John Irons

英文

FLICKAN

En dag står livet
milt leende som en flicka
plötsligt på den andra sidan utav bäcken
och frågar
(på sitt förargliga sätt)

Men hur hamnade Du där?

© Lars Gustafsson
从: En tid i Xanadu
Stockholm: Natur och Kultur, 2002
录制: 2003, M. Mechner, literaturWERKstatt berlin

The girl

One day life stands
gently smiling like a girl
suddenly on the far side of the stream
and asks
(in her vexatious style)

But how did you end up there?

Translated by John Irons