Anna Aguilar-Amat

katalonščina

Anna Crowe

angleščina

Entomologia i cinema

L'espera és primer tova, com una gota de resina,
el desig ofegat de l'insecte que ets; fútil vistositat
les ales fràgils dins el líquid dens.
Mentre espero que arribi el temps de veure els fills,
el dia és una boca d'estació i l'estiu s'ha assegut a la
sisena fila. A l'intertítol diu que han passat ja vint
anys, i surts tu quan se't trenca el setrill per segona
vegada. Pares la mà al clatell per comprovar que duus
posada la carota que ha de fer dubtar el tigre on és
la teva esquena. I el tigre és la seqüència on renyes
una nena que ha abocat el got d’aigua.
Pots fer-ho: transforma aquesta pedra de l'espera
en un peix de colors, o potser un préssec. Pinta
amb els mots taronja sobre el gris, recorda aquella
espera de color de mel, quan el petit infant voleiava
la sorra. Mou-te i escapa de la glòria de romandre
per sempre, com un fòssil dins l’ambre.
Escriu, escriu, escriu.

© Anna Aguilar-Amat
Iz: Petrolier
València: Denes, 2003
Avdio produkcija: Institut Ramon Llull

Entomology and cinema

Waiting is soft at first, like a drop of resin,
the stifled desire of the insect you are; futile showiness
these fragile wings inside the dense liquid.
While I wait until it’s time to see the children,
the day is a station entrance and summer has sat down
in the sixth row. On the screen it says that twenty years have already
passed, and you come out when the bottle of oil breaks for the second
time. You put your hand on the back of your neck to check
that the mask is in place, that’s supposed to make the tiger not know where
your back is. And the tiger is the sequence where you scold
a girl for spilling the drop of water.
You can do it: change the stone of this waiting
into a coloured fish, or maybe a peach. With words
paint the grey with orange, remember that
honey-coloured wait, when the tiny child was flying
across the sand. Move and escape from the glory of
staying forever, like a fossil in amber.
Write, write, write.

Translated into English by Anna Crowe