Ilya Kaminsky

angleščina

Valzhyna Mort

beloruščina

We Lived Happily During the War

And when they bombed other people’s houses, we

protested
but not enough, we opposed them but not  

enough. I was
in my bed, around my bed America

was falling: invisible house by invisible house by invisible house.  

I took a chair outside and watched the sun.

                    In the sixth month
of a disastrous reign in the house of money  

in the street of money in the city of money in the country of money,
our great country of money, we (forgive us)   

lived happily during the war.

© Ilya Kaminsky
Avdio produkcija: Literaturwerkstatt Berlin, 2013

Мы жылі шчасліва падчас вайны

І калі яны бамбілі чужыя дамы, мы

абураліся,
але недастаткова, мы пратэставалі, але

недастаткова. Я сядзеў
у ложку, вакол майго ложка Амерыка

развальвалася: нябачны дом за нябачным домам за нябачным домам.

Я вынес зэдлік на двор і сузіраў сонца.

                    У шосты месяц
фатальнага панавання ў доме грошай

на вуліцы грошай у горадзе грошай у краіне грошай,
у нашай прыўкраснай краіне грошай мы (злітуйся над намі)

жылі шчасліва падчас вайны.

Пераклала з ангельскай Вальжына Морт
И. Камінскі. З кнігі «Рэспубліка глухіх» // «ПрайдзіСвет: Часопіс перакладной літаратуры», 2018.