მომატყუეთ

მომატყუეთ,
ისე, რომ დავიჯერო.
აგურისფერი ქარით გაამაგრეთ ტყუილი
თეთრი წიწილებით
(სახლი და ფრთა).
ოღონდ, ამ საქმეს რომ დააპირებთ,
ასე ჩვიდმეტი წლის უნდა იყოთ,
ტყუილი ისეთი სიმართლით იწყება,
50 და 60 წლის ასაკში რომ ვეღარ გექნება.
მოზარდის გოთიკიდან დამიწებულ
ერთსართულიან ისტორიებამდე.
ნახევარი რომ დავრჩები,
წინა ნაწერში თავის ჩაწურვისგან,
რამდენიმე აგურით და კვერცხის ცილით ამომაშენეთ,
(სახლი და ფრთა).
სულ ჩვიდმეტი წლისა იყავით!
მეხსიერებაზე საშლელი, გამოცდილება ფრჩხილებში.
მომატყუეთ,
ევთანაზიის მცდელობისთვის ზოგჯერ კი სჯიან,
სამაგიეროდ რა ცა შედის ლურჯ ვენებში?

© ლია სტურუა / Lia Sturua
录制: Haus für Poesie / 2016

Trompez-moi!

Trompez-moi!
Mais faites que je croie,
d'un vent rouge-brique
et des poussins blancs
(maison et plume)
renforcer le mensonge.
Mais pour vous y mettre
ayez dix-sept ans!
Le mensonge découle de cette vérité
que vous ne possèderez pas à 50 ou 60 ans,
du gothique d'adolescent
aux histoires à ras de terre
abricot, melon, fruit jaune,
comme une fenêtre illuminée
et quand il ne restera qu'une moitié de moi
l'autre décantée dans mes poèmes
murez-moi avec des briques et du blanc d'oeuf
(maison et plume).
Vous n'aviez que dix-sept ans!
Effacez la lumière, mettez l'expérience entre parenthèses,
Trompez-moi!
L'euthanasie est parfois punissable
mais quel ciel, que celui
pénètrè dans mes vienes!

Traduit par Omar Turmanauli et Gogi Ekizashvili