Yolanda Castaño

加利西亚文

Yolanda Castaño

西班牙文

PAN DE CELEBRACIÓN

O mundo é un hotel sen mostrador de recepción.
O don da elocuencia non é un ben comunitario.

Non se repartiron así nin os pans nin os peixes.
Por estribor a carne e por babor as espiñas.

Ides perder a cabeza e chóvenvos
sombreiros,
os ricos terán cartos os pobres terán fillos.

Eu sei dun pan que eu partiría en anacos
que fosen minúsculos e durase para os restos;
se unha faragulla pode ocuparlle a boca a alguén,
se pode saciar, se talvez destrabala.

Coma botes salvavidas na gloria do Titanic,
soutos de peites para quen está
calvo.

Urbi et orbi da retórica: nin está nin se espera.
Calcétanse barbas para quen non ten queixelo.

Tocáronlles a algunhas bocas tres segundos de memoria.
E Deus ha dar ese pan
a alguén con ben menos dentes.

© Yolanda Castaño
从: A segunda lingua
Santiago de Compostella: PEN Clube de Galicia, 2014
录制: Literaturwerkstatt Berlin, 2015

PAN DE CELEBRACIÓN

El mundo es un hotel sin mostrador de recepción.

El don de la elocuencia no es un bien comunitario.


No se repartieron así ni los panes ni los peces.

Por estribor la carne y por babor las espinas.


Vais a perder la cabeza y están lloviéndoos

sombreros,

los ricos tendrán dinero los pobres tendrán hijos.


Yo sé de un pan que partiría en pedazos

que fuesen minúsculos y durase para los restos,

si acaso una migaja puede ocuparle a alguien la boca,

si puede saciar, si tal vez destrabarla.


Como botes salvavidas en la gloria del Titanic,

pinares de peines para quien está

calvo.


Urbi et orbi de la retórica: ni está ni se la espera.

Aquí se calcetan barbas y tú aún sin mandíbula.


Les tocaron a algunas bocas tres segundos de memoria.

Y Dios le dará ese pan

a alguien con menos dientes.

De A Segunda Lingua [La segunda lengua] (ed biling, 2014)