šventinis makiažas

Mačiau angelus su automatais rankose
jie liūdnai žvelgė į grindis oro uostose ir stotyse

lūkuriavo

Mačiau tėvų siųstus aštuonmečius
kurie pribėgę prie žmogaus teisių aktyvistų
šaukė – grąžinkit mums vaivorykštę –

kikeno

Mačiau vyrus, kurie manėsi esantys tikri vyrai
ir moteris, kurios manėsi esančios tikros moterys
susipažindamos vietoj vardo jos sakydavo
– esu to ir to moteris –

Mačiau ištuštėjusius kaimus, kertamus miškus
užtvenktas upes ir mažų miestelių bažnyčias

Veidrodyje

© Aušra Kaziliūnaitė
从: esu aptrupėjusios sienos
Vilnius: kitos knygos, 2016
ISBN: 978-609-427-246-2
录制: Lithuanian Culture Institute, recorded at dropaudio studio, 2019

holiday make-up

i saw angels with automatic rifles in their hands
staring sadly at the floor in airports and stations

waiting

i saw eight-year-olds sent by their parents
running up to human rights activists
shouting – give us back the rainbow –

giggling

i saw men who thought they were real men
and women who thought they were real women
saying in greeting, instead of a name –
i am so and so’s woman –

i saw emptied villages, forests felled
dammed rivers and steeples of small towns

in the mirror

Translated from Lithuanian by Rimas Uzgiris