Erik Lindner

nizozemščina

Francis R. Jones

angleščina

[Een man eet een appel in het park...]

Een man eet een appel in het park
en de bomen buigen om hem heen
het gras is uit de stammen gelopen
het verdringt zich rond zijn voeten
de vijver duwt planten op de oever
de man neemt een hap uit de appel
en laat die op zijn tong kantelen
zuigt het vocht eruit en vermaalt
de vijver krimpt achter de struiken
takken wijzen uit de bomen omhoog
een dier klimt tegen een stam op
en springt en sprint door het veld
voorbij het groen aan de straatkant
terug de vijver langs de struiken door
naar een man die zijn handen vouwt
op het veld in de verte in een park.

© Erik Lindner
Iz: Tafel
Amsterdam: De Bezige Bij, 2004
Avdio produkcija: Literaturwerkstatt Berlin, 2014

[A man is eating an apple in the park]

A man is eating an apple in the park

and the trees bow down around him

the grass has run out of the treetrunks

and is jostling round his feet

the pond is pushing plants to the bank

the man takes a bite of the apple

and lets it tip across his tongue

sucks out the juice and crushes

the pond shrinks behind the bushes

branches point upwards out of the trees

an animal climbs up a trunk

and leaps and sprints across the grass

along the green beside the street

back to the pond and past the bushes

to a man who’s folding his arms

on the grass in the distance in a park

Translated by Francis R. Jones