Andrej Khadanovich

白俄罗斯文

Vladas Braziūnas

立陶宛文

Ноч у мытні пры старым замку

Сам насам із швэдрам, што кінуты ў кут,
сам насам із страчаным часам,
сам насам з уласнай прысутнасьцю тут –
із столькім, што ўжо не сам насам, –

знадворку, бо замак замкнуты стары,
на пекную гледзячы зорку
(знадворку дачынна ўсяго, што ўнутры, –
так блізка, што ўжо не знадворку),

нарэшце стамлюся ад словаў, чужы
у некалі скончанай спрэчцы,
нарэшце спынюся на самай мяжы –
так позна, што ўжо не нарэшце.

© Андрэй Хадановіч
录制: Belarus PEN-Centre

Naktis muitinėj prie senosios pilies

Pats vienas, megztinis nusviestas kampan,
pats vienas, ir žuvusis laikas,
pats vienas, ir mano buvimas, aiman,
jau toks, kad ne vienas, toksai, kad...

iš lauko: senoji pilis uždara, –
į žvaigždę žvelgiu auksaplaukę
(iš lauko į visa, kas viduje –
iš arti taip, kad jau ne iš lauko),

galiausiai pavargsiu, tie žodžiai pabos,
tas ginčas jau baigtas seniausiai,
galiausiai sustosiu visai prie ribos
vėlai taip, kad jau ne galiausiai.

Iš baltarusių kalbos vertė VLADAS BRAZIŪNAS