Aase Berg

švedščina

Johannes Göransson

angleščina

OKULÄR VISKOSITET

Optiska villor krälar.
Var kan man vidare gå?

Följa skriket in i djuret utmed vatten.
Följa skriket av det okulära djuret.
Sjunka inåt genom denna tunga halo.

okulär viskositet

© Aase Berg
Iz: Mörk materia
Stockholm: Bonnier, 1999
Avdio produkcija: Haus für Poesie, 2019

OCULAR VISCOSITY

Optical illusions crawl.
Where can one go from here?

Follow the scream in the animal along the water.
Follow the scream of the ocular animal.
To sink inwards through this heavy halo.

Translated by Johannes Göransson
from: Aase Berg: Dark Matter (Black Ocean, 2013)