Yulya Tsimafeyeva

beloruščina

Iya Kiva

ruščina

Цела паэткі

Цела паэта належыць яго радзіме.
Абяздоленая зямля прамаўляе ротам паэта,
Вочы паэта бачаць несправядлівасць пакутаў,
А вушы чуюць крыкі нявіннай ахвяры.
Валасы паэта становяцца дуба,
Ногі паэта прарастаюць дубамі,
А далоні паэта сціскаюцца ў кулакі.
І ў яго жылах закіпае кроў:
як можна дапусціць столькі гора?!

Бясспрэчна, цела паэта належыць яго радзіме.
Хіба ўмее радзіма нешта сказаць без яго?!

Радзіма!
А ці трэба табе маё цела, цела паэткі?
У мяне такая ж гарачая кроў,
Рукі і ногі,
Вочы мае бачаць шмат і вушы чуюць,
І мой рот не меншы за рот паэта!

Маўчыш, адварочваешся?
Бо думаеш, ты такая, як я?
Ты не хочаш быць моцнай, радзіма,
Я ўгадала?
Ты хочаш, каб паэт сказаў за цябе,
Каб шкадаваў цябе,
Каб выціраў табе слёзы,
І ўсім пяяў,
як ты пакутуеш
і якая ты малайчына?..
Праўда, радзіма?

Але ты мяне не слухаеш,
Ты зноў скардзішся свайму паэту.

Цела паэткі табе не патрэбна.
І я забіраю яго сабе.

© Юля Цімафеева / Julia Cimafiejeva
Iz: Цырк (Circus)
Minsk: Zmicier Kolas, 2016
Avdio produkcija: Belarusian PEN Centre / Dmitry Ivanov

Тело поэтки

Тело поэта принадлежит его родине.
Обездоленная земля говорит ртом поэта.
Глаза поэта видят несправедливость страданий,
А уши слышат крики невинных жертв.
Волосы поэта встают дыбом,
Ноги поэта прорастают дубами,
А ладони поэта сжимаются в кулаки.
И в его жилах закипает кровь:
как можно допустить столько горя?!

Несомненно, тело поэта принадлежит его родине.
Разве умеет родина хоть что-то сказать без него?

Родина!
А нужно ли тебе моё тело, тело поэтки?
У меня такая же горячая кровь,
Руки и ноги,
Глаза мои видят многое и уши слышат,
И мой рот не меньше, чем рот поэта!

Молчишь, отворачиваешься?
Думаешь, ты такая, как я?
Ты не хочешь быть сильной, родина,
Я угадала?
Ты хочешь, чтобы поэт говорил за тебя,
Чтобы жалел тебя,
Чтобы утирал тебе слёзы,
И всем рассказывал,
как ты страдаешь
и какая ты молодчина?
Правда, родина?

Но ты не слушаешь меня,
Ты опять жалуешься своему поэту.

Тело поэтки тебе не нужно.
И я забираю его себе.

Перевела с беларусского Ия Кива