Helena Eriksson

švedščina

Paul Berf

nemščina

Be för: Elizabeth Curle, Jane Kennedy

De andra, de andra: man bränner hennes kläder. Kragen,
allt det andra. Där, på bilden, den ende sonen, senare
kung

Palatset, den stora hallen: gråt inte, be för dem, be för
henne, jag skall be för er, bränn hennes kläder


     höra det hon hör
det som sipprar in genom pärlan i pannan, pärldiademet
spröten, kragens silverbroderier: Sjöjungfruns svarta
ostron diadem över det krusade håret ovan pannans gräddvita
kupa.                                                  Avbildas med fjäderpenna,
grå blå       fjädrar
       elfenbensvita               fingrarna, lillfingret med den svarta
ringen krökt över den röda stolskarmen
      har hon signerat dokumentet? Jag vet inte
Men denna besynnerliga underlåtenhet att rädda den
som kan räddas, rädda henne undan. Och den      älskade där,
vem är han, bortom det icke-perspektiviska rummet


     Brokader ovan denna utsökta drapering
blått, guld; dovt     handledens spetskröning, armarnas.     och
sammet sammet, svart och kungligt rött, blommor, rubiner
infattade i kråset; rubinhjärtat hårt gnistrande
                           detta hårlösa ansikte, bakom ljusa ögonlockskupor samlas
en särskild sorts hänsynslöshet,       smärta
kanske helt bortglömd under långa ritter i  lysande
höstlandskap


                                                        handen man inte ser
men man anar konturen av ett dokument, grått, i nederkanten
        tröttare                 pärlorna spretande ur det hjärtformade huvudet,
pannans ensamma pärla precis vid hårfästet, under vilken
välver sig, sval, pärlvit: pannan. Ögonbrynen inte lika konturlösa,
antydan till behåring ovan de rundade ögonlocken

   kragen sträcker sig upp mot cirkelns kanter, raka spjutspetsar
ornamenterade. En lågt placerad gloria, ur vilken det rinner rader
av pärlor i en eliptisk bana         och pärlor mellan var och en av
dessa       bruna och röda rosetter; utsmyckade med ädelstenar
puffärmarna, pärlgrå och smyckade med pärlor och blommor med
pärlor


Skriver på dokumentet. Ingen skall märka det. Hon skall
i detta sammanhang bara ha gjort vad som förväntades. Och
dokumenten makulerade


meningarna instickade i broderierna. Därute på fästningen
Vad förväntades av henne


Kanske är det orättvist att klandra henne. Den andra hade
åtminstone låtit sig bli utnyttjad – tänker man efter en sådan
natt; uthärdad
                           där persiennskuggan skär av orden, andedräkt tät
mot ryggen, mot nacken

Man väljer att tro den som broderar


                   kvar; och bakom där, i elden, ligger kronan.
Kragen slingrad tät kring den höga halsen, håller upp huvudet
med det bleka ansiktet och den
röda munnen. Obefintliga
ögonhår. Håret täckt av denna glesa pärlhätta, vid vilken
en tung blåsvart slöja sitter fästad.      handen, som en döds, håller
mellan tummen och pekfingret – fjäderpennan.
    yvigt guldgula franska liljor strödda över den vita
dräkten. Tjocka puffärmar och handlederna stödda av fast
tät spets. Bröst i guld och svart, militäriskt; rak, insnörd, orörlig.
Hur hålls den uppe? Halsbandets besynnerliga ögla, pärlorna
i denna onaturliga position, över det högra bröstet.
         en lätt rodnad,
detta strypkopplade vansinne
                                    märkena längs ryggraden, höften; åtdraget

                              hennes platta bröstkorg och denna kyska – inte blick,
men                         med dess lätt obscena     vänster
öga, ett mycket välvt ögonlock (som att bröstets
rundning istället placerats där), i den ögonvrån,
ovanför denna vänstra, aningen rosigare kindkota

Armadan    om man utvidgar bilden ser man flera
Fartyg, de förbereder sig för striden. Andra skepp som
går i kvav i den mörka natten


i den ena handen fjäderpennan, den andra handens fingrar trevande
längs ekvatorn, vändkretsarna
                                      en armlös jungfru
                  Hur skall hon kunna behålla detta rike
                 Man säger att hon tvekade länge innan hon skrev under
                                                                        Formlerna är oändliga
för dessa allianser, manövrar

© Helena Eriksson
Iz: Strata
Avdio produkcija: OEI

Betet für: Elizabeth Curle, Jane Kennedy

Die anderen, die anderen: Man verbrennt ihre Kleider. Den Kragen,
all das andere. Dort, auf dem Bild, der einzige Sohn, später
König

Der Palast, die große Halle: weint nicht, betet für beide, betet für
sie, ich werde für euch beten, verbrennt ihre Kleider


     hören was sie hört
was durch die Perle auf der Stirn hineinsickert, das Perlendiadem
die Sprossen, die Silberstickereien des Kragens. Der Meerjungfrau schwarze
Austern Diadem auf dem gekräuselten Haar über der Stirn sahneweißer
Schale.                                                  abgebildet mit Federkiel,
grauen blauen       Federn
       elfenbeinweiß                die Finger, der kleine Finger mit dem schwarzen
Ring  über die rote Stuhllehne gekrümmt
      hat sie das Dokument unterzeichnet?Ich weiß nicht
Aber dieses sonderbare Versäumnis den zu retten
der gerettet werden kann, sie davor zu retten. Und der      Geliebte dort,
wer ist er, hinter dem nicht-perspektivischen Raum


     Brokate über dieser erlesenen Drapierung
blau, gold; dumpf     die Spitzenkrönung des Handgelenks, der Arme.     und
Samt Samt, schwarz und königlich rot, Blumen, Rubine
eingefasst in der Krause; das Rubinherz hart funkelnd
                           dieses haarlose Gesicht, hinter hellen Liderglocken sammelt sich
eine besondere Art der Rücksichtslosigkeit,       Schmerz
vielleicht völlig vergessen während langer Ritte in leuchtenden
Herbstlandschaften


                                                        die Hand, die man nicht sieht
aber man ahnt die Konturen eines Dokuments, grau, am unteren Rand
        müder                 die Perlen sich abspreizend aus dem herzförmigen Kopf,
die einsame Perle der Stirn präzise am Haaransatz, unter welcher
sich kühl, perlweiß wölbt: die Stirn. Die Augenbrauen nicht so konturlos,
die Andeutung von Behaarung über den gerundeten Lidern

   der Kragen streckt sich hinauf zu den Rändern des Zirkels, gerade Speerspitzen
ornamentiert. Eine niedrig platzierte Glorie, aus welcher Reihen
von Perlen in einer elliptischen Bahn rinnen         und Perlen zwischen jeder einzelnen
dieser       braunen und roten Rosetten, ausgeschmückt mit Edelsteinen
die Puffärmel, perlgrau und geschmückt mit Perlen und Blumen mit
Perlen


Unterschreibt das Dokument. Niemand wird es merken. Sie wird
in diesem Zusammenhang nur getan haben, was erwartet wurde. Und
die Dokumente makuliert


die Sätze eingraviert in den Stickereien. Draußen in der Festung
Was wurde von ihr erwartet


Vielleicht ist es ungerecht sie zu schelten. Die andere hatte
sich zumindest ausnutzen lassen – denkt man nach einer solchen
Nacht; ausgeharrt
                           wo der Jalousieschatten die Worte abschneidet, Atem dicht
am Rücken, am Nacken

Man beschließt, dem zu glauben, der stickt


                   übrig; und dorthinter, im Feuer, liegt die Krone.
Der Kragen eng um den hohen Hals geschlungen, hält den Kopf hoch
mit dem bleichen Gesicht und dem roten Mund. Kaum
Wimpern. Das Haar bedeckt von dieser lichten Perlenhaube, an welcher
ein schwerer blauschwarzer Schleier befestigt sitzt.      die Hand, wie eines Toten, hält
zwischen Daumen und Zeigefinger – den Federkiel.
    wallend goldgelbe französische Lilien verstreut über das weiße
Gewand. Dicke Puffärmel und die Handgelenke gestützt von fester
dichter Spitze. Brust in Gold und Schwarz, militärisch; gerade, eingeschnürt, unbeweglich.
Wie wird sie hochgehalten? Die eigenartige Öse der Halskette, die Perlen
in dieser unnatürlichen Position, über der rechten Brust.
         eine leichte Rötung,
dieser würgegegriffene Wahnsinn
                                    die Abdrücke längs des Rückgrats, der Hüfte; enggezogen

                              ihr platter Brustkorb und dieser keusche – nicht Blick,
aber                         mit seinem leicht obszönen     linken
Auge, ein sehr gewölbtes Lid (als wäre die Rundung der
Brust stattdessen dort platziert), in diesem Augenwinkel,
über diesem linken, eine Spur rosigeren Wangenknochen

Die Armada    wenn man das Bild erweitert, sieht man mehrere
Schiffe, sie machen sich gefechtsklar. Andere Schiffe die
in der dunklen Nacht untergehen


in der einen Hand der Federkiel, die Finger der zweiten Hand tastend
den Äquator, die Wendekreise entlang
                                      eine wehrlose Jungfrau
                  Wie soll sie dieses Reich behalten können
                 Man sagt, sie habe lange gezögert, ehe sie unterschrieb
                                                                        Die Formeln sind zahllos
für diese Allianzen, Manöver

Aus dem Schwedischen von Paul Berf