Jag växer

Först växer jag väldigt fort, när jag föds är jag 51 centimeter, sedan blir jag raskt 52, 53, 54, 55 och 56 centimeter. 1 år efter min födsel är jag 63, när jag är 2 har jag ökat till 79, vid 3 är jag 90 och när jag är 3 år och 244 dagar spränger jag enmetersgränsen. Mellan 4 och 5 växer jag 7 centimeter, de följande åren 6, 6, 5, 4, 6, 5, 3, och 4. Vid 13 är jag 159 centimeter, året efter har jag ökat radikalt och är plötsligt 167. Nästa år ökar jag ännu mer och blir 179. Nästa år växer jag 3 centimeter, året därpå 2 centimeter, sedan 2 ytterligare. Sedan avtar mitt växande påtagligt och jag blir endast någon halvcentimeter längre. Mellan 25 och 35 står jag enligt mina mätningar helt stilla. Mellan 35 och 38 ökar jag överraskande med sammanlagt 8 millimeter. Mitt trettionionde år krymper jag 3 millimeter. Mitt fyrtionde krymper jag 2 millimeter. De därpå följande åren krymper jag 2, 2, 1, respektive 1 millimeter. 45 år gammal går jag in i en ny fas och krymper (sannolikt beroende på en svår och utdragen sjukdom) hela 6 millimeter, året därpå har jag krympt ytterligare något och mäter 183 centimeter i strumplästen. Mellan 47 och 55 börjar jag växa igen, i genomsnitt en halv millimeter per år. 55 år gammal tar jag ett stort kliv upp mot himlen och växer 14 centimeter, mitt femtiosjätte år på jorden innebär en nästan lika stor ökning och 57 år gammal mäter jag hela 219 centimeter. Året därpå förlorar jag nästan 30 centimeter i höjd och nästa år 25. De fem följande åren krymper jag 15, 12, 12, 18, respektive 22 centimeter. När jag 65 år gammal går i pension mäter jag endast 85 centimeter. Två år senare har jag blivit ytterligare 34 centimeter kortare och tangerar den längd jag hade när jag föddes. De nästföljande åren halveras min längd och vid 70 fyllda är jag bara 25 centimeter. Vid 72 har jag krympt ytterligare 24 centimeter och under en regnig sommar utgör min totala längd endast en halv centimeter innan jag äntligen kommer igång igen och femfaldigt dubblerar min längd på tre år. Jag mäter alltså vid 76 års ålder 2,5 centimeter och växer under den följande femårsperioden 2, 3, 1, 4, respektive 2 millimeter. Nästa år blir dock radikalt annorlunda och jag kommer att växa drastiska 3000%, vilket vill säga 1 meter och 11 centimeter. Året därpå mer än trefaldigas min längd och vid 84 år växer jag 34 meter. Det därpå följande året krymper jag 45 meter och under en skräckinjagande sportlovsvecka mäter jag ohyggliga minus 11 meter. Sedan växer jag ifatt alltihop och jag slutar mina dagar, 88 år gammal, på min ideala längd, 24 centimeter, det vill säga sträckan mellan min mors bröstvårtor. 

© Ulf Karl Olov Nilsson
从: Block
录制: OEI

IK GROEI

Eerst groei ik heel snel, bij mijn geboorte ben ik 51 centimeter, later word ik snel 52, 53, 54, 55 en 56 centimeter. 1 jaar na mijn geboorte ben ik 63, als ik 2 ben ik opgeschoten tot 79, als ik 3 jaar ben, ben ik 90 en als ik 3 jaar en 244 dagen ben, doorbreek ik de één-metergrens. Tussen 4 en 5 groei ik 7 centimeter, de volgende jaren 6, 6, 5, 4, 6, 5, 3 en 4. Als ik 13 ben, ben ik 159 centimeter, het jaar daarna ben ik radicaal opgeschoten en ben ik opeens 167. Het jaar erop neem ik nog meer toe en word 179. Het volgende jaar groei ik 3 centimeter, het jaar erop 2 centimeter, dan nog 2. Daarna neemt mijn groei merkbaar af en word ik maar een halve centimeter langer. Tussen mijn 25e en 35e sta ik volgens mijn metingen helemaal stil. Tussen mijn 35e en 38e neem ik verrassend genoeg in totaal met 8 millimeter toe. In mijn negenendertigste jaar krimp ik 3 millimeter. In mijn veertigste krimp ik 2 millimeter. De daarop volgende jaren krimp ik respectievelijk 2, 2, 1 en 1 millimeter. 45 jaar oud ga ik een nieuwe fase in en krimp (waarschijnlijk veroorzaakt door een zware en langdurige ziekte) zelfs 6 millimeter, het jaar daarop krimp ik nog een beetje en ben ik 183 centimeter op kousenvoeten. Tussen mijn 47e en 55e begin ik weer te groeien, gemiddeld een halve millimeter per jaar. Op mijn 55e zet ik een flinke stap richting de hemel en groei 14 centimeter, mijn zesenvijftigste jaar op aarde brengt een bijna even grote toename en 57 jaar oud ben ik zelfs 219 centimeter lang. Het jaar daarop verlies ik bijna 30 centimeter aan lengte en het volgende jaar 25. De vijf volgende jaren krimp ik respectievelijk 15, 12, 12, 18 en 22 centimeter. Als ik met mijn 65e met pensioen ga, ben ik nog maar 85 centimeter lang. Twee jaar later ben ik nog 34 centimeter korter geworden en ben ik even lang als toen ik geboren werd. De jaren daarop halveert mijn lengte en als ik de 70 bereik, ben ik nog maar 25 centimeter. Op de leeftijd van 72 ben ik nog 24 centimeter gekrompen en tijdens een regenachtige zomer telt mijn totale lengte slechts een halve centimeter voordat ik eindelijk weer op gang kom en mijn lengte in drie jaar vervijfvoudig. Als ik de leeftijd van 76 heb bereikt, ben ik dus 2,5 centimeter en groei in de daaropvolgende periode van vijf jaar respectievelijk 2, 3, 1, 4 en 2 millimeter. Het jaar daarop is echter radicaal anders en groei ik maar liefst 3000%, wat neerkomt op 1 meter en 11 centimeter. Het jaar daarop verdrievoudigt mijn lengte ruim en op mijn 84e groei ik 34 meter. Het jaar erna krimp ik 45 meter en tijdens een angstaanjagende voorjaarsvakantie is mijn lengte een nare min 11 meter. Daarna haal ik alles weer in en ik eindig mijn dagen, 88 jaar oud, op mijn ideale lengte van 24 centimeter, dat wil zeggen, de afstand tussen mijn moeders tepels.

Vertaling: Liesbeth Huijer

deze vertaling verschijnt in Ik wilde dichter zijn, Azul Press, Maastricht / Amsterdam, 2019.
this translation will be published in Ik wilde dichter zijn, Azul Press, Maastricht / Amsterdam, 2019.