Sigitas Geda

立陶宛文

Pietro U. Dini

意大利文

20 ANTINOMIJŲ

Tu sutvėrei mane ir laikyk.
Nesutvėrei manęs, nelaikyk.
Tu davei man gyvybę ir saugok.
Nedavei man gyvybės, nesaugok.
Tu auginai ir valgydinai mane.
Neauginai, nedavei valgyt.
Tu mokei mane ir guodei.
Nemokei ir neguodei.
Tu sakei, aš gražus ir garbingas.
Negražus, negarbingas.
Tu liepei man pratęsti pasaulį.
Neliepei.
Tu sakei, turiu galvą, lūpas, akis.
Neturiu nei galvos, nei lūpų.
Tu sakei įdėjęs man širdį.
Neįdėjai širdies.
Tu sakei, turiu ką mylėti.
Neturiu ką mylėti.
Tu sakei, aš žmogus.
Ne žmogus.
Tu, sakei, esu vyras.
Ne vyras.
Tu sakei, esu moteris.
Ne moteris.
Tu sakei, kad man reikia turėti draugų.
Nereikia.
Tu sakei, kad aš privalau žudyti.
Nežudysiu.
Tu sakei, kad pasaulis nesveikas.
Nesveikas.
Tu sakei, kad aš greitai mirsiu.
Nemirsiu.
Tu sakei, kad mane mylėsi.
Mylėsi.
Tu sakei, kad mane išduosi.
Išduosi.
Tu sakei tą ką sakei ką sakysi?
Nesakysiu.

© beim Verlag und beim Autoren
从: Eilėraščiai - Gedichte
Vilnius: Baltos Lankos, 1997
ISBN: 9986-813-50-6
录制: 2002 M. Mechner, literaturWERKstatt berlin

20 antinomie

Tu mi creasti e allora sostienimi.

Non mi creasti, non sostenermi.

Mi desti la vita e allora proteggimi.

Non me la desti, non proteggermi.

Mi crescesti e nutristi.

Non mi crescesti né nutristi.

M’insegnasti e consolasti.

Non m’insegnasti né consolasti.

Mi dicesti: sei bello e giusto.

Né bello, né giusto.

M’ordinasti di continuare il mondo.

Non l’ordinasti.

Dicesti: avrai testa, labbra, occhi.

Non ho né testa né labbra.

Dicesti avresti incluso un cuore.

Non mi desti un cuore.

Dicesti: avrai cosa amare.

Non ho cosa amare.

Dicesti che sarei un essere umano.

Essere umano non sono.

Dicesti che sarei un uomo.

Uomo non sono.

Dicesti che sarei una donna.

Donna non sono.

Mi dicesti che avrò bisogno di amici.

Bisogno non ne ho.

Dicesti che dovrò uccidere.

Non ucciderò.

Dicesti che il mondo è infermo.

E’ infermo.

Mi dicesti che presto morirò.

Non morirò.

Mi dicesti che m’avresti amato.

Mi amerai.

Mi dicesti che mi tradirai.

Mi tradirai.

Tu dicesti ciò che dicesti che dirai?

Non lo dirò.

Traduzione: Pietro U. Dini