Yolanda Castaño

加利西亚文

HISTORIA DA TRANSFORMACIÓN

Foi primeiro un trastorno
unha lesiva abstinencia de nena eramos pobres e non tiña nin aquilo
raquítica de min depauperada antes de eu amargor carente unha
parábola de complexos unha síndrome unha pantasma
(Aciago a partes iguais botalo en falla ou lamentalo)
Arrecife de sombra que rompe os meus colares.
Foi primeiro unha branquia evasiva que
non me quixo facer feliz tocándome co seu sopro
son a cara máis común do patio do colexio
a faciana eslamiada que nada en nada sementa
telo ou non o tes renuncia afaite traga iso
corvos toldando nubes unha condena de frío eterno
unha paciente galerna unha privada privación
(nena de colexio de monxas que fun saen todas
anoréxicas ou lesbianas a
letra entra con sangue nos cóbados nas cabezas nas
conciencias ou nas conas).
Pechei os ollos e desexei con todas as miñas forzas
lograr dunha vez por todas converterme na que era.

Pero a beleza corrompe. A beleza corrompe.
Arrecife de sombra que gasta os meus colares.
Vence a madrugada e a gorxa contén un presaxio.
Pobre parviña!, obsesionácheste con cubrir con aspas en vez de
co seu contido.
Foi un lento e vertixinoso agromar de flores en inverno
Os ríos saltaban cara atrás e resolvíanse en fervenzas rosas
borboletas e caracois nacéronme nos cabelos
O sorriso dos meus peitos deu combustible aos aeroplanos
A beleza corrompe
A beleza corrompe
A tersura do meu ventre escoltaba á primavera
desbordaron as buguinas nas miñas mans tan miúdas
o meu afago máis alto beliscou o meu ventrículo
e xa non souben qué facer con tanta luz en tanta sombra.

Dixéronme: “a túa propia arma será o teu propio castigo”
cuspíronme na cara as miñas propias virtudes neste
clube non admiten a rapazas cos beizos pintados de vermello
un maremoto sucio unha usura de perversión que
non pode ter que ver coa miña máscara de pestanas os
ratos subiron ao meu cuarto enluxaron os caixóns da roupa branca
litros de ferralla alcatrán axexo ás agachadas litros
de control litros de difamadores quilos de suspicacias levantadas
só coa tensión do arco das miñas cellas deberían maniatarte
adxudicarte unha estampa gris e borrarte os trazos con ácido
¿renunciar a ser eu para ser unha escritora?
demonizaron o esguío e lanzal do meu pescozo e o
xeito en que me nace o cabelo na parte baixa da caluga neste
clube non admiten a rapazas tan ben adobiadas
Desconfiamos do estío
A beleza corrompe.
Mira ben se che compensa todo isto.

© Yolanda Castaño
从: Profundidade de campo
Espiral Maior: La Coruña, 2007
录制: Literaturwerkstatt Berlin, 2015

Une histoire de transformation

Au début ce fut un trouble
une abstinence nuisible petite nous étions pauvres je n’avais même pas ça
rachitique pauvre de moi-même l’amertume en moins une
parabole de complexes un syndrome un spectre
(Désastreux tout autant de perdre que de regretter)
Sombre récif qui brise mes colliers.
Au début ce fut une branchie évasive qui
n’allait pas me rendre heureuse au contact de son souffle
je suis le visage le plus commun de la cour du collège
une expression creuse qui ne sème rien de rien
tu l’as ou tu ne l’as pas laisse couler habitue-toi avale
corneilles couvrant nuages sentence d’un froid éternel
une tempête patiente une privation privée
(j’étais une élève de couvent elles finissent toutes
anorexiques ou lesbiennes la
lettre s’inculque avec le sang de nos coudes de nos cerveaux
de nos consciences ou de nos chattes)
j’ai fermé les yeux et désiré de toutes mes forces
une fois et pour toutes devenir qui j’étais.

Mais la beauté corrompt. La beauté corrompt.
Sombre récif qui use mes colliers.
L’aube gagne et la gorge contient un présage.
Ridicule petite chose! Tu étais obsédée par tout recouvrir de croix plutôt que
de contenu.
Ce fut une lente et vertigineuse éclosion de fleurs en hiver
Les rivières se sont renversées en cascades roses
papillons et escargots ont éclos sur mes cheveux
le sourire de mes seins a redonné du fuel aux avions
La beauté corrompt
La beauté corrompt
La raideur de mon estomac a escorté le printemps
les conques débordent de mes mains menues
mon plus beau compliment pince mon ventricule
et je ne savais plus que faire de tant de lumière dans une telle obscurité.

Ils ont dit: «ton arme sera ta propre punition»
ils m’ont jeté mes vertus à la figure ce
club n’accepte pas les filles avec des lèvres peintes en rouge
une sale marée une usure perverse qui
n’a rien à voir avec mon mascara les
souris montaient dans ma chambre souillaient le linge blanc
litres de déchets goudronneux surveillance dissimulée litres
de contrôle litres de diffamateurs kilos de soupçons soulevés
avec à peine la tension de l’arc de mes sourcils tu devrais être ligotée
affublée d’une apparence grise tes traits effacés à l’acide
renoncer à être moi-même pour devenir écrivain?
ils ont diabolisé le gentil et l’allongé dans mon cou la naissance
de mes cheveux en bas de ma nuque ce
club n’accepte pas les filles si bien foutues
Nous nous méfions de l’été
La beauté corrompt.
Demande-toi bien si tout ceci vaut le coup.

Traduit par Samira Negrouche