Igor Kotjuh

ruščina

Igor Kotjuh

estonščina

ВОПРОСЫ ИСТОРИИ

В советское время
еврейский вопрос.

В эстонское время
русский вопрос.

В Европейском Союзе
арабский вопрос.

Новый день - новая риторика.

© Igor Kotjuh
Avdio produkcija: Eesti Kirjanduse Teabekeskus [Estonian Literature Centre], 2014

AJALOO KÜSIMUSI

Vene ajal –
juudi küsimus.

Eesti ajal –
vene küsimus.

Euroopa Liidus –
araabia küsimus.

Uus päev – uus retoorika.

Tõlkinud autor