Aase Berg

švedščina

Paul Berf

nemščina

4.2. ANSIKTET AV IVO

Mot ansiktet av Ivo i en katedral av vridning genom flera dygn i stålet.


Uppåt dimensionera kan Ivo klättra dunkelblå i högsta ferristornets skenor—utmed stängerna av geometrisk riktning mot det tunga självet.

Kontinenten tippar långsamt utför sockelstupet. Kan det finnas yttre rum att människan ta vägen? Här vid plattformen förankras katedralerna med pelare i havet. Det fanns olja här på 1990-talet. Övergivna salar ylar klockrent tomma, här är även brist på hägringsfenomen. Oljetornens grova borrar mal i djupet. Där finns ingenting att hämta i den tömda havspulsådern.

Spel av lager mellan högre skyars vindar. Moln i natdysande bågen har i spektrum motsatt ordning.

Dimensioner krökta under oerhörda avstånds svindel.
Spel mot ansiktet av Ivo under mina händers dödligt luna
vattenmjölk.

© Aase Berg
Iz: Mörk materia
Stockholm: Bonnier,
Avdio produkcija: Haus für Poesie, 2019

4.2. Das Gesicht von Ivo

Dem Gesicht von Ivo entgegen in einer Kathedrale der Drehung durch mehrere Tage im Stahl.


Die Dimensionen hinauf kann Ivo dunkelblau in den Schienen des höchsten Ferristurms klettern—entlang der Stangen geometrischer Richtung zu dem schweren Selbst.

Der Kontinent kippt langsam den Sockelabgrund hinab. Gibt es äußere Räume, wohin der Mensch kann? Hier an der Plattform werden die Kathedralen mit Säulen im Meer verankert. In den 1990ern gab es hier Öl. Verwaiste Säle heulen glockenrein leer, hier herrscht auch Mangel an Trugbildphänomenen. Die schweren Bohrer der Öltürme mahlen in der Tiefe. In der geleerten Meerespulsader ist nichts zu holen.

Spiel von Schichten zwischen den Winden höherer Himmel. Wolken im nachtleuchtenden Bogen folgen im Spektrum einer umgekehrten Ordnung.

Dimensionen gekrümmt unter dem Schwindel unerhörter Entfernungen.
Spiel auf dem Gesicht von Ivo unter der tödlich ruhigen Wassermilch meiner Hände.

Aus dem Schwedischen übersetzt von Paul Berf.