Michael Longley 
Translator

on Lyrikline: 1 poems translated

from: 爱尔兰文 to: 英文

Original

Translation

Aubade

爱尔兰文 | Nuala Ní Dhomhnaill

Is cuma leis an mhaidin cad air a ngealann sí —
ar na cáganna ag bruíon is ag achrann ins na crainn
dhuilleogacha; ar an mbardal glas ag snámh go tóstalach
i measc na ngiolcach ins na curraithe; ar thóinín bán
an chircín uisce ag gobadh aníos as an bpoll portaigh;
ar roilleoga ag siúl go cúramach ar thránna móra.

Is cuma leis an ghrian cad air a n-éiríonn sí —
ar na tithe bríce, ar fhuinneoga de ghloine snoite
is gearrtha i gcearnóga Seoirseacha: ar na saithí beach
ag ullmhú chun creach a dhéanamh ar ghairdíní
    bruachbhailte;
ar lánúine óga fós ag méanfach i gcomhthiúin is fonn
a gcúplála ag éirí aníos iontu; ar dhrúcht ag glioscarnach
ina dheora móra ar lilí is ar róiseanna; ar do ghuaille.

Ach ní cuma linn go bhfuil an oíche aréir
thart, is go gcaithfear glacadh le pé rud a sheolfaidh
an là inniu an tslí; go gcaithfear imeacht is cromadh síos
arís is píosaí beaga brealsúnta ár saoil a dhlúthú
le chéile ar chuma éigin, chun gur féidir
lenár leanaí uisce a ól as babhlaí briste
in ionad as a mbosa, ní cuma linne é.

© Nuala Ni Dhmonaill
from: Feis
Dublin: An Sagart Má Nuat, 1991

Aubade

英文

It's all the same to morning what it dawns on —
On the bickering of jackdaws in leafy trees;
On that dandy from the wetlands, the green mallard's
Stylish glissando among reeds; on the moorhen
Whose white petticoat flickers around the boghole;
On the oystercatcher on tiptoe at low tide.

It's all the same to the sun what it rises on —
On the windows in houses in Georgian squares;
On bees swarming to blitz suburban gardens;
On young couples yawning in unison before
They do it again; on dew like sweat or tears
On lilies and roses; on your bare shoulders.

But it isn't all the same to us that night-time
Runs out; that we must make do with today's
Happenings, and stoop and somehow glue together
The silly little shards of our lives, so that
Our children can drink water from broken bowls,
Not from cupped hands. It isn't the same at all.

Translated by Michael Longley