Високо

Денес нема да одам по истиот пат
ќе скршнам лево
можеби ќе видам како на некое дете
му излетува топката на улицата
и ќе му ја подадам назад, како што мене денот
секогаш љубезно ми ја враќа
самотијата во игралиштето
кога ќе ја шутнам
високо

© Nikolina Andova
从: Поврзи ги точките
Темплум, 2014
录制: Haus für Poesie / 2017

Très haut

Aujourd’hui je n’emprunterai pas le même chemin
je tournerai à gauche
peut-être verrai-je bondir
sur la route la balle d’un enfant
et je la lui renverrai, comme le jour
me renvoie toujours aimablement
la solitude sur l’aire de jeu
lorsque je la shoote
très haut

Traduction: Verika Jakimov