MED TITEL

Jag är hellre glad än ledsen.
Jag har hellre vanlig hosta än lungcancer.
Jag vill helst inte känna mig ensam och övergiven.
Jag är hellre mätt än jag är hungrig.
Det är bättre att vara frisk än att vara sjuk.
Det är bättre att ha två armar och två ben än att inte ha det.
Det är bättre att ha ett arbete än att inte ha det.
Det är bättre att vara rik än att vara fattig.
Det är bättre att vara ung än gammal.
Det är bättre att döda än att bli dödad.
Det är bättre att leva än att inte leva.
Det är bättre att vara smart än att vara dum.
Det är bättre att göra karriär än att inte göra det.
Jag vill inte bli misshandlad och våldtagen.
Jag vill helst inte bli alkoholist.
Jag vill helst inte bli handikappad.
Jag vill att mina relationer till andra människor ska betyda någonting.
Det är bättre att klara av saker än att inte göra det.
Det är bättre att vara man än kvinna.
Det är bättre att vara lång än kort.
Det är bättre att vara omtyckt än att inte vara det.
Alla som inte vill ha barn är konstiga.
Alla som slåss och bråkar är störda.
Det är bättre att ha läst Den gudomliga komedin än att inte ha gjort det.
Det är bra att ha gjort många och långa resor och sett världen.
Jag vill helst kunna njuta av livet.
Det är bättre att vara född i Europa än i Afrika.
Fred är bättre än krig.
Demokrati är bättre än diktatur.
Jag vill inte bli strypt.
Jag vill inte brinna upp.
Jag vill inte drunkna.
Jag vill gärna göra någonting meningsfullt med mitt liv.
Det är bättre att ha gjort mycket än att ha gjort lite.
Jag blir gärna av med min huvudvärk.
Jag är hellre lycklig än olycklig.
Varmt och soligt väder är bättre än kallt och regnigt.

© Ulf Karl Olov Nilsson
从: Synopsis
录制: OEI

TITLED

I would rather be happy than sad.
I'd rather have a common cold than lung cancer.
I'd rather not feel lonesome and deserted.
I'd rather feel full than hungry.
It's better to be well than to be ill.
It's better to have two hands and two legs than not to have them.
It's better to have a job than not to have one.
It's better to be rich than poor.
It's better to be young than old.
It's better to kill than to be killed.
It's better to be alive than not.
It's better to be smart than stupid.
It's better to have a career than not to have one.
I don't want to be assaulted and raped.
I'd rather not become an alcoholic.
I'd prefer not to become handicapped.
I want my relations with other people to mean something.
It's better to be able to cope with things than not.
It's better to be a man than a woman.
It's better to be tall than short.
It's better to be liked than not.
Those who don't want to have children are strange.
All those who fight and quarrel are disturbed.
It is better to have read the Divina Commedia than not to have read it.
It's great to have traveled much and widely and to have seen the world.
I would prefer to enjoy life.
It's better to have been born in Europe than in Africa.
Peace is better than war.
Democracy is better that dictatorship.
I don't want to get strangled.
I don't want to burn up.
I don't want to drown.
I'd like to do something meaningful with my life.
It's better to have done a lot than to have done little.
I'd like to get rid of my headache.
I'm rather happy than unhappy.
Warm and sunny weather is better than cold and rainy weather.

Translated into English by Fredrik Hertzberg, Karri Kokko, and Leevi Lehto