbuches, in der Betrübnis der Hinterhöfe –
vergnügte Schenkel und ein unglückliches Herz. 
So kann man nicht fliegen, so still können selbst Bäume
niemals stehen. Das Vogelbad, das Beet mit
Dürre überschüttet. In einer Kupferschale gibt es
Most vom Mond. Betrat sie das Haus noch als
Vogel, verliert sie sich ab jetzt in Richtung
Totenreich, die faltige, aschgraue Haut deiner Urgroßmutter, 
Großmutter, deiner Mutter und der Mutter deiner
Kinder, diese Mütter werden wieder Vögel, sind wurzelnde
Sterne wie in der Arundhati Liebe, sie ziehen durch das
ganze Haus, der Geruch von Süßigkeiten, der Lärm spielender 
Kinder am Todestag. 
Wenn Schwiegertöchter oder Töchter sich viel schwerfälliger
bewegen, sind sie schwanger, die Leichtigkeit der Vögel, 
die grüne Fruchtigkeit der Bäume, das ganze Haus folgt
ihren Füßen, obwohl die Spuren auf dem Boden
nicht zu sehen sind. 

Übertragung ins Deutsche von Thomas Kunst
Poets Translating Poets - VERSschmuggel mit Südasien, organisiert vom Goethe Institut in Zusammenarbeit mit der Literaturwerkstatt Berlin, 2015

કવિતા વિષે ચાટુક્તિઓ

古加拉提文 | Harish Meenashru

કવિતા 
રહેમદિલીથી ભોંકી દે છે 
જમૈયો 
તમારા જિગરમાં

કતલના હેતુ વિષે હોતી નથી કોઈને ખબર
મારનાર ઈસમ પણ નિશ્ચિતપણે બતાડી શકતો નથી કતલનું સ્થળ 

જ્યારે ઊલટતપાસ થાય છે ત્યારે ખબર પડે છે કે બધા જ ચશ્મદીદ ગવાહો 
ખરે વખતે મશગૂલ હતા આંખો મીંચીને સ્વપ્ન જોવામાં 
ને સ્વપ્નના વર્ણનમાં વ્યક્તિએ વ્યક્તિએ હોય છે પાઠફેર 

છેવટે જ્યારે જપ્ત કરવામાં આવે છે
કતલનું હથિયાર 
ત્યારે એ હોય છે
એકાદ પલાશનું ફૂલ, લોહીના લયથી ખરડાયેલું 

© Harish Meenashru
Audio production: Goethe Institut, 2015

Ein Gedicht

德文

Dein Gedicht
bedrängt
mich.

Ich wüßte gern, warum
bedrängt es meinen
Kopf, die Brust,
mein Herz.

Bei den Ermittlungen
kam heraus,
daß alle Augenzeugen
gerade mit sich
selbst beschäftigt
waren.

Jeder von ihnen
sah meinen Tod
anders.

Als das Gedicht
beschlagnahmt wurde,
konnte man erkennen,
daß es kein Messer war,
nur ein Palasazweig
in Flammen.

Übertragung ins Deutsche von Thomas Kunst
Poets Translating Poets - VERSschmuggel mit Südasien, organisiert vom Goethe Institut in Zusammenarbeit mit der Literaturwerkstatt Berlin, 2015

जाणारा जात नाही रिकामा

马拉地文 | Aruna Dhere

जाणाऱ्या माणसाला बरोबर काहीच नेता येत नाही
हे खरे आहे
खरे नाही त्याचे सारे मागे ठेवणे
आणि एकट्याने अगदी रिकामे निघून जाणे

जाताना आपल्या अदृश्य हातांनी
उचलतो तो कधी आपल्या जिवलगांची नीज
उचलतो कुणाची स्वस्थता
सहज ओढून नेतो जीवनाचे दिलासे
आणि संघर्षांचे धैर्य
पायांखालच्या जमिनीचा
विश्वासच कधी हिरावतो कायमकरता

उगवता उगवता राहून जाते
त्याच्या श्वासाच्या वाऱ्यावाचून बरेच काही
त्याच्या स्नेहाच्या ओलीविना
काही ठायीच सुकून जाते
कधी तो नेतो चोरून संबंधांची अर्थपूर्णता
आणि थंड वास्तवामधली सृजनाची धुगधुगी
कधी कधी तर तो बरोबर नेतो
मुक्या बीजांमधले संभव
आणि जन्मांचे शकूनही घेऊन जातो

जाणाऱ्या माणसाला बरोबर काहीच नेता येत नाही
हे खरे नाही 

© Aruna Dhere
Audio production: Goethe Institute, 2015

Niemand geht mit leeren Händen

德文

Der Gestorbene kann nichts mitnehmen.
Das ist nicht wahr.
Es ist nicht wahr, daß er nichts hinterläßt.
Er geht nie mit leeren Händen.

Unsichtbar wandelt er zwischen den Lieben,
nimmt ihnen den Schlaf, ihre Ausgeglichenheit,
den Trost, ihren Mut zu kämpfen, ihr Vertrauen,
er zieht ihnen für immer
den Boden unter den Füßen weg.

Weil der Hauch seines Atems nicht da ist,
kann nicht alles blühen, weil seine Zuwendung fehlt,
kann vieles verwelken,
weil er gegangen ist, zerfallen die Beziehungen
zwischen den Anderen, weil er fort ist, vermissen wir
die glühenden Ideen, um den Alltag zu überstehen.
Nimmt er das mit, was noch schutzbedürftig wäre,
nähme er dem Leben das Glück.

Der Gestorbene kann nichts mitnehmen.
Aber das ist nicht wahr.

Aus dem Englischen von Thomas Kunst
Poets Translating Poets - VERSschmuggel mit Südasien, organisiert vom Goethe Institut in Zusammenarbeit mit der Literaturwerkstatt Berlin, 2015

माझ्या मित्रा

马拉地文 | Aruna Dhere

ऐक ना,
मला दिसते नुसते चमकते अपरंपार आभाळ,
अलीकडे दाट काळ्या रात्रीची शांत झुळझुळ
बासरीच्या एखाद्या माधवी स्वरासारखा
तीव्रमधुर तिथला वाऱ्याचा वावर
आणि मुक्त असण्याची त्यात एक मंद पण निश्चित ग्वाही
कितीदा पाह्यलेय मी हे स्वप्न, झोपेत आणि जागेपणीही !

आज तुला ते सांगावेसे का वाटले कळत नाही
पण थांब, घाई करू नकोस,
अर्धे फुललेले बोलणे असे अर्ध्यावर खुडू नाही.

हे ऐकताना हसशील, तर मर्द असशील;
स्वप्न धरायला धावशील माझ्यासाठी,
तर प्रेमिक असशील,
समजशील जर शब्दांच्या मधल्या अधांतरात
धपापतेय माझे काळीज,
तर मग तू कोण असशील ?

स्वप्नच होशील तर परमेश्वर असशील,
हाती देशील तर पती असशील,
आणि चालशील जर माझ्यासोबत
त्या उजळ हसऱ्या स्वप्नाकडे
समजून हेही, की ते हाती येईल, न येईल,
पण अपरिहार्य माझी ओढ, माझे कोसळणे, धापत धावणे
आणि माझा विश्वास, की माझे मलाच लढता येईल,
तर मग तू कोण असशील  ?

मित्र असशील माझ्या मित्रा !

© Aruna Dhere
Audio production: Goethe Institute, 2015

Hör mir zu, mein Freund

德文


Ich kann von jedem Punkt aus den Himmel sehen, seinen Glanz,
die Ruhe und den schwarzen Fluß der Nacht,
ich kann die scharfsüßen Töne des Windes hören, die Melodie einer Flöte,
dieser Wind ist ein stilles, aber festes Versprechen, niemanden und
nichts zu besitzen, egal ob ich schlafe oder wach bin,
diesen Traum habe ich immer wieder.

Ich weiß nicht, warum ich dir das heute alles erzähle.
Bleib ruhig.
Laß mich bitte ausreden.

Wenn du darüber lachst, was ich sage, bist du ein Mann.
Wenn du mir in meinen Träumen folgst, liebst du mich.
Aber wer bist du, wenn du mein Herz zwischen den Wörtern klopfen
hören kannst, wer bist du dann?

Bist du dieser Traum, dann bist du Gott.
Reichst du mir die Hand, bist du mein Gatte.
Aber wenn du mein Begleiter sein würdest,
auf dieser Reise, dann wünschte ich mir, du könntest meine Sehnsucht verstehen,
egal ob ich mein Ziel erreiche oder nicht, mein Sehnen, mein Stocken,
meine Atemlosigkeit und mein Glaube daran, nicht aufzugeben.
Wenn du mich auf dieser Reise begleitest, wer bist du dann?

Dann bist du wirklich ein Freund, mein Freund.

Aus dem Englischen von Thomas Kunst
Poets Translating Poets - VERSschmuggel mit Südasien (2015)

Nihil...(Alaska revisited) – ik-vertering

荷兰文 | Peter Verhelst

op een dag, toen ik mezelf even uit het oog had verloren, kwam ik
voor de eigen voeten aangerold, een bol roet, tot ontkieming geslagen
broedsel* waaruit haarscheuten als armpjes oprukten, alle richtingen uit –
tot de enkels de grond in getrokken en tegelijk de lucht in, aan vingernagels
en haren, aan oksels en nek, een gistende, uitlopende bloembol –
alsof ik ooit vruchtbeginsel in gedachten had gehad – jarenlang
had ik in de tuin walnoten gekraakt onder de hiel en gekeken,
het witte denkende vlees
van bloemkool proberen te vatten of knijpend in een peer
die mij smeltend en zuchtend bezocht, gelijkenissen proberen te vinden,
de knisperende ophoping beluisterd van zetmeel in een aardappel – dat volstond,
omdat het vergaat, stelde ik mezelf gerust, waarna ik toekeek
hoe moeras rond de voeten opborrelde als rond de voeten van wie eraan wil
denken; de wil (= een zwarte plas, omgewoeld tot modder waarin wij ons
wentelen als planeten, waarna de zon het werk doet, de korstige jas
waarin we ons rollen,
waarmee we op stap gaan: een harige bol die zichzelf de heuvel op rolt
om de heuvel aan de andere kant af te rollen en omgekeerd en ondertussen
in gezangen** open te barsten, maar vergeefs, alsof we onszelf definiëren,
onze eigen naam neuriën terwijl we over de emmer hangen als een hemd
over een spiegel) ik herhaal: de wil (n)iemand te ontmoeten is de wil
(niet) gedragen te worden, even onherroepelijk lachwekkend als de alpenhoorn
die uitbundig door de sneeuwstorm wordt bespeeld, tegen dezelfde storm in
staat te loeien, met andere woorden: mezelf de voeten afgeknipt, de handen
afgeknaagd, de tong afgebeten, maar alles groeide opnieuw aan alsof
het sterker was;
daarom heb ik beslist vanaf nu (niet langer) te beslissen
(niet langer) het denken (niet) toe te laten als vegetatieve levensvorm, de boom in
elk geval te zien als een kleerhanger of als schouders of als een plank
die mijn hoofd keer op keer ontvangt als een specht – zoals de vogel
die naar de wolk opklimt een wonde in de wolk pikt en valt – voorover te buigen,
het hoofd tussen de knieën, achterover te vallen, neer te komen en te rollen:
door slijk, over keien, onder de uitzinnige zon, door sneeuw, regen, heuvel op,
heuvel af, berg op, berg af, om (n)ergens terecht te komen, eindelijk (n)ergens te

(moeten) aarden,
maar niet getreurd: ik lag altijd buiten mezelf, buiten adem
onder een jagende hemel
terwijl een vogel inderdaad opklom en in de wolken pikte: het welde
boven me op
als uit een paarse vrucht of uit een vrouw, het sijpelde neer,
kwam over me heen,
gutste van me af, doordrenkte me: elke dag en nacht drijf ik erin rond,
tot bol gekneed
wit vlees dat zichzelf veelarmig en uit alle macht leeg probeert
te knijpen
– omwolkt door blauwe, dradige letters, woorden, zin(loze)nen, tot
rafels verscheurde
boeken – in een poging zichzelf te verspillen, elke dag en
nacht opnieuw, terwijl ik
weet dat het 's ochtends als zweet op mijn gezicht ligt, me overeind jaagt,
de plank als een kleerhanger in mijn jas, de rechtervoet achter
de linkervoet,
herhaal: voorover te buigen, hoofd tussen de knieën, achterover te
vallen, neer te komen en te rollen, onophoudelijk, heuvel op, heuvel af,
juichend, zingend**bis,
terwijl ik de vogel hoor klimmen, en ik niet ophoud met
rollen, achterwaarts,
van mijn eigen voeten weg, tot ik de vogel niet langer
hoor en het sijpelen aanvangt
en de regen de sporen dicht begint te wrijven, in de tijd terug, tegen de
keer in,
de ogen dicht, de neus dicht, de oren dicht, de navel dicht, de aars dicht,
en ten slotte
de mond dicht nadat ik mezelf erin heb teruggemept, -geschopt,
-geranseld,
als in de zwijgende, bodemloze mond van een eindelijk zichzelf
opslokkende
en eindelijk zichzelf verterend(e) vrouw / moeras /
afgrond / kut / heelal.


*
gezwel


** **bis
nihil memini (ik herinner me niets nihil memini
non mundum  niet de wereld non mundum
nihil ad me refert mundus de wereld zegt me niets nihil ad me refert mundus
assidue mihi effluunt voces uit me stromen woorden assidue mihi effluunt voces
noli reminisci eas vergeet ze    noli reminisci eas
nemo mei meminerit ik wil door niemand herinnerd worden) nemo mei meminerit

© Peter Verhelst
from: Alaska
Amsterdam: Prometheus, 2003
ISBN: 90-446-0249-7
Audio production: 2006, M.Mechner / Literaturwerkstatt Berlin

Nihil ...(Alaska revisited) – Ich-Schmelze

德文

eines Tages, als ich mich nicht mehr sehen konnte, rollte ich
mir
selbst vor die Füße, ein Klumpen Dreck, keimende Brut*,
aus der Haarsträhnen und Ärmchen sprossen, nach allen Seiten hin –
bis zu den Fußknöcheln, zugleich in den Himmel und in den Boden
gezogen, an Fingernägeln und Haaren, an Achseln und Nacken, eine
nässende Blumenzwiebel, als hätte ich jemals an die Regeln von Früchten
geglaubt, jahrelang hatte ich im Garten mit meinem Fuß Wallnüsse geknackt
und versucht, das weiße denkende Fleisch
Von Blumenkohl zu ergründen, oder ich kniff in eine Birne, die sich
Schmelzend und seufzend vor mir auftat, versuchte Gleichnisse zu finden,
hatte die knisternde Anhäufung von Stärke in einer Kartoffel belauscht –
es reichte, wie alles vergeht, damit beruhigte ich mich selbst, ich sah dabei
zu, wie der Sumpf rund um die Füße zu brodeln anfing, wie um die Füße dessen,
der an so was nur denken will; der Wille (= eine schwarze Pfütze,
zu Schlamm verkommen, in dem wir uns drehen wie Planeten,
den Rest macht die Sonne,
der verkrustete Umhang, in dem wir uns rollen,
mit dem wir uns auf den Weg machen: ein behaarter Klumpen, der sich selbst
den Hügel hochwälzt, um auf der anderen Seite
den Hügel wieder runterzuwälzen und umgekehrt und währenddessen
in Gesänge** auszubrechen, aber vergebens, als ob wir uns selbst auf uns
festlegen, unseren eigenen Namen vor uns hinsummen, während wir
über dem Eimer hängen wie ein Hemd über einem Spiegel)
ich wiederhole: der Wille, (k)einen zu treffen, ist der Wille (nie mehr)
begleitet zu werden, ebenso unwiderruflich bringt uns zum lachen,
wie das Alphorn, das unbändig vom Schneesturm durchkeucht wird, gegen diesen
Sturm anblökt, mit anderen Worten: ich habe mir selbst die
Füße abgetrennt, die Hände abgebissen, die Zunge rausgerissen,
doch alles wuchs neu und wurde noch kräftiger, deshalb habe ich mir
ab jetzt geschworen, (nicht länger) zu entscheiden, (nicht länger)
das Denken (nicht) als vegetative Lebensform zuzulassen, den Baum
auf jeden Fall als Kleiderbügel zu sehen oder die Schultern als
Holz, das meinen Kopf jedes Mal empfängt wie einen Specht –
so wie der Vogel, der in die Wolke aufsteigt, eine Wunde in die
Wolke sticht und stürzt – mich nach vorne zu beugen,
den Kopf zwischen den Knien, nach hinten zu fallen, zu landen und zu rollen:
durch Schlamm, über Steine, unter der unbändigen Sonne, durch Schnee, Regen,
Hügel rauf, Hügel runter, Berg rauf, Berg runter, um (n)irgendwo anzukommen,
endlich (n)irgendwo


Ankommen zu (müssen),
aber ich war nie am Ende gewesen: ich lag immer neben mir, außer Atem,
unter jagendem Himmel, während ein Vogel wirklich aufstieg und die
Wolken aufschlitzte: es quoll über mir auf wie aus einer lila Frucht
Oder aus einer Frau, es sickerte runter, kam über mich, troff von mir ab,
durchtränkte mich: jeden Tag
und jede Nacht  neu fliege ich darauf herum,
zum Klumpen gepapptes weißes Fleisch, das ich selbst und mit aller Macht
auszuquetschen versucht – umwölkt von blauen, aufgefaserten Buchstaben,
Worten, (sinnlosen) Sätzen, in Fetzen
gerissenen Büchern – der Versuch sich selbst zu verschwenden,
jeden Tag und jede Nacht neu,
während ich weiß, dass es morgens wie Schweiß auf
meinem Gesicht liegt, mich aufschreckt,
das Holz wie ein Kleiderbügel in meiner Jacke, rechter Fuß, linker Fuß,
ich wiederhole: mich nach vorne zu beugen, den Kopf zwischen den Knien,
nach hinten zu fallen,
zu landen, zu rollen, unaufhaltsam zu rollen, Hügel rauf, Hügel runter,
jauchzend, singend** bis,
während ich den Vogel aufsteigen höre, und ich nicht aufhöre zu rollen, rückwärts,
weg von den Füßen, bis ich den Vogel nicht mehr höre und das Versickern beginnt,
der Regen die Spuren langsam verwäscht, den Nabel zu,
den Arsch zu und zum Schluss das Maul zu,
nachdem ich mich selbst zurückgeschlagen, -getreten, -geprügelt
habe, zurück in den schweigenden, bodenlosen Mund
von einer/einem sich endlich und endlich selbstverschlingenden
und abschmelzenden Frau / Moor / Abgrund / Möse / Weltall


*
Geschwulst


** **bis
nihil memini (ich erinnere mich an nichts nihil memini
non mundum  nicht die Welt non mundum
nihil ad me refert mundus die Welt sagt mir nichts                                nihil ad me refert mundus
assidue mihi effluunt voces aus mir strömen Worte assidue mihi effluunt voces
noli reminisci eas vergiß sie noli reminisci eas
nemo mei meminerit niemand soll sich an mich erinnern) nemo mei meminerit

Übersetzt von Thomas Kunst

© Wallstein Verlag, Göttingen 2007

In: Keine Triste Isolde. Gegenwartslyrik aus Flandern und den Niederlanden. Zweisprachige Ausgabe. Göttingen: Wallstein Verlag 2007

My sweet p(rince – moi) / ik-vertering

荷兰文 | Peter Verhelst


You could smell it
So you left me on my own
To complete the mission
Now I’m leaving it all behind
I’m going hunting
I’m a hunter

BJÖRK
(Hunter)

Before I end my day
Remember
My sweet prince
You are the one
You are the one

PLACEBO
(My Sweet Prince)


.- ergens ligt een alaska op je te wachten het ongerepte van een droom
van een lichaam.. – de bleke vlek.- . -... . die door het hoofd zwemt opgepompt
uit de dark room van het bewustzijn de korrel in de hersenlob het exces
van de gedachte met de buik tegen de grond veranderlijk van geslacht
en glinsterend van aard onderhuids gelikt in strepen .- . sluipend gif door de ader
van de sneeuwvlakte gejaagd genot voor het oog onnaspeurbaar defect
in het weefsel van de vlakte – af en toe vermoed je een spiedend hoofd
boven de kraag van sneeuw.. - .-. ― ―. een witte vlok in een witte storm
door ijsregens gegeseld. – blind geslagen door geflonker (rooksignalen
zonder legende / stuurloos voorbijdrijvende boomkruinen) er is geen weg terug
levenslang loopt men in lussen... . ..-. .- .. - . trappelt men ter plaatse op en neer
de kou een vals gebit dat in je klappert misschien is alles een vergissing is het
doel niet langer het te vinden maar (gelieve mij) te vergeten (=)
de duizeling van de poolnacht het wezen van de natuur van het ding ― ―
de pels om het lijf gegoten - ―. .. ..― afhangend in pegels rechtopstaand
in pieken. – duizend-
voudig weerkaatst ... - . .. .- ... - . .. .- ... - . .. .- ... - . .. .- ... - . .. .- ... - . .. .- ... - . .. .-
door sterren als een virus in de om je heen geplaatste spiegels jarenlang
sta je te kijken
zonder het te zien voorgoed gestuit in de vlucht tot het bot doordrongen
het verlangen deel uit te maken van de vertraagde bloedsomloop van de berg
... - . .. .- terend op het vet van herinneringen vel over been vlies over oog
een jas van stuifsneeuw de gletsjer een traan dik als glas langs de bergwand
gesijpeld je hebt het denken achtergelaten de mondvoorraad de munitie
de hoop
op een behouden thuiskomst af en toe leg je in gedachten een vinger in
een pootafdruk
als in het fossiel van een wonde volg je de richting die. ..- klauwen aanwijzen
boven de wolken is de stilte te snijden geen notie meer van tijd of plaats
de hemel is een olievlek zoals gehoopt. ―. ― op handen en knieën tegen de heuvel
opgekropen me door de heuvel heen gewerkt een ingevette arm zinkend in ―. .. –
een pels ten slotte de handpalm uitgespreid over het gezicht
terwijl een hand
hetzelfde met me doet geglimlacht hoofd in de nek oog in oog met mijn alaska
de beloofde - -.- . . .-. ...- - .- ― in een muur van sneeuw die ene steen losgewrikt
die de hele muur onstuitbaar in beweging brengt neuriënd... - . .. .- ... - . .. .-


[binnenkant van de pagina in spiegelschrift: niets ontbreekt mij op de berg niets
te zijn om alles te worden evenmin]

© Peter Verhelst
from: Alaska
Amsterdam: Prometheus, 2003
ISBN: 90-446-0249-7
Audio production: 2006, M.Mechner / Literaturwerkstatt Berlin

My sweet p(rince – moi) / Ich Scmelze

德文


You could smell it
So you left me on my own
To complete the mission
Now I’m leaving it all behind
I’m going hunting
I’m a hunter

BJÖRK
(Hunter)

Before I end my day
Remember
My sweet prince
You are the one
You are the one

PLACEBO
(My Sweet Prince)

.-- Irgendwo liegt ein Alaska und wartet auf dich der unkaputte Traum
Eines Körpers .. .- . .-- der bleiche Fleck --- ... -. . ...- . der durch den Schädel
Schlingert hochgepumpt aus dem dark room des Bewusstseins das Korn
Im Hirnlappen der Exzess der Gedanken mit dem Bauch am Boden
Wechselndes Geschlecht nassleuchtende Streifen unter der Haut .- .
Schleichendes Gift durch die Adern der Schneefläche gehetzter Genuss
Für das Auge undeutlicher Defekt im Gewebe der Fläche ab und an
Vermutest du einen spähenden Kopf über der Schneewand -.. .-. . --.
eine weiße Flocke
In einem weißen Sturm von Eispeitschen gepeinigt -.. ..-- Blindheit durch Geglitzer
(Rauchsignale ohne Legende/führerlos vorbeitreibende Baumkronen) kein Weg
zurück ein Leben lang läuft man in Schlaufen ... . .-.. .-.. .-
trippelt auf einer Stelle herum
die Kälte ein falsches Gebiss das in dir klappert vielleicht ist alles ein Irrtum mit
dem Ziel es nicht länger zu suchen sondern (du musst schon gestatten) es zu
vergessen (=) das Schwindelgefühl der Polarnacht das Wesen der Natur
des Dings -- ..-- den Pelz um den Körper geschmiert -. .. . ... herabhängend
in Zapfen aufragend
in Spitzen ..- ..-- tausendfach reflektiert ... - .... .-.- .. .- ... - .... .-.- .. .- ...
- .... .-.- .. .- ... - .... .-.- .. .- ... - .... .-.- .. .- ... - .... .-.- .. .- ... - .... .-.- .. .-  
von Sternen ein Virus in den
Spiegeln um dich her jahrelang schaust du nur ohne es zu sehen verhinderte Flucht
Durchdrungen bis auf die Knochen das Verlangen ein Teil der verlangsamten
Blutzirkulation des Berges zu sein -- . ..- zehrend vom Fett von Erinnerungen
Von Haut und Knochen Häutchen über dem Auge ein Umhang aus Schnee
Der Gletscher eine Träne zäh wie Glas die Bergwand hinabgeglitten du hast
Das Denken zurückgelassen den Proviant die Munition die Hoffnung auf eine
Geglückte Heimkehr ab und zu legst du in Gedanken einen Finger in einen
Fußabdruck das Fossil einer Wunde du folgst der Richtung die .-.. -.. -.
Greifer über den Wolken die Stille zum Schneiden keine Spur mehr von Zeit
oder Ort der Himmel in Hoffnung ein Ölfleck .-. .. -- auf Händen und Knien
den Hügel hochgekrochen mich durch den Hügel hindurchgedrängt ein
fettiger Arm hinabgetaucht in - .-.. .... . .-.. einem Pelz schließlich die Hand
über dem Gesicht ausgebreitet während eine andere Hand
dasselbe an mir ausprobiert der Retter lächelt
Den Kopf  im Nacken Aug in Aug mit meinem Alaska in einer Mauer aus
Schnee ein Stein herausgebrochen der die ganze Wand unaufhaltsam und
summend von sich aus vorantreibt ... - .... .-.- .. .- ... - .... .-.- .. .-

Übersetzt von Thomas Kunst

© Wallstein Verlag, Göttingen 2007

In: Keine Triste Isolde. Gegenwartslyrik aus Flandern und den Niederlanden. Zweisprachige Ausgabe. Göttingen: Wallstein Verlag 2007

Alaska - Ooit moet een alaska ons zijn

荷兰文 | Peter Verhelst


ALASKA

If travel is searching
And home what’s been found
I’m not stopping
I’m going hunting
I’m a hunter
I’ll bring back the goods
But I don’t know when

BJÖRK
(Hunter)Ooit moet een alaska ons zijn
ontsnapt
een vuurbol die zich een weg vrat door de savanne
van de ene op de andere zij wentelend door een koortsslaap
onbewogen zandkleurig onder de hijgende zon
opgegaan in een gevlekt bladerdek
kijkt het ons nu aan met naalddunne pupillen
knipogend terwijl we ons enkele meters lager
buigen over het raadsel
van in lucht oplossende sporen
tot we die blik plots in de nek voelen opgloeien
vertraagd horen we een kogel in de lader schuiven
terwijl het zich opspant en we ons op de rug laten vallen
in die ene luchtledige seconde voor de ontbranding
flitst het door het hoofd
hoe we in de vlakte liggen
door een sneeuwstorm verblind
alsof ze met duizenden tegelijk op ons af tollen
bevroren in hun sprong
pluizen waar we vergeefs naar grijpen
tussen de vingers door kringelend als vlinders
die jaren later een nieuw alaska in ons
hopen te ontketenen.

© Peter Verhelst
from: Alaska
Amsterdam: Prometheus, 2003
ISBN: 90-446-0249-7
Audio production: 2006, M.Mechner / Literaturwerkstatt Berlin

Alaska - Irgendwann muss uns einer von den Alaskas

德文


ALASKA

If travel is searching
And home what’s been found
I’m not stopping
I’m going hunting
I’m a hunter
I’ll bring back the goods
But I don’t know when

BJÖRK
(Hunter)


Irgendwann muss uns einer von den Alaskas
Entwischt sein,
ein Feuerklumpen, auf seinem Weg,
fiebrig, durch die Savanne, sich von
einer Seite auf die andere werfend,
gleichgültig sandfarben, unter keuchender Sonne,
aufgegangen unter einem Dach aus Blättern, fleckig,
mit nadeldürren Pupillen schaut er uns an,
blitzend, wir beugen uns ein paar Meter tiefer
über dieses Rätsel
der sich in Luft auflösenden Spuren,
bis wir fühlen, wie uns der Blick im Nacken
brennt, wir hören, verzögert, wie sich eine Kugel in den Lauf
schiebt, es knackt, und wir lassen uns in dieser
einen luftleeren Sekunde vor der Zündung auf den
Rücken fallen, wir liegen, schießt es uns durch
Den Kopf, schon blind von einem Schneesturm
Auf der Ebene, als würden Tausende von ihnen
Gleichzeitig auf uns runtergehen, erfroren
In ihrem Sprung, Flusen, nach denen wir tasten,
ohne Chance, weil sie sich wie Schmetterlinge
zwischen unseren Fingern hindurchquetschen, um Jahre
später in uns
einen neuen Alaska aufflammen zu lassen.

Übersetzt von Thomas Kunst

© Wallstein Verlag, Göttingen 2007

In: Keine Triste Isolde. Gegenwartslyrik aus Flandern und den Niederlanden. Zweisprachige Ausgabe. Göttingen: Wallstein Verlag 2007

Alaska - Je staat te flonkeren

荷兰文 | Peter Verhelst

Je staat te flonkeren
teruggetrokken
in een sneeuwwitte pels
omzwermd door spiegelingen
die met gespitste oren van elkaar wegsluipen
als waren ze ten prooi
aan continentendrift
tot ze uiteindelijk
spiegel in spiegel uit gekropen
voorbij de rede en voorbij vermoeidheid
onder een vreemdkleurige poolnacht
liggen te hijgen
en de ene spiegel na de andere traag
als een ijsschots door de knieën gaat
een stilte in
hoopjes
gestold vet
een schreeuw
die in echo’s weggeslingerd
voortijlend
over een eindeloos uitdijende vlakte
ooit opnieuw in je gezicht
terecht wil komen.

© Peter Verhelst
from: Alaska
Amsterdam: Prometheus, 2003
ISBN: 90-446-0249-7
Audio production: 2006, M.Mechner / Literaturwerkstatt Berlin

Alaska - Du stehst da und

德文

Du stehst da und
Funkelst allein
In einem Pelz aus Schnee
Und Beize umschwärmt
Von Spiegelungen die sich
Mit gespitzten Ohren voneinander
Abstoßen als wären sie ein Opfer
Der Schollenbewegung bis sie
Schließlich hervorgekrochen
Aus Spiegel und Spiegel jenseits
Der Vernunft und jenseits von
Müdigkeit unter einer merkwürdig
Eingefärbten Polarnacht daliegen und
Keuchen einer nach dem anderen
Träge wie eine Eisscholle in die Knie
Geht eine Ruhe in Resten
Aus geronnenem Fett
ein Schrei der sich in Echos
fortschleudert über eine schier endlose
Ebene abdriftet und irgendwann mal wieder fest
in deinem Gesicht landet.

Übersetzt von Thomas Kunst

© Wallstein Verlag, Göttingen 2007

In: Keine Triste Isolde. Gegenwartslyrik aus Flandern und den Niederlanden. Zweisprachige Ausgabe. Göttingen: Wallstein Verlag 2007

Alaska - Heuvel op heuvel af

荷兰文 | Peter Verhelst

Heuvel op heuvel af
door het ijs gezakt
te voorschijn gehesen
linkerbeen voor rechterbeen
besuikerd met kristallen
op het nieuwe wak af
als met kaarsvet overgoten
rechterbeen voor linkerbeen
laag over laag
tot je van kop tot teen
in glas gevat
de handen voor je uit
de weg versperd
blijft opklimmen
tot stilstand
eindelijk
tot rust bevroren
in de woede van een pels
van een alaska
overwoekerd
en je roerloos
eeuwenlang mag kijken
naar een vingertop
die als een kogel aan het zingen gaat
in de zuigende
pulserende verwonding
die je altijd hebt gedroomd
te worden.

© Peter Verhelst
from: Alaska
Amsterdam: Prometheus, 2003
ISBN: 90-446-0249-7
Audio production: 2006, M.Mechner / Literaturwerkstatt Berlin

Alaska - Hügel für Hügel rauf

德文

Hügel für Hügel rauf
Runter durch das Eis
Gebrochen aufgehoben
Linkes Bein rechtes Bein
Kristallzucker zu neuen
Löchern hin Kerzenfett
Rechtes Bein linkes Bein
Schicht für Schicht
Glas
Von Kopf bis Fuß
Die Hände ausgestreckt
Der Weg zuende
Du kletterst weiter endlich
Bis zum Stillstand gefrorene
Ruhe die Wut eines
Pelzes Alaskas Wucherungen
Du starrst Jahrhunderte und
Unbewegt auf eine Fingerspitze
Du hörst sie singt
Wie eine Kugel hemmungslos
In einer Wunde tuckernd
Saugend wolltest du du
Wolltest immer sein wie sie.

Übersetzt von Thomas Kunst

© Wallstein Verlag, Göttingen 2007

In: Keine Triste Isolde. Gegenwartslyrik aus Flandern und den Niederlanden. Zweisprachige Ausgabe. Göttingen: Wallstein Verlag 2007

Alaska - Heb door moerassen gewaad

荷兰文 | Peter Verhelst

Heb door moerassen gewaad
al dan niet menselijk
heb door bossen gewaad
door velden vol spinrag
heb dagenlang in de vlakte gestaan
met uitgestrekte armen
ingestreken met lijm of speeksel
en werd bezocht door alles wat vleugels had
heb gegrepen wat ik kon en begrepen wat ik niet kon
vergeten
ben nooit eenzaam geweest
heb het nochtans geprobeerd
het was sterker dan mezelf
heb het mezelf nooit leren vergeven
ben door de ene mond naar binnen gekomen
en door de andere mond naar buiten geworpen
en ondertussen werd ik bekleed
met alles wat ik niet kon
vergeten
heb eindelijk beseft dat er niets te beseffen valt
behalve de drang om op en neer te springen
onophoudelijk en koppig op en neer te springen
voorbij de rede en voorbij vermoeidheid en voorbij de hoop
en dan in die beweging mijn beide handen naar u op te houden
en het besef dat nooit iets u ertoe kon brengen
om ooit
al was het maar één keer
één vinger naar mij uit te steken.

© Peter Verhelst
from: Alaska
Amsterdam: Prometheus, 2003
ISBN: 90-446-0249-7
Audio production: 2006, M.Mechner / Literaturwerkstatt Berlin

Alaska - Bin durch Sümpfe und

德文

Bin durch Sümpfe und
Wälder gewatet menschlich
Oder nicht durch Felder
Mit Spinnweben habe
Tag um Tag in der Ebene zugebracht
mit ausgestreckten Armen bestrichen
mit Leim oder Spucke bekam
Besuch von allem was fliegen
kann habe angefasst was ich
Konnte und begriffen was ich nicht mehr
Vergessen würde bin nie einsam
Gewesen habe es trotzdem
Versucht es war stärker als ich
habe nie gelernt das zu verzeihen
bin durch den einen Mund rein und
den anderen wieder raus
in der Zwischenzeit wurde ich
bekleidet mit Dingen die ich nicht
mehr vergessen würde
mir wurde klar dass es nichts
gab dessen man sich bewusst werden
könnte außer dem Drang auf und ab zu springen
pausenlos und stur auf und ab zu springen
jenseits der Vernunft jenseits von Müdigkeit
und Hoffnung dir dann in dieser
Bewegung beide Hände hinzuhalten
ohne jemals davon auszugehen und sei es
auch nur dieses eine Mal du könntest mich
mit einem Finger je verfehlen.

Übersetzt von Thomas Kunst

© Wallstein Verlag, Göttingen 2007

In: Keine Triste Isolde. Gegenwartslyrik aus Flandern und den Niederlanden. Zweisprachige Ausgabe. Göttingen: Wallstein Verlag 2007