Harvey L. Hix

angleščina

iš tikėjimo istorijos

baltramiejaus naktį slėpiaus šieno kaugėj
nebuvau kito tikėjimo neturėjau nuomonės
tokie aišku baisiausi nei dievo malonės
gali tikėtis nei indulgencijų pirktis
dažniausiai sukas prie ūkio šeria
gyvulius grėbia šieną arba dirba
raštinėj laiškus klijuoja liežuviu
nesudegiau nes įvykiai mat sukos
apie turgaus aikštę prie bažnyčios
fakelais pasišviesdami teisieji šoko
švento vito šokį netikėliai kraujavo verkė
kaip visada jų mažiau vėjas pagavęs liepsną
plaikstės stogais buvo gražu kaip vėlinių
vėlų vakarą ant kapų revoliucija praūžė
per vieną naktį gal man taip pasirodė
gal praėjo koks pusšimtis metų
gal teisieji suseno ir užleido vietą
vaikams tie vis tiek kitokie kaip visada
oksfordus ir monmartrus pabaigę
tėvų tikėjimą gerbia bet patys jau ne
išlindau iš šieno kaugės ryte
lyg ir naujo tikėjimo kvapas ore
gal pasirodė gal tik degėsiai kaip žinia
jų kvapas apleidžia namus paskutinis

© Vaga
Iz: iš neparašytų istorijų
Vilnius: Vaga, 2002
Avdio produkcija: Books from Lithuania

from the history of faith

on baltrameus’ night I hid in a haystack
I wasn’t of a different faith but had no say in the matter
the most monstrous can neither expect
the grace of god nor buy indulgences
mostly hang around the house feed the livestock
rake hay or work
in the office lick envelopes
I did not burn down because the events took place
in the market square by the church
the righteous danced saint vitus’ dance
in torchlight the impious bled lamented
as always they were the minority the wind caught a flame
blew it over the roofs it was beautiful like late night
in a graveyard on all soul’s day the revolution cut a swath
in one night maybe it appeared only to me
maybe fifty years passed
maybe the righteous got older and gave way
to their children who were different anyway as always
having graduated from oxfords and monmartres
respecting their parents’ faith but having lost it themselves
I came out of the haystack in the morning
smelled a new faith in the air
maybe it appeared to me maybe it was just the site of the fire
as you know a burned smell leaves home last

Translated by Harvey L. Hix and the author