Yolanda Castaño

加利西亚文

Mindy Zhang

中文

PAN DE CELEBRACIÓN

O mundo é un hotel sen mostrador de recepción.
O don da elocuencia non é un ben comunitario.

Non se repartiron así nin os pans nin os peixes.
Por estribor a carne e por babor as espiñas.

Ides perder a cabeza e chóvenvos
sombreiros,
os ricos terán cartos os pobres terán fillos.

Eu sei dun pan que eu partiría en anacos
que fosen minúsculos e durase para os restos;
se unha faragulla pode ocuparlle a boca a alguén,
se pode saciar, se talvez destrabala.

Coma botes salvavidas na gloria do Titanic,
soutos de peites para quen está
calvo.

Urbi et orbi da retórica: nin está nin se espera.
Calcétanse barbas para quen non ten queixelo.

Tocáronlles a algunhas bocas tres segundos de memoria.
E Deus ha dar ese pan
a alguén con ben menos dentes.

© Yolanda Castaño
从: A segunda lingua
Santiago de Compostella: PEN Clube de Galicia, 2014
录制: Literaturwerkstatt Berlin, 2015

庆贺的面包(这是一个不公平的世界)

世界是一个没有前台的宾馆。
能说会道的天赋不是人人共有的东西。

面包和鱼也不是那样分配的。
肉运到右边的船舷,鱼骨头送给左边的码头。

你会失去你的头,雨会下帽子给你,
富人将会有钱,穷人将会有孩子。

我知道一块面包,我会把它切成块,
微乎其微的小块,足够留下多余的,
如果面包屑也可以填一张口,
如果它能够满足人甚至可以解开一个舌头。

如同泰坦尼号上救生艇的荣耀,
梳子之林为那些
秃顶的。

“罗马或全世界”的修辞法:即不是这里也不是预期。
胡须缝起来给那些缺下巴的。

有些嘴被授予三秒钟记忆。
神会把面包
给牙齿更少的。

明迪 译 Translated by Ming Di (aka Mindy Z)