Asko Künnap

estonščina

Adam Cullen

angleščina

TEMA MAJESTEET ESIMENE VALE

Sõnaga suletakse sõna,
raamatuga raamat,
telemängud pitseerivad
ajakirjanduse kinni,
reklaamidega raamitakse
Tema Majesteet – Esimene Vale.
Tõuseb kirju ja kuratlik kuu.

Valuga varjatakse valu,
laipadega laibad,
huumus kasvatab kirgi
ja mitut toitvat vilja.
Sõrmed, randmed murtakse
õigestivastanute kambris.
Kaustad sõlmib Varane Niitja.

Tulega piiratakse tuli,
tõenditega tõendid,
suure reetmise hetkel
näeme vaid pintsakuis selgu,
diktori asemel kõneleb
Tema Majesteet – Esimene Vale.
Laps tõstab vaguneisse nupud.

© Asko Künnap
Avdio produkcija: Eesti Kirjanduse Teabekeskus [Estonian Literature Centre], 2014

HIS MAJESTY FIRST FALSEHOOD

A word is closed with a word
a book with a book,
game shows seal
the press shut,
His Majesty – First Falsehood
is framed with ads.
A mottled and devilish moon dawns.

Pain is hidden with pain,
corpses with corpses,
humus grows passions
and several nutritious fruits.
Fingers, wrists are broken
in the chamber of those who answer correctly.
The Early Reaper binds folders.

Flame is encircled by flame,
proof by proof,
at the moment of great treachery,
we see only suited backs,
speaking in stead of the newscaster is
His Majesty – First Falsehood.
A child loads buttons into wagons.

Translated from Estonian by Adam Cullen