Elromlani milyen

Rossznak kellene lennem,
hogy erről mondjak valamit,
ahogy megyünk el egymás
mellett, az milyen szép,
mint a busz kijelzője,
elromlani milyen szép,
minden megálló végállomás.

*

Nem éreznek semmit,
fáradtan mozognak,
hideg szavak kopognak
egy betonkeverőben.

*

Vagy szabadnak lenni,
mint egy tárgy,
próbálom elképzelni,

egy kalapács például,
megfogod,
és nincsen benne isten.

*

Soha nincs itt és beszél,
hogy elrontani milyen szép,
mondjuk szakállal az arcot,
de ami nincs itt, az beszél,
már nem jut eszembe semmi rólunk.

*

Egy hentespult a legelőről
vajon mit tudna mondani még?

© Dénes Krusovszky
录制: Petőfi Irodalmi Múzeum, 2018

Att gå sönder är så

Jag måste vilja skada
för att säga något om det här,
hur vi går vår väg intill
varandra, det är så vackert, som
textremsan med hållplatser på bussen,
all gå sönder är så vackert,
varje hållplats en slutstation.

                  *

De känner ingenting,
rör sig kraftlöst,
kyliga ord skramlar
i en betongblandare.

                  *

Eller att vara fri,
som ett ting,
jag försöker tänka mig
till exempel en hammare,
du greppar den,
i den finns ingen gud.

                  *

Är aldrig här men talar om
att ha sönder, hur vackert det är,
Iåt oss säga ansiktet med ett skägg,
men det som inte är här, det talar,
jag kommer inte på något mer om oss.

                  *

Vad kan en slaktdisk egentligen
säga om betesmarken?

Översättning: Daniel Gustafsson Pech