Yolanda Castaño

加利西亚文

Yolanda Castaño

西班牙文

METROFOBIA

Ao fondo da paisaxe, a chuvia
esvaece as nubes cun borrón.
Esta folla de ruta milita na xograresca.

Xa teño gana de partir e o meu coche é un soldado.
Non vas oíndo chifrar o seu cargamento sensible?
As estradas comarcais parecen
cadernos pautados.
Gustaríame sucar os montes cun poema ao lombo
                                      coma os viaxantes.
O meu coche é unha bala prateada con
ritmo en vez de pólvora, e eu dígolle: “Vamos!”.
Xuntos atravesamos vales, barrios de funcionarios,
as grandes explotacións eólicas
danme ganas de loitar contra os xigantes.
O meu coche mais eu entendémonos sen dicirnos nada.

Flores brancas do ibuprofeno,
o meu coche é un soldado
e eu dígolle “Vamos recitar poemas
a Monforte de Lemos!”,
e el
acompasa o seu motor ao meu rexistro,
repenica,
badalea
aínda que teña
metrofobia.

© Yolanda Castaño
从: A segunda lingua
Santiago de Compostella: PEN Clube de Galicia, 2014
录制: Literaturwerkstatt Berlin, 2015

METROFOBIA

Al fondo del paisaje, la lluvia

difumina las nubes con un borrón.

Esta hoja de ruta milita en la juglaresca.


Ya tengo ganas de partir y mi coche es un soldado.

¿No vas oyendo silbar a su cargamento sensible?

Las carreteras comarcales parecen

cuadernos pautados.

Me gustaría surcar los montes con un poema a cuestas

como los viajantes.

Mi coche es una bala plateada con

ritmo en vez de pólvora, y le digo: “¡Vamos!”.

Juntos atravesamos valles, barrios de funcionarios,

las grandes explotaciones eólicas

me dan ganas de luchar contra los gigantes.

Mi coche y yo nos entendemos sin decirnos nada.


Flores blancas del ibuprofeno,

mi coche es un soldado

y yo le digo: “¡Vamos a recitar poemas

a Monforte de Lemos!”,

y él

acompasa su motor a mi registro,

repica,

tintinea

aunque tenga

metrofobia.

De A Segunda Lingua [La segunda lengua] (ed biling, 2014)