Charl-Pierre Naudé

afrikanščina

Charl-Pierre Naudé

angleščina

Skuinslig op die plato

                                               Hoëveld, met ongewone weer

’n Sneeuvlok sit
op my ooglid –
en alles staar met ’n duisend oë
na my terug.

Ek bemerk ’n skaduweesoort
in die mites beskryf –
ʼn onvatbare gevaar, en argeloos.
Miskien is dit ʼn skim
wat ook te sien is
op die seebodem,
en op Madagaskar?

Die winterlig flikker
deur ritselende boomblare
soos televisie- of kameraflitse.

Hier is wesens
met seldsame tentakels.
Hul talryke ledemate,
in selofaanagtige kleding
wat aankleef soos koue sweet
wat opgespuit is,
loop dwarsdeur my

by ’n wildgroeiende modeparade
wat met skredes vertak.

Of dalk is ek
by ’n soort bruilof: dié eenmalige gewit
van die takke;
en die singende wortels
van ’n onsigbare gemenebes.

Ek glip tussen
glimpe op ’n buitenis:

rare leefvorme
soos op ʼn eiland,
betrap en gevang in die fuik
van my skuinsblik.

Die winterson
– stemme, honde wat veraf blaf
maar digby –
straal skielik vol

op my
met my netwerkie alledaagse
verbintenisse wat vervaag,
so tydgebonde belangrik vir myself

– vir kinders is dit
feë, elwe, Brigadoon –
hier onder die berke,

soos ’n flits
wat bleek skyn
op ’n vermiste persoon.

© Charl-Pierre Naudé
Iz: unpublished
Avdio produkcija: Literaturwerkstatt Berlin, 2015

In the slanting plateau light

                                                     During untypical weather on the highveld

A snow flake settled
on my eye lid –
and the glare stares back
with a thousand gazes.

I notice a kind of shadow
descibed in the myths –
a danger without outline,
and guileless –
maybe a spectre
also to be found
on the sea bed;
or somewhere in Madagascar?

Winter light flickers
through rustling leaves
like set lights
or cameras flashing.

Here are beings
of a curious nature
and with strange tentacles.
Their numerous limbs
in transpicuous cling wrap,
like cold sweat squirted
on,

walk right through me
at a feral fashion parade
which branches out in strides.

Or maybe I am
at a kind of wedding: this unrepeatable
whitening of the arms,
and the singing roots
of a concealed communion.

I flip among glimpses
onto an extraneousness:

uncommon life forms
as on a island,
lured and trapped
in my sidelong glance.

The wintery sun
– voices, dogs yapping far away
yet close by –
asudden shines full

on me
with my small network
of everyday connections
so timebound and important to myself
but rapidly fading

– fairies, elves, Brigadoon
to children –

here under the birches

like the pale beam
of a search light that discovers
a missing person.

Translated by Charl-Pierre Naudé