svetima planeta

kompiuteris sako – atvykom
šiaip jis nešnekus, bet jau kelias valandas plepa
apie vaismedžių genėjimą
sako – kelionės tikslas pasiektas

kojų pirštai nutirpę
išlipu iš kosminio laivo
apsižvalgau, renku mėginius žemės mokslininkams –
vaikštau po lygiai tokį pat kambarį kaip savo
šviesmečių šviesmečius aplink nėra nieko gyvo
nėra ir užuolaidų
lauke ramiai sninga
kitoje gatvės pusėje languose žybsi girliandos
vaikai stumdosi ant šaligatvio

vien kosminė vienatvė ir uolienos

© Aušra Kaziliūnaitė
从: esu aptrupėjusios sienos
Vilnius: kitos knygos, 2016
ISBN: 978-609-427-246-2
录制: Lithuanian Culture Institute, recorded at dropaudio studio, 2019

alien planet

the computer says – we’ve arrived
it’s generally not very talkative, but has been jabbering
for hours now about the pruning of fruit trees
it says – we have reached our journey’s goal

my toes are numb
i climb out of the spaceship
and look around, gathering samples for scientists –
i walk about a room identical to my own
nothing lives for light years all around
there are no curtains
it’s quietly snowing outside
garlands glitter in windows across the street
children push and shove on the sidewalk

nothing but cosmic loneliness and stone

Translated from Lithuanian by Rimas Uzgiris