OĞLUM

Uzun bir yola benzetiyor beni oğlum
Anasını toprağa
Ben uzakta hapishanede yatmışım
Anası yürümeyi öğretmiş ona

© Metin Cengiz
从: Dünyaya Katkımız Bir Ebru Vurgusu
Istanbul: Şiirden Publishing, 2009
ISBN: 9759056704

MON FILS

Mon fils me compare à une longue route
Et sa mère à la terre
J'étais en prison au loin
Sa mère lui a appris à marcher

Traduction française de Metin Cengiz et Claire Lajus