Aase Berg

švedščina

Johannes Göransson

angleščina

I DOVRE SKIFFERKVARN

Manövrerar kroppen över djupa fällor, över vattenfyilda hål och öppna brunnar, över djurets blöta päls med skräck i ryggen hets. Vassa grenar slår och snärtar blodbarr mot min fingerhud mitt ansikte av blå emalj mot nakna nässelfibrer. På andra sidan smältverket vid randen av den dunkla sjö där ser jag Zachris komma schaktet alltför nära. Jag rör mig närmare mot huvudet trots kedjor klanger matt metall mot den febrila radulan. Här går en tydlig underjordisk gräns en fistelgång mot Mare Imbrium. Jag stöter muskelfästet mot maskinerna som bultar där i såret. Vad ont kan hända dig vad ont kan hända dig här nära tunga vatten. I smedjan Daudekörens pina skenor skriande mot skarpa spett. Kitinstavar, porfyrer, kalla kolkristaller. Och mina stela händer kupade, och mina stela händer kupade kring ytan av ditt svarta kranium.

© Aase Berg
Iz: Mörk materia
Stockholm: Bonnier, 1999
Avdio produkcija: Haus für Poesie, 2019

IN DOVRE SLATE MILL

Maneuver the body across deep traps, across water-clogged holes and open wells, across the animals wet fur with terror in my neck's frenzy. Sharp branches strike and lash bloodneedles against my finger-skin, my face of blue enamel against naked nettle fibers. On the other side of the smelting plant at the edge of the gloomy lake there I see Zachris move too close to the shaft. I move closer to the head despite the chains clanging dull metal against the febrile radula. Here runs a visible underground border, a fistulation toward Mare Imbrium. I thrust the muscle latch toward the machines that throb there in the wound. What evil may befall you, what evil may befall you here near heavy waters. In the smithy the Daude choir s tortured bolts shrieking against sharp spits. Chitin staffs, porphyry, cold coal crystals. And my stiff hands cupped, and my stiff hands cupped around the surface of your black cranium

Translated by Johannes Göransson
from: Aase Berg: Dark Matter (Black Ocean, 2013)