Harvey L. Hix

angleščina

iš kavinės istorijos

paseno mano bičiuliai
homeras po antros taurės
pasakoja tas pačias istorijas
apie tarnybą sovietų kariuomenėj
juodosios jūros laivyne
gabenę kažkokį radioaktyvų krovinį
vos karo nesukėlę bet viskas baigęsi
sėkmingai ir vis kartoja cherzez la famme
dante irgi geras nebeskiria kas jau miręs
kas dar ne visus prie stalo siunčia
rusiškais keiksmažodžiais
ne ką geresnis ir aš
alzheimerį apsikabinęs aiškinu į ausį
apie dievo kaulus pelenus vis kauštu
tada pradedu šokti su elena
kažkoks odisėjas sukelia muštynes
traukiamės iš šito pragaro po vieną
maniau kad bičiuliai
visi už vieną pasirodo poetai
kiekvienas su savo pomirtinio gyvenimo vizija

© Vaga
Iz: iš neparašytų istorijų
Vilnius: Vaga, 2002
Avdio produkcija: Books from Lithuania

from the history of the café

my friends have aged
homer after a second glass
tells the same stories
about soviet army service
in the black sea fleet
freighting some radioactive cargo
nearly triggered a war but everything
ended successfully and keeps repeating cherchez la femme
dante is cool too doesn’t distinguish between the dead
and the not yet dead looks all around the table at jericho first
with russian curse words
I’m no better
having embraced alzheimer I keep explaining
about god’s bones ashes getting more and more drunk
then dancing with helen
some odysseus starts a fight
we retreat from this hell one by one
friends I thought
sticking together but apparently poets
each with his own vision of the afterlife

Translated by Harvey L. Hix and the author