ΠΕΡΙ ΤΡΑΥΜΑΤΩΝ

Γράψιμο πάει να πει πληγή,
είθισται να ομολογούν
εξ επαγγέλματος
οι ποιητές προ πάντων

Βαλβίδα ασφαλείας, θα 'λεγα εγώ,
σχεδόν αυτόματη, ώστε
να διαφεύγει ο ατμός,
η πίεση να πέφτει

Προτού ο βρασμός διαρρήξει
ανεπανόρθωτα τον λέβητα
και βρουν θάνατο οικτρό
ένοχοι τε και αθώοι

© KOSTAS KOUTSOURELIS
录制: 2001 M. Mechner, literaturWERKstatt berlin

DES BLESSURES

Écrire, c’est une plaie,
avouent habituellement
en professionnels
les poètes notamment

Soupape de sécurité, dirais-je,
presque automatique, pour
que la vapeur s’échappe,
que la pression tombe

Avant que l’ébullition ne rompe
irréparablement la chaudière
et que les coupables et les innocents
ne trouvent une mort déplorable

traduction: Kostas Koutsourelis


pas publié© 2001 Kostas Koutsourelis