Sara Grbović

斯洛文尼亚文

Jag växer

Först växer jag väldigt fort, när jag föds är jag 51 centimeter, sedan blir jag raskt 52, 53, 54, 55 och 56 centimeter. 1 år efter min födsel är jag 63, när jag är 2 har jag ökat till 79, vid 3 är jag 90 och när jag är 3 år och 244 dagar spränger jag enmetersgränsen. Mellan 4 och 5 växer jag 7 centimeter, de följande åren 6, 6, 5, 4, 6, 5, 3, och 4. Vid 13 är jag 159 centimeter, året efter har jag ökat radikalt och är plötsligt 167. Nästa år ökar jag ännu mer och blir 179. Nästa år växer jag 3 centimeter, året därpå 2 centimeter, sedan 2 ytterligare. Sedan avtar mitt växande påtagligt och jag blir endast någon halvcentimeter längre. Mellan 25 och 35 står jag enligt mina mätningar helt stilla. Mellan 35 och 38 ökar jag överraskande med sammanlagt 8 millimeter. Mitt trettionionde år krymper jag 3 millimeter. Mitt fyrtionde krymper jag 2 millimeter. De därpå följande åren krymper jag 2, 2, 1, respektive 1 millimeter. 45 år gammal går jag in i en ny fas och krymper (sannolikt beroende på en svår och utdragen sjukdom) hela 6 millimeter, året därpå har jag krympt ytterligare något och mäter 183 centimeter i strumplästen. Mellan 47 och 55 börjar jag växa igen, i genomsnitt en halv millimeter per år. 55 år gammal tar jag ett stort kliv upp mot himlen och växer 14 centimeter, mitt femtiosjätte år på jorden innebär en nästan lika stor ökning och 57 år gammal mäter jag hela 219 centimeter. Året därpå förlorar jag nästan 30 centimeter i höjd och nästa år 25. De fem följande åren krymper jag 15, 12, 12, 18, respektive 22 centimeter. När jag 65 år gammal går i pension mäter jag endast 85 centimeter. Två år senare har jag blivit ytterligare 34 centimeter kortare och tangerar den längd jag hade när jag föddes. De nästföljande åren halveras min längd och vid 70 fyllda är jag bara 25 centimeter. Vid 72 har jag krympt ytterligare 24 centimeter och under en regnig sommar utgör min totala längd endast en halv centimeter innan jag äntligen kommer igång igen och femfaldigt dubblerar min längd på tre år. Jag mäter alltså vid 76 års ålder 2,5 centimeter och växer under den följande femårsperioden 2, 3, 1, 4, respektive 2 millimeter. Nästa år blir dock radikalt annorlunda och jag kommer att växa drastiska 3000%, vilket vill säga 1 meter och 11 centimeter. Året därpå mer än trefaldigas min längd och vid 84 år växer jag 34 meter. Det därpå följande året krymper jag 45 meter och under en skräckinjagande sportlovsvecka mäter jag ohyggliga minus 11 meter. Sedan växer jag ifatt alltihop och jag slutar mina dagar, 88 år gammal, på min ideala längd, 24 centimeter, det vill säga sträckan mellan min mors bröstvårtor. 

© Ulf Karl Olov Nilsson
从: Block
录制: OEI

RASTEM

Najprej rastem zelo hitro, ob rojstvu merim 51 centimetrov, potem naenkrat 52, 53, 54, 55 in 56 centimetrov. Ob 1. rojstnem dnevu merim 63, pri 2 letih zrastem na 79, pri 3 letih na 90 in pri 3 letih in 244 dneh prerastem en meter. Med 4. in 5. letom zrastem za 7 centimetrov, naslednja leta 6, 6, 5, 4, 6, 5, 3 in 4. Pri 13 letih merim 159 centimetrov, leto kasneje močno zrastem in jih imam naenkrat 167. Naslednje leto še vedno rastem in jih imam 179. Naslednje leto zrastem za 3 centimetre, leto za tem 2 centimetra, potem še dodatna 2. Potem se rast opazno upočasni in sem samo še pol centimetra višji. Med 25. in 35. letom moje mere ostanejo nespremenjene. Med 35. in 38. letom za čuda zrastem vsega skupaj za 8 milimetrov. V svojem 38. letu se znižam za 3 milimetre. V 40. še za 2 milimetra. Naslednjih nekaj let se znižam za 2, 2, 1 in nato še za 1 milimeter. Pri 45. stopim v novo obdobje in se zmanjšam (verjetno zaradi težke in utrudljive bolezni) za celih 6 milimetrov, naslednje leto še nekaj več in zdaj merim 183 centimetrov v nogavicah. Med 47. in 55. spet začnem rasti, v povprečju za pol milimetra na leto. Pri 55. naredim velik korak v višino in zrastem za 14 centimetrov, v mojem 56. letu na zemlji doživim skoraj enako povečanje in pri 57. merim celih 219 centimetrov. Leto kasneje zgubim skoraj 30 centimetrov višine in naslednje leto še 25. Naslednjih pet let se znižam za 15, 12, 12, 18 in nato še 22 centimetrov. Pri 65. grem v pokoj in merim samo 85 centimetrov. Dve leti kasneje sem dodatnih 34 centimetrov nižji in se izenačim z dolžino, ki sem jo imel kot novorojenček. Leto kasneje je moja višina razpolovljena in pri 70. merim samo še 25 centimetrov. Pri 72. jih izgubim nadaljnjih 24 in v deževnem poletju sem dolg samo pol centimetra, preden začnem spet rasti in petkratno podvojim svojo višino v treh letih. Pri 76. merim torej 2,5 centimetra in v naslednjem petletnem obdobju zrastem 2, 3, 1, 4 in nato še 2 milimetra. Naslednje leto je popolnoma drugačno in zrastem za velikanskih 3000 %, kar znese 1 meter in 11 centimetrov. Leto kasneje se moja višina potroji in pri 84. zrastem za 34 metrov. Naslednje leto se zmanjšam za 45 metrov in med srhljivimi šolskimi počitnicami merim groznih minus 11 metrov. Potem se hitro dohitim in svoje dni končam star 88 let pri svoji idealni dolžini, 24 centimetrov, kar je dolžina med bradavicama moje matere.

Iz švedščine prevedla Sara Grbović.